top of page

ΥΑ Αριθμ. 83836/4593/16/17 - ΦΕΚ 3662/Β/18-10-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 37492/1795/03 «Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών Λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών» (Β΄ 922).

Please reload

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 1 και της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) ‘Οργάνωση και Λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με Λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις’,

β. των άρθρων 84 και 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α’ 57),

γ. του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α’ 137) ‘Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα’ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α’ 38),

δ. της κοινής υπουργικής απόφασης 47271/3950/ 21.12.1992 (Β΄ 764) ‘Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992’, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την κοινή υπουργική απόφαση 32353/1475/02 (Β’ 909) με την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2001/116/ΕΚ,

ε. της κοινής υπουργικής απόφασης 27785/2153/97/

29-05-1998 (Β’ 632) με την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 97/27/ΕΚ για τις μάζες και διαστάσεις ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

στ. της υπουργικής απόφασης 29900/77 (Β’ 1318) ‘περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.’, όπως ισχύει,

ζ. της κοινής υπουργικής απόφασης 53495/2475/02/

17-01-2003 (Β’ 116) με την οποία εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2001/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2001 ‘περί ειδικών διατάξεων για οχήματα μεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 97/27/ΕΚ’,

η. του Κανονισμού αριθ. 107 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) — «Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων της κατηγορίας Μ2 ή Μ3 όσον αφορά τη γενική κατασκευή τους.», όπως ισχύει (L153/18-6-2015),

θ. της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο).»

ι. της υπουργικής απόφασης οικ.268/17 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.» (Β΄1911)

 

2. Την ανάγκη:

α. προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην τεχνολογική πρόοδο και στον σύγχρονο τρόπο κατασκευής των οχημάτων από τις κατασκευάστριες εταιρείες,

β. να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αστικών μικρολεωφορείων όσον αφορά στην απαίτηση ύπαρξης ανοιγόμενων επιφανειών.

 

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η υπουργική απόφαση 37492/1795/2003 τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά την υποπερίπτωση 2.17.4 του άρθρου 2 προστίθεται νέα υποπερίπτωση 2.17.5 ως εξής:

«2.17.5. Από τις απαιτήσεις των εδαφίων 2.17.1 και 2.17.2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αστικά μικρολεωφορεία, εφόσον διαθέτουν σύστημα αερισμού και ανανέωσης του αέρα του εσωτερικού χώρου (σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού) σε συνδυασμό με σύστημα κλιματισμού, μία (1) τουλάχιστον θυρίδα (καταπακτή) αερισμού στην οροφή του και ανοιγόμενο παράθυρο οδηγού».

 

Άρθρο 2

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017

bottom of page