top of page

ΥΑ Αριθμ. 37492/1795/2003 - ΦΕΚ Β/922/4.7.2003

Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών.

Please reload

Άρθρο 2

Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών αστικών λεωφορείων

1. Τύποι αστικών λεωφορείων

1.1. Πάτους σκοπούς της παρούσας, ως τύπος αστικού λεωφορείου, νοείται η κωδικοποιημένη ονοματολογία, που αποδίδεται στο λεωφορείο και το περιγράφει σύμφωνα με το είδος της συγκοινωνίας που εκτελεί (αστικό), τη μεταφορική του ικανότητα (χωρητικότητα του σε επιβάτες) και το είδος του αμαξώματος του.

Χρησιμοποιείται:

α. Για τον χαρακτηρισμό του, στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας, από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β. Για την ένταξη του σε συγκοινωνιακούς φορείς του ν. 2963/01.

1.2.  Οι τύποι των αστικών λεωφορείων, εξαιρουμένων των λεωφορείων χωρητικότητας έως και 22 επιβατών, συγκροτούνται από τρία μέρη ως εξής:

1 ο μέρος: αποτελείται από το γράμμα Α, που δηλώνει το είδος του λεωφορείου (αστικό)

2ο μέρος: αποτελείται από ένα διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό, που δηλώνει το άθροισμα των μεταφερόμενων επιβατών (καθήμενων και όρθιων), ο οποίος κωδικοποιείται ως εξής:

Άθροισμα καθήμενων                                  Αριθμός που τίθεται

επιβατών και όρθιων                                  για τον χαρακτηρισμό

                                                                του αστικού λεωφορείου

 

23-35                                                                       35

36-45                                                                      45

46-55                                                                      55

56-70                                                                      70

71-85                                                                      85

86-100                                                                  100

101-115                                                                115

116-130                                                                130

131-150                                                                150

151-175                                                                175

Προκειμένου για λεωφορεία σχεδιασμένα να έχουν μεταβαλλόμενη διαθέσιμη επιφάνεια για όρθιους επιβάτες, λόγω δυνατότητας μεταφοράς αναπηρικών πολυθρόνων, στον παραπάνω πίνακα τίθεται το μεγαλύτερο άθροισμα καθήμενων και όρθιων.

3ο μέρος: αποτελείται από ένα από τα γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων που ακολουθούν και χαρακτηρίζουν τον τύπο του αμαξώματος του λεωφορείου:

-Μ (μονώροφο)

-Δ (διώροφο)

-ΑΡ (αρθρωτό).

Αλλαγή οποιουδήποτε από τα παραπάνω τρία μέρη, που συνθέτουν τον τύπο του αστικού λεωφορείου, συνεπάγεται αλλαγή τύπου του λεωφορείου.

1.3. Ο τύπος αστικού λεωφορείου, συνολικής χωρητικότητας έως και 22 επιβατών, χαρακτηρίζεται ως "αστικό μικρολεωφορείο"

2. Προδιαγραφές αστικών λεωφορείων:

2.1. Γενικά

Τα αστικά λεωφορεία είναι οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, όπως αυτές ορίζονται στην κ.υ.α 47271/3950/ 21.12.92, όπως αυτή ισχύει.

Εκτός αν από επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ορίζονται εναλλακτικές ή επιπλέον απαιτήσεις, τα αστικά λεωφορεία συμμορφώνονται, ως προς τα ακόλουθα θέματα, με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι και των παραρτημάτων VI (ειδικές απαιτήσεις για τα οχήματα χωρητικότητας έως 22 επιβάτες) και VIII (ειδικές απαιτήσεις για διώροφα οχήματα), όπου αυτές απαιτείται να εφαρμοστούν, της κ.υ.α 53495/2475/02/17.1.2003:

1. Ορισμούς (βλ. παρ. 2, παραρτήματος Ι)

2. Εμβαδόν χώρου επιβατών (βλ. παρ. 7.2, παραρτήματος Ι)

3. Σήμανση των οχημάτων (βλ. παρ. 7.3, παραρτήματος Ι)

4. Πυροπροστασία (βλ. παρ. 7.5, παραρτήματος Ι)

5. Έξοδοι (βλ. παρ. 7.6, παραρτήματος Ι)

6. Εσωτερική διαρρύθμιση (βλ. παρ, 7.7, παραρτήματος Ι)

7. Τεχνητός φωτισμός (βλ. παρ. 7.8, παραρτήματος Ι)

8. Αρθρωτό τμήμα των αρθρωτών οχημάτων (βλ. παρ. 7.9, παραρτ. Ι)

9. Σταθερότητα πορείας των αρθρωτών οχημάτων (βλ. παρ. 7.10, παραρτήματος Ι)

10. Χειρολισθήρες και χειρολαβές (βλ. παρ. 7.11, παραρτήματος Ι)

11. Κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων (βλ. παρ. 7.12, παραρτήματος Ι)

12. Ράφια αποσκευών και προστασία των επιβαινόντων (βλ. παρ. 7.13, παραρτήματος Ι)

13.  Καταπακτές, εάν υπάρχουν (βλ. παρ. 7.14, παραρτήματος Ι)

14.  Συσκευές οπτικής ψυχαγωγίας (βλ. παρ. 7.15, παραρτήματος Ι)

2.2. Μέγιστα βάρη - διαστάσεις και δυνατότητα ελιγμών αστικών λεωφορείων

Τα αστικά λεωφορεία συμμορφώνονται, ως προς τα μέγιστα βάρη, τις διαστάσεις τους και τη δυνατότητα ελιγμών, προς τις απαιτήσεις των διατάξεων:

- του άρθρου 1 του π.δ 1161/1977, όπως ισχύει,

- του παραρτήματος Ι, του π.δ. 77/1998, όπως ισχύει,

- του παραρτήματος Ι, της κ. υ.α 27785/2153/97/29.5.98, όπως ισχύει.

2.3. Κατανομή φορτίων μεταξύ των αξόνων και συνθήκες φορτίσεως αστικών λεωφορείων

Η κατανομή φορτίων μεταξύ των αξόνων και οι συνθήκες φορτίσεως ελέγχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.4.3 , του παραρτήματος Ι, της κ.υ.α 277851 2153/97/29.5.98.

Επιπρόσθετα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές των διατάξεων της παρ. 7.1.1 και 7.1.2, του παραρτήματος Ι, της κ.υ.α 53495/2475/02/17.1.2003.

2.4. Κατάταξη αστικών λεωφορείων

Τα αστικά λεωφορεία κατατάσσονται στα οχήματα κλάσεων Ι ή Α, οι οποίες βάσει του παραρτήματος Ι της κ.υ.α 53495/2475/02/17.1.2003 ορίζονται ως εξής:

α) Για οχήματα που έχουν χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών εξαιρέσει του οδηγού:

"Κλάση Ι"; Οχήματα κατασκευασμένα με χώρους για όρθιους επιβάτες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση τους.

β) Για οχήματα χωρητικότητας έως 22 επιβάτες, εξαιρέσει του οδηγού:

"Κλάση Α": Οχήματα σχεδιασμένα να μεταφέρουν και όρθιους επιβάτες. Ένα όχημα της κατηγορίας αυτής έχει καθίσματα και διαθέτει χώρο για όρθιους επιβάτες.

2.5. Τύποι αμαξώματος αστικών λεωφορείων

Οι αποδεκτοί τύποι αμαξωμάτων για αστικά λεωφορεία, σύμφωνα και με την παρ. 2 "ορισμοί" του παραρτήματος Ι, της κ.υ.α 53495/2475/02/17-01-03 και την κωδικοποίηση της ενότητας Γ "Ορισμός τύπου αμαξώματος", του παραρτήματος III, της κυα 47271/3950/21-12-92 (Β' 764), όπως αυτή ισχύει, είναι οι ακόλουθοι:

Οχήματα κλάσης Ι

- Μονώροφα

- Διώροφα

- Αρθρωτά μονώροφα

- Μονώροφα χαμηλοδάπεδα

- Διώροφα χαμηλοδάπεδα

- Αρθρωτά χαμηλοδάπεδα μονώροφα Οχήματα κλάσης Α

- Μονώροφα

- Μονώροφα χαμηλοδάπεδα

2.6. Επιβάτες αστικών λεωφορείων

Ο αριθμός των καθήμενων και όρθιων επιβατών καθορίζεται με εφαρμογή των απαιτήσεων της παρ. 2.3 του παρόντος άρθρου και των σχετικών παραγράφων του παραρτήματος Ι της κ.υ.α 53495/2475/02/17-01-03 (όπως της παρ. 7.2 με την οποία καθορίζεται το εμβαδόν χώρου επιβατών).

Με εξαίρεση τον τύπο "αστικό μικρολεωφορείο", ισχύει επιπρόσθετα η προϋπόθεση, ο αριθμός των καθήμενων επιβατών να είναι τουλάχιστον ίσος προς το 25% του συνολικού αριθμού επιβατών.

2.7.  Θέση συνοδού στα αστικά λεωφορεία: Δεν προβλέπεται

2.8. Θύρες επιβατών αστικών λεωφορείων

2.8.1. Αριθμός

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός θυρών επιβατών στα αστικά λεωφορεία έχει ως εξής:

Συνολικός                                 Ελάχιστος αριθμός

αριθμός επιβατών                         θυρών επιβατών

9-22                                                     1

23-35                                                   1

36-45                           1 + 1 (2 διακεκριμένες θύρες)

46-55                           1 + 1 (2 διακεκριμένες θύρες)

56-70                                                   3

71-85                                                   3

86-100                                     4

101-115                                               4

Άνω των 116                                       5

 2.8.2. Τρόπος λειτουργίας: Οι θύρες επιβατών λειτουργούν με ενέργεια και είναι αυτόματης ή μη λειτουργίας, σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 2 , και περιγράφονται λειτουργικά στην παρ. 7 "απαιτήσεις", του παραρτήματος Ι, της κ. υ.α 53495/2475/02/17-01 -03.

2.9 Καθίσματα αστικών λεωφορείων

2.9.1. Τύπος κατασκευής:

• Τα συνεχόμενα καθίσματα μπορεί να έχουν διακεκριμένες ή συνεχείς έδρες και ερεισίνωτα.

•  Τουλάχιστον τα καθίσματα που πρόσκεινται στους χώρους όρθιων επιβατών, πρέπει να διαθέτουν χειρολαβή στο ερεισίνωτο, που να χρησιμοποιείται και για τη στήριξη όρθιων επιβατών

2.9.2. Υλικά-επένδυση

•  Το ερεισίνωτο και η έδρα των καθισμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον μερικά επενδεδυμένα με εξωτερική επένδυση από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται η εφίδρωση των επιβατών.

•  Η επένδυση των καθισμάτων πρέπει να είναι από δυ-σανάφλεκτο υλικό.

2.9.3 Αποσυναρμολογούμενα καθίσματα: Η τοποθέτηση αποσυναρμολογούμενων καθισμάτων (οχήματα μεταβλητής διαρρύθμισης καθισμάτων) (βλ. παρ. 2 ορισμούς και παρ. 7.2. και 7.3 του παραρτήματος Ι, της κ.υ.α 53495/2475/02/17-01 -03) είναι επιτρεπτή

2.9.4. Ανακλινόμενα (πτυσσόμενα) καθίσματα: Η τοποθέτηση τους είναι επιτρεπτή, εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, της κ.υ.α 53495/2475/02/17-01-03

2.10. Αστικά λεωφορεία με μεταβλητή διαρρύθμιση καθισμάτων:

Η μεταβολή της διαρρύθμισης των καθισμάτων είναι επιτρεπτή όταν ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, της κ.υ.α 53495/2475/02/17-01-03 και υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση (βλ. παρ. 7.3 του παραρτήματος Ι της ίδιας κ.υ.α)

2.11. Εξωτερικές πληροφοριακές πινακίδες αστικών λεωφορείων

2.11.1. Για την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη διάκριση των λεωφορείων και του προορισμού τους φέρουν εξωτερικές πληροφοριακές πινακίδες με τις ακόλουθες ενδείξεις (ελάχιστες απαιτήσεις):

(βλ. οικείο φεκ)

2.11.2. Αναγραφή ενδείξεων Η αναγραφή των αλφαριθμητικών χαρακτήρων (αριθμός ή γράμμα του δρομολόγιου και τόπος προορισμού, κ.λ.π.) γίνεται επί ηλεκτρονικής οθόνης ψηφιακών χαρακτήρων.

2.11.3. Φωτισμός. Οι οθόνες των πινακίδων είναι φωτιζόμενες για να εξασφαλίζεται η ευχερής ανάγνωση τους κατά τη νύκτα.

2.12.  Συσκευές έκδοσης ή/και ακύρωσης εισιτηρίων αστικών λεωφορείων:

Τα αστικά λεωφορεία είναι εφοδιασμένα με συσκευές έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 10 του ν. 2963/01, τοποθετημένες κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε κάθε απλή ή διπλή θύρα επιβατών (βλ', ορισμούς παραρτήματος Ι, κυα 53495/2475/02/17.1.2003.

2.13. Αποσκευοθήκες αστικών λεωφορείων

Η ύπαρξη χώρου (ων) για τη μεταφορά αποσκευών των επιβατών, είναι προαιρετική.

2.13.1 Θέση αποσκευοθηκών: Αποσκευοθήκες επιτρέπονται μόνο στον εσωτερικό χώρο του λεωφορείου. Σχεδιάζονται έτσι ώστε οι αποσκευές να μη μπορεί να πέσουν κατά την απότομη πέδηση του οχήματος ή τη δημιουργία φυγόκεντρης δύναμης στις στροφές.

2.13.2.  Αποσκευές σε σχάρα οροφής: Η τοποθέτηση τους δεν είναι επιτρεπτή.

2.13.3.   Προσάρτηση ρυμουλκούμενου μεταφοράς αποσκευών: Δεν επιτρέπεται

2.14. Χρωματισμός αστικών λεωφορείων

2.14.1. Εξωτερικός χρωματισμός: α' επιλογή

- Άνω μέρος αμαξώματος υπόλευκο (RAL 9001 η RAL 9016)

-  Κάτω μέρος αμαξώματος κυανό (RAL 5012 ή RAL 5015)

β' επιλογή

- Άνω μέρος αμαξώματος υπόλευκο (RAL 9001 η RAL 9016) με κυανές λωρίδες (RAL 5012 ή RAL 5015)

- Κάτω μέρος αμαξώματος προαιρετικά μία γκρίζα λωρίδα στο κάτω μέρος του αμαξώματος

2.14.2. Εσωτερικός χρωματισμός: Δεν υπόκειται σε περιορισμό

2.15. Θέρμανση αστικών λεωφορείων

2.15.1. Θερμαινόμενοι χώροι.

Με το σύστημα θέρμανσης του λεωφορείου πρέπει να θερμαίνονται επαρκώς οι εξής χώροι:

- Όλα τα διαμερίσματα επιβατών,

- Το διαμέρισμα του οδηγού,

- Η εσωτερική πλευρά του ανεμοθώρακα.

2.15.2. Πηγή θερμότητας

Στο διαμέρισμα των επιβατών, επιτρέπεται να υπάρχει θερμαντική διάταξη, η οποία λειτουργεί με άλλη μέθοδο πλην του θερμού νερού, εφόσον περιβάλλεται από υλικό σχεδιασμένο να αντέχει στις παραγόμενες από αυτήν θερμοκρασίες, δεν εκλύει τοξικές αναθυμιάσεις και είναι τοποθετημένη έτσι ώστε κανένας επιβάτης να μην μπορεί να αγγίξει μια θερμή επιφάνεια.

Σε αυτή την περίπτωση για την έκδοση έγκρισης τύπου του οχήματος και την ταξινόμησή του και θέση του σε κυκλοφορία πρέπει να έχει εκδοθεί για το όχημα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το π.δ.1384/1981 (Α' 346), (εναρμόνιση οδηγίας 78/548/ΕΟΚ) και την κυα 6034/221/03 (Β' 155) (εναρμόνιση οδηγίας 2001/56/ΕΚ). Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οχήματα εφοδιασμένα με θερμαντικές συσκευές καύσης που τοποθετούνται έξω από το διαμέρισμα επιβατών και χρησιμοποιούν νερό ως μέσο μεταφοράς θερμότητας.

2.15.3. Θερμική Ικανότητα

Η θερμική ικανότητα του συστήματος θέρμανσης, πρέπει να έχει ελάχιστη θερμαντική ικανότητα 120 kcal/h και m3 του διατιθέμενου χώρου για επιβάτες και πλήρωμα για τα οχήματα κλάσεων Ι και Α

2.15.4. Θερμαντικά μέσα

Για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου του οχήματος, τοποθετούνται συνήθως, μη αποκλειόμενης άλλης τεχνικά αποδεκτής λύσης, οι παρακάτω συσκευές:

- Αεραγωγοί (κανάλια) διασποράς κατά το διαμήκη άξονα του λεωφορείου, τοποθετημένοι, κατά προτίμηση, παραπλεύρως του δαπέδου ή της οροφής του λεωφορείου.

- Θερμαντικά σώματα, ήτοι αερόθερμα με ανεμιστήρες, ομοιόμορφα κατανεμημένα στο χώρο των επιβατών.

-  Γραμμικά σώματα φυσικής κυκλοφορίας (Convectors).

Τα θερμαντικά σώματα, πρέπει να έχουν τις σωληνώσεις θερμού νερού προστατευμένες, ώστε να αποκλείεται η επαφή των επιβατών με αυτές και να μην έχουν αιχμηρά σημεία.

Οι ανεμιστήρες των θερμαντικών σωμάτων πρέπει να είναι χαμηλού θορύβου ακόμα και στην υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής.

2.16. Αερισμός - Κλιματισμός αστικών λεωφορείων

Τα αστικά λεωφορεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αερισμού και ανανέωσης του αέρα του εσωτερικού χώρου, το οποίο μπορεί να συνδυάζεται και με το σύστημα κλιματισμού. Ο προαναφερόμενος συνδυασμός, είναι υποχρεωτικός στα διώροφα οχήματα.

2.16.1. Τεχνητός αερισμός:

Οι ελάχιστες απαιτήσεις αερισμού του οχήματος που επιτυγχάνεται με βεβιασμένη προσαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον (όχι από ανακυκλοφορία), είναι:

- Για τα οχήματα κλάσεων Ι και Α: 10 m3 ανά ώρα και άτομο.

2.16.2. Φυσικός αερισμός:

2.16.2.1 Πα την εισαγωγή πρόσθετου αέρα με φυσική ροή, όταν το όχημα κινείται και επιπλέον των ανοιγομένων παραθύρων, το λεωφορείο διαθέτει στην οροφή του μία τουλάχιστον θυρίδα (καταπακτή) αερισμού.

7.16.2.2. Κάθε σταθερό τμήμα αρθρωτού οχήματος, θεωρείται ως ξεχωριστό όχημα για την εφαρμογή της παραγράφου 2.16.2.

2.16.2.3. Οι θυρίδες της παραγράφου 2.16.2., μπορεί να χρησιμεύουν και ως καταπακτές διαφυγής, εφόσον πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές των καταπακτών διαφυγής (θέση, διαστάσεις, τρόπος απελευθέρωσης κλπ).

2.16.3. Συνολικός αερισμός

Ο αερισμός του εσωτερικού χώρου του οχήματος επιτυγχάνεται με συνδυασμό των παρακάτω συσκευών - συστημάτων :

- Με τις θυρίδες (καταπακτές) αερισμού (παρ.2.16.2)

- Με ανοιγόμενα παράθυρα, (παρ. 2.17.)

- Με αεραγωγούς (κανάλια) διασποράς για τη διοχέτευση αέρα υπό πίεση και την απαγωγή του, με τη βοήθεια ηλεκτρικών ανεμιστήρων.

-  Με ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες απλής ή διπλής ενέργειας, με διάταξη απόφραξης, όταν δε λειτουργούν και οι οποίοι δημιουργούν σύστημα προσαγωγής και απαγωγής αέρα.

Εναλλακτικά, για κάθε είδος αερισμού (φυσικού ή τεχνητού), θα γίνεται δεκτό και κάθε άλλο σύστημα ισοδύναμης αποτελεσματικότητας. Εξαιρούνται από την εναλλακτική αυτή δυνατότητα τα ανοιγόμενα παράθυρα.

2.16.4. Κλιματισμός:

Τα αστικά λεωφορεία φέρουν υποχρεωτικά πλήρη κλιματιστική μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 12 του ν. 2963/01, η οποία:

- είτε παρέχει μόνο ψύξη, οπότε η θέρμανση του οχήματος εξασφαλίζεται από το σύστημα θέρμανσης της προηγούμενης παραγράφου. 2.15.

- είτε παρέχει ψύξη και θέρμανση, επιπρόσθετη από την παρεχόμενη από το σύστημα θέρμανσης του οχήματος

Η κλιματιστική μονάδα είναι ρυθμιζόμενη, λειτουργεί και ελέγχεται από κατάλληλη ηλεκτρονική / ηλεκτρική διάταξη, που χειρίζεται ο οδηγός.

Το ψυκτικό υγρό πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον (π. χ. R 134α).

2.17. Ανοίγματα πλευρικών παραθύρων αστικών λεωφορείων

2.17.1.  Τα πλευρικά παράθυρα των οχημάτων είναι ανοιγόμενα, εκτός από τα εξής παράθυρα που επιτρέπεται να είναι σταθερά (fix):

Στα μη αρθρωτά λεωφορεία: ένα παράθυρο σε κάθε πλευρά με μήκος υαλόφρακτου μέρους, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 60 cm και ένα επί πλέον παράθυρο στην αριστερή πλευρά, ανεξαρτήτως διαστάσεων.

Στα αρθρωτά λεωφορεία:

- ένα παράθυρο ανεξαρτήτως διαστάσεων στην αριστερή πλευρά κάθε σταθερού τμήματος του λεωφορείου ή δύο παράθυρα με μήκος υαλόφρακτου μέρους, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 60 cm το καθένα.

- δύο παράθυρα στη δεξιά πλευρά κάθε σταθερού τμήματος του λεωφορείου, με μήκος υαλόφρακτου μέρους, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 60 cm το καθένα..

2.17.2. Ανοιγόμενη επιφάνεια

.Η συνολική ανοιγόμενη επιφάνεια των πλευρικών παραθύρων είναι, κατ' ελάχιστο, το 17% της συνολικής υαλόφρακτης επιφάνειας των πλευρικών παραθύρων, μη συνυπολογιζομένων των επιφανειών των φεγγιτών επάνω από τις θύρες επιβατών και οδηγού καθώς και της επιφανείας του παραθύρου του οδηγού.

2.17.3. Τρόπος ανοίγματος πλευρικών παραθύρων

2.17.3.1.  Τα παράθυρα κάθε πλευράς μπορεί να είναι ανοιγόμενα καθ' οιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι στα παράθυρα που το ανοιγόμενο τμήμα δεν καλύπτει όλο το ύψος του φατνώματος του παραθύρου, ανοιγόμενο τμήμα θα είναι το επάνω.

2.17.3.2. Το ύψος του κάτω άκρου των ανοιγομένων επιφανειών των παραθύρων, στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοια παράθυρα, από το δάπεδο που είναι αμέσως από κάτω (εξαιρουμένων οποιωνδήποτε τοπικών μεταβολών, όπως αυτών που προκαλούνται από την ύπαρξη τροχού ή κιβωτίου μετάδοσης κίνησης), δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 65 cm.

2.17.3.3.  Τα παράθυρα και οι μηχανισμοί λειτουργίας τους, πρέπει να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα από τη βροχή, τόσο στο εσωτερικό του λεωφορείου, όσο και στον μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επένδυσης χώρο των παραθύρων.

2.17.3.4. Το κινητό μέρος των ανοιγομένων παραθύρων

πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του και ο ευχερής χειρισμός του από ένα άτομο.

2.17.4. Αντιηλιακά παραπετάσματα

Όλα τα πλευρικά παράθυρα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με κατάλληλα παραπετάσματα αρίστης ποιότητος και αντοχής, ώστε να προστατεύονται οι επιβάτες από τον ήλιο. Τα παραπετάσματα μετακινούνται με τρόπο που επιτρέπει την εύκολη χρήση τους από τους επιβάτες.

2.18. Λοιπός εξοπλισμός αστικών λεωφορείων

2.18.1.  Πληροφόρηση επιβατών: Υποχρεωτικά μεγαφωνική εγκατάσταση με επαρκή αριθμό μεγαφώνων ανάλογα με το μέγεθος του λεωφορείου, σε όλους χώρους των επιβατών, για την πληροφόρησή τους από τον οδηγό.

2.18.2.  Ραδιόφωνο: Προαιρετικά, συνδεδεμένο στην μεγαφωνική εγκατάσταση (επαρκή αριθμό μεγαφώνων στο χώρο των επιβατών) και δυνατότητα απομόνωσης των μεγαφώνων του χώρου των επιβατών.

2.18.3. Συσκευές οπτικής ψυχαγωγίας: Προαιρετικά, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης τους, ως προς τη θέση τοποθέτησης, προς τις απαιτήσεις της παρ. 7.15. του παραρτήματος Ι, της κ.υ.α53495/2475/02/17-01-03

2.18.4. Ηλεκτρικό ψυγείο: Δεν είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση του

2.18.5. Χώρος υγιεινής (τουαλέτα-νιπτήρας): Δεν είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση του.

2.18.6.  Συσκευές παροχής θερμών ποτών και εξοπλισμό παρασκευής φαγητών: Δεν είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση τους

2.18.7 Γενικά το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάθε μηχανισμό, σύστημα ή εξάρτημα ή συσκευή που προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και τις ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας.

ΥΑ Αριθμ. 83836/4593/16/17 - ΦΕΚ 3662/Β/18-10-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης 37492/1795/03 «Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών Λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών» (Β΄ 922).

Άρθρο 1

Η υπουργική απόφαση 37492/1795/2003 τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά την υποπερίπτωση 2.17.4 του άρθρου 2 προστίθεται νέα υποπερίπτωση 2.17.5 ως εξής:

«2.17.5. Από τις απαιτήσεις των εδαφίων 2.17.1 και 2.17.2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αστικά μικρολεωφορεία, εφόσον διαθέτουν σύστημα αερισμού και ανανέωσης του αέρα του εσωτερικού χώρου (σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού) σε συνδυασμό με σύστημα κλιματισμού, μία (1) τουλάχιστον θυρίδα (καταπακτή) αερισμού στην οροφή του και ανοιγόμενο παράθυρο οδηγού».

bottom of page