top of page

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α': ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α': ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 28: Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Β': ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 30: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 31: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γραφείων άμεσα υπαγόμενων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Γ': ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 32: Διάρθρωση - Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 33: Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού

Άρθρο 34: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοίκησης και Υποστήριξης και Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης

Άρθρο 35: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Α'

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 28

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 (Α' 212) υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

2. Η Γ.Γ.Π.Π. συνιστά υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του Εθνικού Μηχανισμού και έχει ως αποστολή τη μελέτη, την επεξεργασία, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό του συνόλου των δράσεων πολιτικής προστασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, που δύναται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, στη Γ.Γ.Π.Π. υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά επιχειρησιακή δομή της.

 

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γ.Γ.Π.Π.:

α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει, καθορίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά, προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκρισή της στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή αυτής σε εθνικό επίπεδο.

β. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, εισηγείται την έγκρισή του στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του.

γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

δ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών υλικών και μέσων, που είναι αναγκαία για την Πολιτική Προστασία της Χώρας, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.

2. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς της που αφορούν στους τομείς πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και πάσης φύσεως απειλές. Στο πλαίσιο αυτό:

α. Συνεργάζεται με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.

β. Αξιοποιεί, εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτες για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού.

3. Η Γ.Γ.Π.Π. έχει την ευθύνη τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής, για κάθε μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών από τις υπηρεσίες των αρμοδίων Υπουργείων. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επιμέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση εκδήλωσης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον τριετή Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στην αποτύπωση της έκτασης και έντασης της καταστροφής και στο εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν στο συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της καταστροφής μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών. Τα ως άνω στοιχεία καταχωρίζονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων.

4. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών και απειλών, με την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, κατά τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό:

α. Συντονίζει την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας της Χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού, ανά κατάσταση ετοιμότητας.

β. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας της Χώρας, εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου ή προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

γ. Οργανώνει και λειτουργεί Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού έκτακτης Ανάγκης (Unit 5-112).

δ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών.

ε. Μεριμνά, μέσω των εμπλεκομένων φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, για την ασφάλεια και προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.

στ. Μεριμνά, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν τον συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από μία Περιφέρεια, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο Αναπληρωτή του στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη των ως άνω αποφάσεων οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που, κατά περίπτωση, έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

ζ. Είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, των Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) των άρθρων 17 και 36 του παρόντος.

5. Η Γ.Γ.Π.Π. καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης.

6. Η Γ.Γ.Π.Π. τηρεί το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας όπως αναφέρεται στο Μέρος Β' του παρόντος.

7. Η Γ.Γ.Π.Π. συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για την κατάρτιση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

8. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια, μέσω της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των εθελοντών, των στελεχών των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, των δημόσιων λειτουργών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Για τον σκοπό αυτόν:

α. Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών τους, καθώς και πολιτών, τα οποία υλοποιούνται από την ως άνω Σχολή.

β. Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης https://www.ekdd.gr  για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των στελεχών των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα πολιτικής προστασίας.

9. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών του άρθρου 8 του παρόντος, για συνδρομή άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων της Χώρας ή της αλλοδαπής, με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών, υποβάλλεται μέσω των αρμόδιων Μονάδων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.

10. Η Γ.Γ.Π.Π. εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κάθε αναγκαίο μέτρο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

 

ΤΜΗΜΑ Β'

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 30

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύναται να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α' 133), ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου των καταστροφών και απειλών.

β. Εκδίδει την απόφαση για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

γ. Εκδίδει την απόφαση για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

δ. Εκδίδει την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3013/2002 (Α' 102) και συντονίζει τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων, καθώς και της βοήθειας που παρέχεται, από άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

ε. Σε περίπτωση κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας, αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων, καθ' υπέρβαση των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

στ. Μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που του έχει μεταβιβάσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

 

Άρθρο 31

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γραφείων άμεσα υπαγόμενων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

1. Στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας υπάγονται απευθείας τα ακόλουθα γραφεία:

α. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

β. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου.

γ. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.

δ. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

2. Οι αρμοδιότητες των γραφείων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχουν ως εξής:

A. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Ιδιαίτερο Γραφείο που επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, είναι, ιδίως, αρμόδιο για: α. Τη μελέτη θεμάτων και τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης.

β. Την επιμέλεια της αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη και τη διαβίβαση των εντολών και οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους με την Πολιτική Προστασία Φορείς.

γ. Την τήρηση προσωπικού απόρρητου πρωτοκόλλου.

δ. Τη μέριμνα διευκόλυνσης της επικοινωνίας με βουλευτές, πολίτες, εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και εν γένει δημόσιους λειτουργούς.

ε. Την εκπλήρωση εθιμοτυπικών υποχρεώσεων.

στ. Τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα.

Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση και αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενημέρωση του Γενικού

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για δημοσιεύματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τη σύνταξη δελτίων Τύπου, καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δημοσιεύματα.

β. Την προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσω του Τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μέσω εκδηλώσεων και εκθέσεων.

γ. Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς φορείς ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, τον προγραμματισμό και διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.

δ. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.

ε. Την παραγωγή ή την προμήθεια και την προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορφωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου στο κοινό, τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους και την προβολή της δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για: α. Την παροχή νομικής υποστήριξης και εν γένει νομικών συμβουλών στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

β. Την κατάρτιση, επεξεργασία και προώθηση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων.

γ. Τη μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

δ. Τη μελέτη και διατύπωση σχολίων και προτάσεων επί σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

ε. Τη συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας.

στ. Την υποβολή ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ζ. Την παροχή υποστήριξης στις επιτελικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.

Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:

α. Τη μελέτη και ανάλυση της πορείας του έργου της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία.

β. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση, από κοινού με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και της Στρατηγικής για φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή λοιπές απειλές, καθώς και πλαισίων (frameworks) για την οργάνωση και τυποποίηση τομέων δράσης της πολιτικής προστασίας και λοιπών στρατηγικών για την εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Μηχανισμού.

γ. Τη συμμετοχή σε εθνικές επιτροπές, ομάδες εργασίας, συμβούλια και όργανα κατάρτισης εθνικών κατευθυντήριων γραμμών, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της τρωτότητας σε φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και την υποβολή σχετικών προτάσεων αναφορικά με σχετικές μελέτες.

δ. Τη μελέτη των διεθνών εξελίξεων στην πολιτική προστασία και τον καθορισμό βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων των δράσεων του Εθνικού Μηχανισμού.

ε. Την παρακολούθηση της λειτουργίας ευρωπαϊκών και διεθνών επιτροπών σε θέματα αρμοδιότητάς της και τη συνεργασία με υπηρεσίες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και για την αξιοποίηση ειδικών ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 32

Διάρθρωση - Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γ.Γ.Π.Π. διαρθρώνεται διοικητικά, ως εξής:

α. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού.

β. Αυτοτελής Διεύθυνση Διοίκησης και Υποστήριξης.

γ. Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.

δ. Αυτοτελής Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

2. Η Γ.Γ.Π.Π. στελεχώνεται από:

α. Πολιτικό προσωπικό, που είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και σε προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

β. Ένστολο προσωπικό, που προέρχεται είτε με διάθεση από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) είτε με απόσπαση από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

γ. Πολιτικό προσωπικό που προέρχεται με απόσπαση από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το προσωπικό της παραγράφου 2 δύναται να διατίθεται για επιχειρησιακούς και μόνο λόγους για τη στελέχωση των επιχειρησιακών δομών του Εθνικού Μηχανισμού.

4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δύνανται οι τακτικοί υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αίτησής τους, να διατίθενται για λόγους υπηρεσιακού συμφέροντος και σε θέσεις συναφούς αντικειμένου, σε δομές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Άρθρο 33

Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού

1. α. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνεται Γενική Διεύθυνση Συντονισμού. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού έχει ως αποστολή τον συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, τον συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και δράσεων, τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και την προώθηση των σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τη συμμετοχή και υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και την προώθηση του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της δράσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτήν, για τον σχεδιασμό, την εποπτεία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και προτείνει στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κάθε αναγκαίο μέτρο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της Χώρας.

β. Στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού, προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού ασκεί τις αρμοδιότητες της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

γ. Ως Γενικός Διευθυντής ορίζεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, είτε στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατηγορίας ΠΕ και βαθμού Α' είτε στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώματος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου της χώρας ή ισότιμου της αλλοδαπής, με επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητο κριτήριο για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή θεωρείται η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με αρμοδιότητες συναφείς με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού, ενώ συνεκτιμώνται η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών συναφών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στα προσόντα, τα κωλύματα και τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλο συναφές θέμα.

2. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

β. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

γ. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος.

δ. Γραφείο Κίνησης.

3. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στον σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, τη σύνταξη και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, την τεκμηρίωση των ερευνών και της στατιστικής καταγραφής κάθε είδους δεδομένων, διαρθρώνεται δε, στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Φυσικών Καταστροφών. β. Τμήμα Ανθρωπογενών Καταστροφών. γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Χαρτογραφικής Υποστήριξης.

δ. Τμήμα Υποστήριξης Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.

4. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, που έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στην προώθηση των σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

α. Τμήμα Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

β. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το οποίο διαρθρώνεται σε:

αα. Γραφείο ΝΑΤΟ.

ββ. Γραφείο Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου-Black Sea Economic Cooperation (BSEC).

γγ. Γραφείο Διεθνών Οργανισμών και Διακρατικών Συμφωνιών.

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, που έχει αρμοδιότητες που ανάγονται σ™ν σχεδιασμό της αντιμετώπισης και αποκατάστασης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών πλην αυτών του δομικού πλούτου της Χώρας, στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών για τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων, την παροχή τεχνικής συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) έργων και εργασιών πρόληψης και αποκατάστασης, που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία και τη σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου παρεμβάσεων και έργων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Προγραμματισμού.

β. Τμήμα Μελετών.

γ. Τμήμα Τεχνικών Έργων.

δ. Τμήμα Περιβάλλοντος.

6. Το Γραφείο Κίνησης μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων της Γ.Γ.Π.Π. και των υπαγομένων σε αυτή Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο.

7. Στα Γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προΐστανται, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται από οποιαδήποτε εκ των τριών κατηγοριών προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις εξιδεικευμένες γνώσεις, τις ικανότητες, την εμπειρία και τη σχετική προϋπηρεσία τους.

8. Οι αρμοδιότητες, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στα Γραφεία, Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αρμοδιότητες, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα υφιστάμενων Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Π. εξακολουθούν να ισχύουν έως την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 34

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοίκησης και Υποστήριξης και Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης

1. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Αυτοτελής Διεύθυνση Διοίκησης και Υποστήριξης, που είναι αρμόδια για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπηρετούντος στη Γ.Γ.Π.Π. προσωπικού, καθώς και για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, τη διαχείριση δαπανών, την προμήθεια και διαχείριση υλικών, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών.

β. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

γ. Τμήμα Γραμματείας.

2. Το Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών είναι αρμόδιο για:

α. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γ.Γ.Π.Π. και των σχετικών εισηγήσεων.

β. Τη σύνταξη εισήγησης σχετικά με την κατάρτιση ή τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) προς το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

γ. Την κατάρτιση πρότασης για την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα πολιτικής προστασίας, προς τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

δ. Τον έλεγχο και την παροχή εντολής κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών και οδοιπορικών του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Π..

ε. Την υποβολή αρμοδίως τεκμηριωμένων αιτημάτων για την πραγματοποίηση δαπανών της Γ.Γ.Π.Π. και τη σχετική εισήγηση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.

στ. Την παρακολούθηση θεμάτων αναλήψεων, ανακλήσεων και αναμορφώσεων.

ζ. Τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων παρόχων σχετικών υπηρεσιών (όπως τηλεπικοινωνιακών παρόχων).

η. Τη συλλογή και υποβολή των δικαιολογητικών δαπανών, προς εκκαθάριση στην αρμόδια Διεύθυνση Εκκαθάρισης Δαπανών.

θ. Την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτηρίου της Γ.Γ.Π.Π..

ι. Την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίου και την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή μελετών ή έργων για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Π..

ια. Τη διαχείριση δημόσιου υλικού, πάγιου ή αναλώσιμου και την εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γ.Γ.Π.Π..

ιβ. Την παρακολούθηση της διαχείρισης της αποθήκης υλικού και την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

ιγ. Την παραλαβή από τις επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους υλικών, αναλώσιμων και μη και τη διάθεσή τους στις επιμέρους οργανικές μονάδες.

3. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για: α. Τον χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου και με θητεία προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με σχέση έμμισθης εντολής, του προσωπικού του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και για τον χειρισμό θεμάτων σχετικά με αποσπάσεις υπαλλήλων.

β. Τον χειρισμό θεμάτων σχετικά με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

γ. Την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

δ. Τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.

ε. Τον προγραμματισμό των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε ανθρώπινο δυναμικό.

στ. Την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου υπηρετούντων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

ζ. Τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων.

η. Τον χειρισμό θεμάτων εφαρμογής του συστήματος εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού.

θ. Τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.

ι. Την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπηρετούντος προσωπικού.

ια. Την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων που καταρτίζονται με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

ιβ. Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του προγραμματισμού του επόμενου έτους.

4. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για:

α. Την τήρηση γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

β. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών.

γ. Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

5. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης που είναι αρμόδια για την οργάνωση, αξιοποίηση, προώθηση, υποστήριξη και εποπτεία της εθελοντικής δράσης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στα αντικείμενα της πολιτικής προστασίας μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την επιμέλεια των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Εθελοντισμού.

β. Τμήμα Εκπαίδευσης.

γ. Τμήμα Εκδόσεων.

δ. Τμήμα Ασκήσεων.

6. Οι αρμοδιότητες, καθώς και ζητήματα λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην Αυτοτελή Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης και στα Τμήματα αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι αρμοδιότητες, λειτουργικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις υφιστάμενων Γραφείων, Τμημάτων και Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Π..

7. Στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Π. και τα Τμήματα και Γραφεία αυτών, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 35

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης

1. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Αυτοτελής Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης, αρμόδια για τον χειρισμό των θεμάτων πληροφορικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. β. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων.

γ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

2. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι αρμόδιο για:

α. Τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και των Η/Υ της υπηρεσίας και των περιφερειακών συστημάτων αυτών.

β. Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνίας (σταθερής, κινητής, δορυφορικής, ασύρματης).

γ. Τον σχεδιασμό της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και την εξασφάλιση της ακεραιότητας των ψηφιακών δεδομένων.

δ. Την υποστήριξη χρηστών στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

ε. Τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη σωστή χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

στ. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης διασύνδεσης με άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

ζ. Τον συντονισμό δράσεων για την συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

η. Την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη των αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

θ. Τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών επισκευών συντήρησης και λειτουργίας των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

3. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για:

α. Την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών.

β. Τον προγραμματισμό προμήθειας και εγκατάστασης σε παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της απόδοσης της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας.

γ. Την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων συστημάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτοποίησης και βεβαίωσης της αυθεντικότητας του χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές προδιαγραφές.

δ. Την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων, ως δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής.

ε. Τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής.

στ. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληροφορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας ή την εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης αυτών.

ζ. Τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υποστήριξη του περιεχομένου των ιστοσελίδων της διαδικτυακής πύλης της υπηρεσίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσής της.

η. Τον καθορισμό τυπικών διαδικασιών επικοινωνίας και ελέγχου μεταξύ των τεχνικών υπευθύνων και των συντακτών των πληροφοριακών δεδομένων που αποστέλλονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της υπηρεσίας προς ανάρτηση στο διαδίκτυο.

θ. Την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των πληροφοριακών δεδομένων που τηρούνται αρμοδίως από τις μονάδες της υπηρεσίας, με σκοπό την αποφυγή και εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλήρωσή τους σε επίπεδο φορέα.

η. Την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της υπηρεσίας.

4. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για: α. την επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών (όπως υδραυλικών, θέρμανσης, ηλεκτροστασίων, ανελκυστήρων, αντλιοστασίων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εκτός των δικτύων δεδομένων - τηλεφώνων) και για την επισκευή, συντήρηση και ομαλή λειτουργία τους,

β. τη μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία του ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (όπως κλιματιστικών, ηλεκτροπα ραγωγικών ζευγών, UPS, οπτικοακουστικών μέσων, φαξ, φωτοτυπικών), καθώς και των συστημάτων ασφαλείας, συναγερμού και πυρασφάλειας, γ. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής και περιοδικής συντήρησης, δ. την τήρηση Μητρώων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ.,

ε. την τήρηση ενεργού αρχείου κατασκευαστικών σχεδίων των εγκαταστάσεων, οδηγιών χρήσεως και φυλλαδίων των συσκευών και των μηχανημάτων, στ. τη μέριμνα για τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη ηλεκτρομηχανολογικού, πληροφοριακού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού υλικού, καθώς και ανταλλακτικών,

ζ. τον συντονισμό και την επίβλεψη των συνεργείων της υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων, η. τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών επισκευών συντήρησης και λειτουργίας όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων,

θ. τη μέριμνα και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού, καθώς και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων,

ι. την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για τη βελτίωση οποιουδήποτε θέματος αφορά τα παραπάνω αντικείμενα.

5. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Μηχανικών.

bottom of page