top of page

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α': ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1: Έννοιες - Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο δράσης Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Άρθρο 3: Διάρθρωση Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 4: Δράσεις Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 5: Αρχές λειτουργίας Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 6: Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας

Άρθρο 7: Δυναμικό και μέσα Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 8: Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 9: Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών  Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α'

 Άρθρο 10: Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.)

ΤΜΗΜΑ Β': ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 11: Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 12: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 13: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 15: Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

ΤΜΗΜΑ Γ': ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 17: Σύσταση και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

Άρθρο 18: Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

ΤΜΗΜΑ Δ': ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 19: Υποστηρικτικές υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 20: Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 21: Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Άρθρο 22: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών

Άρθρο 23: Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών

Άρθρο 24: Σκοπός της εκτίμησης επικινδυνότητας

Άρθρο 25: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Άρθρο 26: Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 27: Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α': ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 28: Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Β': ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 30: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 31: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γραφείων άμεσα υπαγόμενων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

ΤΜΗΜΑ Γ': ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 32: Διάρθρωση - Προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 33: Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού

Άρθρο 34: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοίκησης και Υποστήριξης και Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης

Άρθρο 35: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΜΗΜΑ Α': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 36: Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

ΤΜΗΜΑ Β': ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 37: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 38: Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.)

Άρθρο 39: Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων - Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Άρθρο 40: Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.)

Άρθρο 41: Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 42: Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Άρθρο 43: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών

Άρθρο 44: Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 45: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 46: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 47: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 48: Διεύθυνση Προμηθειών

Άρθρο 49: Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

Άρθρο 50: Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Άρθρο 51: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 52: Προϊστάμενοι Τμημάτων και Προϊστάμενοι Γραφείων Τμημάτων Διευθύνσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53: Δαπάνες απορρήτων αναγκών

Άρθρο 54: Λοιπά θέματα

ΜΕΡΟΣ Β': ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 55: Έννοιες - Ορισμοί

Άρθρο 56: Αποστολή και δράση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 57: Δράσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 58: Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 59: Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 60: Προϋποθέσεις ανανέωσης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 61: Εκπαίδευση Εθελοντικών Οργανώσεων

Άρθρο 62: Κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντών

Άρθρο 63: Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων

Άρθρο 64: Διακριτικός Τίτλος - Στολή - Ατομικό Δελτίο Εθελοντή

Άρθρο 65: Υποχρεώσεις εργοδοτών των εργαζόμενων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 66: Ηθικές αμοιβές

Άρθρο 67: Διαγραφή Εθελοντικών Οργανώσεων από το Μ.Ε.Ο.Π.Π.

Άρθρο 68: Ενίσχυση σε υλικά και μέσα

Άρθρο 69: Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Μητρώου Εθελοντών

Άρθρο 70: Οδήγηση-Χειρισμός πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων

Άρθρο 71: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 72: Μνημόνια Συνεργασίας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Άρθρο 73: Λύση συνεργασιών

Άρθρο 74: Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 75: Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 76: Πυροσβεστικό Σώμα και πυροσβεστικό προσωπικό

Άρθρο 77: Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού και Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)

Άρθρο 78: Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

Άρθρο 79: Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 80: Επιτελείο, Κλάδοι και Διευθύνσεις Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 81: Γραφεία Αρχηγού, Υπαρχηγού και Επιτελάρχη

Άρθρο 82: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Διοίκηση - Βαθμοί - Καθήκοντα

Άρθρο 83: Συμβούλια Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 84: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 85: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 86: Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)

Άρθρο 87: Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

Άρθρο 88: Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 89: Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού

Άρθρο 90: Πυροσβεστικό Μουσείο

Άρθρο 91: Αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)

Άρθρο 92: Αρμοδιότητες και λειτουργία Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

TMHMA A': ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 93: Ιεραρχία Αξιωματικών, Πυρονόμων και Υπαξιωματικών

Άρθρο 94: Αρχαιότητα Αξιωματικών

Άρθρο 95: Αρχαιότητα Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

Άρθρο 96: Βαθμοί - Ιεραρχική κλίμακα - Αντιστοιχία

Άρθρο 97: Προέλευση Αξιωματικών

Άρθρο 98: Διάκριση Αξιωματικών

Άρθρο 99: Προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

Άρθρο 100: Διάκριση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

Άρθρο 101: Διάκριση και προέλευση πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων

Άρθρο 102: Είδη καταστάσεων

Άρθρο 103: Ενέργεια

Άρθρο 104: Υπηρεσία γραφείου

Άρθρο 105: Μακρά αναρρωτική άδεια

Άρθρο 106: Διαθεσιμότητα

Άρθρο 107: Αργίες

Άρθρο 108: Μόνιμη διαθεσιμότητα

Άρθρο 109: Κατάσταση Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.)

Άρθρο 110: Αποστρατεία

Άρθρο 111: Καταληκτικοί βαθμοί εν ενεργεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων

ΤΜΗΜΑ Β': ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άρθρο 112: Αρχές Συστήματος Αξιολόγησης – Διάκριση και έννοια προς προαγωγή προσόντων

Άρθρο 113: Γενικά τυπικά προσόντα Αξιωματικών

Άρθρο 114: Βαθμολογική εξέλιξη Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

Άρθρο 115: Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας

Άρθρο 116: Ειδικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα

Άρθρο 117: Ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα

Άρθρο 118: Κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων

Άρθρο 119: Βαθμολογία απόδοσης

Άρθρο 120: Έγγραφα αξιολόγησης

Άρθρο 121: Αξιολογητές - Έννοια - Αρμοδιότητα

Άρθρο 122: Χρόνος αξιολόγησης - Διαδικασία

ΤΜΗΜΑ Γ': ΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 123: Προϋποθέσεις προαγωγής

Άρθρο124: Παραλειπόμενοι των κρίσεων

Άρθρο 125: Τακτικές και έκτακτες κρίσεις – κρινόμενοι Αξιωματικοί

Άρθρο 126: Διαβαθμίσεις κρίσεων με βάση τα ουσιαστικά προσόντα

Άρθρο 127: Τρόπος προαγωγής

Άρθρο 128: Συμβούλια κρίσεων

Άρθρο 129: Σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων

Άρθρο 130: Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων

Άρθρο 131: Εργασίες των Συμβουλίων

Άρθρο 132: Σύνταξη, κύρωση και εκτέλεση των πινάκων

Άρθρο 133: Τιμητικές διακρίσεις αποστρατευόμενων Αξιωματικών

Άρθρο 134: Διαδικασία προαγωγών

Άρθρο 135: Προαγωγές Αξιωματικών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων

Άρθρο 136: Κρίσεις των Αξιωματικών που συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία

Άρθρο 137: Κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου

Άρθρο 138: Τρόπος επιλογής των Αξιωματικών

Άρθρο 139: Επιλογή Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων

Άρθρο 140: Επιλογή του Αντιστράτηγου - Αρχηγού

Άρθρο 141: Συνέπειες των δυσμενών κρίσεων

Άρθρο 142: Προσφυγή του Υπουργού Προστασίας του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων

Άρθρο 143: Προσφυγή ενδιαφερομένων στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων

Άρθρο 144: Εργασίες των Συμβουλίων Επανάκρισης

Άρθρο 145: Ενέργειες σε περιπτώσεις ακύρωσης αποφάσεων των Συμβουλίων Κρίσεων

Άρθρο 146: Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας.

Άρθρο 147: Ηλεκτρονικά ατομικά βιβλιάρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Άρθρο 148: Μεταθέσεις

Άρθρο 149: Τοποθετήσεις - μεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Άρθρο 150: Νομός Συμφερόντων - Υπηρεσία Προτίμησης

Άρθρο 151: Κατανομή υπηρετούσας δύναμης

Άρθρο 152: Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε υπηρεσία

Άρθρο 153: Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου

Άρθρο 154: Αμοιβαίες μεταθέσεις

Άρθρο 155: Μεταθέσεις λόγω προαγωγής

Άρθρο 156: Μεταθέσεις για συνυπηρέτηση

Άρθρο 157: Τοποθετήσεις των εξερχόμενων από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Άρθρο 158: Κριτήρια μεταθέσεων

Άρθρο 159: Διαδικασία μεταθέσεων

Άρθρο 160: Αποσπάσεις

Άρθρο 161: Μετακινήσεις

Άρθρο 162: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 163: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις – Μετακινήσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Άρθρο 164: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 165: Υπηρεσιακά θέματα αθλητών πυροσβεστικών υπαλλήλων

Άρθρο 166: Καθήκοντα προανάκρισης - Διοικητικό πρόστιμο

Άρθρο 167: Πυροσβεστικές διατάξεις - Πυροπροστασία

Άρθρο 168: Έλεγχος κατασβεστικών μέσων και υλικών

Άρθρο 169: Άδειες - πειθαρχικό δίκαιο πυροσβεστικών υπαλλήλων

Άρθρο 170: Υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 171: Αποδοχές - Προϋπολογισμός - Οικονομική Διαχείριση - Λέσχες

Άρθρο 172: Υλικές και ηθικές αμοιβές

Άρθρο 173: Βράβευση υπηρεσιών και πυροσβεστικού προσωπικού

Άρθρο 174: Ημέρα Αποστράτων, Ημέρα Μνήμης και Ημέρα Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 175: Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας

Άρθρο 176: Συνήγορος του Πυροσβέστη

Άρθρο 177: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 210/1992 (Α' 99)

Άρθρο 178: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 142/1974 (Α' 318)

Άρθρο 179: Πρακτική άσκηση φοιτητών - σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 180: Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και Εθελοντών Πυροσβεστών - Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': Μεταβατικές διατάξεις - Τελικές Διατάξεις - Κωδικοποίηση διατάξεων

Άρθρο 181: Ειδικά ζητήματα

Άρθρο 182: Καταργούμενες διατάξεις

bottom of page