top of page

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α': ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α'

 Άρθρο 10: Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.)

ΤΜΗΜΑ Β': ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 11: Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 12: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 13: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 15: Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

ΤΜΗΜΑ Γ': ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 17: Σύσταση και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

Άρθρο 18: Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

ΤΜΗΜΑ Δ': ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 19: Υποστηρικτικές υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού

Άρθρο 20: Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 21: Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ Α'

 

Άρθρο 10

Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.)

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός υποστηρίζεται επιχειρησιακά και λειτουργικά από τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.) (Emergency Management Frameworks E.M.Fs.). Τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών:

α. Αποτελούν, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους, το σύνολο των (συν)αρμόδιων οργανικών μονάδων και φορέων που διαθέτουν το κατάλληλο δυναμικό, υλικά και μέσα.

β. Σε κεντρικό επίπεδο, ενεργοποιούνται είτε από τον Επικεφαλής του Εθνικού Μηχανισμού είτε από τον Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 92 του ν. 4623/2019 (Α' 134). Σε περιφερειακό επίπεδο, ενεργοποιούνται από τον κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 93 του ν. 4623/2019. Η απόφαση ενεργοποίησης των Π.Δ.Ε.Α. καθορίζεται, ανά περίπτωση και ανάλογα με το επίπεδο έκτακτης ανάγκης, όπως αυτό ορίζεται στις παραγράφους 5 επ. του άρθρου 18 του παρόντος και τις φάσεις του κύκλου καταστροφής (πρόληψη, ετοιμότητα, κινητοποίηση και βραχεία αποκατάσταση), είτε καλύπτοντας αυτές με ενιαίο τρόπο, είτε σε ανταπόκριση προς μία ή ορισμένες από αυτές.

2. Στα Π.Δ.Ε.Α., οι περιπτώσεις ενεργοποίησης των οποίων προβλέπονται σε σχετικό Κατάλογο, ορίζονται Επικεφαλής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για:

α. τον συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών τους,

β. τη συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση πληροφοριών εκτίμησης διακινδύνευσης εκτάκτων αναγκών,

γ. την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεών τους,

δ. τη διασύνδεση των κεντρικών και περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α. μεταξύ τους.

3. Ο προσδιορισμός, η εξειδίκευση, η οριοθέτηση και οι περιπτώσεις ενεργοποίησης των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Καταλόγου Π.Δ.Ε.Α., οποιοδήποτε ζήτημα τήρησης και περιεχομένου αυτού, οι φορείς, μονάδες και δομές λειτουργίας των Π.Δ.Ε.Α., η σύνθεση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΤΜΗΜΑ Β'

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 11

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας

Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας δια κρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

α. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.).

β. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

γ. Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

 

Άρθρο 12

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)

1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), είναι το ανώτατο επιχειρησιακά όργανο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4623/ 2019 (Α' 134) και έχει ως αποστολή, ιδίως,:

α. Τον συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση, επιστημονική τεκμηρίωση και εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, όπως ιδίως εξειδικεύεται μέσω της εισήγησης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του σχεδιασμού της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών.

β. Τη λήψη μέτρων εκτίμησης και πρόβλεψης των επι κινδυνοτήτων, τρωτότητας και απειλών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών επικείμενων καταστροφών.

γ. Την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, τον συντονισμό των δράσεων και μέτρων αποκατάστασης και τον έλεγχο εφαρμογής τους.

δ. Τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου για ζητήματα αρμοδιότητάς του.

2. Οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, ζητήματα στελέχωσης, προσωπικού και λοιπά υπηρεσιακά ζητήματα του Σ.Ο.Π.Π. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

Άρθρο 13

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

1. Συστήνονται για τους σκοπούς εκπλήρωσης της επιχειρησιακής αποστολής του Σ.Ο.Π.Π., Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση και συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη. Τα Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α. Τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο. β. Τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.

γ. Τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας.

δ. Τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ε. Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

στ. Τον ανώτερο Διοικητή φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

ζ. Τον Διοικητή των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.

η. Τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή.

θ. Τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

ι. Τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β..

ια. Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών).

ιβ. Τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων Οργανικών Μονάδων της οικείας Περιφέρειας, ανά περίπτωση εμπλοκής και κατηγορίας κινδύνου.

2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

3. Με εισήγηση των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας και απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Πολιτικής Προστασίας, δύναται να συγκροτούνται, ανά Περιφέρεια, Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές. Στις εν λόγω Επιτροπές συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, υποστηρίζοντας τεχνοκρα τικά τη λειτουργία των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

4. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Τα Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Περιφερειακά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. Κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.

β. Συντονίζουν τον κατά λόγο αρμοδιότητας επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους.

γ. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.

δ. Συνάπτουν με άλλα περιφερειακά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας.

 

Άρθρο 15

Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

1. Σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου, αποτελούμενα από τα εξής μέλη:

α. Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.

β. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.

γ. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

δ. Τον Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού.

ε. Τον Διοικητή της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου ή Πυροσβεστικού Σταθμού.

στ. Τον Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

ζ. Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

η. Τους Διοικητές των μονάδων Υγείας του Δήμου. θ. Τον ανώτερο Διοικητή φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του. ι. Τον εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β.. ια. Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών).

ιβ. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.

2. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

3. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Στα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προΐσταται ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ή εξουσιοδοτημένος από τον Δήμαρχο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.

β. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.

γ. Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.


ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 17

Σύσταση και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

1. Συστήνονται δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, ένα (1) σε κάθε Περιφέρεια, με αντικείμενο:

α. τον συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής τους αρμοδιότητας,

β. τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

Άρθρο 18

Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

1. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π., ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο συνήθους ετοιμότητας και δράσης τους, με ευθύνη του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου ή προειδοποίησης επαπειλούμενης καταστροφής.

2. Για τη λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. διατίθενται από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια, κατάλληλοι χώροι που διαθέτουν την απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή και υλικο τεχνική υποδομή, ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία με την πληγείσα περιοχή, τους επιχειρησιακούς φορείς, τα κατά τόπους Συντονιστικά Όργανα και το Σ.Ο.Π.Π..

3. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών, τηρούν ενημερωμένους καταλόγους ανθρώπινου δυναμικού, διαθέσιμων μέσων και πόρων και υποβάλλουν στο Σ.Ο.Π.Π. και στους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, σχετικές αναφορές και εισηγήσεις.

4. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους.

5. Ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μετά από εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή προειδοποίηση επαπειλούμενης καταστροφής, αναγνωρίζονται τα κάτωθι τέσσερα επίπεδα απόκρισης, «Επίπεδο 1», «Επίπεδο 2», «Επίπεδο 3» και «Επίπεδο 4», τα οποία κλιμακώνονται με απόφαση των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας.

6. Το «Επίπεδο 1» αφορά σε χαμηλής επικινδυνότητας συμβάν ή σε προειδοποίηση επερχόμενου συμβάντος ήπιας διακινδύνευσης, καταστάσεις για τις οποίες οι φορείς οφείλουν να βρίσκονται σε κατάσταση «συνήθους ετοιμότητας» (Green Code). Γ ια τη διαχείρισή τους, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, συνεργαζόμενος απευθείας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενεργοποιεί κατά την κρίση του το Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., το οποίο στελεχώνει, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος, διατηρώντας το απαιτούμενο επίπεδο ετοιμότητας.

7. Το «Επίπεδο 2» αφορά είτε σε επαύξηση του επιπέδου ετοιμότητας 1 του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., είτε σε περίπτωση εκδήλωσης μέσης επικινδυνότητας συμβάντος, είτε σε προειδοποίηση επερχόμενου συμβάντος μέσης διακινδύνευσης (Yellow Code) και στη δυνατότητα ενεργοποίησης συγκεκριμένων Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α. κατόπιν εντολής του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.

8. Το «Επίπεδο 3» αφορά είτε σε επαύξηση των επιπέδων ετοιμότητας 1 και 2 του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., είτε σε περίπτωση εκδήλωσης αυξημένης επικινδυνότητας συμβάντος, είτε προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντος (Orange Code). Στο Επίπεδο αυτό αυξάνεται η στελέχωση του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., οι φορείς τίθενται σε επιφυλακή και εντείνονται τα μέτρα ετοιμότητας.

9. Το «Επίπεδο 4» αφορά είτε σε επαύξηση των επιπέδων ετοιμότητας 1, 2 και 3 του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., είτε σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων, είτε σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρής πιθανότητας επέλευσης καταστροφής ή πάσης φύσεως απειλής (Red Code). Στο Επίπεδο αυτό, το ανθρώπινο και στελεχιακό δυναμικό του ΠΕ.ΚΕ.Π.Π., συγκροτείται, ως εξής:

α. με τους επικεφαλής των Π.Δ.Ε.Α.,

β. με τους συνδέσμους των επιχειρησιακών φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., κ.α.) που μετέχουν σε αυτά,

γ. με τους συνδέσμους των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας,

δ. με το εμπλεκόμενο διοικητικό προσωπικό.

10. Όταν το ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ή την παροχή υποστήριξης στον φορέα αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης, συνεργάζεται με τους Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α. και τις λοιπές οργανικές μονάδες και εισηγείται στον κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειάρχη ή Δήμαρχο, τη μίσθωση μέσων και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

 

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 19

Υποστηρικτικές υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού

Στις Περιφέρειες και τους Δήμους λειτουργούν Αυτοτελείς Διευθύνσεις και συστήνονται Τμήματα Πολιτικής Προστασίας, που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού.

 

Άρθρο 20

Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας

1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της πολιτικής προστασίας σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.

β. Συμβάλλει στη λειτουργία του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.

δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.

ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσεται, υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας της Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση των σκοπών του Περιφερειακού Σχεδίου. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενες με ειδικούς κινδύνους. Το Περιφερειακό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία και το εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 174 του ν. 3852/2010 (Α' 87).

στ. Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών.

ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Περιφέρειας για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις «Επιπέδου 4» (Red Code).

η. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των Π.Δ.Ε.Α., σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επικεφαλής, στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

θ. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και τις προτάσεις των, κατά λόγο αρμοδιότητας, Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α., εισηγήσεις:

αα. Στην Περιφέρεια για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και για την ένταξη των Π.Δ.Ε.Α. σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης.

ββ. Στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.

ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

ια. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.

 

Άρθρο 21

Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας

1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο στελεχώνεται με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.

β. Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π..

γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.

δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.

ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται, υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου. Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους. Το Τοπικό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και το εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ. Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους όμορους Δήμους, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των ανωτέρω Σχεδίων.

ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).

η. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις: αα. Στον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης.

ββ. Στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. θ. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.. ι. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.

2. Σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, δύναται, κατ' εξαίρεση, να συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, καθορίζονται οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περιγράμματα θέσεων με βάση τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

bottom of page