Show More
Show More

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Η επιλογή των μέτρων εξαρτάται όχι μόνο από την αποτελεσματικότητα αυτών αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά είναι βάση της αξίας των χρημάτων που δαπανώνται. Ειδικά σε εποχές περιορισμένων προϋπολογισμών για τις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα, είναι σημαντικό να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος από την εφαρμογή των μέτρων για το σύνολο των πόρων που δαπανώνται. Αυτό προαπαιτεί μια βασική εκτίμηση των επιλογών με αξιολόγηση κόστους – οφέλους. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει στην επιλογή ρεαλιστικών μέτρων που προωθούνται προς εφαρμογή, με σκοπό την επιλογή μέτρων που είναι οικονομικά εφικτά.

ΣΤΟΧΟΙ  

 • Να εξασφαλισθεί η αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

 • Να αποφευχθεί η επιλογή μέτρων των οποίων η εφαρμογή δεν είναι οικονομικά ρεαλιστική.

 • Να ενισχυθεί η αξιοπιστία της εφαρμογής των μέτρων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 • Επιλογή μόνο οικονομικά προσιτών και αποτελεσματικών μέτρων και πακέτων μέτρων.

 • Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων με γνώμονα την ρεαλιστική και έγκαιρη εφαρμογή τους με συγκεκριμένους πόρους. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από την εμπειρία και τους διαθέσιμους πόρους και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές προσεγγίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια πλήρης ανάλυση κόστους- οφέλους μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή (π.χ. που αφορούν τη δημιουργία μοντέλου για σημαντικά μέτρα). Σε τέτοιες περιπτώσεις η εστίαση στα πιο σημαντικά μέτρα, σε απλούστερες προσεγγίσεις ή / και εκτιμήσεις είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται.

 • Διασφάλιση ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι δαπάνες και τα οφέλη - όχι μόνο αυτά που μπορούν εύκολα να μετρηθούν ή να αποτιμηθούν.

 • Διασφάλιση ότι θα ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις από τα αέρια του θερμοκηπίου και την ποιότητα του αέρα. Διασφάλιση ότι όλα τα μέσα και οι τρόποι μετακίνησης θα ληφθούν υπόψη επί ίσοις όροις στην εκτίμηση κόστους – οφέλους.

 • Συνεκτίμηση των αναγκών συντήρησης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 • Ακολουθεί την αρχική επιλογή των μέτρων και διεξάγεται παράλληλα με τις Δραστηριότητες 6.1 και 6.2.


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Κατάλληλα μέτρα (και πακέτα μέτρων) όπου θα αξιολογούνται με βάση το κόστος και τα οφέλη.

 • Συγκέντρωση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων πριν την τελική επιλογή των μέτρων.

Show More
ESC™

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS