top of page

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών για το νέο ΣΒΑΚ, τα διδάγματα από τις μέχρι τώρα νέες προκλήσεις για τις αστικές συγκοινωνίες και την κινητικότητα πρέπει να ενσωματωθούν έχοντας υπόψη και τις νέες προκλήσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού και στην επιλογή μέτρων στο μέλλον. Η εμπειρία από χώρες όπου τα Τοπικά Σχέδια Μεταφορών ήταν υποχρεωτικά για κάποια χρόνια (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία) δείχνει ότι κάθε κύκλος σχεδιασμού βοηθά στο να βελτιωθεί η εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και το σχεδιασμό και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της επόμενης φάσης σχεδιασμού. Μια πρώτη ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το νέο ΣΒΑΚ μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό του στη διαδικασία προγραμματισμού και να κλείσει το κύκλο μεταξύ του παρόντος και του νέου Σχεδίου. Ένα επιπρόσθετο κίνητρο για να αναλογισθεί κανείς προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η νέα γενιά ΣΒΑΚ είναι η εναρμόνιση στοιχείων από άλλου τομείς πολιτικών στα νέα Σχέδια.

ΣΤΟΧΟΙ  

  • Να προετοιμαστεί η ομάδα έργου για την επόμενη περίοδο σχεδιασμού. 

  • Να συμπεριληφθούν τα διδάγματα των προηγούμενων εφαρμογών στον τρέχοντα κύκλο προγραμματισμού λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις νέες προκλήσεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  • Προσδιορισμός νέων προκλήσεων που έχουν επισημανθεί κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης (π.χ. μέσω της συζήτησης με βασικούς ενδιαφερόμενους, της ανάλυσης των δεδομένων). 

  • Συζήτηση με τους βασικούς ενδιαφερόμενους πώς τα διδάγματα από τον τρέχοντα κύκλο προγραμματισμού μπορούν να βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις του νέου.

  • Θεώρηση του πως άλλες τομεακές πολιτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες με τις πολιτικές κινητικότητας (χρήσεις γης, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, άρση κοινωνικού αποκλεισμού, υγεία και ασφάλεια).

  • Προετοιμασία για την ανάπτυξη του νέου ΣΒΑΚ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

  • Πριν από την έναρξη ανάπτυξης του νέου ΣΒΑΚ (κατά τη φάση υλοποίησης του παρόντος σχεδίου).

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Προσδιορισμός νέων προκλήσεων για την αστική κινητικότητα και τις αστικές συγκοινωνίες. 

  • Διδάγματα από τον τρέχοντα κύκλο σχεδιασμού χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ανάπτυξη του επόμενου ΣΒΑΚ.

bottom of page