top of page

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Η εξασφάλιση του σωστού χρόνου είναι το κλειδί της επιτυχίας. Οι δραστηριότητες της ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ εν μέρει εξαρτώνται η μία από την άλλη- οι αλληλοεξαρτώμενες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να μπουν σε μια λογική χρονική αλληλουχία (π.χ. εντοπισμός των προβλημάτων πριν από την οριστικοποίηση των στόχων) και να εναρμονιστούν με τις τοπικές συνθήκες. Κατά τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκλογικές περίοδοι, νομοθετικές διεργασίες, διαδικασίες ρύθμισης ή άλλες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία σχεδιασμού μέσω της επιρροής τους στο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. αλλαγή των φορέων λήψης αποφάσεων ή αλλαγή της νομοθεσίας).

ΣΤΟΧΟΙ  

 • Ενσωμάτωση της έννοιας του ΣΒΑΚ στις τρέχουσες πρακτικές σχεδιασμού.

 • Προσπάθεια εναρμόνισης του χρονοδιαγράμματος του προγραμματισμού με διαφορετικές τεχνικές και πολιτικές διεργασίες λήψης αποφάσεων (π.χ. γενικές στρατηγικές, τομεακά σχέδια, εκλογές).

 • Ρεαλιστικός σχεδιασμός καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδιασμού βιώσιμής αστικής κινητικότητας.

 • Επισκόπηση του γενικού χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας σχεδιασμού αστικής κινητικότητας (προετοιμασία, σύνταξη, εγκυρότητα, υλοποίηση, αναθεώρηση) και περιγραφή των χρονικών αλληλεξαρτήσεων μεταξύ όλων των καθηκόντων.

 • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 • Προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος άλλων υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών (τόσο συνολικά όσο και ανά τομέα).

 • Επιλογή του κατάλληλου στρατηγικού και επιχειρησιακού πλαισίου για τη διαδικασία σχεδιασμού: 1-3 χρόνια. Ο χρόνος που απαιτείται σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την προηγούμενη εμπειρία με διαδικασίες σχεδιασμού, θεσμικές δομές, το πολιτικό πλαίσιο και την τοπική κουλτούρα του σχεδιασμού.

 • Σχεδιασμός βιώσιμης αστική κινητικότητας: σε μια ιδανική περίπτωση 1,5 χρόνο (ανάλογα με τις συνθήκες, το πλαίσιο και την εμπειρία μπορεί να χρειαστεί και περισσότερος χρόνος).

 • Θεώρηση παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων όπως για παράδειγμα οι εκλογές. Τους μήνες πριν από τις εκλογές μπορεί να υπάρχει δυσκολία στο να προχωρήσουν γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Αυτό θα επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας σχεδιασμού.

 • Εφαρμογή μέτρων "QuickWin" κατά την έναρξη του στρατηγικού αλλά και επιχειρησιακού ΣΒΑΚ και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. Αυτό θα βοηθήσει να αποφευχθεί η εντύπωση της αδράνειας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη λήψη αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι εργάζονται προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τα "QuickWin" μέτρα θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα, που μπορεί να είναι σχετικά γρήγορα εφαρμόσιμα, να συμβάλλουν στους στόχους της αειφορίας και να μην θέτουν σε κίνδυνο την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού.

 • Επιλογή του κατάλληλου χρονικού πλαισίου για την εφαρμογή των μέτρων: 3-10 χρόνια (π.χ., ανάλογα με το είδος του μέτρου και τη δυνατότητα χρηματοδότησης).

 • Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 • Προσπάθεια ενοποίησης του Σχεδίου με ευρύτερες μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Ορισμένες πόλεις/ περιοχές έχουν μια μακροπρόθεσμη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική με προοπτική 20-30 χρόνια. Αν υπάρχει διαθέσιμη μια τέτοια στρατηγική τότε αυτή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση για τα ΣΒΑΚ ορίζοντας γενικούς στόχους.

 • Ιδανικά, η αναθεώρηση και ενημέρωση των ΣΒΑΚ θα πρέπει να γίνεται κάθε 2 χρόνια.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 • Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος πριν την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού.

 • Συνεχής τελειοποίηση του χρονοδιαγράμματος για συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. δελτία τύπου, ημερολόγιο συναντήσεων).


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Ρεαλιστικό βασικό χρονοδιάγραμμα για το σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της προετοιμασίας εφαρμογής των μέτρων.

 • Έγκριση του χρονοδιαγράμματος από τους ιθύνοντες.

bottom of page