top of page

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας επικεντρώνεται σε επίπεδο αστικού ιστού ωστόσο είναι ενσωματωμένος σε ένα ευρύτερο περιφερειακό και εθνικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα της αστικής κινητικότητας. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα ρυθμίσεις, χρηματοδοτήσεις και υψηλότερου επιπέδου στρατηγικές για την χωρική ανάπτυξη και τις μεταφορές (π.χ. εθνικό σχέδιο μεταφορών, όπου αυτό υπάρχει). Ζωτικής σημασίας επίσης είναι να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των σχεδίων σε περιφερειακό/ εθνικό επίπεδο για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών και την αποφυγή συγκρούσεων σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΣΤΟΧΟΙ  

 • Προσδιορισμός των σχετικών περιφερειακών και εθνικών συνθηκών για την ανάπτυξη των ΣΒΑΚ.  

 • Εξασφάλιση του τρόπου επίδρασης του περιφερειακού και εθνικού πλαισίου στη διαδικασία σχεδιασμού.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 • Καταγραφή και αξιολόγηση:

  • Νόμοι και Οδηγίες για ΣΒΑΚ (εάν υπάρχουν).  

  • Περιφερειακά/ εθνικά κριτήρια χρηματοδότησης ΣΒΑΚ.  

  • Ανώτερου επιπέδου σχέδια και στρατηγικές ή στόχοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ΣΒΑΚ. Για παράδειγμα, ένα εθνικό σχέδιο οδικών μεταφορών μπορεί να προωθεί νέους ή βελτιωμένους δρόμους και να λειτουργεί  αντιπαραθετικά ως προς το ΣΒΑΚ μιας πόλης, ενθαρρύνοντας περισσότερο την οδήγηση εντός της πόλης. Το ΣΒΑΚ θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη.

  • Επιρροές από υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να επηρεάζουν το ΣΒΑΚ.  

  • Απαιτήσεις ή πρωτοβουλίες για τον συντονισμό διαφορετικών πολιτικών, π.χ. η ενσωμάτωση των τοπικών και περιφερειακών σχεδίων για θέματα χρήσεων γης, όπως η ανάπτυξη βιοτεχνικών/επιχειρηματικών πάρκων στην περιοχή μπορεί να αλλάξουν αποφασιστικά το ΣΒΑΚ.  

 • Σύνοψη των σχετικών περιφερειακών/εθνικών πλαισίων, με προτάσεις για το πώς να αντιμετωπιστούν αυτά τα σημεία στα τοπικά ΣΒΑΚ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

 • Έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού, εντός λίγων εβδομάδων.  

 • Εξέταση των σχετικών αποτελεσμάτων καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και κατά τον σχεδιασμό των μέτρων, χρήση του κατά τον καθορισμό της διαδικασίας ανάπτυξης και κατά την εφαρμογή του σχεδίου (Βλ. Βήμα 2). 


ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Συλλογή και αξιολόγηση σχετικών εγγράφων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 • Εντοπισμός ευκαιριών και πιθανών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την ανασκόπηση του περιφερειακού και εθνικού πλαισίου. 

bottom of page