top of page

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555/2018

ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΚΥΑ Αριθ. 84675/2018

ΦΕΚ 1510/Β/2-5-2018

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Προεδρικό Διάταγμα 134/2017

ΦΕΚ 168/Α/6-11-2017

Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4067/2017

ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4497/2017

ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495/2017

ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 127/2017

ΦΕΚ 157/Α/20-10-2017

Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4447/2016

ΦΕΚ Α΄ 241/23-12-2016

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

ΚΥΑ Αριθμ. 172058/2016

ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016

Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β'376), όπως διορθώθηκε (Β'2259/2007).

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4203/2013

ΦΕΚ Α΄235/1.11.2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067/2012

ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3844/2010

ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

ΚΥΑ Αριθμ. 29949/1841/2009

ΦΕΚ 2112/Β/29-9-2009

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο).

ΥΑ Αριθ. 9670 οικ.Φ.109.1/2007

ΦΕΚ Β-842/30-5-2007

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)

Please reload

bottom of page