top of page

πλάνο: ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση Καινοτόμων Προϊόντων για Κοινωνική, Πράσινη, Γαλάζια & Έξυπνη Ανάπτυξη

H IDEAGENESIS έχει αναλάβει την προώθηση καινοτόμων παγκοσμίως προϊόντων στην Ελληνική Αγορά και της Κύπρου.

 

Έχει δημιουργήσει ένα πλάνο το οποίο παρουσιάζει ως ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ (escape guide)

Το Μότο του είναι: Κοινωνική, Πράσινη, Γαλάζια & Έξυπνη Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα:

 1. Τα Κοινωνικά Προϊόντα/Προτάσεις έχουν σχέση με τα χρόνια προβλήματα της χώρας όπως είναι οι πυρκαγιές, η ρύπανση και κάθε τύπου ασφάλεια.

 2. Τα Πράσινα Προϊόντα/Προτάσεις αφορούν την αειφόρα ανάπτυξη, την ηλεκτροκίνηση, τις έξυπνες πόλεις και γενικότερα τη μετάβαση από τις συνήθειες της βιομηχανικής εποχής σε αυτές της Νέας Εποχής της Γνώσης.

 3. Τα Γαλάζια Προϊόντα/Προτάσεις αφορούν την Ανάπτυξη στη Θάλασσα, τις Λίμνες και τα Ποτάμια.

 4. Ότι αφορά την Έξυπνη Ανάπτυξη, είναι ένα Μοντέλο το οποίο αν πετύχει θα μπορέσει να φέρει ευημερία και ουσιαστική Ανάπτυξη μετατρέποντας τη Χώρα από Πρωταγωνίστρια της Διεθνούς Κρίσης σε Πρωταγωνίστρια Ευημερίας μέσω της Καινοτομίας.

Το σχέδιο είναι Απλό: Ένα Πλάνο, Ένας Στόχος, Ένα Όραμα, Κοινή Προσπάθεια!

 

Όταν λέμε «Κοινή Προσπάθεια», δε σημαίνει «Όλοι Μαζί». Η IDEAGENESIS αναζητά  «Κάποιους» που θα γίνουν συνοδοιπόροι, συγκεκριμένα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» των «ΑΡΙΣΤΩΝ» (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) με τους παρακάτω 10 Στόχους.

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Δήμου»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων σε Δήμους (ΟΤΑ) για Πράσινη & Γαλάζια Ανάπτυξη

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Περιφέρειας»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων για Περιφερειακή Ανάπτυξη

Προϊόντα/Προτάσεις:

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Ξενοδοχείων»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων σε Ξενοδοχεία

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων σε Συγκεκριμένες Αγορές

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Διαφήμισης/Χορηγίας»

ΓΙΝΕ «Συνοδοιπόρος με την ΚοινΣΕπ σου»

ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση Τοπικής Ανάπτυξης

ΙΔΡΥΣΕ μια «Γαλάζια ΚοινΣΕπ»

ΣΤΟΧΟΣ: Ίδρυση & Λειτουργία Ναυταθλητικού Κέντρου

ΙΔΡΥΣΕ μια «Πράσινη ΚοινΣΕπ»

ΣΤΟΧΟΣ: Ίδρυση & Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΓΙΝΕ «Υπεύθυνος Έργου»

ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση & Παρακολούθηση Έργου

ΕΙΣΑΙ; «Επενδυτής»

ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη Περιοχής

When money talk, people listen

Just call me, Yannis.-

Please reload

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» λειτουργεί για λογαριασμό της IDEAGENESIS σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή/και σε συγκεκριμένη αγορά και για μια συγκεκριμένη περίοδο όπως αναγράφεται παρακάτω, στην παρούσα σύμβαση.

 2. Με το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αποδέχεται κάθε όρο της συνεργασίας του με την IDEAGENESIS.

 3. Ανάλογα με την αγορά (άρθρο Μ) και το ρόλο (άρθρο Θ) που επιλέξει ή/και τα προϊόντα, θα υπογράφεται ένα συμπληρωματικό μονοσέλιδο συμφωνητικό ανά προϊόν συγκεκριμένης διάρκειας, στο οποίο θα αναγράφονται τα ποσοστά καθώς και η προς προώθηση γκάμα προϊόντων.

 4. Ο “ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗ – ESC.guide” είναι ένας «Ζωντανός Οργανισμός» ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα -και συγκεκριμένα όποτε το καθορίζει η IDEAGENESIS- ανανεώνεται με Νέες Προτάσεις / Προϊόντα τα οποία δημοσιεύονται στις 3 ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο προοίμιο. Για το λόγο αυτό, το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ λειτουργεί ως Πιλότος της συνεργασίας μεταξύ της IDEAGENESIS & του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας θα υπάρξουν συμπληρωματικές ή/και επεκτατικές μονοσέλιδες συμφωνίες (ιδιωτικά συμφωνητικά), οι οποίες θα βασίζονται στο παρόν.

ΑΜΟΙΒΗ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» θα αμείβεται ποσοστιαία εκ του αποτελέσματος.

 2. Για κάθε προϊόν/πρόταση που προωθεί, τα ποσοστά θα είναι προσυμφωνημένα για όλη τη διάρκεια συνεργασίας. Για το λόγο αυτό, την παρούσα σύμβαση συνεργασίας συνοδεύει ξεχωριστό Συμφωνητικό.

 3. Στην περίπτωση που η αγορά των προϊόντων γίνεται τμηματικά ή μέσω ειδικής χρηματοδοτικής πίστωσης (π.χ. leasing), η πληρωμή του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» θα είναι ανάλογα τμηματική.

 4. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν ΠΩΛΗΣΕΙΣ, κανένα συμβαλλόμενο μέλος δεν έχει καμία υποχρέωση ή/και δικαίωμα στο άλλο συμβαλλόμενο μέλος.

 5. Ρητά και κατηγορηματικά, οποιοδήποτε έξοδο του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» καλύπτεται από τον ίδιο, ενώ η IDEAGENESIS δεν έχει καμία υποχρέωση ενίσχυσης προς αυτό (π.χ. εκτύπωση πρότασης, τηλεφωνικοί λογαριασμοί, κέρασμα παρουσίασης, μετακινήσεις, ή ότι άλλο επιλέξει ή/και χρησιμοποιήσει ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» προς την επίτευξη του στόχου του –πώληση-)εκτός εάν κάτι τέτοιο συμφωνηθεί εγγράφως.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ:

 1. Το ποσοστό του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» για όλα τα προϊόντα είναι 43% επί του τιμολογίου που θα εκδίδει προς τον εκάστοτε προμηθευτή/κατασκευαστή η IDEAGENESIS.

 2. Αντιστοιχία που αναλογεί με το 50% των εσόδων της IDEAGENESIS, καθότι το 7% εκατέρωθεν είναι αμοιβή προς 3ους και συγκεκριμένα αμοιβή του νομικού γραφείου ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ http://kyriakopouloslawoffice.gr/, το οποίο διασφαλίζει την ορθή ολοκλήρωση του έργου, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέλη.

 3. Ρητά και κατηγορηματικά, στην περίπτωση που ο ΔΥΝΗΤΙΚΌΣ ΠΕΛΑΤΗΣ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» δεν αναζητήσει πόρους για την αγορά του/των προϊόντων της IDEAGENESIS, ΑΛΛΑ εξουσιοδοτήσει την IDEAGENESIS να αναζητήσει πόρους για την απόκτηση αυτών, τότε:

  1. ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» για να διατηρήσει το ποσοστό του, ήτοι 43% θα πρέπει να αναζητήσει και να βρει τον τελικό χρηματοδότη (π.χ. Χορηγό, πρόγραμμα, ή άλλο).

  2. στην περίπτωση που τους πόρους τους φέρει τρίτος στον ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» και χρειάζεται αμοιβή, τότε ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει να λαμβάνει το 23% και ο Τρίτος το 20%, έστω και αν αυτός είναι η IDEAGENESIS.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» δέχεται με το παρόν όλες τις ρήτρες εμπιστευτικότητας της IDEAGENESIS με τους κατά περίπτωση κατασκευαστές και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις τηρεί μη επικοινωνώντας στοιχεία τα οποία θα λάβει για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος με τρίτους άσχετους με την αγοραπωλησία.

 2. Ιδιαίτερα και προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης διευκρινίζεται ότι καμία πληροφορία η οποία θα διατεθεί από την Εταιρία προς τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» δε θα επιτρέπεται να επικοινωνηθεί προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη προς αυτό συναίνεση της IDEAGENESIS.

 3. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω προδιαγραφής από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» θα επιφέρει τη δυνατότητα στην IDEAGENESIS να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση και να αξιώσει από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» αποζημίωση ίση με την αξία του ακριβότερου προϊόντος της κατασκευάστριας/παραγωγού εταιρίας της οποίας τους όρους εμπιστευτικότητας θα έχει παραβιάσει με τη συμπεριφορά του.

 4. Ρητά και κατηγορηματικά, ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» να κοινοποιήσει σε τρίτους ή να δημοσιεύει τη συμφωνία με την IDEAGENESIS, όπου αναγράφονται τα ποσοστά ανά Αντιπροσωπεία.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ:

 1. Η παρούσα συμφωνία συνιστά σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» υποχρεούται να εκδίδει τις προβλεπόμενες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών για την προμήθεια που θα λάβει από την IDEAGENESIS.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ:

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αγοράζει απευθείας από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

 2. Για την παράδοση των προϊόντων πρέπει να έχει εξοφλήσει όλο το ποσό αγοράς ή όποια άλλης συμφωνίας έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.

 3. Από κάθε καταβολή του ΠΕΛΑΤΗ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, η IDEAGENESIS αποστέλλει τιμολόγιο στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με το ποσό που της αντιστοιχεί ως προμήθεια.

 4. Μόλις λάβει το ποσό η IDEAGENESIS, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αποστέλλει τιμολόγιο στην IDEAGENESIS με το ποσό που του αντιστοιχεί, ήτοι κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση το 43% επί του τιμολογίου της IDEAGENESIS προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

 5. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει το δικαίωμα να ζητά από την IDEAGENESIS αντίγραφο του τιμολογίου της προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ως έλεγχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει υποχρέωση καθορισμού της αγοράς που θα προσεγγίσει με το ανάλογο χρονοδιάγραμμα 6 μηνών που θα καθορίσει ο ίδιος και θα εμφανίζεται διαδικτυακά σε σελίδα στο διαδίκτυο που θα εμφανίζεται η συνεργασία (esc.guide/subdomain) στην οποία θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες συνεργασίας που επιλέγει η IDEAGENESIS.

 2. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει το δικαίωμα να προτείνει, εγγράφως, Νέες Αγορές σε ανύποπτο χρόνο στην IDEAGENESIS (προς έγκριση) ως επέκταση της συνεργασίας, όσες φορές θέλει.

 3. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει την υποχρέωση να αποστέλλει 15νθήμερη αναφορά με τις ενέργειές του στην IDEAGENESIS.

 4. Στην περίπτωση που υπάρχει εγγράφως αρνητική απάντηση από τον ΠΕΛΑΤΗ, η IDEAGENESIS έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύει από κάθε υποχρέωση και δικαίωμα από τον ΠΕΛΑΤΗ/ΑΓΟΡΑ τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» και να αναθέτει την προσέγγιση σε άλλον.

ΡΟΛΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» είναι η γεωγραφική "προέκταση"  της IDEAGENESIS σε συγκεκριμένες αγορές.

 2. Απαγορεύεται πάσης φύσεως επίσημης (εγγράφως) πρωτοβουλίας όπως η σύνταξη οικονομικής ή/και άλλης προσφοράς προς τον ΠΕΛΑΤΗ χωρίς προηγούμενη έγγραφη συνεννόηση με την IDEAGENESIS.

 3. Ο ρόλος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» είναι γεφυρωτικός ανάμεσα στην επικοινωνία της IDEAGENESIS με τον ΠΕΛΑΤΗ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» καταθέτει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην IDEAGENESIS μία ή περισσότερες λίστες επαφών.

 2. ΜΟΝΟ, η IDEAGENESIS αποστέλλει προτάσεις σε αυτές τις λίστες και έπειτα προωθεί στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» την αλληλογραφία αυτή, ως πρακτικό επικοινωνίας.

 3. Ρητά και κατηγορηματικά, καμία απευθείας αποστολή πρότασης του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» προς τους Υποψήφιους Πελάτες δεν είναι έγκυρη, εφόσον δεν έχει ζητηθεί από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» προς την IDEAGENESIS, και η IDEAGENESIS δεν την έχει εγκρίνει, κάτι το οποίο θα αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ideagenesis.gr.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

 1. Η IDEAGENESIS κάθε φορά που συνάπτει Νέες Συνεργασίες με ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ως αντιπρόσωπος, θα ενημερώνει απευθείας τους «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» έτσι ώστε αν θέλουν να ασχοληθούν και με αυτά.

 2. Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ», θα επισυνάπτεται στην τρέχουσα συμφωνία Νέα Συμφωνία για τη Νέα Αντιπροσωπεία ή προϊόντα αυτής, όπως γίνεται σύμφωνα με το παρόν και στις άλλες περιπτώσεις.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει την υποχρέωση ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ σε κάθε κάλεσμα της IDEAGENESIS μέσω FACBOOK CHAT ή/και e-mail εντός 48 ωρών.

 2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η επικοινωνία μπορεί να γίνει από τον ίδιο ή άλλο μέλος της οικογενείας του ή του φιλικού του περιβάλλοντος μέσω τηλεφώνου.

 3. Το ίδιο ισχύει εκατέρωθεν, και για την IDEAGENESIS.

 4. Για το λόγο αυτό και την ορθότερη μορφή συνεργασίας, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την IDEAGENESIS για πιθανές περιόδους απουσίας, είτε για διακοπές, είτε για λόγους υγείας, είτε για άλλες προγραμματισμένες ή απρόβλεπτες απουσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΩΝ:

 1. Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.esc.guide/proposals εμφανίζονται όλες οι τρέχουσες Αγορές Στόχος και τα προϊόντα που προωθούνται ανά περίπτωση.

 2. Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.esc.guide/pdf εμφανίζονται όλες οι τρέχουσες Προτάσεις ή/και λοιπές πληροφορίες ανά προϊόν σε μορφή pdf για να μπορέσει ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ή/και ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ να τις κατεβάσει και να τις εκτυπώσει.

 3. Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.esc.guide/smart εμφανίζονται όλα τα Μοντέλα Συνεργασίας της IDEAGENESIS με τους «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ».

 4. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το Μοντέλο Συνεργασίας (τίτλο) και να αναζητήσει από μόνος του τις Αγορές Στόχος που θα προσεγγίσει.

 5. Στην περίπτωση που είναι διαθέσιμος ο ρόλος (κυρίως γεωγραφικά) που προτείνει ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» στην IDEAGENESIS, καταγράφονται όλοι οι στόχοι και συμφωνούνται από κοινού σε pdf αρχείο το οποίο αναρτάτε στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» στη σελίδα ESC.guide.

 6. Η Αγορά Στόχος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» μπορεί να ανανεώνεται κατά τη διάρκεια συνεργασίας και τους 6 μήνες, ΣΥΜΦΩΝΑ με τους όρους της παρούσης.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αναλαμβάνει κατά αποκλειστικότητα τις προαναφερόμενες προσυμφωνημένες αγορές, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον ολοκληρωθεί "η δουλειά" με ουσιαστική ή/και ανύπαρκτη παρεμβολή του, εξακολουθεί να δικαιούται της αμοιβής του, εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα προσυμφωνημένα της παρούσας σύμβασης.

 2. Επιπλέον, αν κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας σύμβασης ο ΠΕΛΑΤΗΣ (του «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ») κάνει Νέα Παραγγελία, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» δικαιούται της αμοιβής του εφόσον η IDEAGENESIS  έχει να λαμβάνει από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (δηλαδή, εφόσον ισχύει η συνεργασία της IDEAGENESIS  με τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ).

 3. Στην περίπτωση που υπάρχει εγγράφως αρνητική απάντηση από τον ΠΕΛΑΤΗ, η IDEAGENESIS  έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύει από κάθε υποχρέωση και δικαίωμα από τον ΠΕΛΑΤΗ/ΑΓΟΡΑ τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» και να αναθέτει την προσέγγιση σε άλλον.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» απαγορεύεται να προωθεί ανταγωνιστικά προϊόντα προς την IDEAGENESIS. Σε αντίθετη περίπτωση λήγει αυτομάτως η παρούσα σύμβαση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 1. Η διάρκεια συνεργασίας μεταξύ IDEAGENESIS & «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» θα είναι έξι (6) μήνες.

 2. Στην περίπτωση επίτευξης των στόχων πωλήσεων – οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά για κάθε προϊόν στο επισυναπτόμενο συμφωνητικό ανά κατασκευαστή – η συνεργασία παίρνει παράταση επιπλέον έξι (6) μήνες.

 3. Με το πέρας των έξι (6) μηνών, και χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, η IDEAGENESIS έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τη συνεργασία με το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ», εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, ανανεώνοντας τη συμφωνία.

 4. Σκοπός της διάρκειας των έξι (6) μηνών δεν είναι η «απομάκρυνση» του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» από τα δικαιώματα μεσιτείας, αλλά η διατήρηση ενδιαφέροντος για αναζήτηση πελατών. Σε κάθε περίπτωση, η IDEAGENESIS θέλει να προσφέρει τη δυνατότητα σε «ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» να συνεργαστούν.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΞΗ:

 1. Μονομερής και αναποζημίωτη λήξη της συνεργασίας σε όλα τα προϊόντα μεταξύ IDEAGENESIS & «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ», δύναται να υπάρξει όταν δεν τηρείται ένας ή περισσότεροι όροι του παρόντος συμφωνητικού και έπειτα από έγγραφη ενημέρωση προς συμμόρφωση από την IDEAGENESIS προς το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ». Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει την υποχρέωση να ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ εντός 48 ωρών.

 2. Αυτόματη λήξη συνεργασίας μεταξύ IDEAGENESIS & «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» σε ένα (1) ή περισσότερα προϊόντα γίνεται, στην περίπτωση που η IDEAGENESIS λήξει τη συνεργασία της με τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Στην περίπτωση αυτή υπογραμμίζεται ότι ισχύει το άρθρο Υ και συγκεκριμένα του Υ1 και Υ2.

 3. Μονομερής και αναποζημίωτη λήξη της συνεργασίας σε όλα τα προϊόντα μεταξύ IDEAGENESIS & «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ», γίνεται αυτομάτως από τη στιγμή που πέσει στην αντίληψη της IDEAGENESIS ότι ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» διώκεται για κακούργημα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:

 1. Με τη μη ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ IDEAGENESIS & «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ», o «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αποδέχεται με την παρούσα σύμβαση ότι συντελείται και η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, δηλαδή ότι κανένα από τα δύο μέλη δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση ο ένας προς τον άλλον.

 2. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια έξι (6) μηνών ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» προωθήσει κάποιον πελάτη προς την IDEAGENESIS με υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, αλλά η πληρωμή γίνει μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ή απλά τη λήξη της συνεργασίας, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» δικαιούται της αμοιβής του, όσο καιρός και αν περάσει, εφόσον γίνει η πληρωμή του ΠΕΛΑΤΗ του στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και εφόσον ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ πληρώσει την IDEAGENESIS.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ:

 1. Η μοναδική περίπτωση ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ από την IDEAGENESIS στο «ΣΥΝΔΕΣΜΟ», είναι η περίπτωση που ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ την αμοιβή στην IDEAGENESIS.

 2. Στην περίπτωση αυτή, αν η IDEAGENESIS προσφύγει στα δικαστήρια ενάντια του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, η IDEAGENESIS ενημερώνει τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» για την πράξη της. Στην περίπτωση που θέλει και ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» να προβεί στα δικαστήρια ενάντια του κατασκευαστεί έτσι ώστε να διεκδικήσει τη μεσιτεία του, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το 43% των δικαστικών εξόδων. Από την ημέρα της έγγραφης ενημέρωσης από την IDEAGENESIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προς το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ»), ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει την υποχρέωση να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

 3. Στην περίπτωση που ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αποφασίσει και το δηλώσει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση info@ideagenesis.gr) να κινηθεί δικαστικά μαζί με την IDEAGENESIS ενάντια στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, θα πρέπει να προβεί στην κατάθεση του 43% των δικαστικών εξόδων εντός 10 εργάσιμων ημερών.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ»:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» υποχρεούται να κάνει LIKE σε κάθε δημοσίευση στη σελίδα facebook της IDEAGENESIS και συγκεκριμένα εδώ: https://www.facebook.com/ESC.guide/ με σκοπό την υποστήριξη του εγχειρήματος, αποκλειστικά στα προϊόντα που προωθεί βάση της έγγραφης συμφωνίας και προαιρετικά σε κάθε άλλη δημοσίευση.

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ΔΕΝ έχει δικαίωμα να συνεργαστεί με τους συνεργάτες (προμηθευτές / κατασκευαστές) της IDEAGENESIS μέχρι και 2 χρόνια μετά τη λήξη συνεργασίας της IDEAGENESIS με αυτούς, είτε επειδή έληξε η συνεργασία τους βάση συμφωνίας και δεν ανανεώθηκε, είτε έληξε πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο.

 2. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ΔΕΝ έχει δικαίωμα να συνεργαστεί με τους συνεργάτες της IDEAGENESIS ως αντιπρόσωπός τους, σε άλλες χώρες κατά τη διάρκεια συνεργασίας της IDEAGENESIS με αυτές και δύο χρόνια μετά τη λήξη αυτών.

 3. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» απαγορεύεται να έχει δικούς του αντιπροσώπους βάση της παρούσας συμφωνίας.

AFTER SALES & ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ / ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ΔΕΝ έχει καμία άλλη υποχρέωση ή δικαίωμα, με την ολοκλήρωση της πώλησης.

 2. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα από την πώληση ανταλλακτικών, εκτός αν υπογραφεί Νέο Συμφωνητικό με νέες αρμοδιότητες και ρόλους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» εμφανίζεται ως ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ της IDEAGENESIS προς τρίτους και αυτός ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητός από τους τρίτους, σε αντίθετη με τον ουσιαστικό του ρόλο που είναι αυτός του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ», όπως αναγράφεται στην παρούσα.

 2. Ρητά και κατηγορηματικά ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», μέσω της παρούσας σύμβασης ή άλλης δεν είναι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ή «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» κάποιου κατασκευαστή.

 3. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο Ι παράγραφος 1, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει τον «τίτλο» που του προσδιορίζει η IDEAGENESIS.

 4. Σε κάθε περίπτωση, που ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει ΠΕΛΑΤΗ ο οποίος με την απόκτηση των προϊόντων ετοιμάσει φιέστα και είναι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ εταιρίας ή/και η IDEAGENESIS, το ίδιο δικαίωμα να παρευρίσκεται εκεί έχει και ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

 5. Η κάθε συνεργασία της IDEAGENESIS με «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» θα έχει τη δική της σελίδα (subdomain) στη σελίδα www.esc.guide ή οποία θα έχει γεωγραφικό προσδιορισμό (π.χ. www.esc.guide/perioxi) κατά τη διάρκεια της συνεργασίας όπου και θα εμφανίζεται α) με το λογότυπό του, β) με το ονοματεπώνυμό του, γ) με τα στοιχεία επικοινωνίας του.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ:

 1. Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό είναι το μοναδικό που ισχύει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών, περιέχει την πλήρη και ολοκληρωμένη βούληση και συμφωνία τους και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας και δήλωσης βούλησης μεταξύ τους σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο. Κάθε τροποποίηση του παρόντος αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

 1. Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία οικονομική υποχρέωση δημιουργείται εκατέρωθεν από την παρούσα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κάποια Πώληση κατά τα παραπάνω.

 2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί ότι είναι άκυρος, το κύρος των υπόλοιπων όρων δε θίγεται, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα επιθυμούσαν τη σύναψη της σύμβασης χωρίς τον όρο που κρίθηκε άκυρος.

 3. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των μερών θα επιλύεται με καλή πίστη και διάθεση συμβιβασμού. Σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς, αρμόδια για την επίλυση αυτή θα είναι τα Δικαστήρια του Θεσσαλονίκης.

 4. Για την πιστή τήρηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το έγγραφο αυτό σε τέσσερα (4) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται, όπως ακολουθεί, πήρε κάθε συμβαλλόμενος από δύο, ενώ το ένα από τα δύο το κάθε συμβαλλόμενο μέλος το καταθέτει στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.

Please reload

bottom of page