Show More
Show More

πλάνο: ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση Καινοτόμων Προϊόντων για Κοινωνική, Πράσινη, Γαλάζια & Έξυπνη Ανάπτυξη

H IDEAGENESIS έχει αναλάβει την προώθηση καινοτόμων παγκοσμίως προϊόντων στην Ελληνική Αγορά και της Κύπρου.

 

Έχει δημιουργήσει ένα πλάνο το οποίο παρουσιάζει ως ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ (escape guide)

Το Μότο του είναι: Κοινωνική, Πράσινη, Γαλάζια & Έξυπνη Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα:

 1. Τα Κοινωνικά Προϊόντα/Προτάσεις έχουν σχέση με τα χρόνια προβλήματα της χώρας όπως είναι οι πυρκαγιές, η ρύπανση και κάθε τύπου ασφάλεια.

 2. Τα Πράσινα Προϊόντα/Προτάσεις αφορούν την αειφόρα ανάπτυξη, την ηλεκτροκίνηση, τις έξυπνες πόλεις και γενικότερα τη μετάβαση από τις συνήθειες της βιομηχανικής εποχής σε αυτές της Νέας Εποχής της Γνώσης.

 3. Τα Γαλάζια Προϊόντα/Προτάσεις αφορούν την Ανάπτυξη στη Θάλασσα, τις Λίμνες και τα Ποτάμια.

 4. Ότι αφορά την Έξυπνη Ανάπτυξη, είναι ένα Μοντέλο το οποίο αν πετύχει θα μπορέσει να φέρει ευημερία και ουσιαστική Ανάπτυξη μετατρέποντας τη Χώρα από Πρωταγωνίστρια της Διεθνούς Κρίσης σε Πρωταγωνίστρια Ευημερίας μέσω της Καινοτομίας.

Το σχέδιο είναι Απλό: Ένα Πλάνο, Ένας Στόχος, Ένα Όραμα, Κοινή Προσπάθεια!

 

Όταν λέμε «Κοινή Προσπάθεια», δε σημαίνει «Όλοι Μαζί». Η IDEAGENESIS αναζητά  «Κάποιους» που θα γίνουν συνοδοιπόροι, συγκεκριμένα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» των «ΑΡΙΣΤΩΝ» (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) με τους παρακάτω 10 Στόχους.

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Δήμου»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων σε Δήμους (ΟΤΑ) για Πράσινη & Γαλάζια Ανάπτυξη

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Περιφέρειας»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων για Περιφερειακή Ανάπτυξη

Προϊόντα/Προτάσεις:

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Ξενοδοχείων»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων σε Ξενοδοχεία

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων»

ΣΤΟΧΟΣ: Πώληση προϊόντων σε Συγκεκριμένες Αγορές

ΓΙΝΕ «Σύνδεσμος Διαφήμισης/Χορηγίας»

ΓΙΝΕ «Συνοδοιπόρος με την ΚοινΣΕπ σου»

ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση Τοπικής Ανάπτυξης

ΙΔΡΥΣΕ μια «Γαλάζια ΚοινΣΕπ»

ΣΤΟΧΟΣ: Ίδρυση & Λειτουργία Ναυταθλητικού Κέντρου

ΙΔΡΥΣΕ μια «Πράσινη ΚοινΣΕπ»

ΣΤΟΧΟΣ: Ίδρυση & Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΓΙΝΕ «Υπεύθυνος Έργου»

ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση & Παρακολούθηση Έργου

ΕΙΣΑΙ; «Επενδυτής»

ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη Περιοχής

When money talk, people listen

Just call me, Yannis.-

Please reload

Show More

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» λειτουργεί για λογαριασμό της IDEAGENESIS σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή/και σε συγκεκριμένη αγορά και για μια συγκεκριμένη περίοδο όπως αναγράφεται παρακάτω, στην παρούσα σύμβαση.

 2. Με το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αποδέχεται κάθε όρο της συνεργασίας του με την IDEAGENESIS.

 3. Ανάλογα με την αγορά (άρθρο Μ) και το ρόλο (άρθρο Θ) που επιλέξει ή/και τα προϊόντα, θα υπογράφεται ένα συμπληρωματικό μονοσέλιδο συμφωνητικό ανά προϊόν συγκεκριμένης διάρκειας, στο οποίο θα αναγράφονται τα ποσοστά καθώς και η προς προώθηση γκάμα προϊόντων.

 4. Ο “ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗ – ESC.guide” είναι ένας «Ζωντανός Οργανισμός» ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα -και συγκεκριμένα όποτε το καθορίζει η IDEAGENESIS- ανανεώνεται με Νέες Προτάσεις / Προϊόντα τα οποία δημοσιεύονται στις 3 ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο προοίμιο. Για το λόγο αυτό, το παρόν ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ λειτουργεί ως Πιλότος της συνεργασίας μεταξύ της IDEAGENESIS & του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας θα υπάρξουν συμπληρωματικές ή/και επεκτατικές μονοσέλιδες συμφωνίες (ιδιωτικά συμφωνητικά), οι οποίες θα βασίζονται στο παρόν.

ΑΜΟΙΒΗ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» θα αμείβεται ποσοστιαία εκ του αποτελέσματος.

 2. Για κάθε προϊόν/πρόταση που προωθεί, τα ποσοστά θα είναι προσυμφωνημένα για όλη τη διάρκεια συνεργασίας. Για το λόγο αυτό, την παρούσα σύμβαση συνεργασίας συνοδεύει ξεχωριστό Συμφωνητικό.

 3. Στην περίπτωση που η αγορά των προϊόντων γίνεται τμηματικά ή μέσω ειδικής χρηματοδοτικής πίστωσης (π.χ. leasing), η πληρωμή του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» θα είναι ανάλογα τμηματική.

 4. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν ΠΩΛΗΣΕΙΣ, κανένα συμβαλλόμενο μέλος δεν έχει καμία υποχρέωση ή/και δικαίωμα στο άλλο συμβαλλόμενο μέλος.

 5. Ρητά και κατηγορηματικά, οποιοδήποτε έξοδο του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» καλύπτεται από τον ίδιο, ενώ η IDEAGENESIS δεν έχει καμία υποχρέωση ενίσχυσης προς αυτό (π.χ. εκτύπωση πρότασης, τηλεφωνικοί λογαριασμοί, κέρασμα παρουσίασης, μετακινήσεις, ή ότι άλλο επιλέξει ή/και χρησιμοποιήσει ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» προς την επίτευξη του στόχου του –πώληση-)εκτός εάν κάτι τέτοιο συμφωνηθεί εγγράφως.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ:

 1. Το ποσοστό του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» για όλα τα προϊόντα είναι 43% επί του τιμολογίου που θα εκδίδει προς τον εκάστοτε προμηθευτή/κατασκευαστή η IDEAGENESIS.

 2. Αντιστοιχία που αναλογεί με το 50% των εσόδων της IDEAGENESIS, καθότι το 7% εκατέρωθεν είναι αμοιβή προς 3ους και συγκεκριμένα αμοιβή του νομικού γραφείου ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ http://kyriakopouloslawoffice.gr/, το οποίο διασφαλίζει την ορθή ολοκλήρωση του έργου, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέλη.

 3. Ρητά και κατηγορηματικά, στην περίπτωση που ο ΔΥΝΗΤΙΚΌΣ ΠΕΛΑΤΗΣ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» δεν αναζητήσει πόρους για την αγορά του/των προϊόντων της IDEAGENESIS, ΑΛΛΑ εξουσιοδοτήσει την IDEAGENESIS να αναζητήσει πόρους για την απόκτηση αυτών, τότε:

  1. ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» για να διατηρήσει το ποσοστό του, ήτοι 43% θα πρέπει να αναζητήσει και να βρει τον τελικό χρηματοδότη (π.χ. Χορηγό, πρόγραμμα, ή άλλο).

  2. στην περίπτωση που τους πόρους τους φέρει τρίτος στον ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» και χρειάζεται αμοιβή, τότε ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει να λαμβάνει το 23% και ο Τρίτος το 20%, έστω και αν αυτός είναι η IDEAGENESIS.

ΡΗΤΡΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» δέχεται με το παρόν όλες τις ρήτρες εμπιστευτικότητας της IDEAGENESIS με τους κατά περίπτωση κατασκευαστές και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις τηρεί μη επικοινωνώντας στοιχεία τα οποία θα λάβει για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος με τρίτους άσχετους με την αγοραπωλησία.

 2. Ιδιαίτερα και προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης διευκρινίζεται ότι καμία πληροφορία η οποία θα διατεθεί από την Εταιρία προς τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» δε θα επιτρέπεται να επικοινωνηθεί προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη προς αυτό συναίνεση της IDEAGENESIS.

 3. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω προδιαγραφής από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» θα επιφέρει τη δυνατότητα στην IDEAGENESIS να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση και να αξιώσει από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» αποζημίωση ίση με την αξία του ακριβότερου προϊόντος της κατασκευάστριας/παραγωγού εταιρίας της οποίας τους όρους εμπιστευτικότητας θα έχει παραβιάσει με τη συμπεριφορά του.

 4. Ρητά και κατηγορηματικά, ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» να κοινοποιήσει σε τρίτους ή να δημοσιεύει τη συμφωνία με την IDEAGENESIS, όπου αναγράφονται τα ποσοστά ανά Αντιπροσωπεία.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ:

 1. Η παρούσα συμφωνία συνιστά σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» υποχρεούται να εκδίδει τις προβλεπόμενες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών για την προμήθεια που θα λάβει από την IDEAGENESIS.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ:

 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αγοράζει απευθείας από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

 2. Για την παράδοση των προϊόντων πρέπει να έχει εξοφλήσει όλο το ποσό αγοράς ή όποια άλλης συμφωνίας έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.

 3. Από κάθε καταβολή του ΠΕΛΑΤΗ στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, η IDEAGENESIS αποστέλλει τιμολόγιο στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με το ποσό που της αντιστοιχεί ως προμήθεια.

 4. Μόλις λάβει το ποσό η IDEAGENESIS, ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αποστέλλει τιμολόγιο στην IDEAGENESIS με το ποσό που του αντιστοιχεί, ήτοι κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση το 43% επί του τιμολογίου της IDEAGENESIS προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

 5. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει το δικαίωμα να ζητά από την IDEAGENESIS αντίγραφο του τιμολογίου της προς τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ως έλεγχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ:

 1. Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έχει υποχρέωση καθορισμού της αγοράς που θα προσεγγίσει με το ανάλογο χρονοδιάγραμμα 6 μηνών που θα καθορίσει ο ίδιος και θα εμφανίζεται διαδικτυακά σε σελίδα στο διαδίκτυο που θα εμφανίζεται η συνεργασία (esc.guide/subdomain) στην οποία θα είναι διαθέσιμες οι