Ίδρυση Ναυταθλητικού -Κωπήλατου- Τμήματος ΑΡΗΣ

8/5/2016

 

ΠΡΟΣ: ΑΣ ΑΡΗΣ

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου ΑΡΗ, αξιότιμο κύριο Ιωάννη Ψηφίδη

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Πρόταση (Σχέδιο) Συνεργασίας

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Ναυταθλητικού -Κωπήλατου- Τμήματος ΑΡΗΣ

σε αποκλειστική συνεργασία με την ESC

 

Περιγραφή:

 • Αποκλειστική συνεργασία στο εγχείρημα έναρξης Κωπήλατου Τμήματος του ΑΡΗ

 • Ο ΑΡΗΣ δεν υποχρεούται δια τη χρηματοδότηση της προσπάθειας.

 • Τα κέρδη του τμήματος θα διανέμονται κατά 50% στο ΑΡΗ και στην ESC αντίστοιχα.

 • Ο ΑΡΗΣ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στις λήψεις των τελικών αποφάσεων όπως επίσης την αποκλειστική οικονομική διαχείριση (ταμείο).

 • Τα σκάφη και ο εξοπλισμός έχουν μοναδικό δικαιούχο την ESC.

 • Η κοινή δράση του ΑΡΗ με την ESC θα φέρει την επωνυμία ARIS ESC.

 

Προσφέρουμε:

 • Η ESC καλείται να συστήσει το τμήμα από την εύρεση χώρου και εξοπλισμού μέχρι την οργάνωση, το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη αυτού, αναζητώντας πόρους.

 • Κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη του τμήματος σε όλα τα Κωπήλατα / Ναυταθλητικά Αθλήματα με προτεραιότητα το Dragon Boat.

 

Αιτούμεθα:

Οι υποχρεώσεις του ΑΡΗ διαμορφώνονται ως και των λοιπών τμημάτων του. Ενδεικτικά:

 • πρόσληψη προπονητή ή και λοιπών συντελεστών μέσω προγραμμάτων απασχόλησης ή λοιπών πόρων του τμήματος.

 • παροχή γραμματειακής - οργανωτικής στήριξης (αλληλογραφία με ομοσπονδίες, τήρηση εθιμοτυπίας, εγγραφή μελών, κλπ).

 • διάθεση γυμναστηρίου και πάσης φύσεως εξοπλισμό γύμνασης από τον είδη υπάρχον προς το τμήμα και τον προπονητή του, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αυτών.

 • διάθεση μηχανισμού δημοσίων σχέσεων και προβολής.

 • παραχώρηση εθελοντών.

 

 

Λοιποί Όροι:

 • Στην περίπτωση που κάποιος ΧΟΡΗΓΟΣ του Κωπήλατου Τμήματος του ΑΡΗ θελήσει να γίνει και ΧΟΡΗΓΟΣ σε άλλα τμήματα του ΑΡΗ, η ESC θα εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα του 50% επί των κερδών. Ρητά συμφωνείτε ότι δεν αφορά ΧΟΡΗΓΟΥΣ οι οποίοι είναι ή ήταν ΧΟΡΗΓΟΙ του ΑΣ ΑΡΗ τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.

 • Ο ΑΡΗΣ μπορεί να διατηρεί Κωπήλατο / Ναυταθλητικό Τμήμα μόνο και αποκλειστικά με την ESC κάτι το οποίο δεσμεύει τις επόμενες διοικήσεις του ΑΡΗ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Please reload

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS