Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Προτάσεις για Κοινωνική, Πράσινη & Γαλάζια Ανάπτυξη στους 5 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Δ.Αγίου Βασιλείου - κου Ιωάννη Ταταράκη
Δ.Ανωγείων - κου Εμμανουήλ Καλλέργη
Δ.Μυλοποτάμου - κου Δημήτριου Κόκκινου
Δ.Αμαρίου - κου Παντελεήμονου Μουρτζάνου
Δ.Ρεθύμνης - κου Γιώργη Μαρινάκη
Show More

Συνεργαστείτε με τους Φορείς της Ρεθύμνου

Αναπτυξιακές, Επιμελητήρια, Ενώσεις

Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

ΕΧ

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδική

ΕΞΧ

Please reload

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS