ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ESC THESSALONIKI

μεταξύ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και

ΚοινΣΕπ ESC

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …… του μηνός………. 2016 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :

α) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μπουτάρη, κάτοικο Θεσσαλονίκης και

β) Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) με την επωνυμία «ESC ΚοινΣΕπ» και το διακριτικό τίτλο «ESC - the social enterprise» που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 997203293 και αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 1136 νόμιμα εκπροσωπούμενη: ή από τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής, δυνάμει της υπ.αρ.1 απόφασης της, η οποία τον εξουσιοδοτεί ρητά για την υπογραφή της παρούσας/ ή από όλα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής/ συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Άρθρο 1: Προοίμιο

Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Άρθρο 4: Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Άρθρο 5: Προϋπολογισμός – πόροι

Άρθρο 6: Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του

Άρθρο 7: Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Άρθρο 9: Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 10: Επίλυση Διαφορών

Έχει δημιουργηθεί σελίδα ανά φυσικό πρόσωπο με σκοπό τη συντονισμένη επικοινωνία με:

 1. Δήμαρχο: Γιάννη Μπουτάρη

 2. Γενικό Γραμματέα: Θωμά Ψαρρά

 3. Πρόεδρο Δ.Συμβουλίου: Παναγιώτη Αβραμόπουλο 

 4. Αντιπρόεδρο Δ.Συμβουλίου: Δημήτρη Κούβελα 

 5. Γραμματέα Δ.Συμβουλίου: Γλυκερία Καλφακάκου

Αντιδήμαρχοι 

 1. Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης: Καλυψώ Γούλα

 2. Ανάπτυξης: Πέτρο Λεκάκη

 3. Αστικής Ανθεκτικότητας & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων: Μαγδαληνή (Λίνα) Λιάκου

 4. Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας: Αθανάσιο Παππά 

 5. Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων: Σπυρίδων Πέγκα

 6. Οικονομικών: Γεωργία Ρανέλλα

 7. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Κοινωνίας των Πολιτών: Νικόλαο Φωτίου

 8. Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού: Έλλη Χρυσίδου

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για δράσεις:

 1. Επιχειρηματική Καινοτομία,  Δικτύωση με την Ε.Ε.και της Ευρωπαϊκες πόλεις: Simon Bensasson - Chimchi

 2. Κυκλοφορίας: Γεώργιο Δημαρέλο

 3. Ευταξίας και Βελτίωσης της εικόνας της πόλης: Στυλιανό Κανάκη

 4. Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιας Τάξης: Ελευθέριο Κιοσέογλου

 5. Αθλητισμού: Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη

 6. Ευπαθείς Ομάδες: Αθανάσιο Παπαναστασίου

 7. Υγείας: Χρήστο Παπαστεργίου

 8. Παιδείας: Αναστάσιο Τελίδη

Αποστέλλονται e-mails ή μηνύματα στο Facebook με σκοπό τη συντονισμένη επικοινωνία:

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ": 

 1. Αγγελίδου Πολυχρονιάδου Αννα

 2. Αγιος Αλέξανδρος

 3. Ακριτίδου Γιαννουλοπούλου Μαρία 

 4. Αρβανίτης Γεώργιος

 5. Ασλανίδου Σοφία

 6. Ζαχαριάδης Λάζαρος

 7. Ζέρβας Κωνσταντίνος

 8. Καπόν Χασδάϊ

 9. Κουράκης Ανδρέας

 10. Λιακόπουλος Στυλιανός

 11. Πασχαλίδου Μαρία

 12. Τανιμανίδου Στεφανία

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΕΝΤΑΞΕΙ": 

 1. Καλαφάτης Σταύρος

 2. Αβραμίδου Στυλιανή

 3. Αδαμίδου - Γκιουλέκα Σωτηρία

 4. Γωγάκος Στέφανος

 5. Δημητριάδης Σωκράτης

 6. Ζεϊμπέκης Νίκος

 7. Κυριζίδης Εφραίμ

 8. Παντελίδης Ευστάθιος

 9. Ράπτης Δημήτριος

 • Κούβελας Δημήτριος

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ": 

 • Καλφακάκου Γλυκερία

 1. Αβαρλής Γεώργιος

 2. Αγαθαγγελίδου Μαρία

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ": 

 1. Δελής Ιωάννης

 2. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ": 

 1. Ματθαιόπουλος Αρτέμης

 2. Ασλανίδου Κωνσταντίνα

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ": 

 1. Στεργίου Αρμόδιος (Μάκης)

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH": 

 1. Ρακκάς Γεώργιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμού "ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ": 

 1. Ιωαννίδου Ελεάννα

Δήμαρχος
Γιάννης Μπουτάρης
Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS