Δ. Κεας
Γιάννης Ευαγγέλου
Show More

ESC Kea - Social, Blue, Green & Smart Community 

Δημοτικός στόλος α) ηλεκτροκίνητων σκαφών GLISS SPEED β) θαλάσσιων ποδηλάτων & γ) θαλλάσιων κανόε

Αίτημα Χορηγίας Δημοτικού Στόλου Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής

Please reload

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS