Show More

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530/2018

ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 46: Βεβαιώσεις οχημάτων

Άρθρο 51: Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης διαδικασίας εγκρίσεων

της 15ης Ιανουαρίου 2013

για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 25: Διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ

Άρθρο 26: Αίτηση για έγκριση τύπου

Άρθρο 27: Φάκελος πληροφοριών

Άρθρο 28: Ειδικές απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την αίτηση για έγκριση τύπου στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 29: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 30: Ειδικές διατάξεις σχετικά με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ

Άρθρο 31: Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

Άρθρο 32: Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ

Άρθρο 33: Διακανονισμοί για τη συμμόρφωση της παραγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 34: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 35: Αναθεωρήσεις και επεκτάσεις των εγκρίσεων τύπου ΕΕ

Άρθρο 36: Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 38: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Άρθρο 39: Υποχρεωτική πινακίδα με τις κατάλληλες επιγραφές οχημάτων και το σήμα έγκρισης τύπου των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ

Άρθρο 40: Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια

Άρθρο 41: Μεταγενέστερη προσαρμογή των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Άρθρο 42: Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ή ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 43: Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων

Άρθρο 44: Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς

Άρθρο 45: Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 54: Κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ

ΚΥΑ Αριθμ. 29949/1841/2009

ΦΕΚ 2112/Β/29-9-2009

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο).

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Άρθρο 19: Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου

Άρθρο 20: Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέες αντιλήψεις

Άρθρο 21: (άρθρο 22 οδηγίας 2007/46/ΕΚ) Έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών

Άρθρο 22: (άρθρο 23 οδηγίας 2007/46/ΕΚ) Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών 

Άρθρο 23: (άρθρο 24 οδηγίας 2007/46/ΕΚ) Μεμονωμένες εγκρίσεις

της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά​.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 6: Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων

Άρθρο 7: Διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 8: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα

Άρθρο 10: Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

Άρθρο 11: Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου

Άρθρο 12: Συμμόρφωση των ρυθμίσεων παραγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 13: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 14: Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα

Άρθρο 15: Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

Άρθρο 16: Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 17: Λήξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 18: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Άρθρο 19: Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20: Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέες αντιλήψεις

Άρθρο 21: Απαιτούμενες ενέργειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Άρθρο 22: Έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών

Άρθρο 23: Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 24: Επιμέρους εγκρίσεις

Άρθρο 25: Ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 26: Έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πώληση και θέση σε κυκλοφορία

Άρθρο 27: Έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πώληση και θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς

Άρθρο 28: Πώληση και θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 34: Κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου

Άρθρο 35: Ισοδυναμία κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ με οδηγίες ή κανονισμούς

Άρθρο 36: Ισοδυναμία με άλλους κανονισμούς

ΦΕΚ Β/922/4.7.2003

Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών.

Άρθρο 2: Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών αστικών λεωφορείων

Άρθρο 6: Έγκριση τύπου αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών λεωφορείων

ΦΕΚ Α' 57 /23.3.1999

Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 84: Έγκριση τύπου οχημάτων

Please reload

Show More

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS