Τα ερπυστριοφόρα  ρομπότ της κροατικής εταιρίας

Dok-Ing, προσφέρουν Αποτέλεσμα στα Δύσκολα.

Επικοινωνία
Show More
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Show More
000
00
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Show More

Κατηγορίες Πυρκαγιών

Μια πρώτη διάκριση είναι σε αστικές πυρκαγιές (καταστήματα, κατοικίες), πυρκαγιές σε βιομηχανικές ζώνες, σε πλοία, σε αεροδρόμια, σε οχήματα, πυρκαγιές σε δάση

Από άποψη μεγέθους και έντασης οι πυρκαγιές διακρίνονται σε
μεγάλες, μεσαίες και μικρές. Εξαρτώνται δε, από την ποσότητα του καιόμενου υλικού και την έκταση του χώρου. 

Μεγάλες πυρκαγιές είναι αυτές που καταλαμβάνουν
έκταση άνω των 100τμ. Ο όγκος είναι των καιόμενων υλικών είναι μεγάλος και αναπτύσσεται θερμοκρασία 1000 – 1200 βαθμών κελσίου. Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αυτής της κατηγορίας, απαιτείται μεγάλος αριθμός Πυροσβεστικών Δυνάμεων.

Πυρκαγιές αερίων καυσίμων ή Γ’ κατηγορίας

Στην κατηγορία αυτή, έχουμε πυρκαγιές που αφορούν αέρια καύσιμα όπως μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετιλίνη, κλπ. Σε περίπτωση φιαλών υγραερίου, τα αέρια καύσιμα καίγονται στην οδό διαφυγής τους από τις φιάλες (βλάβη βαλβίδας, διάρρηξη σωλήνα). 

Κατάσβεση με αποκοπή της φλόγας είναι δυνατή εφόσον δεν υπάρχει κοντά άλλη εστία φωτιάς γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα επαναφλεγεί το αέριο το οποίο εξακολουθεί να διαφεύγει. 

Οι πυρκαγιές της κατηγορίας αυτής είναι τρομερά επικίνδυνες διότι εξαιτίας της ανάφλεξης αερίων στην οδό διαφυγής τους προκαλείται θέρμανση των φιαλών και αύξηση της πίεσης του αερίου που βρίσκεται μέσα σε αυτές με συνέπεια τη διάρρηξη των φιαλών και την πρόκληση μεγάλων καταστροφών από την επέκταση της πυρκαγιάς και τις ανατινάξεις. 

Πυρκαγιές μετάλλων ή Δ’ κατηγορίας

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πυρκαγιές από μέταλλα π.χ μαγνήσιο, κάλλιο, νάτριο, αλουμίνιο

Οι πυρκαγιές μετάλλων
δύσκολα αντιμετωπίζονται γιατί όλα σχεδόν τα κατασβεστικά μέσα – νερό, κατασβεστικά αέρια – διασπώνται εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας στην οποία καίγονται τα μέταλλα, με αποτέλεσμα την επανάφλεξη των παραγόμενων αερίων και την πρόκληση εκρήξεων. 

Επομένως,
όταν δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλα υλικά, καλό είναι να τα αφήνουμε να καίγονται ώσπου να αυτοκατασβεστούν. 

Εάν όμως πρέπει να γίνει επέμβαση για κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρέπει να γίνεται χρήση νερού με βολή μεγάλης διαμέτρου και από μεγάλη απόσταση για να αποφεύγεται ο κίνδυνος από τα αποσπώμενα και εκτοξευμένα σε μακρινές αποστάσεις πυρακτωμένα μέταλλα. 

Πυρκαγιές παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος ή Ε’ κατηγορίας

Είναι αυτές που αφορούν πυρκαγιές σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του υλικού που θα χρησιμοποιήσουμε για την κατάσβεση των πυρκαγιών αυτής της κατηγορίας είναι η κακή ηλεκτρική αγωγιμότητα αυτού. 

Οι πυρκαγιές αυτές μπορούν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα και ξηράς κόνεος. 

Μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να γίνει χρήση νερού με την προϋπόθεση όμως ότι θα φροντίσουμε να διασπάται η βολή νερού. 


Βέβαια ο κίνδυνος από τη χρήση νερού στις πυρκαγιές της κατηγορίας αυτής είναι μεγάλος διότι, όπως γνωρίζουμε, το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και μπορούν να συμβούν σοβαρά ατυχήματα. 

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS