ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ESC THESSALONIKI

μεταξύ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και

ΚοινΣΕπ ESC

Άρθρο 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την «ESC - the social enterprise» με στόχο: οργάνωση ναυταθλητικών αγώνων, ίδρυση ή/και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής, αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, προβολή αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μέσω ψηφιακών και έντυπων εκδόσεων,  καλλιέργεια ναυταθλητικού τουρισμού, διοργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων συναφών με τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, οργάνωση και υλοποίηση επιστημονικών, πολιτιστικών ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της προβολής των σκοπών του Συνεταιρισμού, διοργάνωση συνεδρίων συναφών με τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό της και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS