Show More

Προεδρικό Διάταγμα 75/2011 - ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011

Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Please reload

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1: Σκοποί των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Άρθρο 2: Πόροι

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

Άρθρο 3: Σύσταση Όργανα Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
Άρθρο 4: Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ.
Άρθρο 5: Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Δ.
Άρθρο 6: Εκτελεστική Επιτροπή
Άρθρο 7: Πρόεδρος Π.Ε.Δ.
Άρθρο 8: Εποπτικό Συμβούλιο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

Άρθρο 9:Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Άρθρο 10: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ.
Άρθρο 11: Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου
Άρθρο 12: Τοπικά παραρτήματα των Π.Ε.Δ.
Άρθρο 13: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ.
Άρθρο 14: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Εποπτικού Συμβουλίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.

Άρθρο 15: Γενική Συνέλευση συνέδρια, λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 16: Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 17: Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 18: Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. αρμοδιότητες, αναπλήρωση, εκλογή νέου Προέδρου
Άρθρο 19: Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου αρμοδιότητες
Άρθρο 20: Εποπτικό Συμβούλιο λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 21: Κανονισμοί

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 22: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Άρθρο 23: Μέλη
Άρθρο 24: Όργανα Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 25: Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 26: Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 27: Εκτελεστική Επιτροπή Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 28: Πρόεδρος
Άρθρο 29: Εποπτικό Συμβούλιο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 30: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 31: Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου
Άρθρο 32: Εκλογή Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Κ.Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 33: Εκλογή Προεδρείου Εποπτικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 34: Γενική Συνέλευση συνέδρια, λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 35: Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 36: Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 37: Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. αρμοδιότητες, αναπλήρωση, εκλογή νέου Προέδρου
Άρθρο 38: Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου αρμοδιότητες
Άρθρο 39: Εποπτικό Συμβούλιο-λειτουργία, αρμοδιότητες
Άρθρο 40: Κανονισμοί
Άρθρο 41: Ανάκληση μελών οργάνων και οργάνων
Άρθρο 42: Ενίσχυση Διαφάνειας Ένταξη στο πρόγραμμα Διαύγεια
Άρθρο 43: Οικονομικό έτος προϋπολογισμός απολογισμός
Άρθρο 44: Καταργούμενες διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 9, 10 και 11 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως οι παράγραφοι 9 και 11 τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011, «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α' 118).
2.Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α' 147).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 96).
4.Την αριθ. 40/1.4.2011 γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των δήμων όπως αυτοί συγκροτούνται από 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010, η όποια δεν μπορεί από τώρα να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τα τακτικά τους έσοδα.
6.Την αριθ. 139/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1
Σκοποί των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

1.Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) έχουν ως σκοπό, ιδίως:
α) Τη συνεργασία των Δήμων μελών τους. β) Την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.
γ) Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.
δ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.
ε) Τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.
στ) Τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.
η) Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.
θ) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.
ι) Τη συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
ια) Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.
ιβ) Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.
ιγ) Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.
2.Η ΚεντρικήΈνωση Δήμων Ελλάδας διατυπώνει τις απόψεις της στα σχέδια νόμων που αφορούν τους δήμους.
3.Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μπορούν να εκδίδουν βιβλία και έντυπα με αντικείμενο θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Άρθρο 2
Πόροι

1.Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχουν τους εξής πόρους:
α) Τις εισφορές των μελών τους, που καθορίζονται σε ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 και την παράγραφο 7 του άρθρου 13 ν.2503/97 (Α' 107) όπως αυτό ισχύει (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).
β) Τα έσοδα από τα βιβλία και άλλα έντυπα που εκδίδουν.
γ) Τα έσοδα από τόκους των πάσης φύσεως κεφαλαίων από εθνικά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύσεις, δάνεια, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και εισφορές. δ) Έσοδα από χορηγίες και άλλες πηγές.
2.Όλα τα έσοδα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κατατίθενται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του αντίστοιχου Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Ο λογαριασμός αυτός φέρει τον τίτλο «Λογαριασμός Περιφερειακής Ένωσης Δήμων» ή «Λογαριασμός Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας» αντίστοιχα ή όποιον άλλο κρίνει προσφορότερο το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του και αποτελεί περιουσία του αντίστοιχου νομικού προσώπου. Η κίνηση του λογαριασμού αυτού γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων αντίστοιχα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

 

Άρθρο 3
Σύσταση Όργανα Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

1.Συνιστώνται Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.), στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη, δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δήμοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας των περιφερειών.
Οι ανωτέρω Ενώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τον αντίστοιχο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Έδρα κάθε Π.Ε.Δ είναι η έδρα της περιφέρειας.
(παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011)
2.Όργανα των Π.Ε.Δ. είναι: α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή δ) Ο Πρόεδρος ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο
(παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).

 

Άρθρο 4
Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ.

1.Η γενική συνέλευση των Π.Ε.Δ. αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών των δήμων οι οποίοι είναι οι εξής:
α) οι δήμαρχοι
β) εκπρόσωποι των δήμων της περιφέρειας (δημοτικοί σύμβουλοι).
2.Η Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους αποτελείται από 75 μέλη και σε περιφέρειες με πληθυσμό άνω των 300.001 κατοίκων αποτελείται από 125 μέλη. Η Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 200 μέλη. Η Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη.
3.Για τον ορισμό εκπροσώπων των δήμων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ. διαιρείται ο συνολικός πληθυσμός κάθε περιφέρειας με τον συνολικό αριθμό των μελών την Γενικής Συνέλευσης αφαιρούμενου από αυτόν του αριθμού των δήμων της περιφέρειας. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για τον υπολογισμό των εκπροσώπων. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου. Οι θέσεις των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στους δήμους με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων (δημοτικών συμβούλων) στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Από τους ανωτέρω εκπροσώπους τα τρία πέμπτα (3/5) προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφία και τα υπόλοιπα δύο πέμπτα από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού (0,5).Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην πλειοψηφία, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο πρωτοδικείο είναι διαφορετικός των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό δημοτικών συμβούλων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού (0,5).
4.Η θητεία των ως άνω εκπροσώπων διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.

 

Άρθρο 5
Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Δ.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. αποτελείται από δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ.
α. Οι Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με εβδομήντα πέντε (75) έχουν δεκαπενταμελές (15 μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι της αντίστοιχης περιφέρειας και συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με δημοτικούς συμβούλους.
β. Οι Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με εκατόν είκοσι πέντε (125) έχουν εικοσιεναμελές (21μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δώδεκα (12) είναι δήμαρχοι και οι εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι. Ειδικά στην Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, μετέχουν και οι 12 δήμαρχοι των δήμων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
γ. Η Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και η Π.Ε.Δ. Αττικής έχουν εικοσιπενταμελές (25μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκαπέντε (15) είναι Δήμαρχοι και οι δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι.
2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Π.Ε.Δ. διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 6
Εκτελεστική Επιτροπή

1.Στις Π.Ε.Δ. εκλέγεται πενταμελής (5μελής) Εκτελεστική Επιτροπή.
2.Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ., είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμη μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής.
3.Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής των Π.Ε.Δ. διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.

 

Άρθρο 7
Πρόεδρος Π.Ε.Δ.

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.

 

Άρθρο 8
Εποπτικό Συμβούλιο

1.Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη για τις Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης έως και εκατόν είκοσι πέντε (125) και από πέντε μέλη για τις υπόλοιπες Π.Ε.Δ. Η θητεία του διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.
2.Η ιδιότητα μέλους Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. δεν είναι συμβατή στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης, η ιδιότητα μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής και Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. δεν είναι συμβατή στο ίδιο πρόσωπο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

Άρθρο 9
Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

1.Μέχρι 16ης Σεπτεμβρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. με μυστική ψηφοφορία.
2.Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εκλέγονται με συνδυασμό από τους συμβούλους της πλειοψηφίας. Η εκλογή των εκπροσώπων της μειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει έναν εκπρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος, αυτός προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας εφόσον αυτή καταρτίσει συνδυασμό.Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.
3.Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος αυξημένο κατά έναν υποψήφιο.
4.Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
5.Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας λαμβάνουν το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μια κάλπη το συνδυασμό που προτείνεται από την πλειοψηφία, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε άλλη ξεχωριστή κάλπη.
6.Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.
7.Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
8.Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
9.Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.
10.Σε δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπροσώπους, για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.

Άρθρο 10
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ.

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται γι’ αυτό το σκοπό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι τη 31η Οκτωβρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου. Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 2014 η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
2.Η πρόσκληση, προς τους εκπροσώπους των δήμων και τους δημάρχους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται αυτή στους δημάρχους. Οι δήμαρχοι υποχρεούνται να επιδώσουν, με απόδειξη, αντίγραφο αυτής, στους εκπροσώπους του δήμου τους για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
3.Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημερήσια διάταξη η οποία κατά σειρά περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω θέματα: α) διαπίστωση απαρτίας, β) εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, γ) εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εκλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), δ) εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες.
4.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ., καθώς και ως εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
5.Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή με μεμονωμένες υποψηφιότητες.
Κάθε συνδυασμός και επί ποινή αποκλεισμού περιλαμβάνει υποψήφιους ανεξαρτήτως κατηγορίας τουλάχιστον ίσους με το Ά του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παραλειπόμενου του κλάσματος όπου προκύπτει, με εξαίρεση τις Π.Ε.Δ. όπου το σύνολο των δημάρχων συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ όπου κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποψήφιους ίσους με τουλάχιστον το 1/3 των εκπροσώπων των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.
Ο αριθμός των υποψηφίων δημάρχων και αντίστοιχα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, που αντιστοιχούν στο διοικητικό συμβούλιο της Π.Ε.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, μπορεί να προσαυξάνεται στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ’ όσον προκύπτει. Ο συνδυασμός επίσης περιλαμβάνει υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δύναται να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. και ως εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ’ όσον προκύπτει.
6.Ο συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν και η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη ώρα (15η) της προηγουμένης των εκλογών ημέρας. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού εφ’ όσον υπάρχει. Ακολούθως και με αλφαβητική σειρά επωνύμου γράφονται τα ονοματεπώνυμα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή των υποψηφίων μελών δημάρχων, ακολούθως των δημοτικών συμβούλων και στη συνέχεια των υποψηφίων εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή δήλωση με την οποία γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους. Μεμονωμένες υποψήφιότητες μπορούν να κατατεθούν και για την αντίστοιχη κατηγορία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
7.Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται, με φροντίδα των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ., τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, καθώς και όλα τα ανωτέρω στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις υποψηφιοτήτων. Σε κάθε ψηφοφόρο μέλος στη Γενική Συνέλευση, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
8.Κατα την ψηφοφορία εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγομένων μελών.
9.Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω: α) Εάν για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος σε κάθε ΠΕΔ συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εάν θέτουν υποψηφιότητα ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού.
γ) Εάν έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς συνδυασμούς, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σε αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από την κάθε κατηγορία και ένας επιπλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον προηγούμενο κατά σειρά συδυασμό πριν από εκείνον που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγει έναν επιπλέον από την κατηγορία των δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους προηγούμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ.
δ) Εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι, πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης γ.
ε) Εάν έχουν κατατεθεί μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, που ορίζουν τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Εάν δεν καλύπτεται το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές έδρες, οι εκλογές στην ΠΕΔ επαναλαμβάνονται με νέες υποψηφιότητες είτε συνδυασμών είτε μεμονωμένων υποψηφίων.
13. Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 του παρόντος, τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που ελλείπει.

 

Άρθρο 11
Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου

1.Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά με ξεχωριστή διαδικασία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος «Για το Εποπτικό Συμβούλιο», και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
2.Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό προτίμησης που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου. Για τα πενταμελή Εποπτικά Συμβούλια σημειώνονται μέχρι τρεις σταυροί προτίμησης ενώ για τα τριμελή μέχρι μέχρι δύο. Τα εκλεγέντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
3.Οι τρεις ή αναλόγως οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.

 

Άρθρο 12
Τοπικά παραρτήματα των Π.Ε.Δ.

1.Στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. να συσταθούν Τοπικά Παραρτήματα ΠΕΔ ανά νομό, τα οποία αποτελούνται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Με την ίδια απόφαση ένα εκ των μελών του Τοπικού Παραρτήματος ΠΕΔ ορίζεται ως Πρόεδρός του.
2.Τα Τοπικά Παραρτήματα ΠΕΔ λειτουργούν στα πλαίσια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και της Γενικής Συνέλευσης αυτής και μεριμνούν για την επίτευξη του σκοπού της Π.Ε.Δ. σε επίπεδο νομού, καθώς και για την καλύτερη συνεργασία των μελών της.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. με αποφάσή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του αποφασίζει για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του στα Τοπικά Παραρτήματα ΠΕΔ, για τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και για κάθε ζήτημα που αφορά την οικονομική τους διαχείριση.
4.Ειδικά για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου συνιστώνται ανά νομό επταμελή Τοπικά Παραρτήματα ΠΕΔ τα οποία αποτελούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Με την ίδια απόφαση ένα εκ των μελών του Τοπικού Παραρτήματος ορίζεται ως Πρόεδρός του.

 

Άρθρο 13
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ.

1.Το Διοικητικά Συμβούλια των Π.Ε.Δ. συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο σε 10 μέρες από την εκλογή τους μετά από πρόσκληση του συμβούλου του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ή σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που προέρχεται από μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν την πρόσκληση αποστέλλει ο επόμενος κατά σειρά εκλογής σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Μοναδικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ.
3.Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά την πρώτη ψηφοφορία συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% συν 1 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Αν δεν επιτευχθεί η εκλογή ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, στην τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος εκ των υποψηφίων συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
4.Σε περίπτωση ισοψηφίας, πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Σε περίπτωση, ισοψηφίας συνδυασμών διενεργείται δημόσια κλήρωση.
5.Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται διαδοχικά στην ίδια συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Π.Ε.Δ.
6.Τα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται στην ίδια συνεδρίαση μετά την εκλογή του προεδρείου, μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμοζομένης αναλόγως της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου.

 

Άρθρο 14
Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Εποπτικού Συμβουλίου

1.Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος.
2.Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο και ύστερα τον Αντιπρόεδρο. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
3.Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει, στην τρίτη ψηφοφορία, τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία σημιεώθεί ισοψηφία διενεργείται κλήρωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.

 

Άρθρο 15
Γενική Συνέλευση συνέδρια, λειτουργία, αρμοδιότητες

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. σε ετήσιο τακτικό συνέδριο.
2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού.
3.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των μελών της. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
4.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες, σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των νομίμων εκπροσώπων.
5.Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
6.Τα πλήρη πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται με φροντίδα και ευθύνη του Γραμματέα της Π.Ε.Δ.
7.Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της, τον οποίο συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την έγκριση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της πλειοψηφίας αυτής, ο κανονισμός εγκρίνεται σε επόμενη Γενική Συνέλευση με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν επιτευχθεί στη Συνέλευση αυτή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αρκεί για την έγκριση του κανονισμού η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
8.Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την Π.Ε.Δ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης της οικείας Π.Ε.Δ.

Άρθρο 16
Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργία, αρμοδιότητες

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Π.Ε.Δ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. ή σε άλλη πόλη της περιφέρειας ύστερα από σχετική απόφασή του.
2.Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των μελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν συγκεντρώσει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) των μελών του, μόνο για τα θέματα που είναι εγγραμμένα στην αρχική πρόσκληση,.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
5.Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος.
6.Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Π.Ε.Δ., λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της Π.Ε.Δ. και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Π.Ε.Δ.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. συστήνει επιτροπές, από μέλη και μη μέλη του, για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων των Ο.Τ.Α., και την οργάνωση των φορέων αυτών.
Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει επακριβώς τα προς μελέτη και επεξεργασία θέματα, το χρόνο παραδόσεως των σχετικών πορισμάτων ή μελετών, τα όργανα παραλαβής αυτών, καθώς και την αποζημίωση των μελών της κάθε επιτροπής και της γραμματείας αυτής.
Συμμετοχή μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ., επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες δε διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.
γ. Αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και συνεδρίων της Π.Ε.Δ.
δ. Ορίζει τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. ιδίως σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ε. Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης ιδίως των μελών του και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων, οργάνων και υπαλλήλων της Π.Ε.Δ.
στ. Με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και τους κανονισμούς της Π.Ε.Δ που προβλέονται στο άρθρο 21 του παρόντος.
ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του μπορεί να μεταβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητές του, ή αρμοδιότητες του Προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της Π.Ε.Δ. και τους κανονισμούς που προβλέονται στο άθρθο 21 του παρόντος.
η. Με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να καταργεί ή να μεταφέρει τοπικά παραρτήματα της Π.Ε.Δ. του άρθρου 12 του παρόντος εντός των ορίων της περιφέρειας.

Άρθρο 17
Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργία, αρμοδιότητες

1.Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Π.Ε.Δ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. ή σε άλλη πόλη του νομού ύστερα από σχετική απόφαση αυτής.
2.Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Επιτροπή μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της. Στην αίτηση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
3.Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν η Επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
4.Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος.
5.Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της Π.Ε.Δ. και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.
6.Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει με αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο.
7.Με κανονισμό που ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής και η λειτουργία της.

Άρθρο 18
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. αρμοδιότητες, αναπλήρωση, εκλογή νέου Προέδρου

1.Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής.
2.Ο Πρόεδρος:
α. Εκπροσωπεί την Π.Ε.Δ. στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Π.Ε.Δ.
β. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Π.Ε.Δ.
γ. Λαμβάνει κάθε μέτρο με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα της Π.Ε.Δ.
δ. Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ή ζημίας των συμφερόντων της Π.Ε.Δ., τα οποία φέρει για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση αυτού.
ε. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.
στ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ζ. Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον αφαιρεί. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
η. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της Π.Ε.Δ
θ. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ.
ι. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. και τις διευθύνει.
ια. Είναι προϊστάμενος του προσωπικού της Π.Ε.Δ.
ιβ. Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της Π.Ε.Δ.
3.Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται το μέλος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά την εκλογή του.
4.Όταν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.Αν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Πριν συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατείχε ο τέως Πρόεδρος.
6.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο αυτού για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγετα&i