top of page

ΥΑ Αριθμ. 7350/2014 - ΦΕΚ 807/Β/1-4-2014

Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τωνεπιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

Please reload

Άρθρο 1: Ίδρυση και λειτουργία
Άρθρο 2: Δικαιολογητικά
Άρθρο 3: Υποκαταστήματα
Άρθρο 4: Ειδικότερα θέματα
Άρθρο 5: Επιθεώρηση Έλεγχος
Άρθρο 6: Σύμβαση μίσθωσης
Άρθρο 7: Κυρώσεις
Άρθρο 8: Διεκπεραίωση από τα Ε.Κ.Ε
Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 10: Κατάργηση διατάξεων
Άρθρο 11

Άρθρο 12
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α' 32), όπως ισχύει.
2.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».
3.Το άρθρο 54 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230).
4.Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118), όπως ισχύει.
5.Το άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α' 57).
6.Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 187), όπως ισχύει.
7.Τα άρθρα 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 63)
8.Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 102), όπως ισχύει.
9.Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 75).
10.Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45).
11.Τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01102002 (ΦΕΚ Β' 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75)».
12.Τη με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/30082010 (ΦΕΚ Β' 1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α' 63).
13.Τη με αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010 (ΦΕΚ Β' 1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ. 2406/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B' 261) με την με αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/07022013 απόφαση Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 401).
14.Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α' 147).
15.Το π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (ΦΕΚ. Α 141), όπως ισχύει.
16.Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 141).
17.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
18.Το π.δ. 118/2013, με το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Α' 152).
19.Την υπ’ αριθμ. 329/03072013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β' 1655).
20.Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Α' 165), όπως ισχύει.
21.Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών και συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α' 213).
22.Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α' 221).
23.Τη με αριθμ. 515519/165/1994 (ΦΕΚ Β' 778) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ «Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιχειρήσεων μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ στις τουριστικές επιχειρήσεις του Ν. 2160/1993».
24.Τη με αριθμ. 16598/31122010 κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ» (ΦΕΚ B' 2189), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ B' 1301) «Ενταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
25.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση και λειτουργία

1.Για τη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπός του αναγγέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή (στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. ή στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo για τα ελληνικά EKE μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr), σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής και υποβάλλει αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2της απόφασης αυτής δικαιολογητικά. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.
β) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.
γ) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας:
γα) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη μη συγκέντρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή τη μη συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγορεύει τη λειτουργία του και γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων χωρίς οδηγό άνω των 50 κ.εκ.
γβ) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, η οποία επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.
δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών η επιχείρηση εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό λειτουργεί ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α' 44), η οποία χορηγείται αυτόματα.
ε) Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία επιχείρησης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό εγγράφονται στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου
3του Ν. 2160/1993.
2.Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό δύνανται να εκμισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα σε ποσοστό 20% της συνολικής δυναμικότητάς τους, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τη με αριθμ. 48145/2327/2003 (ΦΕΚ Β' 1207) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά

1.Για την χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση δήλωση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι. Στην αίτηση δήλωση αναγράφονται μεταξύ άλλων τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου και δηλώνεται υποχρεωτικά ότι ο χώρος που χρησιμοποιείται ως γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης είναι νομίμως υφιστάμενος σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
γ. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους, με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.
ε. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων της, ελάχιστου εμβαδού δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά τρεις μοτοσικλέτες και ενός (1) τετραγωνικού μέτρου ανά τρίτροχο ή τετράτροχο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων της υπερβαίνει τα είκοσι (20). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.
στ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 ευρώ) πλέον χαρτοσήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741.
ζ. Πιστοποιητικό ταξινόμησης και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των μοτοσικλετών και τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση. Εάν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας όπου ταξινομήθηκε το όχημα, αρμόδια επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του. Τα παραπάνω εκμισθούμενα οχήματα δύνανται να είναι είτε ιδιόκτητα είτε αποκτηθέντα δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είτε μισθωμένα από άλλες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό που τα έχουν ήδη εντάξει στη δυναμικότητά τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία.
η. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί κατοχής ανάλογου με τη δυναμικότητα σε δίκυκλες μοτοσικλέτες και τρίκυκλα οχήματα αριθμού κρανών και διαφανών προστατευτικών όρασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με αρ. Ζ3 654/04092006 κοινής απόφασης των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β' 1389), τα οποία θα διατίθενται σε οδηγούς και συνεπιβάτες με την παράδοση της μοτοσικλέτας ή του τρίτροχου. Τα τιμολόγια αγοράς των κρανών και των διαφανών προστατευτικών όρασης ή άλλων παραστατικών εγγράφων θα τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και θα επιδεικνύονται κατά τον διενεργούμενο από τις αρμόδιες αρχές έλεγχο.
2.Τα δικαιολογητικά (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. όταν εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές ή αναζητώνται υπηρεσιακά όταν εκδίδονται από ημεδαπές αρχές, κάθε πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής των δικαιολογητικών αυτών ή διαπίστωσης από την οικεία ΠΥΤ κατόπιν υπηρεσιακής αναζήτησης ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των στοιχείων (β) και (γ) για τη λειτουργία της επιχείρησης, επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT η απαγόρευση λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης.
3.Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στη Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Ομοίως δηλώνεται χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού εκμισθούμενων μοτοσικλετών, τρίτροχων ή τετράτροχων οχημάτων της επιχείρησης και προσκομίζονται τα δικαιολογητικά (ζ) και (η) της παρ. 1 του παρόντος για κάθε νέο όχημα, ενώ στην περίπτωση υπεκμίσθωσης οχημάτων σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του παρόντος προσκομίζεται και αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού της αρχικής μίσθωσης.

Άρθρο 3
Υποκαταστήματα

1.Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Για τη λειτουργία υποκαταστήματος επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ του Ε.Ο.Τ. Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσας με την υποβολή του συνόλου των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 2 δικαιολογητικών, πλην των δικαιολογητικών (β) και (γ).

Άρθρο 4
Ειδικότερα θέματα

1.Οι μοτοσικλέτες, τα τρίτροχα και τετράτροχα οχήματα ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε μια εκ των ασφαλιστικών εταιρειών που είναι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ) πλην της Ελβετίας.
2.Για τη μίσθωση μοτοσικλέτας, τρίτροχου και τετράτροχου οχήματος απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης κοινοτικού τύπου της αντίστοιχης κατηγορίας.
3.Με την παράδοση της μοτοσικλέτας ή του τρίτροχου οχήματος, διατίθενται στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες, τα προβλεπόμενα από τη με αριθμ. Ζ3 654/04092006 κοινή απόφαση των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β' 1389), κράνη και διαφανή προστατευτικά όρασης.
4.Στο μπροστινό μέρος των εκμισθούμενων μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων επικολλάται ειδικό σήμα που χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού καθώς και ο χρόνος λήξης του ορίου κυκλοφορίας αυτού.
5.Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων μέχρι και 100 κ.εκ. ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας τους ως καινουργή. Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 100 κ.ε. ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους ως καινουργή.

 

Άρθρο 5
Επιθεώρηση Έλεγχος

1.Οι εκμισθούμενες μοτοσικλέτες, τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα οχήματα υποβάλλονται κάθε δώδεκα μήνες σε έλεγχο από συνεργείο. Μετά την επιτυχή διενέργεια του ελέγχου το συνεργείο εκδίδει καρτέλα επιθεώρησης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Η καρτέλα επιθεώρησης είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερες της μίας μοτοσικλέτας, τρίτροχου και τετράτροχου οχήματος της επιχείρησης, που ελέγχονται από το ίδιο συνεργείο, σύμφωνα με το Παράρτημα III. Επιτυχής θεωρείται ο έλεγχος όταν:
α) Τα στοιχεία της μοτοσικλέτας, του τρίτροχου ή τετράτροχου οχήματος είναι σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας.
β) Η μοτοσικλέτα, το τρίτροχο ή το τετράτροχο όχημα βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά στο σύστημα πέδησης, φωτισμού, διεύθυνσης και ως προς στα εκπεμπόμενα καυσαέρια και θόρυβο.
γ) Ο εξοπλισμός της μοτοσικλέτας, του τρίτροχου ή τετράτροχου οχήματος είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργία.
2.Καρτέλα επιθεώρησης με όλα τα στοιχεία της ανωτέρω παρ. 1 εκδίδεται για όλες τις εκμισθούμενες μοτοσικλέτες, τρίτροχα και τετράτροχα οχήματα της επιχείρησης, υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και από τον επιχειρηματία ή σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της. Τα αρχεία με τις καρτέλες επιθεώρησης τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και προσκομίζονται για έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όποτε αυτό ζητηθεί.
3.Τα συνεργεία επισκευής που δύνανται να εκδίδουν τις καρτέλες επιθεώρησης της ανωτέρω παρ. 1 είναι συνεργεία μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του εδαφίου ιδ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α' 207), όπως ισχύει και είναι εφοδιασμένα με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.
4.Η επιχείρηση δύναται να τηρεί μηχανογραφικό αρχείο με τα στοιχεία του άρθρου αυτού και σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να τηρεί στα αρχεία της και τις αντίστοιχες καρτέλες επιθεώρησης συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 6
Σύμβαση μίσθωσης

Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να συνάπτει εγγράφως εις διπλούν σύμβαση με το μισθωτή, της οποίας ένα αντίγραφο συνοδεύει το εκμισθωμένο όχημα και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή, καθώς και ο αριθμός του διπλώματος οδήγησής του.
β. Η συμφωνηθείσα τιμή.
γ. Ο τύπος της εκμισθωμένης μοτοσικλέτας, του τρίτροχου ή τετράτροχου οχήματος και ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού.
δ. Η διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

1.Για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής, με εξαίρεση τις παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (μεταβολή στοιχείων επιχείρησης), των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 (ασφάλιση, άδεια οδήγησης, κράνη και προστατευτικά, ειδικό σήμα έμπροσθεν των οχημάτων, χρόνος κυκλοφορίας) και του άρθρου 5 (επιθεώρησηέλεγχος) της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) Ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εξακοσίων (600) Ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ και σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών.
2.Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2, των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4,καθώς και του άρθρου 5 της απόφασης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) Ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3000) Ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έξι χιλιάδων (6000) Ευρώ και σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
3.Σε περίπτωση που σε διάστημα τριών (3) ετών έχει επιβληθεί στην ίδια επιχείρηση δυο φορές η κύρωση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας, της επιβάλλεται
αυτοδικαίως οριστική απαγόρευση λειτουργίας.
4.α) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT, μετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 2160/1993, όπως ισχύει.
β) Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ του EOT, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ 356/1974 ΦΕΚ Α 90), όπως ισχύει.
γ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περ. δ' της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α' 187), όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Διεκπεραίωση από τα Ε.Κ.Ε

Η διαδικασία για τη σύννομη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE μέσω της διεύθυνσης http:// www.ermis.gov.gr). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι».

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1.Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας που έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας ισχύος των δικαιολογητικών (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Με την προσκόμιση στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ των δικαιολογητικών (β) και (γ) ή τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοση τους το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. Ομοίως, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Σ.Λ μιας επιχείρησης, αυτή πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., η οποία και θα χορηγεί στην επιχείρηση Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων σε αντικατάσταση του Ε.Σ.Λ.
2.Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ΕΣΛ εννοείται η προσωρινή θέση σε αναστολή ή η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης.

Άρθρο 10
Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται η με αρ. 16598/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ» (ΦΕΚ B' 2189), η με αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Β' 1301) «Ενταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ. άνευ οδηγού στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)», καθώς και η με αρ. Τ/1921/25051998 (ΦΕΚ Β' 568) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί όρων και προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης δίκυκλων μοτοσικλετών άνευ οδηγού, όπως ίσχυε.»

Άρθρο 11
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

(Για τα παραρτήματα βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο 12
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014

bottom of page