top of page

ΚΥΑ Αριθμ. 6246/2013 - ΦΕΚ Β-773/3-4-2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α-48191/3257/2000 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β' 1026) όπως ισχύει.  Ένταξη της διαδικασίας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.

Please reload

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1. Το 30 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230), και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 5.
2. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α') «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως ισχύει.
4. Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118), όπως ισχύει.
5. Το Ν. 2696/1999 περί «Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α' 57), όπως ισχύει.
6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 102), όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 75).
8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45).
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΦΕΚ Β' 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75)».
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β' 3082010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α' 63).
11. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/ 14/ 380/2092010 (ΦΕΚ Β' 1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ0ΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/3112011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B’ 261).
12. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 187), όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. 149/2005 (ΦΕΚ Α' 211) «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρο 15, όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α' 147) Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
15. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «'Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. Α'160).
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2θ05 (ΦΕΚ Α' 98).
18. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Α48191/3257/2000 απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β' 1026), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16753/882008 απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β' 1726), για λόγους απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επιβάτες.
19. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.ΟΙΚ.Α-48191/3257/2000 - ΦΕΚ Β-1026/21-8-2000 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β' 1026), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνολική οδική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα δεκαέξι (16) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή). Κατ’ εξαίρεση, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να εγκρίνεται κυκλική διαδρομή, η οποία δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα, για την πραγματοποίηση ημερήσιων περιηγήσεων προς περιοχές που δεν παρουσιάζουν συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων, διακρίνονται όμως για το ιδιαίτερο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον τους.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι στάσεις ξενάγησης καθορίζονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και κατά τη διάρκεια αυτών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των περιηγητών και της λοιπής κυκλοφορίας».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την παροχή της παραπάνω έγκρισης, που είναι αορίστου διάρκειας, υποβάλλονται στην οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση συγχώνευσης ή μεταβολής της νομικής μορφής της επιχείρησης, εκδίδεται νέα έγκριση ειδικής διαδρομής, με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών (α), (β) και (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού».
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που τμήμα ειδικής διαδρομής, για την οποία υφίσταται αίτημα χορήγησης βεβαίωσης βατότητας, ανήκει σε οδικό δίκτυο εκτός πεδίου αρμοδιότητας του οικείου Δήμου, ο τελευταίος αναζητά, από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία, τα τεχνικά στοιχεία των οδών, προκειμένου να κρίνει αν μπορεί να χορηγηθεί ή όχι η βεβαίωση βατότητας για τη συγκεκριμένη ειδική διαδρομή».
6. Το εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Παράβολο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€), πλέον χαρτοσήμου, υπέρ ΕΟΤ, το οποίο καταβάλλεται στο ταμείο του Ε.Ο.Τ. ή κατατίθεται στο λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. υπ’ αριθμ. 0024261800 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
7. Το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως ισχύει, καταργείται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5, όπως ισχύει, καταργείται.
9. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Παράβολο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970, όπως ισχύει.»
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα τουριστικά τραίνα που έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, δύνανται να επαναταξινομούνται από το ίδιο ή άλλο πρόσωπο, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής τους, του τελευταίου μη συμπεριλαμβανομένου».
11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις στάσεις ξενάγησης των περιηγητών, όπως καθορίζονται στην απόφαση της οικείας ΠΥΤ του ΕΟΤ, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αυτής, επιτρέπεται αποκλειστικά για λόγους επίσκεψης αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων, η αποβίβαση και επανεπιβίβαση των ίδιων επιβατών, στο ίδιο ή επόμενο δρομολόγιο εντός της ίδιας ημέρας, με απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται στην αφετηρία και έχει ισχύ για τέσσερις ώρες από την έκδοσή της. Στις ενδιάμεσες στάσεις επιτρέπεται η επιβίβαση μόνο των επιβατών που αποβιβάστηκαν από το ίδιο ή προηγούμενο δρομολόγιο, απολύτως απαγορευμένης της επιβίβασης νέων επιβατών.»
12. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Στην αφετηρία αναρτάται πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η συχνότητα των δρομολογίων. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η συχνότητα των δρομολογίων.
5. Σε περίπτωση βλάβης του τουριστικού τραίνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο τουριστικό τραίνο της ίδιας επιχείρησης, έπειτα από σχετική γνωστοποίηση στην οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ».
13. Η παράγραφος του άρθρου 9, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. Κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε μη εγκεκριμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης αυτής, ειδική διαδρομή, επισύρει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
β. Μη τήρηση της εγκεκριμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης αυτής, ειδικής διαδρομής, επισύρει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€). Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που η μη τήρηση της εγκεκριμένης ειδικής διαδρομής οφείλεται σε μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί από τον οικείο ΟΤΑ για ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..
γ. Παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της απόφασης αυτής, εκτός των προβλεπομένων κυρώσεων από άλλες διατάξεις επισύρει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€). Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
δ. Παράβαση των λοιπών διατάξεων της απόφασης αυτής, εκτός των προβλεπομένων κυρώσεων από άλλες διατάξεις, επισύρει πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€). Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή εξακοσίων ευρώ (600€), σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για δεκαπέντε (15) ημέρες και σε περίπτωση τρίτης και κάθε επόμενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες».
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9, όπως ισχύει, καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.
15. Το άρθρο 12 αναριθμείται σε άρθρο 13 και προστίθεται άρθρο 12, ως εξής:
Άρθρο 12
Ένταξη στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ
Η διαδικασία της χορήγησης έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής».
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Α48191/3257/2000 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β' 1026), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16753/882008 (ΦΕΚ Β' 1726) απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

 

bottom of page