top of page

ΚΥΑ Αριθμ. 50268/5137/2007 - ΦΕΚ 1853/Β/13-9-2007

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93.

Please reload

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: (άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Ορισμοί

Άρθρο 3: (άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Διάθεση στην αγορά και/ή έναρξη λειτουργίας

Άρθρο 4: (άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισμού

Άρθρο 5: (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Ουσιώδεις απαιτήσεις

Άρθρο 6: (άρθρο 6 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Εναρμονισμένα πρότυπα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Άρθρο 7: (άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για συσκευές

Άρθρο 8: (άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Σήμανση CE

Άρθρο 9: (άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Άλλα σήματα και πληροφορίες

Άρθρο 10: (άρθρο 12 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Κοινοποιημένοι οργανισμοί

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11: (άρθρο 13 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Σταθερές εγκαταστάσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ–

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12: Εποπτεία της αγοράς

Άρθρο 13: Οργάνωση και συντονισμός της εποπτείας της αγοράς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Άρθρο 14: Έλεγχοι – Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου –Ελεγκτικά Όργανα-Υποχρεώσεις ελεγχομένων

Άρθρο 15: Κυρώσεις

Άρθρο 16: Προσωρινά Μέτρα

Άρθρο 17: Προσδιορισμός του προστίμου

Άρθρο 18: Κατάρτιση και χρησιμοποίηση Πίνακα Πραγματογνωμόνων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ)

Άρθρο 19: Συμβουλευτική Επιτροπή για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 20: (άρθρο 14 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Κατάργηση

Άρθρο 21: (άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22

Παραρτήματα

Παράρτημα I: Ουσιώδεις απαιτήσεις κατά το άρθρο 5

Παράρτημα ΙI: Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 7

(εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)

Παράρτημα ΙII: Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 7

Παράρτημα IV: Τεχνικός φάκελος και δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ κατά το άρθρο 8

Παράρτημα V: Σήμανση CE, κατ’ άρθρο 8

Παράρτημα VI: Κριτήρια για την αξιολόγηση των οργανισμών που πρέπει να κοινοποιηθούν

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 περ. (α) και (δ) του άρθρου 2 του

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει,

β) των παραγράφων 5, 6 & 8 του άρθρου 66 του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει (Α’ 13),

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

δ) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει (Α΄ 263),

ε) του π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (Α΄ 28).

2. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ενίσχυσης του πλαισίου για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

3. Ότι οι σταθερές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων μηχανημάτων και δικτύων, ενδέχεται να προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή να επηρεάζονται από αυτές και ότι μπορεί να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ σταθερών εγκαταστάσεων και συσκευών, οπότε οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις σταθερές εγκαταστάσεις ενδέχεται να επηρεάζουν τις συσκευές και αντίστροφα.

4. Ότι η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια ορισμένων συσκευών και σταθερών εγκαταστάσεων.

5. Ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ» (Ε.Ε.L390 της 31.12.2004). Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση στοχεύει στην εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς απαιτώντας τη συμμόρφωση του εξοπλισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, με μια επαρκή στάθμη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται:

α. Στον εξοπλισμό που καλύπτεται από το π.δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (Α΄ 44).

β. Στα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας.

γ. Στον ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών που προσαρτάται στον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, εκτός αν ο εξοπλισμός αυτός διατίθεται στο εμπόριο. Τα έτοιμα συστήματα (kits) κατασκευαστικών στοιχείων, προς συναρμολόγηση από ραδιοερασιτέχνες, καθώς και ο εμπορικός εξοπλισμός, ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες δεν θεωρούνται ως εξοπλισμός διαθέσιμος στο εμπόριο.

3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στον εξοπλισμό του οποίου τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε:

α. Να μην μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή να συμβάλει στην πρόκληση τέτοιων εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνη τη στάθμη που επιτρέπει στον ραδιοεξοπλισμό, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και στο λοιπό εξοπλισμό να λειτουργούν όπως προβλέπεται, και

β. Να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθμιση παρά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής που συνήθως προκαλείται κατά την προβλεπόμενη χρήση του.

4. Όταν, για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1(α) του άρθρου 2, οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι καθορίζονται πιο συγκεκριμένα, εν όλω ή εν μέρει, στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται ή παύει να εφαρμόζεται στον εξοπλισμό αυτόν όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νομοθεσιών αυτών. To Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διατηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένο κατάλογο της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των ημερομηνιών έναρξης της εφαρμογής τους που σχετίζονται με τη μη εφαρμογή ή παύση εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 2

(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια, η οποία τους αποδίδεται παρακάτω:

α. «εξοπλισμός»: κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατάσταση,

β. «συσκευή»: κάθε τελική διάταξη ή συνδυασμός διατάξεων, που διατίθεται στο εμπόριο ως ενιαία λειτουργική μονάδα, προοριζόμενη για τον τελικό χρήστη, και η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει ηλεκτρομαγνητική διαταραχή, ή της οποίας η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα θεωρούνται ως «συσκευές»:

- «συστατικά μέρη» ή «υποσύνολα» που προορίζονται να ενσωματωθούν σε μια συσκευή από τον τελικό χρήστη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητική διαταραχή ή των οποίων η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή,

- οι «κινητές εγκαταστάσεις» που ορίζονται ως συνδυασμός συσκευών και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλων διατάξεων, που προορίζονται να μετακινούνται και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες.

γ. «σταθερή εγκατάσταση»: συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία,

δ. «ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα»: ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισμό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό,

ε. «ηλεκτρομαγνητική διαταραχή»: ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που μπορεί να υποβαθμίσει τη λειτουργία εξοπλισμού. Μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή μπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύμητο σήμα ή μεταβολή του ιδίου του μέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση,

στ. «ατρωσία»: ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής,

ζ. «λόγοι ασφαλείας»: η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας,

η. «ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον»: το σύνολο όλων των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τα οποία είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε μια δεδομένη τοποθεσία,

θ. «ελεγχόμενος» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή παραγωγός ή διανομέας ή μεταφορέας ή πωλητής ή εγκαταστάτης ή συντηρητής εξοπλισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

ι. «παραγωγός»:

αα. ο κατασκευαστής του εξοπλισμού, όταν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμφανίζεται ως κατασκευαστής, αναγράφοντας στον εξοπλισμό το όνομά του, το εμπορικό του σήμα ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σήμα, ή το πρόσωπο που ανακαινίζει ή ανακατασκευάζει τον εξοπλισμό,

ββ. ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εφόσον ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ή, ελλείψει αντιπροσώπου εγκατεστημένου στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας του εξοπλισμού,

γγ. οι άλλοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο από την παραγωγή μέχρι την διάθεση στον τελικό χρήστη.

ια. «διανομέας»: κάθε επαγγελματίας στην αλυσίδα του εφοδιασμού, η δραστηριότητα του οποίου δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του εξοπλισμού.

ιβ. «Ορθή τεχνική πρακτική»: Η πρακτική που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για να διασφαλιστεί ότι οι σταθερές εγκαταστάσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

 

Άρθρο 3

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Διάθεση στην αγορά και/ή έναρξη λειτουργίας

Ο εξοπλισμός διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία εφόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, εγκαθίσταται και συντηρείται όπως πρέπει και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του.

 

Άρθρο 4

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισμού

1. Απαγορεύεται η διάθεση ή η θέση σε λειτουργία εξοπλισμού που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2. Οι αρμόδιες αρχές δεν εμποδίζουν, για λόγους ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού που είναι σύμφωνος με την παρούσα απόφαση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, μπορούν να καθορίζονται τα ειδικά μέτρα τα οποία απαιτούνται:

α. Για την αντιμετώπιση υφισταμένου ή προβλεπόμενου προβλήματος ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σε ένα συγκεκριμένο τόπο,

β. για λόγους ασφαλείας προκειμένου να προστατεύονται τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή οι σταθμοί εκπομπής ή λήψης όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασφαλείας στο πλαίσιο σαφώς καθορισμένων καταστάσεων όσον αφορά το φάσμα.

Τα ειδικά μέτρα που γίνονται αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην ιστοσελίδα του και ανακοινώνονται επίσημα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

4. Κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων, εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων, απαγορεύεται η παρουσίαση ή/και η επίδειξη εξοπλισμού που δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα απόφαση, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα ότι ο εξοπλισμός δεν διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία πριν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παρούσας. Η επίδειξη μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές.

 

Άρθρο 5

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Ουσιώδεις απαιτήσεις

Ο εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης πρέπει να πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I.

 

Άρθρο 6

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Εναρμονισμένα πρότυπα

1. «Εναρμονισμένο πρότυπο»: είναι μια τεχνική προδιαγραφή που εγκρίνεται από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην Οδηγία 98/34/ΕΚ για τους σκοπούς θέσπισης μιας ευρωπαϊκής απαίτησης. Η συμμόρφωση με τα «εναρμονισμένα πρότυπα» δεν είναι υποχρεωτική.

2. Η συμμόρφωση του εξοπλισμού προς τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα I, τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα. Το τεκμήριο συμμόρφωσης περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων και τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις που καλύπτονται από αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα.

3. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα I, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να τεθεί το θέμα στη μόνιμη επιτροπή της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναφέροντας τους λόγους για την ενέργεια αυτή, ενώ η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνονται τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 

Άρθρο 7

(άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για συσκευές

Η συμμόρφωση μιας συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αποδεικνύεται με τη διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής). Ωστόσο, κατά την κρίση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, επιτρέπεται να εφαρμόζεται και η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

 

Άρθρο 8

(άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Σήμανση CE

1. Οι συσκευές, των οποίων η συμμόρφωση προς την παρούσα απόφαση έχει διαπιστωθεί με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7, φέρουν τη σήμανση CE, που πιστοποιεί το γεγονός αυτό. Την ευθύνη για την επίθεση της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα. Η σήμανση CE τίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V.

2. Απαγορεύεται η επίθεση στη συσκευή ή στη συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, σημάτων τα οποία ενδέχεται να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή/και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης CE.

3. Τυχόν άλλο σήμα μπορεί να τοποθετείται στη συσκευή, στη συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, εφόσον δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση CE.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, εάν η αρμόδια ελεγκτική αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της παρούσας διαπιστώσει ότι η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί αντικανονικά, ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ο οποίος υποχρεούται να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση της συσκευής σχετικά με τη σήμανση CE.

 

Άρθρο 9

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Άλλα σήματα και πληροφορίες

1. Κάθε συσκευή αναγνωρίζεται από τον αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την αναγνώρισή της.

2. Κάθε συσκευή συνοδεύεται από το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, από το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή του προσώπου που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά.

3. Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα για οποιεσδήποτε ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής ώστε να εξασφαλίζεται, όταν τεθεί σε λειτουργία, η συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, παράγραφος 1.

4. Οι συσκευές, για τις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας δεν εξασφαλίζεται σε κατοικημένες περιοχές, συνοδεύονται από σαφή ένδειξη στην ελληνική γλώσσα αυτού του περιορισμού χρήσης και, όπου απαιτείται, η ένδειξη αυτή εμφαίνεται στη συσκευασία.

5. Οι πληροφορίες, που απαιτούνται για να είναι δυνατή η χρήση της συσκευής σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προορισμό της, περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή στην ελληνική γλώσσα.

 

Άρθρο 10

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Κοινοποιημένοι οργανισμοί

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται ελληνικοί κοινοποιημένοι οργανισμοί για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος VΙ. Για τον ορισμό κοινοποιημένου οργανισμού από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών απαιτείται η προηγούμενη διαπίστευση του οργανισμού είτε από το ΕΣΥΔ είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Αναγνώρισης Διαπίστευσης (MLA). H υποχρέωση της διαπίστευσης εφαρμόζεται από την ημερομηνία που το ΕΣΥΔ ενημερώσει εγγράφως τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι δύναται να πραγματοποιεί διαπιστεύσεις για τις ανάγκες της απόφασης αυτής. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το ΕΣΥΔ συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία των οργανισμών που ορίζονται. Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται αν οι οργανισμοί αυτοί έχουν οριστεί για να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα απόφαση και/ή να διασφαλίζουν την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή αν η εντολή τους περιορίζεται σε ορισμένες ειδικές πτυχές και/ή κατηγορίες συσκευών.

2. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τεκμαίρεται ότι πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος VΙ τα οποία καλύπτονται από τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Ο κατάλογος των κοινοποιημένων οργανισμών δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Εάν ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια, που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφαση του ανακαλεί τον ορισμό του ως κοινοποιημένου οργανισμού και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Άρθρο 11

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Σταθερές εγκαταστάσεις

1. Οι συσκευές που έχουν διατεθεί στην αγορά και μπορούν να ενσωματωθούν σε «σταθερή εγκατάσταση» διέπονται από όλες τις συναφείς διατάξεις για τις «συσκευές», οι οποίες ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 της παρούσας δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση συσκευών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συγκεκριμένη σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εμπόριο για άλλο σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές η συνοδευτική τεκμηρίωση προσδιορίζει τη σταθερή εγκατάσταση, τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την ενσωμάτωση της συσκευής στη σταθερή εγκατάσταση για να μην τίθεται σε κίνδυνο η συμμόρφωση της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Επιπλέον, η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 της παρούσας. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται επιπλέον οι ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 2 του Παραρτήματος Ι.

2. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταγγελίες για διαταραχές που προκαλούνται από την εγκατάσταση, η αρμόδια ελεγκτική αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της παρούσας μπορεί να ζητά απόδειξη της συμμόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης και, ενδεχομένως, να κινεί διαδικασία αξιολόγησης. Όταν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος Ι, επιβάλλονται τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Για την συμμόρφωση της σταθερής εγκατάστασης έναντι των ελεγκτικών αρχών ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης υπεύθυνοι είναι:

α. Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της δοκιμαστικής της λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησής της, και

β. ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ή αυτός που την εκμεταλλεύεται ή ο συντηρητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σχετική σύμβαση ο ιδιοκτήτης ή αυτός που την εκμεταλλεύεται.

4. Σε περίπτωση, που από την υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται για τη σταθερή εγκατάσταση διαδικασία έκδοσης άδειας, ο ιδιοκτήτης της σταθερής εγκατάστασης ή αυτός που την εκμεταλλεύεται ορίζει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο έναντι των ελεγκτικών αρχών για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Το εν λόγω πρόσωπο που οφείλει να έχει τα ανάλογα επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συντάσσει και τηρεί τον τεχνικό φάκελο της εγκατάστασης, ο οποίος πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, και ενδεχομένως όλα τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η συμμόρφωση των συσκευών που ενσωματώνονται στη σταθερή εγκατάσταση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ–

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 12

Εποπτεία της αγοράς

Στην εποπτεία της αγοράς, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

1. Ο έλεγχος της σήμανσης CE και της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 8 και του Παραρτήματος V.

2. Ο έλεγχος της ύπαρξης του τεχνικού φακέλου και της πληρότητας αυτού, καθώς και ο έλεγχος της διαθεσιμότητας της προβλεπόμενης κατά περίπτωση τεκμηρίωσης.

3. Ο έλεγχος των στοιχείων του κοινοποιημένου οργανισμού, για τις περιπτώσεις όπου οι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει κοινοποιημένο οργανισμό.

4. Ο έλεγχος εφαρμογής των προβλεπομένων στον τεχνικό φάκελο, καθώς και της συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της εφαρμοζόμενης διάταξης από τον κατασκευαστή.

5. Η διενέργεια μακροσκοπικών ελέγχων του εξοπλισμού.

6. Ο έλεγχος εξοπλισμού στον τόπο λειτουργίας του.

7. Ο έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 4 παρ. 2 και παρ. 3.

8. Η λήψη δειγμάτων των προς έλεγχο συσκευών για περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμές.

9. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και μετρήσεις του εξοπλισμού. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και μετρήσεις, που διενεργούνται στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, εκτελούνται από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια στο χώρο τους ή με κινητές τους μονάδες. Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της παρούσας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 13

Οργάνωση και συντονισμός της εποπτείας της αγοράς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

1. Η οργάνωση και ο συντονισμός της εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ασκούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει και περιλαμβάνουν:

α. Την κατάρτιση προγράμματος συστηματικών ελέγχων, το οποίο προσδιορίζει για κάθε κατηγορία εξοπλισμού:

αα. Τον αριθμό και τον τύπο των εξοπλισμών που θα ελεγχθούν μακροσκοπικά,

ββ. τον αριθμό και τον τύπο των συσκευών που θα ελεγχθούν εργαστηριακά,

γγ. τη γεωγραφική και ποσοτική κατανομή των ελέγχων,

δδ. τους λόγους των ελέγχων ως και την ιεράρχηση ανάλογα με την κρισιμότητα ως προς το περιβάλλον, τον μεγάλο αριθμό των συσκευών στην αγορά, την υψηλή αναμενόμενη στάθμη ανεπιθύμητων ανωφελών εκπομπών, την υψηλή αναμενόμενη στάθμη αγόμενων αρμονικών και τρεμοσβήματος προς το ηλεκτρικό δίκτυο, τη χαμηλή στάθμη ατρωσίας.

β. Την κατάρτιση καταλόγου των απαραίτητων εναρμονισμένων προτύπων για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης και την αποστολή του στον ΕΛΟΤ για μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα κατά προτεραιότητα.

γ. Τη μέριμνα για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων στην εποπτεία της αγοράς σε θέματα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

δ. Την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης σε περίπτωση που τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων.

δ. Την οργάνωση της εθνικής συμμετοχής στα κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχου της αγοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

ε. Την καθιέρωση συστήματος επιμόρφωσης και έκδοσης Πιστοποιητικών Επόπτη Αγοράς για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

2. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ασκεί τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής της Απόφασης Ζ3/2810/04 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων - Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885Β / 2004) όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και συμμετέχει στην επιτροπή του άρθρου 9 της ίδιας απόφασης.

 

Άρθρο 14

Έλεγχοι – Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου –Ελεγκτικά Όργανα-Υποχρεώσεις ελεγχομένων

1. Οι έλεγχοι για την διαπίστωση τήρησης των διατάξεων της παρούσας αφορούν το εξοπλισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και πραγματοποιούνται οποτεδήποτε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

2. Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την διαπίστωση τήρησης των διατάξεων της παρούσας είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Για την αποτελεσματική άσκηση των ελέγχων μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση τη συνδρομή των εισαγγελικών , αστυνομικών, λιμενικών και τελωνειακών αρχών, καθώς και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου. Εφόσον αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την άσκηση του έργου της εποπτείας της αγοράς μπορούν να ζητούν από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τη συνδρομή πραγματογνώμονα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

3. Ελεγκτικά όργανα για τη διεξαγωγή των ελέγχων είναι τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει. Τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του Νομάρχη. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι δυνατόν να συγκροτούνται περισσότερα του ενός (1) Μικτά Συνεργεία Ελέγχου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας που μπορεί να εκτείνεται από ένα (1) μήνα μέχρι δύο (2) έτη. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και η ΕΕΤΤ κοινοποιούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καταλόγους με τους διαθέσιμους εκπροσώπους τους προκειμένου αυτοί να συμπεριληφθούν, σε μόνιμη βάση ή, κατά περίπτωση, στην συγκρότηση των Μικτών Συνεργείων Ελέγχου. Στις περιπτώσεις που σε Μικτό Συνεργείο Ελέγχου, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετέχουν αθροιστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο εκπρόσωπος της ΕΕΤΤ, με απόφαση του ο οικείος Νομάρχης συμπληρώνει το Μικτό Συνεργείο Ελέγχου με έναν (1) ακόμη υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Από 20 Ιουλίου 2009 στα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου και στις Νομαρχιακές Επιτροπές Ακροάσεων του άρθρου 15 της παρούσας περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο ανά όργανο, που διαθέτει “Πιστοποιητικό Επόπτη Αγοράς για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ)”.

4. Τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου, πέραν των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν.3431/2006, έχουν πρόσβαση σε χώρους κατασκευής, εισαγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης, συντήρησης, πώλησης, επίδειξης, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μπορούν να επιθεωρούν, να δίνουν εντολή θέσης σε λειτουργία και να ελέγχουν εξοπλισμό στον τόπο διενέργειας του ελέγχου και να παραλαμβάνουν σε προσωρινή βάση ένα ή περισσότερα δείγματα συσκευών, προκειμένου αυτές να προσκομισθούν για έλεγχο σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων.

5. Οι ελεγχόμενοι οφείλουν να επιτρέπουν στα όργανα ελέγχου την είσοδο στους χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, συντήρησης, πώλησης, επίδειξης, εγκατάστασης και λειτουργίας ή και να θέτουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή την προέλευση ή τη λειτουργία εξοπλισμού.

Επίσης, οφείλουν να παραδίδουν ένα ή περισσότερα δείγματα της υπό έλεγχο συσκευής εφόσον τους ζητείται εγγράφως από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου. Η παράδοση των δειγμάτων γίνεται με την έκδοση σχετικής απόδειξης παραλαβής, εφόσον όμως δεν είναι δυνατή η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο λόγω όγκου ή βάρους , οι μετρήσεις μπορεί να γίνονται επί τόπου. Τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου μπορούν να ζητούν από τον ελεγχόμενο την δέσμευση, στις εγκαταστάσεις του, συγκεκριμένου δείγματος ή δειγμάτων της υπό έλεγχο συσκευής για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες. Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μετρήσεων και τυχόν επανελέγχων, τα δείγματα που ελέγχονται επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη τους και κοινοποιούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου στον ελεγχόμενο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό του αριθμού συσκευών που αφαιρούνται ή δεσμεύονται κατά τους ελέγχους, τα ζητήματα δέσμευσης ή μεταφοράς και φύλαξης των συσκευών καθώς και οι διαδικασίες ανάθεσης σε κοινοποιημένους οργανισμούς και εγκεκριμένα εργαστήρια της πραγματοποίησης ελέγχων εξοπλισμού, εξέτασης τεχνικών φακέλων και πραγματοποίησης δοκιμών και μετρήσεων.

7. Σε περίπτωση που η αρμόδια ελεγκτική αρχή της παραγράφου 2 διαπιστώνει ότι o ελεγχόμενος έχει εφοδιαστεί με συσκευή που δεν συμμορφώνεται με την παρούσα από προμηθευτή που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κύρια κατοικία ή έδρα αντιστοίχως που βρίσκεται σε άλλη Νομαρχία, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια ελεγκτική αρχή στην περιοχή της οποίας ευρίσκεται η κύρια κατοικία ή η έδρα του προμηθευτή, προκειμένου να διενεργηθούν αντίστοιχοι έλεγχοι και/ή να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση αφορά επικίνδυνο προϊόν, σύμφωνα με τον ορισμό της κοινής απόφασης Ζ3/2310/2004 (Β΄ 1885) «Γενική ασφάλεια των προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001», ενημερώνεται και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι έλεγχοι αυτοί επεκτείνονται σε όλη την αλυσίδα του εφοδιασμού συσκευών στην αγορά.

8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται αμέσως στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 15

Κυρώσεις

1. Αρμόδιος για την επιβολή των κυρώσεων για παραβάσεις της παρούσας είναι ο Νομάρχης. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη μία (1) Νομαρχιακή Επιτροπή Ακροάσεων αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Έργο των Νομαρχιακών Επιτροπών Ακροάσεων είναι η εξέταση των γραπτών ή προφορικών απόψεων των ελεγχομένων για τις παραβάσεις της παρούσας που έχουν διαπιστωθεί από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου.

2. Εάν η αρμόδια ελεγκτική αρχή μετά από έκθεση των Μικτών Συνεργείων Ελέγχου διαπιστώσει ότι ο ελεγχόμενος παραβίασε διάταξη της παρούσας, τον ενημερώνει εγγράφως για την διαπίστωση της παράβασης και τις κυρώσεις που επισύρονται, καλώντας τον να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής Ακροάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου.

3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ακροάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των απόψεων του ελεγχόμενου ή από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εισηγείται προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη καθενός από τους τυχόν ισχυρισμούς του ελεγχόμενου και, σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων, προτείνει το ύψος του προστίμου ή/και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

4. Η αρμόδια ελεγκτική αρχή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης της Επιτροπής Ακροάσεων, εισηγείται στον Νομάρχη την επιβολή κυρώσεων ή/και ειδικών μέτρων. Ο Νομάρχης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της και τις τυχόν απόψεις του ελεγχόμενου, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση και είτε απαλλάσσει τον ελεγχόμενο είτε επιβάλλει πρόστιμο και/ή μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις ή/και ειδικά μέτρα:

α. απόσυρση συσκευής στην οποία η σήμανση CE δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας ή απαγόρευση της διάθεσής της στην αγορά ή απαγόρευση της θέσης της σε λειτουργία, ή περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας της.

β. ειδικά μέτρα που αφορούν κατά περίπτωση στην μερική ή ολική παύση της λειτουργίας του εξοπλισμού που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας.

γ. ειδικά μέτρα που αφορούν κατά περίπτωση στην αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού και την συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της παρούσας.

5. Η απόφαση του Νομάρχη, με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις ή/και ειδικά μέτρα, κοινοποιείται στον ελεγχόμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Στην απόφαση αυτή γίνεται μνεία των μέσων προσφυγής, τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές. Εάν με την απόφαση αυτή επιβάλλονται και άλλα μέτρα εκτός από πρόστιμα, τάσσεται εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση του ελεγχομένου προς τα μέτρα που επιβλήθηκαν. Η απόφαση του Νομάρχη κοινοποιείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιοποιείται αμέσως στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και ο βαθμός συμμετοχής του ελεγχομένου στην παράβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσης.

7. Στις περιπτώσεις που η συσκευή, παρότι έχει υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της παρούσας, ο αρμόδιος Νομάρχης επιβάλλει αιτιολογημένα τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις στον κοινοποιημένο οργανισμό που συνέταξε τη δήλωση που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 3 και ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

8. Στις περιπτώσεις που με απόφαση του οικείου Νομάρχη αποσύρεται συσκευή από την αγορά ή απαγορεύεται η διάθεσή της στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία , ή περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με το μέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους ελήφθη η απόφαση και, ειδικότερα, αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε:

α. μη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του Παραρτήματος I, εφόσον η συσκευή δεν πληροί τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 6,

β. πλημμελή εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6,

γ. ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

9. Η επιβολή των προστίμων καθώς και μιας ή περισσοτέρων από τις κυρώσεις της παρ. 4 ή/ και των ειδικών μέτρων δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η άσκηση προσφυγής ή άλλων ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως. Η καταβολή των προστίμων του άρθρου 17 της παρούσας εντός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επιβολής τους από τον οικείο Νομάρχη επιφέρει μείωσή τους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού, εισπράττονται από τις οικίες ΔΥΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και εισάγονται κατά 50% στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υπό ΚΑΕ 3739 «Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές» και κατά 50% αποδίδονται στις δικαιούχους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 31404/14.6.2005 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 868/Β/27.6.2005).

10. Στις περιπτώσεις, που ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του είναι πρόσωπα που έχουν αντίστοιχα την έδρα της επιχείρησης ή την κύρια κατοικία τους εκτός της Ελληνικής επικράτειας και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην παρούσα κυρώσεις ή/και ειδικά μέτρα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνά για την επιβολή αυτών των κυρώσεων ή/και ειδικών μέτρων σε συνεργασία με άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και με το κράτος, στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα της επιχείρησης (ή η κύρια κατοικία).

 

Άρθρο 16

Προσωρινά Μέτρα

1. Σε περιπτώσεις που από τον έλεγχο του Μικτού Συνεργείου Ελέγχου προκύπτουν ενδείξεις ότι η μη συμμόρφωση συσκευής με τις διατάξεις της παρούσας θίγει το δημόσιο συμφέρον ενημερώνεται άμεσα ο Νομάρχης, ο οποίος μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης και χωρίς προηγούμενη κλήση του ελεγχόμενου. Στον ελεγχόμενο παρέχεται η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης προσωρινών μέτρων και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, ο Νομάρχης ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα μέτρα αποκατάστασης που προτείνει ο ελεγχόμενος. Η απόφαση του Νομάρχη περί προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβληθεί με αυτή χρηματική ποινή 200 έως 500 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς αυτήν.

2. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 11 του άρθρου 24 του ν. 3431/2006, σε περιπτώσεις που από τον έλεγχο του Μικτού Συνεργείου Ελέγχου προκύπτουν ενδείξεις ότι η μη συμμόρφωση της λειτουργίας σταθερών εγκαταστάσεων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θίγει το δημόσιο συμφέρον, ο Νομάρχης μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης και χωρίς προηγούμενη κλήση του ελεγχόμενου. Στον ελεγχόμενο παρέχεται η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης προσωρινών μέτρων και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης της μη συμμόρφωσης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, ο Νομάρχης ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα μέτρα αποκατάστασης που προτείνει ο ελεγχόμενος. Η απόφαση του Νομάρχη περί προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει χρηματική ποινή 200 έως 500 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς αυτήν.

Άρθρο 17

Προσδιορισμός του προστίμου

1. Για τον αντικειμενικό υπολογισμό του προστίμου ορισμένων κατηγοριών παραβάσεων που αφορούν τη διάθεση συσκευών στην αγορά, το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 15 της παρούσας, καθιερώνονται βάσεις υπολογισμού και συντελεστές βαρύτητας. Τα πρόστιμα υπολογίζονται αθροιστικά ανά κατηγορία.

2. Βάση υπολογισμού (ΒΥ) είναι το ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις.

3. Συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των συσκευών, στις οποίες εντοπίζεται παράβαση και εφαρμόζεται πολλαπλασιαστικά στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού.

4. Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως γινόμενο της βάσης υπολογισμού επί τον συντελεστή βαρύτητας.

5. Ο συντελεστής βαρύτητας ισούται με :

– ΣΒ = 1 για μία συσκευή

– ΣΒ = ν/2 + 1 όπου ν ο αριθμός των συσκευών, όταν αυτός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του δύο

6. Κατηγορία 1: Έλλειψη σήμανσης CE σε συσκευές που τίθενται στην αγορά : Για παραβάσεις του άρθρου 8 της παρούσας, η βάση υπολογισμού είναι 200 ευρώ και το ανώτατο όριο 15.000 ευρώ ανά τύπο συσκευής.

7. Κατηγορία 2: Έλλειψη σημάτων και πληροφοριών σε συσκευές που τίθενται στην αγορά: Για παραβάσεις του άρθρου 9 της παρούσας, η βάση υπολογισμού είναι 100 ευρώ και το ανώτατο όριο 10.000 ευρώ ανά τύπο συσκευής. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στον παραγωγό.

8. Κατηγορία 3: Παραβίαση κυρώσεων ή και ειδικών μέτρων: Για παραβάσεις των Άρθρων 4 και 15 της παρούσας από παραγωγό ή διανομέα, που έχουν σχέση με τη διάθεση προϊόντων στην αγορά η βάση υπολογισμού είναι 400 ευρώ και το ανώτατο όριο 40.000 ευρώ ανά τύπο συσκευής για τις περιπτώσεις όπου οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, διαθέτει στην αγορά προϊόν για το οποίο έχει επιβληθεί οποιοδήποτε από τα μέτρα της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 ή οποιαδήποτε από τις κυρώσεις των εδαφίων β, γ, δ της παραγράφου 3 του Άρθρου 15.

9. Παραβάσεις προειδοποιήσεων: Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 4 της παρούσας, όταν κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων, εκθέσεων, ή άλλων εκδηλώσεων παρουσιάζεται ή/και επιδεικνύεται εξοπλισμός που δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα απόφαση, χωρίς να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 – 5.000 ευρώ. Στην περίπτωση που, αν και έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα δεν υπάρχει μέριμνα για την ύπαρξη σχετικής προειδοποιητικής πινακίδας, ο υπαίτιος τιμωρείται με πρόστιμο 1.000 ευρώ.

10. Παραβάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης συσκευών: Για παραβάσεις του παραρτήματος ΙΙ επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 - 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο τεχνικός φάκελος υπάρχει, αλλά κρίνεται ελλιπής, διότι δεν καλύπτει είτε το σχεδιασμό είτε την κατασκευή της συσκευής είτε και τις δύο περιπτώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 – 5..000 ευρώ. Ελλιπής θεωρείται ο φάκελος και όταν στο ολοκληρωμένο προϊόν υπάρχει υποσύστημα για το οποίο δεν υπάρχει σχετική τεκμηρίωση στον τεχνικό φάκελο. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στον παραγωγό.

11. Παραβάσεις σε περιπτώσεις σταθερών εγκαταστάσεων:

α. Όταν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

αα. Σε περίπτωση μεμονωμένων εγκαταστάσεων (κατοικιών - καταστημάτων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιοτεχνιών), πρόστιμο 500 – 5.000 ευρώ.

ββ. Σε περιπτώσεις βιομηχανιών, εγκαταστάσεων παραγωγής – διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πρόστιμο 10.000 - 50.000 ευρώ.

γγ. Σε λοιπές σταθερές εγκαταστάσεις, πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ αναλόγως της σοβαρότητας των προκαλούμενων διαταραχών και του μεγέθους της σταθερής εγκατάστασης.

β. Επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 έως 10.000 ευρώ στην περίπτωση που κατά παράβαση του Άρθρου 11 παράγραφος 4 διαπιστώνεται ότι δεν έχει οριστεί πρόσωπο που είναι υπεύθυνο έναντι των ελεγκτικών αρχών για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ή το πρόσωπο που έχει οριστεί δεν διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στην υπόψη διάταξη.

γ. Όταν διαπιστώνεται ότι οι αναφερόμενες ορθές τεχνικές πρακτικές δεν είναι τεκμηριωμένες ή η τεκμηρίωσή τους δεν διατίθεται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, για σκοπούς επιθεωρήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σταθερής εγκατάστασης, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 έως 5.000 ευρώ.

12. Παραβάσεις κοινοποιημένων οργανισμών: Εάν, κατά παράβαση του Παραρτήματος ΙΙΙ παράγραφος 3 ένας κοινοποιημένος οργανισμός εξέδωσε ανακριβή δήλωση, εκτός από τις υπόλοιπες κυρώσεις που εφαρμόζονται, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις που κατά τον περιοδικό έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων του Παραρτήματος VI, παράγραφος 1, διαπιστωθούν μικρές ελλείψεις, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει σύσταση στον ελεγχόμενο κοινοποιημένο οργανισμό. Εάν οι ελλείψεις είναι σοβαρές, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει σε ακύρωση της πράξης ορισμού του εν λόγω οργανισμού ως κοινοποιημένου.

 

Άρθρο 18

Κατάρτιση και χρησιμοποίηση Πίνακα Πραγματογνωμόνων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ)

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καταρτίζεται ετήσιος Πίνακας Πραγματογνωμόνων ΗΜΣ. Ο Πίνακας αυτός αποτελείται από τρεις Υποπίνακες ως εξής:

α. Υποπίνακας φυσικών προσώπων – Τεχνικοί

β. Υποπίνακας φυσικών προσώπων – Νομικοί

γ. Υποπίνακας νομικών προσώπων – Διαπιστευμένοι Φορείς

2. Ως πραγματογνώμονας δύναται να ορισθεί οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. Τα προσόντα, που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι για να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Πραγματογνωμόνων ΗΜΣ, είναι αθροιστικά τα εξής:

α. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα:

αα. Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) που να σχετίζεται με τους επιστημονικούς τομείς της ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρολογίας ή νομικής. Τα πτυχία πρέπει να έχουν εκδοθεί από ημεδαπά ανώτατα ιδρύματα ή να είναι αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής που έχουν αναγνωρισθεί νομίμως ως ισότιμοι τίτλοι.

ββ. Οι τεχνικοί να έχουν εμπειρία σε αξιολόγηση συμμόρφωσης προϊόντων ή εγκαταστάσεων ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή σε θέματα προτύπων και μετρήσεων ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι νομικοί να έχουν γνώσεις σε θέματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και σε διαδικασίες ελέγχου της αγοράς σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Στις προαναφερθείσες κατηγορίες φυσικών προσώπων η ύπαρξη μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σχετικού με τα θέματα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ή ανταγωνισμού αντίστοιχα, θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

γγ. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου ή τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή έξι (6) ετών από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών.

β. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, να έχουν διαπίστευση για πεδίο δραστηριότητας συναφές με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η κοινοποίηση του φορέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

3. Για την κατάρτιση του Πίνακα εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», με την οποία καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει τις προϋποθέσεις να υποβάλει, εντός του οριζομένου χρονικού διαστήματος, αίτηση εγγραφής του σε έναν από τους τρεις (3) υποπίνακες που απαρτίζουν τον Πίνακα. Η «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και συνοδεύονται από επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που επικαλούνται οι υποψήφιοι, καθώς και με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπηρετεί σε φορέα του δημοσίου τομέα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από την υπηρεσία στην οποία ανήκει. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί άσκησης των καθηκόντων του σύμφωνα με τους κανόνες διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας που διέπουν τα όργανα του δημοσίου τομέα κατά τις κρίσεις τους.

4. Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και δίδεται εικοσαήμερη προθεσμία για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνεται ο Πίνακας Πραγματογνωμόνων ΗΜΣ, ο οποίος αναρτάται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΜΕ και καταχωρίζεται στο δικτυακό τόπο του ιδίου Υπουργείου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι δαπάνες δημοσιότητας του ετήσιου Πίνακα πραγματογνωμόνων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος κατάρτισης του ετήσιου Πίνακα πραγματογνωμόνων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται το έργο πραγματογνωμοσύνης ανάλογα με τα σχετικά αιτήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την φύση των ιδιαίτερων προβλημάτων που ανακύπτουν κάθε φορά.

8. Μετά την ολοκλήρωση του ανατεθέντος έργου ο πραγματογνώμονας υποβάλλει στην αρμόδια ελεγκτική αρχή την έκθεσή του, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις ή ειδικότερες γνωμοδοτήσεις του πραγματογνώμονα επί των θεμάτων που παρουσιάζει στην έκθεση του.

 

Άρθρο 19

Συμβουλευτική Επιτροπή για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται διαρκής ενδεκαμελή επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της, η οποία παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία για θέματα που αφορούν την εφαρμογή όλων των οδηγιών που περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Στην επιτροπή συμμετέχουν:

α. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον τμηματάρχη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

β. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,

γ. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,

δ. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,

ε. Ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Τ,

στ. Ένας εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ,

ζ. Ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ,

η. Ένας εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),

θ. Ένας εκπρόσωπος της ΔΕΣΜΗΕ,

ι. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HELLAS LAB),

ια. Ως εισηγητής της παραπάνω επιτροπής ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του ΥΜΕ.

2. Η επιτροπή μπορεί ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων κρατικών φορέων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, κατασκευαστικών εταιρειών και παραγωγικών τάξεων (επιμελητήρια κ.λπ.), καθώς συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, ομάδων χρηστών ή καταναλωτών. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης.

3. Η επιτροπή έχει ως έργο:

α. Να προτείνει αναγκαίες ερμηνείες για την εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα,

β. να μελετά θέματα σχετικά με την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών,

γ. να διατυπώνει απόψεις όταν υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσον ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις ουσιώδεις απαιτήσεις προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 του Άρθρου 6 και να υποδεικνύει αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για την προστασία των ραδιοηλεκτρικών λήψεων, καθώς και τη διαδικασία εφαρμογής τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 20

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Κατάργηση

Η KYA 94649/8682/1993 (B΄ 688/13.9.1994) «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.», καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διοικητική πράξη, που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καταργείται από την 20η Ιουλίου 2007.

 

Άρθρο 21

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ)

Μεταβατικές διατάξεις

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού που πληροί τις διατάξεις της KYA 94649/8682/1993 (B΄ 688/13.9.1994) «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ» και ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 20η Ιουλίου 2009.

 

Άρθρο 22

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήματα:

 

Παράρτημα I

Ουσιώδεις απαιτήσεις κατά το άρθρο 5

1. Απαιτήσεις προστασίας

Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου της τεχνολογίας, να εξασφαλίζεται ότι :

α. οι προκαλούμενες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές περιορίζονται σε επίπεδο τέτοιο, ώστε ο ραδιοεξοπλισμός και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ή άλλος εξοπλισμός να μπορεί να λειτουργεί όπως θα έπρεπε,

β. έχει το αναμενόμενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές για την προβλεπόμενη χρήση του, που του επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθμιση της προβλεπόμενης χρήσης του.

2. Ειδικές απαιτήσεις για τις σταθερές εγκαταστάσεις

Μια σταθερή εγκατάσταση πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις ορθές τεχνικές πρακτικές και λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών για την προβλεπόμενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω ορθές τεχνικές πρακτικές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, η δε τεκμηρίωσή τους να βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, για σκοπούς επιθεωρήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σταθερής εγκατάστασης.

 

Παράρτημα ΙI

Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 7

(εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)

1. Ο κατασκευαστής αξιολογεί την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών φαινομένων, για την τήρηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, παράγραφος 1. H ορθή εφαρμογή όλων των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισοδυναμεί με την πραγματοποίηση της αξιολόγησης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

2. Κατά την αξιολόγηση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας λαμβάνονται υπόψη όλες οι κανονικές συνθήκες της προβλεπόμενης λειτουργίας. Εάν η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, παράγραφος 1 σε όλες τις πιθανές διαμορφώσεις που ο κατασκευαστής θεωρεί ως αντιπροσωπευτικές της προβλεπόμενης χρήσης της.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙV, ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο, ο οποίος αποδεικνύει τη συμμόρφωση της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής.

5. Η συμμόρφωση της συσκευής προς όλες τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις βεβαιώνεται με δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, η οποία εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

6. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρμόδιων αρχών επί δέκα (10) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής.

7. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, η υποχρέωση τήρησης της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ και του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμόδιων αρχών βαρύνει το πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά.

8. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον αντίστοιχο τεχνικό φάκελο και προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

9. Ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙV.

Παράρτημα ΙII

Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 7

1. Η διαδικασία συνίσταται στην εφαρμογή του Παραρτήματος ΙI με τις εξής συμπληρώσεις:

2. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποβάλλει στον κοινοποιημένο οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 10 τον τεχνικό φάκελο και ζητά από τον κοινοποιημένο οργανισμό τη διενέργεια αξιολόγησης. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του επισημαίνουν στον κοινοποιημένο οργανισμό τις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων που πρέπει να αξιολογήσει ο κοινοποιημένος οργανισμός.

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και αξιολογεί εάν ο τεχνικός φάκελος αποδεικνύει ορθώς την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης τις οποίες πρέπει να αξιολογήσει. Εάν επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση της συσκευής, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί, στον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, δήλωση με την οποία επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της συσκευής. Η δήλωση περιορίζεται στις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων, τις οποίες αξιολόγησε ο κοινοποιημένος οργανισμός.

4. Ο κατασκευαστής προσθέτει τη δήλωση του κοινοποιημένου οργανισμού στον τεχνικό φάκελο.

 

Παράρτημα IV

Τεχνικός φάκελος και δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ κατά το άρθρο 8

1. Τεχνικός φάκελος:

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό και την κατασκευή της συσκευής και να περιλαμβάνει ιδίως:

α. γενική περιγραφή της συσκευής,

β. αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα τυχόν εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει,

γ. αν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα ή τα έχει εφαρμόσει μόνο εν μέρει, περιγραφή και επεξήγηση των ληφθέντων μέτρων για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της αξιολόγησης ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που προβλέπεται στο Παράρτημα IΙ παράγραφος 1, αποτελέσματα υπολογισμών σχεδιασμού, εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, εκθέσεις δοκιμών, κλπ.

δ. δήλωση του κοινοποιημένου οργανισμού, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙΙ.

2. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ:

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα εξής:

α. αναφορά στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα,

β. στοιχεία αναγνώρισης της συγκεκριμένης συσκευής, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1,

γ. όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα,

δ. χρονολογημένη αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις της παρούσας ,

ε. ημερομηνία της δήλωσης,

στ. στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

 

Παράρτημα V

Σήμανση CE, κατ’ άρθρο 8

1. Η σήμανση CE αποτελείται από τα αρχικά «CE» με την ακόλουθη μορφή:

 

(Βλέπε οικείο ΦΕΚ)

 

2. Η σήμανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες της παραπάνω γραφικής απεικόνισης.

3. Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται στη συσκευή ή στην αναγνωριστική πινακίδα της. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή δικαιολογημένο λόγω της φύσης της συσκευής, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, αν υπάρχει, και στα συνοδευτικά έγγραφα.

4. Εάν η συσκευή αποτελεί το αντικείμενο άλλων οδηγιών που καλύπτουν άλλες πτυχές και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, η σήμανση υποδηλώνει συμμόρφωση της συσκευής και προς τις εν λόγω άλλες οδηγίες. Ωστόσο, αν μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέγει τις ρυθμίσεις που επιθυμεί να εφαρμόσει, η σήμανση CE υποδηλώνει συμμόρφωση μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτήν, τα στοιχεία των οδηγιών που εφαρμόζονται, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται στα απαιτούμενα έγγραφα, σημειώματα ή οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την εν λόγω συσκευή.

 

Παράρτημα VI

Κριτήρια για την αξιολόγηση των οργανισμών που πρέπει να κοινοποιηθούν

1. Οι οργανισμοί, που κοινοποιούνται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες στοιχειώδεις προϋποθέσεις:

α. Πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό,

β. το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τεχνική επάρκεια και επαγγελματική ακεραιότητα,

γ. τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι ανεξάρτητα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ομάδες ή πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το συγκεκριμένο εξοπλισμό,

δ. το προσωπικό πρέπει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο,

ε. πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη.

2. Η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων επαληθεύεται περιοδικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 20η Ιουλίου 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007

bottom of page