top of page

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ2014 - ΦΕΚ 2161/Β/6-8-2014

Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων.

Please reload

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1, της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 9 του Ν.Δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ. 109/1973 (ΦΕΚ 33/Α).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 722/1977 (ΦΕΚ 299/Α).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α).
5.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.
6.Τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
7.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
8.Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α). «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
10.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών
Γραμματέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
11.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 07927/1992012 (ΦΕΚ 2574/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
12.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 329/472013 (ΦΕΚ 1655/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως ισχύει.
13.Την υπ’ αριθ. ΣΤ 26322/1111977 (ΦΕΚ 1099/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14.Την υπ’ αριθ. Τ.4413/343/Α0019/11.10.2002 (ΦΕΚ 1479/ Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
15.Την υπ’ αριθ. 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./2022004 (ΦΕΚ 365/Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός της έναρξης ισχύος του άρθρου 27 του Ν.3220/2004 και κάθε σχετικού θέματος για την εφαρμογή αυτού».
16.Την υπ’ αριθ. ΣΤ 3365/121973 (ΦΕΚ 166/Β) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17.Την υπ’ αριθ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2122013 (ΦΕΚ 3051/Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».
18.Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων» στα πλαίσια λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet.
19.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και Περιεχόμενο Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων

1.Καθιερώνεται ενιαίος τύπος πιστοποιητικού ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, που φέρει τον τίτλο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων», όπως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα I).
Το «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων» εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί διαστάσεων Α4 διπλής όψης, σε τρία αντίτυπα Α, Β και Γ, μετά την καταχώρηση των απαιτούμενων, για την έκδοσή του, στοιχείων, στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet, από το οποίο λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης, αποτελούμενο από δεκαοκτώ (18) αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
Τα αντίτυπα Α και Β προορίζονται για την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και φέρουν την ένδειξη «Για την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών».
Το αντίτυπο Γ φέρει την ένδειξη «Στέλεχος» και παραμένει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.
2.Στην πρόσθια όψη και των τριών αντιτύπων Α, Β και Γ του πιστοποιητικού ταξινόμησης υφίστανται χώροι (θέσεις) για τη συμπλήρωση των αναγκαίων, κατά περίπτωση, στοιχείων, ως ακολούθως:
Χώρος (θέση) για την αναγραφή διακριτικού κεφαλαίου γράμματος (χαρακτήρας εκτύπωσης), που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Χώρος (θέση) για την αναγραφή των στοιχείων του Α' και Β' Παραλήπτη.
Χώρος (θέση) για την αναγραφή όλων των στοιχείων του οχήματος (είδος, εργοστάσιο κατασκευής, εργοστασιακός τύπος, αριθμός πλαισίου, τύπος κινητήρα, κυλινδρισμός κ.λπ.), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συγκεκριμένο χώρο του επισυναπτόμενου υποδείγματος.
Χώρος (θέση) για την αναγραφή των περιορισμών ή απαγορεύσεων μεταβίβασης, καθώς και για την άρση αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χώρος (θέση) για την αναγραφή της οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί το όχημα.
Στην πίσω όψη των αντιτύπων Α και Β του πιστοποιητικού ταξινόμησης (το αντίτυπο Γ δεν φέρει ενδείξεις) και προκειμένου περί επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, επιβατικών ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων (τροχόσπιτων) και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων, υφίστανται τρεις (3) χώροι (θέσεις) για τη διενέργεια ισάριθμων πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου, πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, αυτοκινήτου, με τις αντίστοιχες θεωρήσεις από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ότι καταβλήθηκε το τέλος μεταβίβασης του οχήματος.
Επίσης, υπάρχει χώρος (θέση) για τη βεβαίωση από το αρμόδιο τελωνείο ότι καταβλήθηκε το τέλος ταξινόμησης για το όχημα ή ότι απαλλάσσεται από αυτό και χώρος για τη θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ότι καταβλήθηκε το τέλος άδειας του οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας αυτού, εκτός εάν άλλως ορίζεται.
Επιπλέον, επί του πιστοποιητικού υπάρχει χώρος (θέση), όπου δηλώνεται από τον εισαγωγέα παραλήπτη, ότι το περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό όχημα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναγράφεται και το χρώμα του οχήματος.

Άρθρο 2
Διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων Επιβαλλόμενες καταχωρήσεις

1.Το πιστοποιητικό ταξινόμησης, καταχωρείται σε βιβλίο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων στο σύστημα. Για τις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού ταξινόμησης με εφεδρική διαδικασία (χειρόγραφη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ταξινόμησης, λόγω μη διαθεσιμότητας του συστήματος), τηρείται χειρόγραφο βιβλίο καταχώρησης, κοινό για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων, από το οποίο το πιστοποιητικό λαμβάνει αύξοντα αριθμό, που τίθεται και στα τρία αντίτυπα Α, Β και Γ αυτού.
Στο εν λόγω βιβλίο, το οποίο εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.), καταχωρούνται ο κωδικός του τελωνείου, τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, το είδος του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο τύπος του κινητήρα, ο αριθμός και το είδος του παραστατικού (Διασάφηση ή Ειδική Δήλωση).
Τα στελέχη των πιστοποιητικών ταξινόμησης και το βιβλίο καταχώρησης των πιστοποιητικών που χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εφεδρικής διαδικασίας, δεν υποβάλλονται στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, αλλά τηρούνται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης, επί μία δεκαετία.
2.Μετά την, κατά τα παραπάνω, έκδοση και καταχώρηση του πιστοποιητικού, τα αντίτυπα Α και Β παραδίδονται στον παραλήπτη του οχήματος, προκειμένου να τα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Μετά τη χορήγηση του παραπάνω πιστοποιητικού, σε περίπτωση που ο κύριος και κάτοχος του οχήματος επιθυμεί να μεταβιβάσει το όχημα ανάριθμο (πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του), υποχρεούται να μεταβεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, η οποία προβαίνει στον υπολογισμό και την είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας αυτής και προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων θεωρεί, στα αντίτυπα Α και Β του πιστοποιητικού, την καταβολή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, οικονομικών επιβαρύνσεων.
Στη συνέχεια, τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητήςαγοραστής) αναγράφουν την μεταβίβαση του οχήματος και υπογράφουν στην οικεία θέση και των δύο αντιτύπων του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο συμβολαιογράφος καταχωρεί τη γενόμενη μεταβίβαση στην οικεία θέση του πιστοποιητικού.
Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται στην καταβολή του προβλεπόμενου, από τις ισχύουσες διατάξεις, τέλους άδειας οχήματος. Η καταβολή θεωρείται στην αντίστοιχη θέση του πιστοποιητικού ταξινόμησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
Ο κάτοχος του οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει τα χορηγούμενα από την Τελωνειακή Υπηρεσία αντίτυπα Α και Β στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του.
3.Το αντίτυπο Β του πιστοποιητικού ταξινόμησης καταχωρείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συγκεντρωτική κατάσταση, κατά Τελωνειακή Αρχή έκδοσης και επιστρέφεται σε αυτή, στο τέλος κάθε μήνα, με έγγραφο επί αποδείξει.
Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού, μετά την παραλαβή του αντιτύπου Β, προβαίνει σε συσχέτισή του με το αντίτυπο Γ, το οποίο τηρεί στο αρχείο της, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν επέλθει σ’ αυτό τυχόν παραποιήσεις ή μεταβολές.
Η συσχέτιση δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εφόσον διασφαλίζεται, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, η γνησιότητα των πιστοποιητικών.
Το αντίτυπο Α του πιστοποιητικού παραμένει στην αρμόδια, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Άρθρο 3
Διατηρείται σε ισχύ και μετά την καθιέρωση του νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.Δ 1146/1972 (άρθρο 1 παραγ. 1 και 2) και της ΣΤ 3365/121973 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής των επαγγελματικών οχημάτων πάσης κατηγορίας και χρήσης [Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, Μοτοσικλέτες, Λεωφορεία, Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης αυτοκίνητα και αυτοκίνητα οχήματα που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες (Γερανοί, Συνεργεία)], στους χώρους (θέσεις) του οποίου γίνεται η μεταβιβαστική πράξη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Άρθρο 4
Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. Τ.4413/343/Α0019/11.10.2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1479/Β).

(Ακολουθούν παραρτήματα για τα οποία βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014

bottom of page