top of page

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α': ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΜΗΜΑ Α': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 36: Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

ΤΜΗΜΑ Β': ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 37: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 38: Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.)

Άρθρο 39: Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων - Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Άρθρο 40: Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.)

Άρθρο 41: Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 42: Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Άρθρο 43: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών

Άρθρο 44: Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 45: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 46: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 47: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 48: Διεύθυνση Προμηθειών

Άρθρο 49: Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

Άρθρο 50: Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Άρθρο 51: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

Άρθρο 52: Προϊστάμενοι Τμημάτων και Προϊστάμενοι Γραφείων Τμημάτων Διευθύνσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

 

ΤΜΗΜΑ Α'

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 36

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και είναι αρμόδιο για:

α. Τον επιχειρησιακό συντονισμό της κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, μέσων και εξοπλισμού, κατά τις εντολές της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, τις περιπτώσεις διάσωσης και παροχής βοηθείας, περιφρούρησης και διαφύλαξης της περιουσίας που καταστράφηκε ή απει λήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές.

β. Τη συνδρομή σε φορείς του εσωτερικού, καθώς και σε φορείς άλλων χωρών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών.

γ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

3. Η Διοίκηση του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. ανατίθεται σε Υποστράτηγο Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος έχει και τον επιχειρησιακό συντονισμό της κινητοποίησης των διατεθειμένων εναέριων μέσων, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Τον Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, Υποδιοικητής.

4. Ο Διοικητής του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. υποστηρίζεται στο έργο του από το Γραφείο Διοικητή, από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και από τη Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης.

5. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:

α. Γραφείο Προσωπικού.

β. Γραφείο Προμηθειών-Δαπανών.

γ. Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.

δ. Γραφείο Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών.

ε. Γραφείο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

6. Η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Π.Σ. και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ιδίως, από μετεωρολόγους, δασολόγους, δασοπόνους, χημικούς μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς, γεωλόγους, πτυχιούχους διαχείρισης - ανάλυσης κρίσεων και καταστροφών και είναι αρμόδιο για:

α. Την επιχειρησιακή αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν σε υπό εξέλιξη συμβάντα και σε προειδοποίηση για επερχόμενο κίνδυνο.

β. Την τήρηση βάσεων στατιστικών και επιστημονικών δεδομένων.

7. Ο Υποδιοικητής, Ανώτερος ή Ανώτατος Αξιωματικός Π.Σ., εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Διοικητή και τη σχετική νομοθεσία εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης και υποστηρίζεται από το Γραφείο Γραμματείας Υποδιοικητή.

8. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λειτουργούν:

α. Μονάδα Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων (Unit1-SEALOPS), η οποία, κυρίως, εποπτεύει και συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών, χερσαίων και θαλάσσιων, δυνάμεων για συμβάντα μεγάλης έκτασης, σε όλη την επικράτεια για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται ευρεία χερσαία και/ή θαλάσσια επιχειρησιακή κινητοποίηση, συνεργαζόμενη, κατά περίπτωση, με άλλους συναρμόδιους Φορείς.

β. Μονάδα Εναερίων Επιχειρήσεων (Unit2-AIROPS), η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για τον προγραμματισμό των εναέριων επιτηρήσεων και τον συντονισμό και τη διαχείριση των επιχειρησιακά διαθέσιμων που τελούν υπό τον έλεγχο του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., εθνικών, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, εναέριων μέσων για επιχειρήσεις πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης και της διάθεσης, κατόπιν αιτήματος των εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος στους αρμόδιους φορείς (ΓΕΑ, Ε.Κ.Α.Β.), για την εκτέλεση αεροδιακομιδών.

γ. Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων (Unit3-COMRES), η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για την εποπτεία και τον συντονισμό της κινητοποίησης των ανά περίπτωση εμπλεκόμενων επιχειρησιακά στην πολιτική προστασία δυνάμεων.

δ. Μονάδα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής (Unit4-EUCPM/RescEU), η οποία είναι αρμόδια για τη συμμετοχή του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. στους μηχανισμούς ενεργοποίησης αντίστοιχων κέντρων άλλων χωρών και την ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης, διεθνούς βοηθείας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

ε. Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού έκτακτης Ανάγκης (Unit5-112), η οποία, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποδοχής κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων, πολυ μεσικών μηνυμάτων (mms), μηνυμάτων κυψέλης (CBS), καλύπτει τις ανάγκες και των πολιτών με αναπηρία και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα προϋφιστάμενα συστήματα ενημέρωσης και προειδοποίησης:

αα. Εντοπίζει τη θέση του καλούντος και δια της συλλογής κρίσιμων πληροφοριών, διαβιβάζει άμεσα τις κλήσεις στους κατά τόπους και κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αντιμετώπισης του συμβάντος, διασυνδέοντας τον καλούντα με τους ως άνω φορείς.

ββ. Σε περιστατικά εξαφάνισης ή διακινδύνευσης ανήλικου, συνδέει τον καλούντα με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά «116000».

γγ. Σε περίπτωση διακινδύνευσης της ζωής, σωματικής ακεραιότητας ή απώλειας περιουσίας των πολιτών, επιτρέπει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω αποστολής προειδοποιητικού γραπτού μηνύματος ή μέσω πολλαπλών τεχνολογιών επικοινωνιών, να ενημερώνει σχετικά τους πολίτες είτε συνολικά είτε σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών, επιλεγμένων γεωγραφικά περιοχών ή σε όλη την επικράτεια, εφόσον κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο.

9. Των ανωτέρω Μονάδων, προΐσταται Συντονιστής Συμβάντων, ο οποίος δύναται να προέρχεται είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις είτε από τα Σώματα Ασφαλείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Διοικητή και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της ροής πληροφοριών που προέρχονται από τις Μονάδες και τη διαβίβαση αυτών ιεραρχικά. Τον Συντονιστή Συμβάντων υποστηρίζει Γραφείο Γραμματείας Υποστήριξης Μονάδων.

10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται εντός ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας-Μνημόνιο Ενεργειών των Μονάδων του και ρυθμίζονται θέματα διάρθρωσης και στελέχωσής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

ΤΜΗΜΑ Β'

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 37

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας

Στο άρθρο 18 του ν. 4314/2014 (Α' 265) η παράγραφος 13 αναριθμείται σε 14 και προστίθεται νέα παράγραφος 13, η οποία έχει ως εξής:

«13. α. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται νέα, σε Επίπεδο Διεύθυνσης, Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας (εφεξής Επιτελική Δομή), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

β. Η Επιτελική Δομή έχει τις ενδεικτικά αναφερόμενες ειδικές αρμοδιότητες του άρθρου 17 του ν. 4314/2014, τις οποίες ασκεί αναλογικά για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) ή άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Ειδικά για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ της Πολιτικής Προστασίας, ως Πράξεις, για τις οποίες η Επιτελική Δομή έχει αρμοδιότητα τελικού δικαιούχου, νοούνται δράσεις που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας και υλοποιούνται είτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους φορείς αυτού είτε από οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο και τους φορείς του.

γ. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, Επιτελική Δομή δύναται να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

δ. Για θέματα προσωπικού και επιλογής Προϊσταμένων και λοιπά ζητήματα προσωπικού, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα σε ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τη στελέχωση Ειδικών Υπηρεσιών Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ. Κατ' εξαίρεση, για την αρχική στελέχωση της Επιτελικής Δομής δύναται να χρησιμοποιηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προσωπικό του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α' 204).

ε. Η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και λοιπά οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Επιτελικής Δομής, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014.

στ. Μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων ευθύνης της Επιτελικής Δομής με τη διαδικασία του άρθρου 39 του ν. 4314/2014, στις θέσεις των Προϊσταμένων της Επιτελικής Δομής και των μονάδων, τοποθετούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη, υπάλληλοι της Επιτελικής Δομής που διαθέτουν τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου».

 

Άρθρο 38

Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.)

1. Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.)», εφεξής «Επιχειρησιακό Ταμείο», το οποίο υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2. Το Επιχειρησιακό Ταμείο διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις φορέων του δημοσίου, λοιπών νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, αναφορικά με τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών, έργων, εργασιών και προμηθειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 29 του παρόντος.

3. Το Επιχειρησιακό Ταμείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εφεξής Δ.Σ., τριετούς θητείας, τα μέλη του οποίου δεν λαμβάνουν κάποια αμοιβή και ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το Δ.Σ. συγκροτείται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρο, με τον Αναπληρωτή του.

β) Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, ως Αντιπρόεδρο, με τον Αναπληρωτή του.

γ) Δύο (2) Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με τους Αναπληρωτές τους.

δ) Έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με τον Αναπληρωτή του.

ε) Δύο (2), τουλάχιστον ανώτερους, Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με τους Αναπληρωτές τους.

στ) Έναν (1), τουλάχιστον ανώτερο, Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων με τον Αναπληρωτή του.

ζ) Έναν (1), τουλάχιστον ανώτερο, Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., με τον Αναπληρωτή του.

4. Το Δ.Σ. του Επιχειρησιακού Ταμείου αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την αποστολή, τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του Επιχειρησιακού Ταμείου. Ο Πρόεδρος, είναι αρμόδιος, ιδίως, για:

α) Τη σύγκληση και διεύθυνση των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτοντας τα θέματα σε ψηφοφορία και υποβάλλοντας για έγκριση τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τη λογοδοσία των πεπραγμένων.

β) Την εκπροσώπηση και διά της υπογραφής του δέσμευση του Επιχειρησιακού Ταμείου, ενώπιον δικαστικών, διοικητικών και πάσης φύσεως αρχών, ενώ, είναι δυνατή, η με απόφασή του, ανάθεση σε άλλα μέλη του Δ.Σ. του δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης του Επιχειρησιακού Ταμείου. γ) Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.. δ) Τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, του οποίου προΐσταται, καθώς και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος τους.

ε) Τη συνομολόγηση, κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων αρμοδιότητας του Επιχειρησιακού Ταμείου.

5. Πόροι του Επιχειρησιακού Ταμείου είναι έσοδα από: α) Τη συμμετοχή του σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

β) Την παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση εργασιών, διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων.

γ) Κάθε είδους επιχορηγήσεις.

δ) Δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.

ε) Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

6. Το Επιχειρησιακό Ταμείο τηρεί δικό του προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, η διαχείριση του ασκείται αποκλειστικά από το Δ.Σ., έχει δική του Οικονομική Υπηρεσία και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, είναι διατάκτης των δαπανών του. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Ταμείου κατατίθενται σε λογαριασμούς που ορίζει το Δ.Σ., οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. καταρτίζεται ο οργανισμός προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με τον οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις προσωπικού, ειδικών επιστημόνων, τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού, μισθολογικά θέματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσία του προσωπικού.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. καταρτίζεται ο κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τακτικό και έκτακτο οικονομικό έλεγχο του Ταμείου.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. εκδίδονται κανονισμοί που αφορούν στη λειτουργία του Επιχειρησιακού Ταμείου, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Επιχειρησιακό Ταμείο δύναται να στελεχώνεται με διάθεση από το προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος.

11. Η πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Επιχειρησιακού Ταμείου γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η διάρκεια της σύμβασης εξαρτάται από τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Ταμείου.

12. Το Επιχειρησιακό Ταμείο διαρθρώνεται σε μία Διεύθυνση Συντονισμού και στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

α. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι Γραφεία: αα. Γραφείο Λογιστικής - Οικονομικών Υπηρεσιών. ββ. Γραφείο Προμηθειών. γγ. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών. β. Τμήμα Υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι Γραφεία:

αα. Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων.

ββ. Γραφείο Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης. γγ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων - Γραφείο Τύπου. δδ. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.

13. Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών διαβιβάζονται και στην αρμόδια προς έλεγχο Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δύναται να διατάσσει οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το Ε.Τ.Π.Α.Κ..

14. Ζητήματα αρμοδιοτήτων, οργανωτικής διάρθρωσης, κανονισμού οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, κανονισμού προσωπικού, πόρων, κατηγοριών θέσεων εργασίας, αριθμού και εν γένει ζητήματα προσωπικού, μισθολογίου, διαδικασιών αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στο Επιχειρησιακό Ταμείο και το Συμβούλιο Συντονισμού Εργασιών, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 39

Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων - Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

1. Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία της ασκείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, εδρεύει στην Αττική και αποτελείται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μπορεί, μεταξύ άλλων:

α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. της Χώρας ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258) ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες, υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της Χώρας ή της αλλοδαπής ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της Χώρας ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους.

β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της Χώρας ή της αλλοδαπής, προγράμματα, μαθήματα διδασκαλίας ή σεμινάρια για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέματα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράμματα και σεμινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

γ. Να εκπονεί μελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, που εμπίπτουν στην αποστολή της.

δ. Να υλοποιεί, σε συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.

ε. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής. Ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και της σχετικής αμοιβής προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

3. α. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το έργο του οποίου επικουρείται από επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π.. Σε αυτή λειτουργεί Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης, με αντικείμενο τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Σχολής, όπως ενδεικτικά, θεμάτων προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προμηθειών και περιουσίας. Στο ως άνω εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει αυτοδίκαια ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Οι αρμοδιότητες, το αντικείμενο και κάθε άλλη αναγκαία οργανωτική και λειτουργική λεπτομέρεια, καθώς και ζητήματα στελέχωσης και προσωπικού της

Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και των μελών των Συμβουλίων της α' περίπτωσης της παρούσας παραγράφου, ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση, ρυθμίζονται και τα αντίστοιχα ζητήματα σύνθεσης, οργανωτικής και λειτουργικής κατάστασης της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων.

4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία διέπεται από το π.δ. 174/1983 (Α' 68), όπως ισχύει, και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκπαιδεύεται, μετεκπαιδεύεται και επιμορφώνεται στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης, είναι δυνατόν να εκπαιδεύεται ή να μετεκπαιδεύεται και εκτός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό με έξοδα του Δημοσίου. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

5. Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Αξιωματικών.

β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

γ. Σχολή Πυροσβεστών.

δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.

ε. Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών.

6. Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή:

α. Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση μέσω των επιμέρους παραγωγικών σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες, που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και μέσω των Σχολών Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό, με γνώμονα την αναβάθμιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας.

β. Την υποβολή πορισμάτων ερευνών, μελετών και συμπερασμάτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αρμοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συμβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέματα αρμοδιότητάς της.

γ. Τη θέσπιση ειδικού ατομικού ηλεκτρονικού δελτίου κατάρτισης για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο.

7. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων:

α. Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίμων Αξιωματικών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι., που έχουν έδρα στην Αττική, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες, κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών, μέσω προγραμματικών συμφωνιών, μνημονίων ή συμβάσεων.

β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, δια της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της Χώρας ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με τον σκοπό, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από πρόταση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του.

8. α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι:

αα. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. ββ. Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής. β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, τον Διευθυντή Σπουδών της κάθε Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της κάθε Σχολής, ως μέλη.

γ. Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

δ. Ως Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία και, ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών.

ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής επιλέγεται μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών.

στ. Το εκπαιδευτικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος - Μελετών - Εκπαίδευσης - Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον Διοικητή αυτής, το πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών της, τα θέματα της διδακτέας ύλης, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο και επικυρώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

η. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας φέρει τον βαθμό του Υποστρατήγου, πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Πανεπιστημίου της Χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής και επικουρείται από Υποδιοικητή, ο οποίος φέρει τον βαθμό του Αρχιπυράρχου.

9. Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.

10. α. Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και της σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, κατόπιν σχετικής συνέντευξης. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του και δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση. Στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις που το γνωστικό αντικείμενο του κάθε μαθήματος διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., για τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδημία απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο, και μόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί καθηγητές.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση των Διευθυντών Σπουδών των Σχολών, πλην μελών Δ.Ε.Π., για την απασχόλησή τους, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.

12. Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α' 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

1. α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α' 188) και του π.δ. 60/2006 (Α' 65), όπως ισχύουν.

β. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 15%, καθ' υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ' έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ') ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι εν λόγω υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία, θα πρέπει υποχρεωτικά:

α. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.

β. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι' απολύσεως».

γ. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους των Σχολών ή Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της Χώρας ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Οι επιτυχόντες (εισακτέοι) εισάγονται στο τρίτο (Γ') ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους. Στις ανωτέρω κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωματικών ή είναι εισακτέοι σε αυτήν.

δ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, στο τρίτο (Γ') ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό, οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και αποφοίτησαν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την αποφοίτηση και οι δικαιούχοι δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο.

2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Οι σπουδές στη Σχολή Αξιωματικών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α' 18), εφαρμόζονται ανα λόγως και για τη Σχολή Αξιωματικών».

13. α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α' 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α' 188) και του π.δ. 60/2006 (Α' 65), όπως ισχύουν.

β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών με έδρα την Πτολεμαΐδα πραγματοποιείται σε δύο (2) κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών. Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και με την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτόν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν Δίπλωμα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελματικής Επάρκειας και ως στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, τοποθετούμενοι στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπου πραγματοποιούν εκ περιτροπής, ακαδημαϊκές σπουδές και πρακτική άσκηση πυροσβεστικού έργου, σε Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής. Οι ακαδημαϊκές σπουδές του Δεύτερου Κύκλου περιλαμβάνουν εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα με δια ζώσης διδασκαλία και η εξέτασή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με φυσική παρουσία των φοιτούντων. Με την ολοκλήρωση του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η ολοκλήρωση των δύο Κύκλων Σπουδών είναι υποχρεωτική, σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτούντες αποβάλλονται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ αποβάλλονται από τη Σχολή και σε περίπτωση αποτυχίας σε εξεταζόμενο μάθημα για τρίτη φορά. Η διάρκεια της φοίτησης δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δύο (2) ετών, παρά μόνο για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω κύησης.

γ. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Πυροσβεστών αποφοιτούν από την οικεία Σχολή της Πτολεμαΐδας, είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.

δ. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων, όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α' 122), καθώς και αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α' 18) εφαρμόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Πυροσβεστών.

14. α. Γ ια όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις στο ακέραιο. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από το Πυροσβεστικό Σώμα εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την παρέλευση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις.

15. Οι Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμες με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

16. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

17. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τόσο με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, όσο και μέσω του συστήματος των κατατακτηρίων εξετάσεων, δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής, με μέριμνα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

18. Για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δημοσιοποιείται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

19. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών δύναται να εισάγονται Πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων εκ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες μη Παραγωγικής Σχολής, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι επιτυχόντες που δεν προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α' 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 44/2016 (Α' 68) ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα από την ως άνω Σχολή, βάσει της σειράς επιτυχίας που είχαν μεταξύ τους στις εξετάσεις που προηγήθηκαν. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων, βάσει της μεταξύ τους σειράς επιτυχίας. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ' έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

20. α. Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων, Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στον βαθμό του Πυρονόμου. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, Πυρονόμοι Ειδικών Καθηκόντων δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην ίδια ως άνω Σχολή. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ' έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

β. Σε Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται άπαξ έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, ή οκτώ (8) ετών στον βαθμό τους, Πυρονόμοι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εξαιρουμένων των ευρισκόμενων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους και κατόπιν εξετάσεων, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται, άπαξ εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, από Πυρονόμους που έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έχουν συμπληρώσει κατ' ελάχιστον είκοσι έξι (26) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ή οκτώ (8) έτη στον βαθμό τους. Το πρόγραμμα σπουδών, ο χρόνος εισαγωγής, η διάρκεια φοίτησης, ο καθορισμός των θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

21. Στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών εισάγονται Πυραγοί και Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, κατά σειρά αρχαιότητας στον βαθμό, για μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση, στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση σε σύγχρονα πυροσβεστικά θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους. Η φοίτηση διαρκεί για έξι (6) και τρεις (3) μήνες αντίστοιχα και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται δίπλωμα. Ο αριθμός των φοιτούντων κατ' έτος, η εκπαιδευτική διαδικασία και οι ακολουθούμενες μέθοδοι αυτής, η εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Επίσης στην ίδια ως άνω Σχολή εισάγονται για εκπαίδευση και επιμόρφωση σε πυροσβεστικά θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ιδιώτες που κατατάχθηκαν ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους. Η φοίτηση σε αυτή διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και με την ολοκλήρωση αυτής απονέμεται δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Αξιωματικού.

22. Με πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, καταρτίζεται ο Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

23. α. Στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, δια της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

β. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από Ειδική Τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών αυτής και ένα μέλος ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόμενο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο

της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν: αα. Το αντικείμενο και τον σκοπό του προγράμματος. ββ. Το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται.

γγ. Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τη διαδικασία εισαγωγής τους. δδ. Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. εε. Τα μαθήματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητά τους.

στστ.Τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.

ζζ. Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, το κόστος λειτουργίας, τις πηγές και το ύψος της χρηματοδότησής του αναλυτικά.

ηη. Την αναθεώρηση επιμέρους πτυχών του προγράμματος σπουδών.

θθ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..

γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.

δ. Μέρος των ανωτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της Χώρας.

24. Πόροι της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που διατίθενται για τη λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι, ιδίως,:

α. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση,

β. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες,

γ. οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία,

δ. τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και ε. κάθε άλλος πόρος που συνάδει με τον σκοπό και την αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α' δίδεται με ισόποση μείωση των αντίστοιχων Α.Λ.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ. 1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει, έως ότου τα έσοδά της να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές της δαπάνες.

25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες Σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού, να καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολών, τα προσόντα, τη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα επιλογής και απόλυσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στο Σώμα των εκπαιδευόμενων και μετεκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εκπαίδευση όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

26. Στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) εισάγονται, για θεωρητική και πρακτική πιστοποιημένη κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων, εθελοντές πολιτικής προστασίας, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στην οποία καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

27. Η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

β. Σχολή Προσωπικού και Στελεχών Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

γ. Σχολή Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Σχολή Πολιτών.

28. Η Α.ΠΟ.Π. είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 59 του παρόντος. Είναι επίσης αρμόδια να πιστοποιεί και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή.

29. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης ή παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

30. Στο πλαίσιο της αποστολής της προβλέπεται η θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

31. Η διάρθρωση και τα εκπαιδευτικά όργανα της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, τα αντικείμενα εκπαίδευσης των πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης της Α.ΠΟ.Π., η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος και η διαδικασία πιστοποίησης και παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

32. α. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων λειτουργούν Σχολεία όπου εισάγεται το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος για θεωρητική και πρακτική πιστοποιημένη κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε συναφή, με τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού

Σώματος, αντικείμενα και τις νέες εξελίξεις στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων. Στα Σχολεία εκπαίδευση γίνεται ιδίως σε σήραγγες, αγωγούς, διυλιστήρια, αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια και πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου.

β. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύναται να εκπαιδεύεται ή να μετεκπαιδεύεται, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα, καθώς και σε ζητήματα πυρασφάλειας, το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων.

γ. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύνανται να εκπαιδεύονται σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και πολίτες.

δ. Η διάρθρωση, τα εκπαιδευτικά όργανα και τα Σχολεία του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων, το αντικείμενο εκπαίδευσης των πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και μετεκπαίδευσης και η χρονική διάρκεια αυτών, η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

33. α. Για την εκπαίδευση που παρέχεται στην Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών, καταβάλλεται αποζημίωση από τους εκπαιδευόμενους, πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων, των στελεχών των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των μελών των εγγεγραμμένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της δαπάνης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

34. Στην Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών δύναται να διατίθεται προσωπικό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και από το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 40

Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων

(ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.)

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων» (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.), εφεξής Κέντρο Μελετών, το οποίο υπάγεται, έχει έδρα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η εποπτεία περιλαμβάνει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του έργου του και τον διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησής του.

2. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

3. Η επωνυμία «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων» και ο διακριτικός τίτλος «ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.» ανήκουν αποκλειστικά στο παραπάνω νομικό πρόσωπο, απαγορευμένης της χρήσης αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιαδήποτε επιχείρηση ή οποιοδήποτε τρίτο. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του με το εξωτερικό μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως «Crisis Management Studies Center».

4. Σκοπός του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία και τη διαχείριση κρίσεων και απειλών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, για τα θέματα αυτά προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή άλλους Φορείς.

5. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού το ΚΕ.ΜΕ. ΔΙ.Κ.:

α. διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών που αφορούν τη Γ.Γ.Π.Π. και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτή, καθώς και λοιπούς φορείς του εσωτερικού, ενδεικτικά σε θέματα δασικών πυρκαγιών, επικίνδυνων φαινομένων και κινδύνων από σεισμούς, πλημμύρες, τεχνολογικά ατυχήματα και ακραία καιρικά φαινόμενα,

β. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,

γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς και με Μ.Κ.Ο.,

δ. προβαίνει, βάσει των αρχών της πυρομηχανικής, στη μελέτη του φαινομένου της πυρκαγιάς και των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβολών που επιφέρει επί της ασφάλειας των δομικών κατασκευών, καθώς και στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται και να μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές,

ε. διατυπώνει προτάσεις για την υιοθέτηση και αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με προδιαγραφές και πρότυπα πυροπροστασίας,

στ. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις των συστημάτων ασφάλειας και αξιολογεί τα νέα επιτεύγματα στον τομέα αυτόν,

ζ. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε συναφή θέματα,

η. αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους σκοπούς του δραστηριότητα.

6. Στα ερευνητικά προγράμματα του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. δύναται να απασχολούνται, μετά από έγκριση του Δ.Σ., και μεταπτυχιακοί ερευνητές ή υπότροφοι στο πλαίσιο διεξαγόμενης μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.

7. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. δύναται να αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών, κατόπιν ανάθεσης από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ή εκπρόσωπο συλλογικού διοικητικού οργάνου.

8. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. διαρθρώνεται στους παρακάτω τομείς:

α. Μελετών, Ερευνών και Τεκμηρίωσης.

β. Διαχείρισης Κρίσεων και Απειλών.

γ. Διεθνούς Συνεργασίας και Επικοινωνίας.

δ. Τεχνολογίας και Συστημάτων.

9. Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή, ορίζονται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, οι επικεφαλής των τομέων από το προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου προσόντα.

10. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.:

α. Δύναται να στελεχώνεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος.

β. Δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και ρητής συναίνεσης του ενδιαφερομένου να αποσπά εξειδικευμένους ερευνητές, ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς από ιδρύματα, οργανισμούς ή φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο χρόνος της απόσπασης και το φυσικό αντικείμενο απασχόλησής τους.

11. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) τριετούς θητείας με δυνατότητα ανανέωσης, καθώς και από τον Διευθυντή, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μπορεί να απαρτίζεται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι με τις γνώσεις και την πείρα τους θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής του στο νομικό πρόσωπο. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται με την ίδια διαδικασία. Οι κατά περίπτωση αποδοχές ή αποζημιώσεις των ανωτέρω, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και έχει όλες τις αρμοδιότητες λειτουργίας, εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του προς εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα:

α. Καθορίζει τη στρατηγική και τις ειδικότερες δράσεις.

β. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τους τομείς του.

γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει, καθώς και τον απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, πριν την υποβολή του προς επικύρωση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

δ. Προτείνει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, την πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

ε. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

στ. Αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών ή εργασιών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου, επιστημονικούς φορείς ή μεμονωμένους επιστήμονες ή ομάδες εργασίας για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ζ. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών, εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών, διαχειρίζεται την περιουσία του νομικού προσώπου και μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

η. Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ..

θ. Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά του Κέντρου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.

ι. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών.

ια. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.

13. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εκπροσωπεί το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.

14. Ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για τριετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, για μια τριετία, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

15. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι. της Χώρας ή ισότιμο της Χώρας ή της αλλοδαπής και αξιόλογο επιστημονικό έργο στους τομείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων και απειλών ή να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στους ως άνω τομείς σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη διοίκηση.

16. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Διευθύνει το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., συντονίζει τη δράση των τομέων και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ..

β. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.

γ. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ..

δ. Μεριμνά για την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής.

ε. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη και τοποθέτηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

στ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Δ.Σ..

17. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή, αναπληρώνεται από τον επικεφαλής του τομέα Διαχείρισης Κρίσεων και Απειλών.

18. Ως Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. δύναται να ορίζεται και εν ενεργεία στέλεχος των υπηρεσιών και φορέων που εποπτεύει, που έχει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία (1) φορά.

19. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι το συμβουλευτικό όργανο του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και απαρτίζεται από τους επικεφαλής των τομέων του και από δύο (2) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την αποστολή του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., οι οποίοι προέρχονται από συνεργαζόμενους με το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς και διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. και των φορέων αυτών. Ο ορισμός των δύο (2) ως άνω μελών και καθορισμός του χρόνου απασχόλησής τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ.. Του Επιστημονικού Συμβουλίου προεδρεύει ένας εκ των επικεφαλής των τομέων του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή.

20. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εισηγείται στο Δ.Σ. επί θεμάτων που σχετίζονται με τις γενικότερες δράσεις και τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ..

β. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με θέματα σχετικά με τους σκοπούς του, προτείνοντας πολιτικές και στρατηγικές εναρμόνισης.

γ. Γνωματεύει σε θέματα που τίθενται από τα όργανα διοίκησης.

δ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό.

21. Το Ε.Σ. συγκαλείται από τον Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ. ΔΙ.Κ. και μπορεί να συνεργάζεται με λοιπούς επιστήμονες, Υπουργεία και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ειδικευμένο προσωπικό των υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση προτάσεων και σχεδίων.

22. Οι πόροι του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. προέρχονται από:

α. Την κρατική επιχορήγηση από τους προϋπολογισμούς των φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όλων των εμπλεκόμενων, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείων για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.

γ. Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

δ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς επίσης και από την εκτέλεση έργων ή δράσεων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ως δικαιούχος έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης.

ε. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές.

23. Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών διαβιβάζονται στην αρμόδια προς έλεγχο Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δύναται να διατάσσει οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ..

24. Η οικονομική διαχείριση του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. διενεργείται σύμφωνα με τους νόμους 4308/2014 (Α' 251), 4270/2014 (Α' 143), 4548/2018 (Α' 104) και τις φορολογικές και λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

25. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών, παροχής έργου και υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ. ΔΙ.Κ. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

26. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου. Επίσης, απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, πλην του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόμενο από αυτόν εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Ειδικά για τον φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. του (ν. 2859/2000, Α' 248) όπως ισχύουν.

27. Σε περίπτωση διάλυσης του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η αναγκαία εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

28. Η οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των τομέων του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ., η κατάργηση, συγχώνευση ή δημιουργία νέων τομέων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του ως άνω νομικού προσώπου ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

29. Το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ. μπορεί, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες και επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε κοινοπραξίες, διεθνείς ενώσεις και ενώσεις προσώπων, που εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

Άρθρο 41

Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας

1. Συστήνεται Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που αποτελεί μόνιμο συμβουλευτικό όργανο του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Εθνικού Μηχανισμού σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, σύμφωνα με τα καταχωρισμένα στην Εθνική Βάση Δεδομένων του άρθρου 22 του παρόντος είδη κινδύνων και απειλών, καθώς και σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών για την υποστήριξη κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του Εθνικού Μηχανισμού.

2. Στο Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:

α. Εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας, αρμόδιοι για την πρόγνωση, παρακολούθηση και μελέτη καταστροφικών φαινομένων, καθώς και τη συμβουλευτική και χάραξη πολιτικής για τη μείωση και διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.

β. Εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών, που κατέχουν και διαθέτουν γνώση και παρέχουν προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου, πλην μισθολογικών ζητημάτων.

 

Άρθρο 42

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία, ανεξάρτητα από την κήρυξη κάποιας περιοχής σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, μπορεί να χαρακτηρίζει, ως κατεπείγοντα και άμεσης υλοποίησης, προληπτικής φύσεως έργα ή εργασίες των Δήμων ή Περιφερειών ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου που διακρίνονται σε:

α. έργα ή εργασίες καθαρισμού, β. έργα ή εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης μικρής κλίμακας,

γ. έργα ή εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, δ. έργα ή εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου,

ε. έργα ή εργασίες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας,

στ. έργα ή εργασίες ανάσχεσης ή αποκατάστασης διάβρωσης εδαφών βασικών οδικών δικτύων ή αντιστήριξης πρανών ή αποτροπής κατολισθητικών φαινομένων και

ζ. έργα ή εργασίες που αφορούν σε αναγκαίες επιχειρησιακά κτιριακές υποδομές του Εθνικού Μηχανισμού, η. έργα ή εργασίες άμεσης αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, κατ' εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2. Στην Επιτροπή της παραγράφου 1 συμμετέχουν με τους αναπληρωτές τους:

α. ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος,

β. ο Διοικητής του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας,

γ. ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού, δ. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ε. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, στ. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ζ. ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

η. ο Περιφερειακός Διοικητής χωρικής ενότητας του έργου,

θ. ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) όταν πρόκειται για έργο της Περιφέρειας ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) όταν πρόκειται για έργο Δήμου.

3. Σε περίπτωση που ένα έργο ή εργασία, έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον και άμεσης υλοποίησης, η εκτέλεσή του ακολουθεί τις διαδικασίες των άρθρων 25 και 26 του παρόντος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και η έγκριση τυχόν περιβαλλοντικών όρων και λοιπών αδειοδοτικών απαιτήσεων πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών.

4. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 43

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών

1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών που υφίσταται βάσει του υπ' αρ. AP/CAT (2000) 17 Ψηφίσματος της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας για την πρόληψη, προστασία και οργάνωση βοήθειας έναντι των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2031/1992 (Α' 54), υπάγεται στη δομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και λειτουργεί εφεξής υπό την εποπτεία της, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την αυτή επωνυμία (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π.) και με τίτλο στην αγγλική γλώσσα «European Center for Forest Fires» (ECFF).

2. Σκοπός του Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., που έχει ως έδρα την έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι η συλλογή χρήσιμων δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας στο πεδίο της πρόληψης, αντιμετώπισης και του συντονισμού δράσεων δασικών πυρκαγιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και των Ευρωπαϊκών Κέντρων της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., δύναται να συνεργάζεται με λοιπά Ευρωπαϊκά Κέντρα της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας, με επιστημονικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, να καταθέτει προτάσεις, να αναλαμβάνει έργα χρηματοδοτούμενα από το Συμβούλιο της ευρώπης, άλλο διεθνή οργανισμό ή εθνική αρχή και να υλοποιεί κάθε συναφή δράση.

3. Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. διοικείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μπορεί να απαρτίζεται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι με τις γνώσεις και την πείρα τους θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του νομικού προσώπου. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ' έτος και έχει την ευθύνη του καθορισμού των προτεραιοτήτων και δράσεων του Ε.ΚΕ. ΔΑ.Π., της εκπροσώπησής του στο πλαίσιο της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας και της εκπλήρωσης των απορρεουσών από τις δραστηριότητές του υποχρεώσεων, επί των οποίων καταθέτει διετές πρόγραμμα δράσεων του Ε.ΚΕ. ΔΑ.Π., το οποίο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με την ως άνω απόφαση.

4. Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. επικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Επιστημονική Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μπορεί να απαρτίζεται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα που διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη εμπειρία στις δασικές πυρκαγιές και σε λοιπά αντικείμενα συναφή με τον σκοπό του. Η

Επιστημονική Επιτροπή παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π., επεξεργάζεται και εξειδικεύει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, εποπτεύει την εξέλιξη των προγραμμάτων και εισηγείται θέματα στη Διοικούσα Επιτροπή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής δύναται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

5. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή άλλο οριζόμενο από αυτόν μέλος της, εκπροσωπεί το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. στις συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Κέντρων της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας. Στις ανωτέρω συναντήσεις δύναται να συμμετέχουν και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ή εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

6. Το Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει τη διαχείριση των επιχορηγήσεων του Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π. από το Συμβούλιο της ευρώπης ή άλλο διεθνή οργανισμό ή εθνική αρχή. Τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

 

Άρθρο 44

Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δικό της προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με πλήρη αυτοτέλεια στον οποίο εγγράφονται οι αναγκαίες, για τη λειτουργία των υπηρεσιών της, πιστώσεις.

2. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας χορηγείται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία των φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εγγράφονται σε χωριστό, ειδικό φορέα στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

4. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, καθώς και για όλα τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και δημοσίου λογιστικού, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4270/2014.

5. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να πραγματοποιεί έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014.

6. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαχειρίζεται και ελέγχει τις οικονομικές υποθέσεις και λειτουργίες όλων των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει όλα τα θέματα που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας της, στο πλαίσιο του ν. 4270/2014.

7. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

8. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάμενος της οποίας έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014.

9. Η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

 

Άρθρο 45

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και συντονίζεται και εποπτεύεται από την κύρια Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) έχει ως αποστολή:

α. Την εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής των Φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και στον ετήσιο Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β. Τον συντονισμό, την καθοδήγηση και εποπτεία όλων των φορέων του Ε.Φ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση, καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης και ευθύνης.

γ. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων των φορέων του Ε.Φ. της Γ.Γ.Π.Π., βάσει των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης.

δ. Την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων των φορέων του Ε.Φ. της Γ.Γ.Π.Π.

ε. Τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των φορέων της Γ.Γ.Π.Π..

3. Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και διασφαλίζει τους στρατηγικούς σκοπούς της Γ.Δ.Ο.Υ.

4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται σε τρεις (3) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:

α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

β. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. γ. Διεύθυνση Προμηθειών. δ. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ.. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι διατάκτες εκτελούν τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τη διοικητική ταξινόμηση του Παραρτήματος Β' της υπ' αρ. 2/64651/ΔΠΓΚ/19.08.2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και οι φορείς της Γ.Γ.Π.Π. υποστηρίζονται από τις δομές της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ακόμα και μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 62/2019.

 

Άρθρο 46

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και για τον συντονισμό των ενεργειών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείρισή του, στο πλαίσιο που τίθεται από το Μ.Π.Δ.Σ., τη διαχείριση και τον συντονισμό των ενεργειών για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού. β. Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

γ. Τμήμα Αναλύσεων, Αναφορών και Μητρώου Δεσμεύσεων.

δ. Τμήμα Κοστολόγησης.

2. Το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για:

α. Τον έγκαιρο σχεδιασμό, την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση του τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Γ.Γ.Π.Π. και την παρακολούθηση της εναρμόνισής του με το Μ.Π.Δ.Σ..

β. Την κατάρτιση των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ. και την υποβολή σχετικών προτάσεων.

γ. Τη διασφάλιση τήρησης των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ. και την παρακολούθηση των τυχόν επιπτώσεών του στον τακτικό προϋπολογισμό.

δ. Την υποβολή προτάσεων για το ύψος του προϋπολογισμού των φορέων της Γ.Γ.Π.Π. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ε. Την πρόβλεψη και αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Π.Π., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

στ. Τη διασφάλιση της εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Γ.Γ.Π.Π., εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των διατακτών σε περίπτωση που επίκειται η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού της.

ζ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων του προϋπολογισμού βάσει των μηνιαίων προγραμμάτων στοχοθεσίας.

η. Την υποβολή αιτημάτων για την προέγκριση των πιστώσεων που απαιτούνται για τις νέες μισθώσεις των κτιρίων και άλλες δαπάνες της Γ.Γ.Π.Π..

θ. Τη διατύπωση σχεδίου εισήγησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον έχουν επίπτωση στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό ή στο Μ.Π.Δ.Σ., των φορέων της Γ.Γ.Π.Π..

ι. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων.

ια. Τη συνεργασία με το Τμήμα Αναλύσεων, Αναφορών και Μητρώου Δεσμεύσεων για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το Μ.Π.Δ.Σ. της Γ.Γ.Π.Π..

3. Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι αρμόδιο για:

α. Τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και την επεξεργασία τους για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Π.Π. και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γ.Γ.Π.Π..

γ. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από αναπτυξιακά προγράμματα.

4. Το Τμήμα Αναλύσεων, Αναφορών και Μητρώου Δεσμεύσεων είναι αρμόδιο για:

α. Την τήρηση και τον έλεγχο του Μητρώου Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού και των σχετικών με το Μητρώο λογιστικών βιβλίων και χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

β. Τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των εποπτευόμενων Φορέων της Γ.Γ.Π.Π., την επεξεργασία αυτών και την αποστολή τους στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

γ. Την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για την τήρηση των στόχων και την εισήγηση διορθωτικών προτάσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

δ. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το σύνολο των διατακτών, τη συγκέντρωση προτάσεων και εισηγήσεων από τους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. για τη βελτίωση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και την τήρηση της στοχοθεσίας.

ε. Την ανάλυση και αξιολόγηση των τηρούμενων οικονομικών στοιχείων για την επεξεργασία, παραγωγή και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ή εκθέσεων, αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συνολικά ή εν μέρει.

στ. Την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών, των ελλειμμάτων και των χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς της Γ.Γ.Π.Π. σε τακτική βάση.

ζ. Τη μηνιαία παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

5. Το Τμήμα Κοστολόγησης είναι αρμόδιο για: α. Την κοστολόγηση, τήρηση και επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων και την εκπόνηση μελετών κοστολόγησης στο πλαίσιο αξιολόγησης νέων δράσεων, λειτουργιών, προσλήψεων προσωπικού, ίδρυσης νέων υπηρεσιών, προμήθειας και κόστους λειτουργίας ή συντήρησης νέου και υπάρχοντος κάθε είδους εξοπλισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου ζητήματος για το οποίο θα ζητηθεί η συνδρομή του.

β. Τη σύνταξη απολογιστικών κοστολογικών μελετών, την επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων κόστους δράσεων και λειτουργιών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος και της Γ.Γ.Π.Π.

γ. Την αναλυτική κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα.

δ. Τον προσδιορισμό αντίστοιχων προστίμων ή καταλογισμών ή κάθε είδους ανταλλαγμάτων ή τιμημάτων που καταβάλλονται από τους λήπτες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γ.Γ.Π.Π., στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει λόγος επείγοντος ή γενικότερα θέματα αρμοδιοτήτων.

ε. Την αναλυτική κοστολόγηση συμβάντων αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος και της Γ.Γ.Π.Π. για στατιστικούς και οικονομοτεχνικούς λόγους, για την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων ενεργειών επέμβασης και την καλύτερη διαχείριση του εμπλεκόμενου προσωπικού και μέσων, καθώς και την παροχή συναφών στοιχείων σε δικαστικές αρχές ή ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και ιδιώτες που έχουν έννομο συμφέρον.

Άρθρο 47

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για:

α. Τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων της Γ.Γ.Π.Π. με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με κάθε είδους δαπάνες της Γ.Γ.Π.Π..

β. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Γ.Γ.Π.Π., κατ' εφαρμογή των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

γ. Την εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών των φορέων της Γ.Γ.Π.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται σε Τμήματα και Γραφεία, ως εξής:

α. Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών, το οποίο διαρθρώνεται σε: αα. Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και,

ββ. Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων.

β. Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Πάγιας Προκαταβολής.

γ. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, το οποίο διαρθρώνεται σε:

αα. Γραφείο Πυροσβεστικού Προσωπικού.

ββ. Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού.

γγ. Γραφείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.).

δ. Τμήμα Πληρωμών.

3. Το Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης, Λογιστικής Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης είναι αρμόδιο για:

α. Την κατάρτιση και έκδοση σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, την ανάρτηση στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), καθώς και την έκδοση αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου Προϋπολογισμού για τη μεταφορά - μεταβολή πιστώσεων των φορέων της Γ.Γ.Π.Π., κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος.

β. Την κατάρτιση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες των φορέων της Γ.Γ.Π.Π..

γ. Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών, εντός των οριζομένων μηνιαίων ορίων πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

δ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

ε. Τη συλλογή και τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης των φορέων της Γ.Γ.Π.Π..

στ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, κατά περίπτωση, εντός των καθοριζόμενων μηνιαίως ορίων πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

ζ. Την έκδοση και την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), καθώς επίσης και την εποπτεία των υπολόγων.

η. Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και την εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γ.Γ.Π.Π., για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

θ. Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του Μητρώου αυτών.

ι. Τη σύνταξη και την υποβολή έκθεσης, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

ια. Την εισήγηση για τον καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και για τον λήπτη αχρεώστητης πληρωμής.

ιβ. Την έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ιγ. Την επανέκδοση χρηματικών ενταλμάτων πριν από την εξόφλησή τους, σε περίπτωση απώλειας αυτών, μετά και από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικών ενεργειών.

ιδ. Τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας των φορέων της Γ.Γ.Π.Π., για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό της.

4. Το Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης, Λογιστικής Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης είναι αρμόδιο για:

α. Τη συλλογή και τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των παραστατικών και των δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και την εκκαθάριση έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

β. Την έκδοση εντολής πληρωμής έργων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

γ. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

δ. Την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπευθύνων λογαριασμού και εισηγητών εκκαθάρισης των έργων-μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των εκτελούμενων έργων από τη Γ.Γ.Π.Π..

ε. Την έκδοση εντολών κατανομής και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Το Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής είναι αρμόδιο για:

α. Την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής των φορέων της Γ.Γ.Π.Π..

β. Την απόδοση δαπανών υπηρεσιακών μετακινήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων των φορέων της Γ.Γ.Π.Π. στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

γ. Την απόδοση λοιπών δαπανών των φορέων της Γ.Γ.Π.Π..

δ. Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση των δαπανών, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ε. Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών μέσα στα καθοριζόμενα μηνιαίως όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

στ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

ζ. Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση Μητρώου.

η. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, π.δ. 80/2016 (Α' 145).

6. Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών αποτελείται από: α. Το Γραφείο Πυροσβεστικού Προσωπικού που είναι αρμόδιο για:

αα. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, την επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

ββ. Την εκκαθάριση και τη μέριμνα για την πληρωμή των αποδοχών και αποζημιώσεων.

γγ. Την παροχή στοιχείων και ιδίως βεβαιώσεων για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και κρατήσεις.

δδ. Τον υπολογισμό των μηνιαίων τακτικών και αναδρομικών αποδοχών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές.

εε. Την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε κατασχέσεις κατά του προσωπικού, αρμοδιότητας του Τμήματος.

στστ. Την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

β. Το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού που είναι αρμόδιο για:

αα. Την παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών, ιδίως ασθενειών και αποχής από την εργασία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού, των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού με σχέση έμμισθης εντολής και των μετακλητών υπαλλήλων των φορέων της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και την καταχώριση τους στο πληροφοριακό σύστημα για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας.

ββ. Την εκκαθάριση και τη μέριμνα για την πληρωμή των μηνιαίων τακτικών και αναδρομικών αποδοχών των προσώπων της υποπερίπτωσης αα'.

γγ. Την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

δδ. Την παροχή στοιχείων και ιδίως βεβαιώσεων για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και κρατήσεις.

εε. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, την επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

στστ. Την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε κατασχέσεις κατά του προσωπικού, αρμοδιότητας του Γραφείου.

γ. Το Γραφείο Π.Π.Υ., Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. που είναι αρμόδιο για:

αα. Την παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ιδίως ασθενειών και αποχής από την εργασία, και την καταχώρισή τους στο σύστημα για την έκδοση του μισθολογίου.

ββ. Την υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν μεταβολών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

γγ. Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της μισθοδοσίας, την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, την επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

δδ. Την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε κατασχέσεις κατά του προσωπικού.

εε. Την παροχή στοιχείων και, ιδίως, βεβαιώσεων για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και κρατήσεις.

7. Το Τμήμα Πληρωμών είναι αρμόδιο για: α. Την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής), με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

β. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

γ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, την πληρωμή των δικαιούχων και τη χορήγηση βεβαίωσης.

δ. Την καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα.

Άρθρο 48

Διεύθυνση Προμηθειών

1. Η Διεύθυνση Προμηθειών μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της Γ.Γ.Π.Π. και του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής εξασφάλισης των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση Προμηθειών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού.

β. Α' Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων.

γ. Β' Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων.

δ. Τμήμα Διενέργειας Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

ε. Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών.

στ. Τμήμα Νομικής Συνδρομής.

ζ. Τμήμα Εκτέλεσης και Παρακολούθησης Δημόσιων Συμβάσεων.

2. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού είναι αρμόδιο για:

α. Την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατόπιν προσδιορισμού των σχετικών αναγκών, βάσει των προτάσεων των αρμόδιων προς τούτο φορέων της Γ.Γ.Π.Π. και τη διαβίβαση του προς έγκριση στους προαναφερόμενους φορείς.

β. Την προώθηση του εγκεκριμένου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

γ. Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων για την επιλογή και την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ. Την προώθηση αιτημάτων προμηθειών για ένταξη σε ενιαία προγράμματα που διενεργούνται από άλλον φορέα του Δημοσίου και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους και την υποβολή πίνακα προγραμματισμού στην αρμόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για τις συμβάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

ε. Την εκπροσώπηση των υπηρεσιών του στις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής υλικών, στην περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται από άλλον φορέα του Δημοσίου.

στ. Τη μέριμνα για τη σύσταση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών της Διεύθυνσης, ως και την οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ. Την εξασφάλιση της περιοδικής πληροφόρησης των Διαχειριστικών Αρχών για τα υλοποιούμενα έργα, καθώς και την προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα αναφορικά με τα έργα αυτά.

3. Το Α' Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων χειρίζεται ζητήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για συμβάσεις άνω του ορίου των συνοπτικών διαγωνισμών, που αφορούν σε συμβάσεις διενέργειας προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων για την κάλυψη των αναγκών των φορέων της Γ.Γ.Π.Π. και είναι αρμόδιο για:

α. Την κατάρτιση, κατόπιν ελέγχου από το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, τη σύνταξη και τη δημοσίευση των διακηρύξεων των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από τη Διεύθυνση.

β. Τη διενέργεια των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών για προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών και έργων που εκτελούνται από τη Διεύθυνση.

γ. Τη διαβίβαση προσφορών και προδικαστικών προσφυγών στα αρμόδια όργανα για τη γνωμοδότηση αυτών.

δ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση και τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

ε. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.

στ. Τη ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.

4. Το Β' Τμήμα Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συβάσεων χειρίζεται ζητήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για συμβάσεις μέχρι και του ορίου των συνοπτικών διαγωνισμών, που προβλέπουν αρμοδιότητες διενέργειας προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων για την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. και των φορέων της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδιο για:

α. Την κατάρτιση, κατόπιν ελέγχου από το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, τη σύνταξη και τη δημοσίευση των διακηρύξεων των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από τη Διεύθυνση.

β. Τη διενέργεια των ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών για προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών και έργων που εκτελούνται από τη Διεύθυνση.

γ. Τη μέριμνα για τη διαβίβαση προσφορών και ενστάσεων στα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση αυτών.

δ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση και τη σύναψη των συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

ε. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας συμφωνίας πλαίσιο.

στ. Τη ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.

5. Το Τμήμα Διενέργειας Ειδικών Διαγωνιστικών χειρίζεται θέματα σύναψης συμβάσεων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1α. Για τις συμβάσεις που έχουν κηρυχθεί ως απόρρητες και ως εκ τούτου εξαιρούνται, βάσει του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 (Α' 147), από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω νόμου και για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α' 105).

1β. Για τις συμβάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 17 του ν. 4412/2016 εξαιρούνται από την εφαρμογή του και διενεργούνται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες που προβλέπονται σε διεθνή συμφωνία ή διακανονισμό ή σε διεθνή οργανισμό, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 9 και 17 του ν. 4412/2016.

2α. Ως προς τις συμβάσεις που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, το Τμήμα Διενέργειας Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τις συμβάσεις αυτές, είναι αρμόδιο για:

αα. Την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και έργων, που καταρτίζεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, για θέματα που αφορούν στο Τμήμα.

ββ. Την προώθηση του αιτήματος για τη δέσμευση των πιστώσεων που απαιτούνται για τη διενέργεια ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών και έργων.

γγ. Τη σύνταξη αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν στην εκάστοτε ειδική διαγωνιστική διαδικασία.

δδ. Την προώθηση των συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής.

εε. Τη σύσταση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών και την υλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και συμφωνιών του Τμήματος, ως και την οριστική παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

στστ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών, παροχής υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και τη μέριμνα για την υλοποίηση οποιασδήποτε άλλης διαδικαστικής ενέργειας απαιτηθεί κατά την εξέλιξη της ειδικής διαδικασίας.

ζζ. Τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών των συμβάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος και την αποστολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ή όργανο για έλεγχο και πληρωμή.

ηη. Την τήρηση των στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση και την πληρωμή των συμβάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.

θθ. Την ενημέρωση των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών για την παραλαβή των παραδοτέων.

ιι. Τη σύνταξη εγγράφων και την έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την τυχόν άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, σε περίπτωση που προβλέπεται σε συναφθείσα από το Τμήμα Σύμβαση.

ιαια. Την τροποποίηση των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτει το Τμήμα, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

ιβιβ. Τη σύναψη συμβάσεων έργων, παροχής υπηρεσιών, συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφόσον αυτό προβλέπεται από όρο συναφθείσας από το Τμήμα σύμβασης, καθώς και για την εκτέλεση αυτών.

ιγιγ. Τη διαβίβαση των προσφορών και ενστάσεων προδικαστικών προσφυγών στα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση αυτών.

ιδιδ. Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ελέγχου των δικαιολογητικών των δαπανών του Τμήματος.

ιειε. Την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, όπου απαιτείται, για την εξόφληση των δημόσιων συμβάσεων και συμφωνιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.

ιστιστ. Την κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

ιζιζ. Την κατάρτιση εκτελεστικών συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, στην περίπτωση συναφθείσας από το Τμήμα συμφωνίας πλαίσιο.

ιηιη. Τη ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.

6. Το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών είναι αρμόδιο για:

α. Τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις πάσης φύσεως υπηρεσίες, προμήθειες και έργο.

β. Την τήρηση αρχείου τεχνικών προδιαγραφών και τη μέριμνα εμπλουτισμού του.

γ. Τη συνδρομή στη διεξαγωγή μακροσκοπικού ελέγχου των πάσης φύσεως δειγμάτων και την προώθησή τους στις αρμόδιες επιτροπές.

δ. Τη συνδρομή στη διεξαγωγή μικροσκοπικού ελέγχου και των πάσης φύσεως ειδικών εργαστηριακών δοκιμών.

ε. Τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης για την υλοποίηση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν ιδίως στις Διευθύνσεις Τεχνικής Υποστήριξης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, ή σε λοιπές, κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, καταρτίζονται από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνεργασία με αρμόδιες για τα αντικείμενα αυτά υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

7. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για: α. Τη νομική υποστήριξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης στον χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

β. Την παροχή προς τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οδηγιών και νομικών κατευθύνσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διατάξεων.

γ. Την επεξεργασία και προώθηση ερωτημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

δ. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και την αποστολή τους στο Αυτοτελές Τμήμα.

ε. Τη συμμετοχή στην κατάρτιση συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών της Διεύθυνσης.

στ. Τη σύνταξη, επεξεργασία και αποστολή προς τις δικαστικές και άλλες αρχές θέσεων και απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης προδικαστικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και μέσων, που αφορούν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες διενεργούνται από τη Διεύθυνση, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα.

ζ. Την τήρηση αρχείου νομοθεσίας και κατευθυντήριων οδηγιών των αρμόδιων Υπουργείων και Αρχών, καθώς και τη συλλογή νομολογίας για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

8. Το Τμήμα Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων είναι αρμόδιο για:

α. Τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η Διεύθυνση.

β. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών των συμβάσεων που συνάπτει η Διεύθυνση και την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία ή όργανο για έλεγχο και πληρωμή.

γ. Τη μέριμνα για την προώθηση των συμβάσεων που συνάπτει η Διεύθυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής.

δ. Την τήρηση στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση και πληρωμή των συμβάσεων που συνάπτει η Διεύθυνση.

ε. Τη μέριμνα για την ενημέρωση των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών για την παραλαβή των παραδοτέων.

 

Άρθρο 49

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης

Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ασκεί τη γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει τον Προϊστάμενο αυτής στην άσκηση του έργου του.

 

Άρθρο 50

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και επιλέγεται από το προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό, ιδίως,: α. Διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες και τις δραστηριότητες των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σύμφωνα με τις εντολές του Γενικού Γραμματέα και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους.

β. Διατυπώνει τη γνώμη του και προσυπογράφει επί των εισηγητικών σημειωμάτων, μελετών, εργασιών και εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης, για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

γ. Υπογράφει τα έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης που απευθύνονται στους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. ή άλλων φορέων και υπηρεσιών και αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

δ. Κατανέμει ή ανακατανέμει το ένστολο και πολιτικό προσωπικό σε επίπεδο Διευθύνσεων, που μετατάσσεται ή μετατίθεται ή μεταφέρεται ή αποσπάται ή μετακινείται σε αυτήν, βάσει των προσόντων και των ικανοτήτων του, παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση και την προσφορά του στην εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας.

ε. Εισηγείται και προκαλεί τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε ιδιαίτερης σπουδαιότητας θέματα αρμοδιότητάς του.

στ. Καθορίζει τις προτεραιότητες αναφορικά με την προώθηση του έργου της Γενικής Διεύθυνσης, συγκαλεί συσκέψεις για την εξέταση και τον χειρισμό θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας και διατάσσει την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών, ορίζοντας και τις ομάδες διεξαγωγής αυτών.

ζ. Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ. συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των Διευθύνσεών της, εφόσον προέρχονται από το ένστολο προσωπικό και από το ίδιο με αυτόν Σώμα και γνωματεύει ή αξιολογεί στις εκθέσεις που συντάσσουν εκείνοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

η. Εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.

θ. Ασκεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του ή προβλέπεται από υφιστάμενες διατάξεις.

ι. Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ. έχει επιπλέον τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον ν. 4270/2014 και, ιδίως, αυτές που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ αυτού, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία.

ια. Δύναται, με απόφασή του, να απασχολεί και να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους των Διευθύνσεων προς υποστήριξη του έργου του, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του.

 

Άρθρο 51

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

1. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, επιλέγεται από το προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό, ιδίως:

α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει ή ανακατανέμει το προσωπικό σε αυτά, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.

β. Ορίζει τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, όταν αυτοί προέρχονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους.

γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα των φορέων της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.

δ. Υπογράφει τα έγγραφα της Διεύθυνσης διά των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητές του, τα οποία απευθύνονται προς τους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. και τις υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο ή και σε άλλους εκτός του Υπουργείου φορείς και υπηρεσίες.

ε. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.

στ. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.

ζ. Ορίζει εκπροσώπους για συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

η. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. αξιολογούν ή γνωματεύουν στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους τους, εφόσον προέρχονται από το ένστολο προσωπικό και από το ίδιο με αυτούς Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4249/2014 (Α' 73).

θ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.

ι. Μπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας των Τμημάτων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική υποβοήθηση στην εκπλήρωση της αποστολής της.

Άρθρο 52

Προϊστάμενοι Τμημάτων και Προϊστάμενοι Γραφείων Τμημάτων Διευθύνσεων

1. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, παρακολουθούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τον τρόπο και την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της υπηρεσίας και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους.

Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και ανάγεται στα καθήκοντά τους.

2. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Γραφείου τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό.

bottom of page