top of page
Please reload

Άρθρο 19 - Γενική Συνέλευση

 

1.H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα μέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ημερών.

2. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως με πρόσκληση που απευθύνεται προς τα μέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών, είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε με πρωτοβουλία του διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των μελών της Γ.Σ. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. Επί μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι επτά (7) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986. (3*)

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των μελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

(3*) 

παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986: Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(Α' 196).

 Άρθρο 5 

"1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισµού απαρτίζεται από όλα τα µέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόµος αυτός. Τα µέλη µετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε συνεταιρισµούς που έχουν περισσότερα από χίλια µέλη, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους - µέλη του συνεταιρισµού, που εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα µε τον αριθµό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθµός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησής τους καθορίζονται από το καταστατικό". *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.

Ν.2515/1997 Α 154 - Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3. Αστικοί συνεταιρισμοί

2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.1667/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική η έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος αυτός. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε συνεταιρισμούς που έχουν περισσότερα από χίλια μέλη. το καταστατικό μπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους -μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησης τους καθορίζονται από το καταστατικό."

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συµβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα για συζήτηση, το εποπτικό συµβούλιο ή το 1/10 των µελών του συνεταιρισµού, αλλά όχι λιγότερα από τρία µέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη µέρα της γενικής συνέλευσης µε προσωπικές επιστολές ή µε άλλο πρόσφορο µέσο, που ορίζεται από το καταστατικό. Αν το διοικητικό συµβούλιο δε συγκαλέσει τη γενική συνέλευση µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού συµβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα µισά τουλάχιστο µέλη του συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ηµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, εφ` όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέµπτο τουλάχιστον των µελών του συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ηµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όσα µέλη και αν παρίστανται, ο αριθµός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά.

4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη µεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισµού, τη µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισµό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισµού ή τη µεταβολή του τρόπου διανοµής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση µελών του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου και των κατά το άρθρο 12 αντιπροσώπων του συνεταιρισµού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρία των µελών.

"Προκειµένου για καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισµούς καθώς και σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας σε συνεταιρισµό οποιουδήποτε είδους για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά συν ένα τουλάχιστο µέλη. Η επαναληπτική συνέλευση, για θέµατα αυτής της παραγράφου σε καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισµούς βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ένα τρίτο τουλάχιστον των µελών. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση για θέµατα αυτής της παραγράφου σε καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισµούς µε πάνω από χίλια µέλη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τετρακόσια µέλη." ***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.23 του άρθρου 27 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137).

Ν.2166/1993 - Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 27. Οργανωτικά θέματα

23.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 τροποποιείται ως εξής:
"Προκειμένου για καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισμούς καθώς και σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας σε συνεταιρισμό οποιουδήποτε είδους για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστο μέλη. Η επαναληπτική συνέλευση, για θέματα αυτής της παραγράφου σε καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισμούς βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση για Θέματα αυτής της παραγράφου σε καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς με πάνω από χίλια μέλη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τετρακόσια μέλη".

5. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα µέλη ο πρόεδρος και ο γραµµατέας της συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα ένα µέλος του συνεταιρισµού που υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο. Στη συνέλευση µπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθµού. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η γενική συνέλευση δεν περιλαµβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτήν η συζήτηση για τα θέµατα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό των µελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εµπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισµού και ισολογισµού και για προσωπικά θέµατα η ψηφοφορία είναι µυστική. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και εποπτικού συµβουλίου δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν στα θέµατα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των ψηφισάντων των µελών.

"Στα θέµατα του άρθρου 5 παρ. 4 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του συνεταιρισµού, προκειµένου δε για καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισµούς πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέµπτων των µελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης." ***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.24 του άρθρου 27 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137).

Ν.2166/1993 - Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 27. Οργανωτικά θέματα

24.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.1667/1986 τροποποιείται ως εξής:
"Στα θέματα του άρθρου 5 παρ. 4 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού, προκειμένου δε για καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισμούς πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων των μελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης."

7."Τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών των οργάνων του συνεταιρισµού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Στις εκλογές συνεταιρισµών µε πάνω από πεντακόσια (500) µέλη παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόµενος από τον προϊστάµενο του πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισµού". *** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.

Ν.2515/1997 - Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 3. Αστικοί συνεταιρισμοί

3.Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν.1667/1986 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην αρχή της παραγράφου αυτής προστίθεται το εξής εδάφιο: 
"Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) 
τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισμού."
β. Μετά το εδάφιο της παραγράφου αυτής που ορίζει ότι "Το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο", προστίθεται το εξής εδάφιο: 
"Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, που μπορεί να τεθούν για την εκλογή των μελών ,του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, είναι μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) του αριθμού των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο."

Στους συνεταιρισµούς που έχουν πάνω από εκατό µέλη η εκλογή των µελών του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου γίνεται µε βάση συνδυασµούς υποψηφίων και µεµονωµένες υποψηφιότητες και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι αναγράφονται, στο ψηφοδέλτιο µε αλφαβητική σειρά. Το καταστατικό µπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. "Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο αριθµός των σταυρών προτίµησης, που µπορεί να τεθούν για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού και του Εποπτικού Συµβουλίου, είναι µέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κλάσµα µεγαλύτερο του ηµίσεως, ο αριθµός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο".

*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.

Κάθε µέλος του συνεταιρισµού ψηφίζει όσους υποψηφίους του συνδυασµού της προτίµησής του επιθυµεί, µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των µελών του εκλεγόµενου οργάνου, µε σταυρό που σηµειώνεται δίπλα στο όνοµα κάθε υποψήφιου. Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίµησης ή έχουν σταυρούς περισσότερους από τον αριθµό των συµβούλων που θα εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίµησης. Οι έδρες του διοικητικού συµβουλίου κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του διοικητικού συµβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσµατος ο πλησιέστερος προς το κλάσµα ακέραιος αριθµός αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Αν το κλάσµα ισούται µε το µισό της µονάδας, ως εκλογικό µέτρο θεωρείται ο µεγαλύτερος ακέραιος αριθµός. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συµβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος υποψήφιος εκλέγεται µόνο αν λάβει αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο τουλάχιστον µε το εκλογικό µέτρο. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες κατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού µέτρου κατά τη σειρά του αριθµού των υπολοίπων. Οι έδρες, που µένουν αδιάθετες και µετά την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση. Από κάθε συνδυασµό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασµού είναι αναπληρωµατικοί κατά τη σειρά του αριθµού σταυρών προτίµησης που πήραν. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασµός που λαµβάνει την απόλυτη πλειοψηφία πλειοψηφεί και στο διοικητικό συµβούλιο. *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.3 Ν.2515/1997 Α 154.

Ν.2515/1997 - Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 3. Αστικοί συνεταιρισμοί

2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.1667/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική η έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος αυτός. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε συνεταιρισμούς που έχουν περισσότερα από χίλια μέλη. το καταστατικό μπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους -μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησης τους καθορίζονται από το καταστατικό."

Άρθρο 6:

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέµατα του συνεταιρισµού.

2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισµού.

γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισµών εργασίας και προσωπικού.

δ) Η συµµετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.

ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισµού, ανάλογα µε τους σκοπούς τους, ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των προϊόντων τους.

στ) Η έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης.

ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του συνεταιρισµού σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις.

η) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιµετώπιση έκτακτων ζηµιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

3. Η γενική συνέλευση µπορεί µε απόφαση της να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα του εδ. ε` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού στο διοικητικό συµβούλιο.

bottom of page