top of page

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4179/2013 - ΦΕΚ Α΄175/8.8.2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

Please reload

ΜΕΡΟΣ Α'

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 2: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
Άρθρο 3: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
Άρθρο 4: Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)
Άρθρο 5: Ειδικές διατάξεις για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 6: Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 7: Ξενώνες φιλοξενίας νέων
Άρθρο 8: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού και Ε.Ο.Τ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 9: Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιμένων
Άρθρο 10: Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων
Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών λιμένων
Άρθρο 12: Λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα
Άρθρο 13: Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

 

ΜΕΡΟΣ Β'
ΡΥΘΜIΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣ!ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕ!ΟΥ ΤΟΥΡ!ΣΜΟΥ ΚΑ! ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α'
ΡΥΘΜΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 14: Μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 στο Υπουργείο Τουρισμού
Άρθρο 15: Ανασυγκρότηση γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ, τουριστικοί εντεταλμένοι και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 16: Αναστολή λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άρθρο 18: Παρατηρητήριο Τουρισμού
Άρθρο 19: Σύσταση διατομεακών επιτροπών σε θέματα τουρισμού
Άρθρο 20: Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός

 

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Άρθρο 22: Διαθέσιμα κεφάλαια ΞΕΕ
Άρθρο 23: Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς
Άρθρο 24: Ειδικές ρυθμίσεις για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 25: Καθορισμός ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού
Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 3498/2006
Άρθρο 27: Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης
Άρθρο 29: Δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων
Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012
Άρθρο 31: Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων και τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005
Άρθρο 33: Προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του ν. 3342/2005
Άρθρο 34: Μαρίνα Ζέας
Άρθρο 35:  Χρονομεριστικές μισθώσεις
Άρθρο 36: Ειδικές διατάξεις για τουριστικά καταλύματα
Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής
Άρθρο 38: Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 187 του ν. 4070/2012 περί συστάσεως του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού.
Άρθρο 39: Ρυθμίσεις ΤΑΙΠΕΔ
Άρθρο 40: Αλιευτικός τουρισμός
Άρθρο 41: Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων

 

ΜΕΡΟΣ Δ'
ΤΕΛΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 44
Άρθρο 45
Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

ΜΕΡΟΣ Α'

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων

1.α. Ως «οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» ορίζεται η περιοχή που αναπτύσσεται βάσει ενιαίου σχεδιασμού, προκειμένου να λειτουργήσει κατά κύρια χρήση ως οργανωμένος χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού αναψυχής και άλλων συνοδευτικών του τουρισμού, δραστηριοτήτων.
β. Ως «οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων» νοούνται ιδίως: αα) Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α' 254), όπως τροποποιείται με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
ββ) Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Τουρισμού (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 (Α' 207), στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισμού αναψυχής.
γγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α' 124), στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού αναψυχής.
δδ) Τα Δημόσια Ακίνητα, των οποίων ο βασικός χωρικός προορισμός, σύμφωνα με τα οικεία εγκεκριμένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α' 152) είναι ο τουρισμός αναψυχή ή η δημιουργία παραθεριστικού τουριστικού χωριού ή ο συνδυασμός των παραπάνω χρήσεων.
εε) Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α' 204) για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.
2.Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για την οριοθέτηση, το χαρακτηρισμό, τον καθορισμό ή τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων της παραγράφου 1β ορίζονται από τις οικείες για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων διατάξεις.
3.Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των περιοχών που υπάγονται στις κατηγορίες Α', Β', Δ', Ζ' και στις παράκτιες περιοχές της κατηγορίας Ε' του άρθρου
4της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β'1138) με ανώτατο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης τον προβλεπόμενο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων της παραγράφου 1β.
Ειδικότερες κατευθύνσεις ανά κατηγορία περιοχής μπορεί να καθορίζονται με το εκάστοτε ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό.
4.α.Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων με ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό συντελεστή δόμησης 0,05:
αα) Στις ορεινές περιοχές της κατηγορίας ΣΤ' του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε εντός της οικείας δημοτικής ενότητας.
ββ) Στα νησιά της Ομάδας ΙΙ της κατηγορίας Ε' με επιφάνεια μεγαλύτερη των 90 τ.χλμ. του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στα νησιά Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Εύβοια ισχύει ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε εντός της οικείας δημοτικής ενότητας.
β. Για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στα νησιά της κατηγορίας Ε' του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με επιφάνεια μικρότερη των 90 τ.χλμ. εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
γ. Στα νησιά της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παραγράφου Ε' του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
δ. Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α' 60). Εφόσον στους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται και εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι συγκεκριμένες εκτάσεις διέπονται από τα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας. Στην περίπτωση αυτή στην οικεία πράξη έγκρισης ή καθορισμού ή οριοθέτησης και χαρακτηρισμού ή δημιουργίας εκάστου οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δημιουργία και λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του υπό ίδρυση υποδοχέα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων υποβάλλεται, ως τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 (Α' 209).
5.Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εφαρμόζονται και για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α'180), όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 2
Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

1.α. Στο τέλος της περίπτωσης Γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α' 118), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/ 2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού: μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που αποτελούν τμήμα των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.»
β. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 προστίθεται υποπερίπτωση δδ' ως εξής: «δδ. Οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
2.Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας πέντε (5) αστέρων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. και τα οποία πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον: αα) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας ή διέθεταν την τελευταία πενταετία ειδικό σήμα λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, ββ) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή
επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται και γγ) ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,15.
β. Στην περίπτωση που ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής είναι μεγαλύτερος του 0,15 έως 0,20, η υπαγωγή στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Είτε καταβάλλεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. Η αντικειμενική αξία ορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισφορά καταβάλλεται ανά μεταβιβαζόμενη αυτοτελή ιδιοκτησία το αργότερο έως τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς, ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
ββ) Είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15.
γγ) Είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,15 συντελεστή δόμησης.
γ. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,20 είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,20 είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δόμησης.
δ. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράφου 2α, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.
ε. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής οι κατασκευές που έχουν ρυθμισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010, ή έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, θεωρούνται ως νομίμως υλοποιημένη δόμηση και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του νομίμως υλοποιημένου συντελεστή δόμησης.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 4067/2012 (Α' 79), για τα οποία είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011, καθώς και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων, για τα οποία είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011.»
3.Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος, είναι δυνατόν να υπάγονται στο καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/ 1986 (Α' 167). Το ποσοστό του ανωτέρω ξενοδοχείου, το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητάς του προκειμένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση υφιστάμενου ξενοδοχειακού καταλύματος, που μετατρέπεται σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, το ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν. 1652/19β6 (Α'167) και της υπ’ αριθμ. Α.9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/11.12.1987 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β' 719).»
4.α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Για την έκδοση της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταλληλότητα γηπέδου στην απόφαση καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παραγράφου 5, και έκθεση χωροταξικής θεώρησης ως αυτοτελές παράρτημα της ΜΠΕ, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές και η ένταξη στο χώρο του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τα προτεινόμενα έργα και δραστηριότητες σε συνάρτηση και με το χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του τουρισμού με αναφορά σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (μεγέθη τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, κατάσταση γενικής και ειδικής τουριστικής υποδομής κ.λπ.), καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Σε περίπτωση χωροθέτησης σύνθετου τουριστικού καταλύματος σε νησί, πλην των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, καθώς και της Εύβοιας στην έκθεση χωροταξικής θεώρησης εξετάζονται τα παραπάνω στοιχεία και χαρακτηριστικά της συνολικής επιφάνειας του νησιού. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του υφιστάμενου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες και να ρυθμίζονται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, κατισχύουν των κατευθύνσεων του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.»
γ. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 μετά τη λέξη «έργα,» προστίθενται οι λέξεις «ή φυσικά εμπόδια».
5.Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά, εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται ως εξής:
αα) σε 55% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10,
ββ) σε 70% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 η παύση λειτουργίας του γηπέδου γκολφ, με στόχο τη μόνιμη διακοπή λειτουργίας του, ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και επιστρέφεται εντόκως από της έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης τυχόν επιδότηση για την κατασκευή του ξενοδοχειακού καταλύματος και του γηπέδου γκολφ.»
6.Η περίπτωση ε'της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Για όλες τις κατασκευές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ισχύουν οι όροι δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού του ν. 4067/2012(Α' 79). Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα διαμερίσματα δωμάτια, που μετατρέπονται σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8, για τις οποίες ισχύουν οι υφιστάμενες κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας διατάξεις.»

Άρθρο 3
Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

1.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση Δ' ως εξής:
«Δ. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
Είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»
2.α. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται επί υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον:
αα) έχουν κατασκευασθεί νομίμως ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 7 του ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011,
ββ) διαθέτουν σε ισχύ Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή διέθεταν την τελευταία πενταετία Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.
β. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τμημάτων των ξενοδοχείων
συνιδιοκτησίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της συνολικής επιφάνειας των χώρων διαμονής.
γ. Οι φορείς διαχείρισης του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
δ. Η επενδυτική δαπάνη των προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση τμημάτων δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί, επιστρέφεται.
ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και επί των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας.
3.Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως:
α. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή μισθωτών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, β. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών και οι περιορισμοί αυτών, γ. ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών,
δ. οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και ε. οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεσμεύει όλους.
4.Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορούν να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.
5.Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
6.Τα εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Άρθρο 4
Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)

1.Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
«γ. Δρόμοι ή άλλα φυσικά εμπόδια ή τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης και εφόσον το φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (εθνικές οδοί, επαρχιακές οδοί μεγάλης κυκλοφορίας, ποταμοί, χείμαρροι, κ.λπ.), πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του/των γηπέδου/ων μέσω γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης των τμημάτων με κατάλληλο τεχνικό έργο. Με το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Π.Ο.Τ.Α. καθορίζονται τα αναγκαία, για την αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου, τεχνικά έργα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή να μετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για τη εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες αγροτικές οδούς. Στην περίπτωση κατάργησης δημόσιων αγροτικών οδών η σχετική πρόταση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος υπογράφεται και από τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»
2.Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Οι Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσονται από τον ίδιο φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α. ή σε περίπτωση που αποτελείται από περισσότερα τμήματα το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 800 στρέμματα και να είναι ιδιόκτητο κατά 80% τουλάχιστον.
β. Οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τουριστικές επενδύσεις που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τη διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού Π.Ο.Τ.Α.
γ. Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ'166). Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικίας επιτρέπεται εντός Π.Ο.Τ.Α. μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τουριστικά καταλύματα κατηγορίας πέντε ή/και τεσσάρων αστέρων με συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 1.000 κλινών και δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που αποτελούν τμήμα Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Π.Ο.Τ.Α. λαμβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής.»
3.Η περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3105/2003 (Α' 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Στην περίπτωση που η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. δεν πολεοδομείται, επιτρέπεται: ί) η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών (οριζοντίων και καθέτων) επί των τυχόν εγκρινόμενων μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ίί) η σύσταση μόνο κάθετων ιδιοκτησιών επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και ίίί) η δια συμβάσεων, καταρτιζόμενων μεταξύ του φορέα της Π.Ο.Τ.Α. και τρίτων, παραχώρηση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα υφισταμένων εντός Π.Ο.Τ.Α. τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τμήματα των οποίων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους.
Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Π.Ο.Τ.Α., καθώς και η κατάρτιση με συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α., κατά τα πρότυπα του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. 125/25.1.2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β'195). Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για το σύνολο των εντός της Π.Ο.Τ.Α. ή του διακεκριμένου τμήματος αυτής εκτάσεων και λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισμό τους από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, δρόμους, ρέματα κ.λπ.
Όλες οι επιτρεπόμενες να εγκατασταθούν σε αυτή χρήσεις υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20.1.1988 προεδρικού διατάγματος (Δ' 61) με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά παρακάτω. Η παραχωρούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της ενότητας Ε' (ειδικές διατάξεις και περιορισμοί) του προαναφερόμενου διατάγματος στους οικείους Ο.Τ.Α., έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α. περιεχόμενης έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, οι εκτάσεις της Π.Ο.Τ.Α. νοούνται ως ενιαίο σύνολο.»

Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
1.Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και εντός γηπέδου σύνθετου τουριστικού καταλύματος και για τις μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός των Π.Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 209/1998 (Α' 169) για τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις από οδούς, που ισχύουν για περιοχές μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ' 181).
2.Για τη δόμηση των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων κτισμάτων εντός εκτάσεων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και γήπεδα γκολφ, ο ισχύων συντελεστής δόμησης εφαρμόζεται επί της συνολικής έκτασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η έκταση του γκολφ, η επιτρεπόμενη όμως δυναμικότητα σε κλίνες των τυχόν κατασκευαζόμενων εντός της έκτασης ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται βάσει των οικείων προδιαγραφών του Ε.Ο.Τ. επί της απομένουσας έκτασης, αν από τη συνολική έκταση αφαιρεθεί η απαιτούμενη ελάχιστη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, για την εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ.
3.Τα κτήρια των τουριστικών καταλυμάτων σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις εντός ΠΟΤΑ και οι κατοικίες εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ύψους μέχρι και 7,50 μέτρα, τοποθετούνται σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4.Σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε τουριστικά καταλύματα πέντε (5) αστέρων, που διαθέτουν συνολικό πρόσωπο σε παραλία άνω των 100 μέτρων, επιτρέπεται, επί τμημάτων με συνολικό μήκος μέχρι το 20% του συνολικού επί παραλίας προσώπου, η εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, μέγιστου ύψους 3,5 μέτρων μέχρι τη γραμμή παραλίας ή σε απόσταση δέκα (10) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία.
5.Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, έμπροσθεν σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών καταλυμάτων πέντε (5) αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300) κλινών ή οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή μετασκευή υφισταμένων εξεδρών επί πασάλων ή πλωτών προβλητών ή μόλων, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 μέτρα και ύψους από την επιφάνεια της θάλασσας έως 1μέτρο για την επιβίβαση και αποβίβαση, από σκάφη μήκους έως 8 μέτρων, πελατών του τουριστικού καταλύματος. Εφόσον η κατασκευή είναι μόνιμη τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση που η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.
6.Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κατασκευή (ξύλινων) διαδρόμων επί πασάλων, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 μέτρα, που καταλήγουν σε εξέδρα, μέγιστου εμβαδού 100 τετραγωνικών μέτρων, φέρουσα κινητά ή μόνιμα στέγαστρα, πέργκολες, στοιχεία ανάπαυσης και εξυπηρέτησης λουομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Οι εγκαταστάσεις να εντάσσονται σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300) κλινών.
β. Για την κατασκευή τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εφόσον η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300) κλινών με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.
7.Εφόσον οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων βρίσκεται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσοτέρων δήμων, είναι δυνατόν με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, οι εκ του νόμου πολεοδομικές και λοιπές διοικητικές αρμοδιότητες επί του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων να περιέρχονται σε έναν εκ των δήμων αυτών.
8.Επιτρέπεται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις η διάνοιξη οδών και λοιπών συνοδών έργων για την εξυπηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό εμβαδόν των διανυσσομένων οδών δεν προσμετράται στο ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό 20% του δάσους ή της δασικής έκτασης των προς διάθεση για τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις χώρων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 51 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011.

Άρθρο 6
Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Στο άρθρο 150 του ν. 4070/2012 (Α'82) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011, εκτός από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού για την έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, ή διοικητική πράξη έγκρισης ή δημιουργίας ή ίδρυσης οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.
β. Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.
γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία για το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής που περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα κατά το μέρος που τα δικαιολογητικά αυτά δεν προβλέπονται ή δεν επικαλύπτονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.»

Άρθρο 7
Ξενώνες φιλοξενίας νέων

1.Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3498/2006 (Α' 230), προστίθεται υποπερίπτωση στ' ως εξής:
«στ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων:
Ως ξενώνες φιλοξενίας νέων χαρακτηρίζονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, που αποτελούν χώρους διαμονής προσώπων εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ.»
2.α.Οι επιχειρήσεις των ξενώνων φιλοξενίας νέων ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της παραγράφου αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι όροι ασφαλείας, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία των ξενώνων φιλοξενίας νέων. Με τις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη της δυναμικότητας σε κλίνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται οι τάξεις των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατάταξης, οι εξαιρέσεις από αυτή, η διαδικασία για τη μετάταξη των μετασκευαζομένων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων σε ξενώνες φιλοξενίας νέων από την κατηγορία και λειτουργική μορφή στην οποία ανήκουν σε τάξεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι περιοχές τουριστικά ελεγχόμενης ανάπτυξης για τη δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας νέων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανά περιοχή και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται η εκμίσθωση κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μέχρι ένα έτος.
β. Επιτρέπεται η επισκευή ή μετασκευή υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 ή πολυώροφων οικοδομών σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προηγούμενης περίπτωσης.
γ. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων διέπονται από Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτό καθορίζονται: α) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενώνα φιλοξενίας νέων, β) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς τους χρήστες του ξενώνα φιλοξενίας νέων, γ) ο τρόπος τιμολόγησης των τιμών των δωματίων ή διαμερισμάτων, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους χρήστες ή μισθωτές, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών, δ) οι προϋποθέσεις και διαδικασία μίσθωσης κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών, η καταβαλλόμενη εγγύηση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού.
δ. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται επίσης, η φιλοξενία και διαμονή φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών, επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων μπορούν να συμβάλλονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όλων των βαθμίδων.
ε. Ιδιοκτήτες υφιστάμενων ξενοδοχείων ή πολυώροφων οικοδομών εντός ιστορικών κέντρων πόλεων ή ιστορικών τόπων που μετασκευάζονται σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, μπορούν να υπάγονται στα κίνητρα αποκατάστασης του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 (Α' 249). Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής οι προθεσμίες του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 παρατείνονται μέχρι 31.12.2018.
στ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 δεν εφαρμόζεται στους ξενώνες φιλοξενίας νέων.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού και Ε.Ο.Τ.

1.Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί: α) Να καταργείται η υποχρέωση έντυπης υποβολής και να θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου έργων κατηγορίας Β κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.
β) Να καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων των ανωτέρω και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων.
γ) Να καθορίζονται το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες.
δ) Να καθορίζονται το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων.
ε) Να καθορίζονται οι διαδικασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ.
στ) Να καθορίζονται οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
ζ) Να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
2.Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1:
α) Κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημόσιων αρχών και πολιτών για την υποβολή, έγκριση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση έγκρισης καταλληλότητας έργων κατηγορίας Β, μελετών και χορήγησης σήματος λειτουργίας μπορεί να εκτελείται ηλεκτρονικά.
β) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρισης καταλληλότητας έργων κατηγορίας Β, μελετών και χορήγησης σήματος λειτουργίας μπορεί να εκτελείται ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα, απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται αμελλητί στο διαδίκτυο.
3.Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 και παρέχονται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 9
Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιμένων

1.Η παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α'82) αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α. Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιμένες, χορηγείται άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση, ότι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα θα υποβάλει μέχρι τις 30.4.2014 αίτηση συνοδευόμενη από τη νόμιμη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που έχει καταρτισθεί με τον εκπρόσωπο της δημόσιας αρχής ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 10.1 του άρθρου 160 με στοιχεία β', δ' και ε' του ν. 4070/2012, ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του ν. 2160/1993 τουριστικούς λιμένες, αποφάσεις με τις οποίες η δημιουργία και λειτουργία τους έχει νομίμως εγκριθεί. Για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3986/ 2011, την αίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος φορέας διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος φορέας διαχείρισης.
β. Σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Αν, αντί για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, υποβάλλεται βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, ο αιτών υποχρεούται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, εκτός εάν τεκμαίρεται ότι η μη έγκαιρη έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. οφείλεται σε υπαιτιότητα της αδειοδοτούσας υπηρεσίας.
γ. Εφόσον μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση αυθαίρετη τροποποίηση της εγκεκριμένης διά της οικείας πράξης χωροθέτησης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, εξαιρουμένων κτιρίων και κατασκευών που τυχόν έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 η εγκεκριμένη διοικητική πράξη δημιουργίας του τουριστικού λιμένα τροποποιείται αναλόγως και το συμβατικό αντάλλαγμα της καταρτισθείσας σύμβασης παραχώρησης αναπροσαρμόζεται με αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ή και της υπουργικής απόφασης παραχώρησης, στην οποία καθορίζονται επιπλέον οι επί μέρους όροι και οι λεπτομέρειες καταβολής. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος μπορεί να συμφωνείται αναδρομικά και μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η αύξηση της εγκεκριμένης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου από τον υπόχρεο, η σύμβαση παραχώρησης μπορεί να καταγγέλλεται ή η υπουργική απόφαση παραχώρησης να ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ανακαλείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.»
2.Στο άρθρο 166 του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Αιτήσεις χωροθέτησης τουριστικών λιμένων που έχουν κατατεθεί προ της έναρξης ισχύος του ν. 4070/ 2012, διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς του ν. 2160/1993.»

 

Άρθρο 10
Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
   «1.α. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος, επικαρπωτής ή επιφανειούχος του παράκτιου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να κατασκευάσει μαρίνα.
   β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών, ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/ 1986, όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ' 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 20.000 τ.μ., γίνεται σε δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου
   γ. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα:
   αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1000 η ακριβής έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης.
   ββ. Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία/τράπεζες/κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια/ αναψυκτήρια/κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού/πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια/γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.
   γγ. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η έκταση της απαιτούμενης περίφραξης. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης.
   δδ. Εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία της μαρίνας, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης 107017/2006 των Υπουργών    Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β' 1225).
   δ. Για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα', ββ' και γγ' της προηγούμενης περιπτώσεως γ' και έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της ΣΜΠΕ, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες για την περιοχή της μαρίνας γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα όρια της χερσαίας ζώνης, καθώς και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης και όρους δόμησης, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο εν όψει του ειδικού και σύνθετου χαρακτήρα της μαρίνας, τεκμηριώνεται ειδικώς στην παραπάνω ειδική έκθεση και δεν ανατρέπεται πάντως η γενική χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Εφόσον εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ή στα όρια αυτής υπάρχουν μη οριοθετημένα υδατορέματα, με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται επίσης οι προσωρινές οριογραμμές των ανωτέρω υδατορεμάτων, καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερες των 20 μέτρων από την προσωρινή οριογραμμή. Για τον καθορισμό των προσωρινών οριογραμμών, ο ενδιαφερόμενος, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης, υποβάλλει επιπλέον και τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων προτείνονται οι προσωρινές οριογραμμές των υδατορεμάτων, ενώ επιπλέον αποτυπώνει τις σχετικές οριογραμμές στο τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.
   ε. Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζεται και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασμού μαρινών που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της περιπτώσεως β', συμπεριλαμβανομένων και των μαρινών που είχαν χωροθετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 5 και 41 του παρόντος νόμου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στον γενικό σχεδιασμό των ανωτέρω μαρινών. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η σκοπούμενη τροποποίηση υποβάλλεται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, μόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β'1225), ότι ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
   στ. Την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της χωροθέτησης κατά το οποίο εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία της μαρίνας, οι απαιτούμενες προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα υποδομής, οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης και οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση της μαρίνας, καθώς και τη λειτουργία αυτής, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ' και ζζ'. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μετά από υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5».
   2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
   «Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή παραλίας».
   3. Η περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
   «(δ) Φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης (σε δυο αντίτυπα).»
   4. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
   «3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρινών, πλην αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
   Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε ένα μόνο αντίγραφο) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανεξαρτήτως της κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία των παραγράφων 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ' και ζζ'. Επίσης διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο προκειμένου να εκφέρει την άποψή του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού φακέλου περί της σκοπιμότητας δημιουργίας της νέας μαρίνας. Σε περίπτωση μη απάντησης του οικείου Δήμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται συμφωνία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας».
   5. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
   «4. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.
Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τροποποίηση αυτής, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενο-λεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης, και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση και λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
   6.α. Στην παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
   «Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών χωρίς ευθύνη του φορέα διαχείρισης της μαρίνας.»
   β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   «Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, η υπουργική απόφαση χωροθέτησης του άρθρου αυτού δύναται να ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.»
   7. Στην παρ. 10.2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής:
   «Για την προέγκριση και την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού λιμένα (περιλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων) αρμόδια είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της προέγκρισης και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154 του ν. 4070/ 2012, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 3 περίπτωση α' υποπερίπτωση γγ' και περίπτωση γ' του ν. 4002/2011, όπως η περίπτωση γ' προστίθεται με τον παρόντα νόμο. Αντί της έγκρισης δόμησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιμένα».
   8. Στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, προστίθεται νέα παράγραφος 10.4 ως εξής:
   «10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων, αγκυροβολίων και ξενοδοχειακών λιμένων, τα παραπάνω έργα ανήκουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της εκσκαφής έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη του τουριστικού λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες του και να παραχωρηθεί χωρίς δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ή με σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις κείμενες διατάξεις, κατά τον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού είτε μέσω κατάλληλης γεφύρωσης ή άλλου τεχνικού έργου, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.»
   9. α. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 διαγράφεται το εδάφιο «Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης -παραχώρησης πέραν των ως άνω α' έως στ' δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων» και αντικαθίσταται από το εδάφιο «Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
   β. Στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 31».
   γ. Στην παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.
   δ. Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 και η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.
   ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 διαγράφεται η φράση «με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και στο δεύτερο εδάφιο η φράση «στην οικεία Νομαρχία και στον οικείο Ο.Τ.Α.» αντικαθίσταται από τη φράση «στον οικείο Δήμο».
   στ. Στην παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στις παραγράφους 3, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 31.

Άρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών λιμένων

1.Η περίπτωση α' της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως εισήχθη με το άρθρο 158 παρ. 3 του ν. 4070/ 2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής σε εμπορικούς ή αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα σκάφη, για τα οποία ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα βεβαιώνει την αδυναμία ελλιμενισμού τους».
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις του από 1.3/5.3.2004 π.δ. (Α' 254) που ρυθμίζουν τα επιμέρους ποσοστά στην επιτρεπόμενη δόμηση και στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης των επιμέρους ζωνών των περιοχών τουριστικών αγκυροβολίων λιμένων αναψυχής της παραλιακής ζώνης που ρυθμίζονται με το π.δ. 1.3/ 5.3.2004 και να προσδιορίζονται υπαίθριες εγκαταστάσεις τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων τεκμηριώνεται ειδικώς στην σχετική μελέτη τροποποίησης, ως εξής: α) δεν μεταβάλλονται τα όρια και οι συνολικοί, ανά ζώνη, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, β) δεν αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας, προορισμός και πολεοδομική λειτουργία της κάθε ζώνης ή περιοχής και γ) δεν περιλαμβάνονται ή δεν θίγονται στην ζώνη εκτάσεις ή τμήματα που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας με βάση τη δασική ή την αρχαιολογική νομοθεσία.
3.Η παρ. 5 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση των τιμολογίων ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα στο Υπουργείο Τουρισμού».
4.Για την έγκριση κανονισμών λειτουργίας και την προηγούμενη γνωστοποίηση τιμολογίων ελλιμενισμού υφιστάμενων και προβλεπόμενων σε ειδικές ρυθμίσεις ναυταθλητικών μαρινών εφαρμόζονται αναλογικά οι οικείες διατάξεις του άρθρου 31α του ν. 2160/1993. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός τουριστικού λιμένα.

Άρθρο 12
Λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα

Στο τέλος του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (Α' 112) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε εμπορικά καταστήματα, που βρίσκονται μέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων. Με απόφαση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τα καταστήματα του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατό να λειτουργούν, με απασχόληση προσωπικού, Κυριακές και αργίες για την εξυπηρέτηση των διαρκών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας εργατικής νομοθεσίας».

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού οριοθετούνται τα υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας:
α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,
γ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ζ. Καρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων,
ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,
ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ιδ. 35 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,
ιε. Καϊμακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας,
ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ιη. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας, ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. κ. Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.
β. Για την οριοθέτηση των χιονοδρομικών κέντρων της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα της εκτάσεως ή των εκτάσεων επί των οποίων εκτείνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, σε κλίμακα 1:5000 και ενταγμένα στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87. Στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και κτίσματα, οι δρόμοι προσπέλασης με υψόμετρα και περιγραφή (πλάτος και χαρακτηρισμός) και το όριο της εκτάσεως ή των εκτάσεων με πλήρη περιγραφή (ονομασία κορυφών, πίνακα συντεταγμένων) και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.
2.α. Στα υφιστάμενα και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού χιονοδρομικά κέντρα της παραγράφου 1, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 31.12.2014, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων θα υποβάλουν στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. μέχρι την 31.12.2013 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β', γ', ε', ζ', θ', ι', ια', ιβ', ιγ', ιδ', ιε' της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Β' 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης», καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια Αρχή. Τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων δύνανται να τροποποιούνται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
β. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άδεια λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου. Ο αιτών υποχρεούται εντός S μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να υποβάλει τη ΜΠΕ στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προσκομίσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού την ΑΕΠΟ όταν εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4042/2011 (Α' 24).
   3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3105/2003 (Α' 29) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
   «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων».

ΜΕΡΟΣ Β'
ΡΥΘΜIΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣ!ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕ!ΟΥ ΤΟΥΡ!ΣΜΟΥ ΚΑ! ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α'
ΡΥΘΜΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ.

 

Άρθρο 14
Μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 στο Υπουργείο Τουρισμού

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και υπάγεται στον Υπουργό Τουρισμού.
   2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ρυθμίζονται τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την μεταφορά της υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου εξακολουθούν να ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ.
   3. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 148 του ν. 4070/2012, αντικαθίστανται
ως εξής:
   «Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».
   4. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
   «Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ.
   5. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
   «γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου του Ε.Ο.Τ., η οποία συνοδεύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δόμησης του οικείου δήμου παραμένει η αρμοδιότητα έκδοσης και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών τουριστικών εγκαταστάσεων που έλαβαν καταλληλότητα οικοπέδου ή έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων».
   6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
   «β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της, καθώς και για απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών νέων ή/ και υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής σε τουριστικά καταλύματα των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, καθώς και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος.
   7. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου β' της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
   «Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων συνιστώνται είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου. Στις θέσεις αυτές μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή να μετατάσσονται με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης υπάλληλοι από το Δημόσιο, καθώς και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει, η δε διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.»

 

Άρθρο 15
Ανασυγκρότηση γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ, τουριστικοί εντεταλμένοι και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

1.Το άρθρο 23 του π.δ. 343/2001 (Α' 231), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
1.Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Τις υπηρεσίες αυτές συγκροτούν τα Γραφεία Εξωτερικού, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:
α) Γραφείο Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
β) Γραφείο Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.
γ) Γραφείο Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
δ) Γραφείο Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία, Ελβετία και την Ουγγαρία.
ε) Γραφείο Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία.
στ) Γραφείο Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
ζ) Γραφείο Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. (εκτός Βαλτικής).
η) Γραφείο Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και τοπική αρμοδιότητα την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.
θ) Γραφείο Σκανδιναβίας με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τις χώρες της Βαλτικής.
ι) Γραφείο Σερβίας με έδρα το Βελιγράδι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία.
ια) Γραφείο Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
ιβ) Γραφείο Τουρκίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία.
ιγ) Γραφείο Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ.
ιδ) Γραφείο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο.
ιε) Γραφείο Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.
ιστ) Γραφείο Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.
ιζ) Γραφείο Βραζιλίας με έδρα το Σάο Πάολο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τις χώρες της Νότιας Αμερικής.
2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Γραφεία ή παραρτήματα αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων ή των παραρτημάτων και να μεταφέρεται η έδρα αυτών.
3.Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., με τον οποίο ρυθμίζεται ιδίως η δομή τους, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού, η σχέση τους με την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλο θέμα λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.»
2.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού μπορούν να συνιστώνται θέσεις τουριστικών εντεταλμένων στις πρεσβείες ή στα γενικά προξενεία ή στα προξενεία στις πόλεις όπου δεν υπάρχει έδρα γραφείου εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Στις θέσεις αυτές μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. ή να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα. Ως προς τα προσόντα των υποψηφίων εφαρμόζεται το άρθρο 27 του π.δ. 343/2001 για τα προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Οι τουριστικοί εντεταλμένοι στεγάζονται στα κτήρια των κατά τόπους πρεσβειών, προξενείων ή ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από το Υπουργείο Τουρισμού θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 2685/ 1999 (Α' 35), όπως ισχύει. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από τον Ε.Ο.Τ. θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει. Το επίδομα αλλοδαπής βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων.
β. Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπο πρεσβειών ή προξενείων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού, καθώς και μετά από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, η δε μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. Κατά τα λοιπά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών, εάν δε το προσλαμβανόμενο επιτόπιο προσωπικό έχει την ελληνική ιθαγένεια τότε οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εκτός από τα επιδόματα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφόσον προβλέπεται η καταβολή τους από το δίκαιο που διέπει την εργασιακή σχέση του προσωπικού του άρθρου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης.
3.Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αίί της παρ. Α' του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001 (Α' 231), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4049/2012 (Α' 35), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ ανεξαρτήτως κλάδου θέσεις 28 με βαθμό τουλάχιστον Ε'».
4.Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Οι θέσεις της περίπτωσης Αίί του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:
α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Σκανδιναβίας, Κάτω Χωρών και Κίνας.
β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.»
5.Το άρθρο 30 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30 Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Ε.Ο.Τ.
1.Σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας, η θέση καλύπτεται από τους πίνακες του άρθρου 28 παράγραφος 3 και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής αυτής θέσης:
α) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ή του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος ή β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.
2.Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων επιτρέπεται: α) η μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου ή β) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.
3.Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
4.α.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου του Ε.Ο.Τ που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εξωτερικού, σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού ή η επαναφορά του στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.
β. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η διάρκεια της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
5.Η μετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση. Ο υπάλληλος με τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία προέλευσης χωρίς άλλη διατύπωση.
6.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπαση ή μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες».
6.Η υποπερίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 343/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί».
7.Υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) που κατά την δημοσίευση του ν. 4049/2012 υπηρετούσαν σε θέσεις προϊσταμένων γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 2532 του π.δ. 343/2001, όπως ισχύει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν ανάκληση της απόσπασης πριν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2532 του π.δ. 343/2001 όπως ισχύει, η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.
8.Στο άρθρο 29 του π.δ. 343/2001 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7 ως εξής:
«7. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για μία ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, δύναται να συμμετάσχει, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στις κρίσεις για την εκ νέου μετάθεσή ή απόσπασή του στο ίδιο ή σε άλλο γραφείο του Ε.Ο.Τ. στο εξωτερικό.»

Άρθρο 16
Αναστολή λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

Αν ανασταλεί η λειτουργία γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., το μόνιμο προσωπικό ή το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είναι αποσπασμένο και υπηρετεί σε αυτά, επιστρέφει στο φορέα που ανήκει οργανικά. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου του επιτόπιου προσωπικού καταγγέλλονται σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο τις διέπει. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17
Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

1.Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τα τμήματα: α) Τμήμα Ανώτερων Σχολών (Α.Σ.Τ.Ε.) και Σχολών Ξεναγών το οποίο είναι αρμόδιο για:
•Το γενικό σχεδιασμό της Ανώτερης Τουριστικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών.
•Την εισήγηση για εκσυγχρονισμό επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών ανώτερων σχολών και σχολών ξεναγών.
•Την εποπτεία Ανώτερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους.
•Την εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών.
•Την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών στις Σχολές Ξεναγών.
•Την έκδοση ταυτοτήτων των επαγγελματιών Ξεναγών.
•Την τήρηση του Μητρώου Ξεναγών.
•Τη διοργάνωση εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων Ξεναγών.
•Την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης μαθημάτων ή εκπαιδευτικών εκδρομών για την απόκτηση ισοτιμίας τίτλων σπουδών ξεναγών.
•Το χειρισμό κάθε θέματος που αφορά τις ανώτερες σχολές και τις σχολές ξεναγών και δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.
•Τον οικονομικό προγραμματισμό, τον προγραμματισμό προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού, τη σχεδίαση, την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών καταρτιζόμενων τον έλεγχο
παρακολούθηση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών.
•Το Χειρισμό θεμάτων εισαγωγής εγγραφών μετεγγραφών κατατάξεων στις Ανώτερες Σχολές και στις Σχολές Ξεναγών.
•Τις προτάσεις ίδρυσης κατάργησης ΑΣΤΕ και Σχολών Ξεναγών.
•Τον προγραμματισμό και την εποπτεία υλοποίησης ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδικότητα του ξεναγού.
β) Τμήμα Επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑ.Σ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) το οποίο είναι αρμόδιο για:
•Το γενικό Σχεδιασμό εκπαίδευσης σε επίπεδο ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ.
•Την Εισήγηση για ίδρυση κατάργηση αναστολή λειτουργίας τμημάτων ειδικοτήτων ΕΠΑΣ ΙΕΚ.
•Την Εισήγηση για εκσυγχρονισμό επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών ΕΠΑΣ ΙΕΚ.
•Τον προγραμματισμό προσλήψεων Εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΕΠΑΣ ΙΕΚ.
•Την εισήγηση για προκήρυξη εισαγωγής μαθητών ΕΠΑΣ ΙΕΚ και λήψη μέτρων για διασφάλιση αμεροληψίας και διαφάνειας του συστήματος εισαγωγής μαθητών σε ΕΠΑΣΙΕΚ.
•Την εισήγηση θεμάτων σχετικών με εγγραφές, μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑΣ ΙΕΚ.
•Τη σχεδίαση υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών σπουδαστών και την παρακολούθηση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού ΕΠΑΣ ΙΕΚ.
•Την παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος ΙΕΚ ΕΠΑΣ , (διδακτέα ύλη, απουσίες μαθητών, βαθμολογίες κ.λπ.).
γ) Τμήμα Κατάρτισης και Διασύνδεσης με Αγορά Εργασίας το οποίο είναι αρμόδιο για:
•Τη μελέτη των αναγκών αγοράς εργασίας τουριστικού τομέα και την εισήγηση προγραμμάτων κατάρτισης
μετεκπαίδευσης.
•Τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα του Τουρισμού.
•Την επεξεργασία προτάσεων των τμημάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου για καθορισμό όρων και κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους για περαιτέρω σπουδές στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
•Τη μέριμνα και τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
•Την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο την ενημέρωση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας.
•Την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και την ενημέρωσή τους για προγράμματα επιμόρφωσης του Υπουργείου και άλλων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών.
2.Στη Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κυρ. ν . 3528/2007), όπως ισχύει.
3.Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, παρέχει δε κάθε δυνατή υποστήριξη για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α' 16).
Η ισχύς των με αριθμό 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 Αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού ανατρέχει από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Άρθρο 18
Παρατηρητήριο Τουρισμού
1.Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Παρατηρητήριο Τουρισμού (εφεξής Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.
2.Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, δύο μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή Α.Τ.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤ.ΑΤ.), έναν εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο που ορίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και δύο επιστήμονες κατόχους τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τον τομέα δραστηριοποίησης του Παρατηρητηρίου Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του.
3.Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, στην οποία μπορεί να αποσπάται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως ισχύει.
4.Το Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν.

Άρθρο 19
Σύσταση διατομεακών επιτροπών σε θέματα τουρισμού

Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. α) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική επιτροπή για θέματα τουρισμού με μέλη τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού και τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και έναν Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο. Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού. Σκοπός της επιτροπής είναι: α) η επεξεργασία προτάσεων για θέματα τουρισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία, τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και λοιπούς κρατικούς φορείς, β) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, συνιστώνται πενταμελείς Επιτροπές για την εξέταση των θεμάτων και την επεξεργασία των προτάσεων αυτών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη συνιστάται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με μέλη τους Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και από έναν εκπρόσωπο από τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και έναν εκπρόσωπο από το τοπικό, εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής. Ο συντονιστής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις τους αρμόδιους Διευθυντές ή άλλα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και τυχόν άλλων φορέων της περιφερειακής ενότητας.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Τουρισμού συνιστάται επιτροπή, στην οποία μετέχουν, ο Υπουργός Τουρισμού ως Πρόεδρος και ως μέλη δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.) με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τις Ενώσεις αυτές. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η επισήμανση των αιτίων που τα προκαλούν και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής τους. Την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρός της, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην Επιτροπή αυτή ο Υπουργός Τουρισμού μπορεί, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. αντίστοιχα, να καλεί και Δημάρχους και Περιφερειάρχες ή αντιπεριφερειάρχες συγκεκριμένων περιοχών, για συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, που αφορούν την αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων περιοχών και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής. δ) Τα στοιχεία δ' και ε' καταργούνται.»

Άρθρο 20
Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός

1.Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού.
2.Στο άρθρο 8 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4».
3.Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού».
4.Στο άρθρο 13 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος βαρύνονται με:
α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης
και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών,
β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής,
γ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου.
5.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (Α'35), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ε.Ο.Τ. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους».
6.Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/ 2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., μέχρι την εκπνοή των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, οι οποίες παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2014. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου.
7.Στο ν. 3498/2006 προστίθεται άρθρο 8Α που έχει ως εξής:
«Οι φορείς διαχείρισης αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων υποχρεούνται ανά δέκα έτη να υποβάλουν επικαιροποιημένα στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα κάτωθι δικαιολογητικά: υδρογεωλογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση, μικροβιολογικές, φυσικές, χημικές αναλύσεις, καθώς και υγειονομική έκθεση για τις ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου. Αν από τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία άρσης αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων του άρθρου 8.»

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

1.Συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, η σύνδεση με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Τμήμα ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. μπορεί να γίνονται μέλη του επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος της εισφοράς των μελών, όπως επίσης και κάθε ειδικότερο ζήτημα.

Άρθρο 22
Διαθέσιμα κεφάλαια ΞΕΕ

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 (Α' 295) όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Άρθρο 23
Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 6του ν. 2160/1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή συστήνονται από τα ανωτέρω πρόσωπα» και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)».

Άρθρο 24
Ειδικές ρυθμίσεις για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων

1.Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α' 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η χορήγηση Ενιαίου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εξ υπαρχής μεταξύ κύριων ή μεταξύ μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, χωρίς να είναι απαραίτητο προηγουμένως το καθένα εκ των συνενούμενων καταλυμάτων να έχουν λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Τα συνενούμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, να είναι της ίδιας μορφής και κατάταξης σε αστέρια, τα δε συνενούμενα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, να είναι της ίδιας μορφής και κατάταξης σε κλειδιά.
β. Τα γήπεδα επί των οποίων ανεγείρονται ή έχουν ανεγερθεί τα συνενούμενα τουριστικά καταλύματα να είναι όμορα ή να τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/ των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, εφόσον πραγματοποιείται με δαπάνη του ιδιοκτήτη.
γ. Τα τουριστικά καταλύματα είτε να ανήκουν ιδιοκτησιακά είτε να είναι μισθωμένα στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
δ. Να έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί οι κατά την υφιστάμενη νομοθεσία απαραίτητες άδειες δόμησης.
ε. Κατά τη λειτουργία τους δεν θα πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση (επαύξηση ή μείωση) του συντελεστή δόμησης ή κάλυψης εκάστου των συνενούμενων τουριστικών καταλυμάτων.
2.Οι υποχρεωτικώς απαιτούμενοι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων εισόδου, υποδοχής και εστίασης, μπορεί να ευρίσκονται ή να κατασκευάζονται μόνο στο ένα κατάλυμα υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται το σύνολο της δυναμικότητας των κλινών των συνενούμενων τουριστικών καταλυμάτων, το οποίο και θα λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο της αρχικής έγκρισης ή τροποποίησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων και κατά τη διαδικασία κατάταξης.
3.Στα υφιστάμενα συνενούμενα τουριστικά καταλύματα δεν επιτρέπεται επαύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών των συνενούμενων τουριστικών καταλυμάτων.
4.Σε περίπτωση μελλοντικής ανεξαρτητοποίησης συνενωμένου τουριστικού καταλύματος, τα αυτοτελή τουριστικά καταλύματα που θα δημιουργηθούν πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και να ζητήσουν την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή την επαναχορήγηση αυτού, εφόσον προϋφίσταται, από τον Ε.Ο.Τ. για κάθε αυτοτελές κατάλυμα.»
2.Επιτρέπεται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως 200 μέτρα από υφιστάμενο ή ανεγερθησόμενο κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών, θεάτρων, θεματικών εστιατορίων, μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά υποβοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος και η λειτουργική ενοποίησή τους με το τουριστικό κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών και μέσων, μεταξύ του καταλύματος και των εγκαταστάσεων.
3.Η προσπέλαση στα τουριστικά καταλύματα πραγματοποιείται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή και δια δουλείας διόδου που είτε έχει συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και έχει μεταγραφεί είτε έχει αναγνωρισθεί με δικαστική απόφαση, με ελάχιστο πλάτος σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο Ι.3α του Δεύτερου Κεφαλαίου του Α Παραρτήματος του π.δ. 43/2002 (Α' 43), όπως ισχύει.
4.Γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο, στα οποία πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση και εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, τοποθετώντας σε κάθε τμήμα του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί.

Άρθρο 25
Καθορισμός ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού

Το αντάλλαγμα του εδαφίου γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α' 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην τουριστικών δημοσίων κτημάτων (Τ.Δ.Κ.) σε όμορα κύρια τουριστικά καταλύματα το οποίο και καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2013 από τον πολλαπλασιασμό του ενός τετάρτου (1/4) της μέσης τιμής απλού δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών. Τυχόν καταρτισθείσες συμβάσεις αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως προς το αντάλλαγμα στο τίμημα του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 3498/2006

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 (Α' 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους, οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.»

Άρθρο 27
Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων

1.Το άρθρο 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' ως ακολούθως:
«η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:
Κατηγορία καταλύματος Ποσό
Κύρια τουριστικά καταλύματα Κατηγορίας 5* 10,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 4* 8,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 3* 6,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 2* 4,00 € / δωμάτιο
Κατηγορίας 1* 4,00 € / δωμάτιο
Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις10,00 € / δωμάτιο
Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα (ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών)10,00 € / δωμάτιο
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ανεξαρτήτως τάξης)5.0€ / θέση και
10.0€ / οικίσκο
Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης)10,00 € / δωμάτιο
Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3741.
θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α' ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) όπου απαιτείται, για νέα έργα κατηγορίας Β' σύμφωνα με το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση υφιστάμενων έργων κατηγορίας Β' δεν απαιτούνται Π.Π.Δ.»
γ. Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, καταργείται.
2.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 150, καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται ανά κατηγορία καταλύματος στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ανά οκταετία στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία, τα οποία προσκόμισε για την αδειοδότηση της κολυμβητικής δεξαμενής, καθώς και βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους ΤΕΕ ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009, όπως ισχύει.»

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης

Στο άρθρο 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως ακολούθως:
«4. Για τη χορήγηση από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. απόφασης έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., εκτός από τις απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, και τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 14340/3.11.2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (Β' 2537).
5.Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία είτε πριν την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (Β'2537) είτε σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1δ και 2 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.»

Άρθρο 29
Δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α' 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής:».

Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012

1.Η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α'118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003(Α'38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α'82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου minibus έως 9 θέσεων.»
2.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών.»

Άρθρο 31
Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, οι οποίες είχαν ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια, θεωρούνται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως νομίμως υφιστάμενες. Η νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κατά τα λοιπά για τις παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν ισχύ οι διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2730/1999 (Α'130).

Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων και τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α'136), όπως ισχύει, που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα επιβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο ν. 339/1976 τέλος 0,5% υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α' βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκεται κάθε εγκατάσταση.»

Άρθρο 33
Προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του ν. 3342/2005

Η παρ. 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του ν. 3342/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 επιτρέπεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριων αγορών, εορταστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση εκθέσεων και συναυλιών, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών. Για την κατασκευή ή τοποθέτηση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που επέχει θέση οικοδομικής άδειας ύστερα από αίτηση του φορέα διαχείρισης κάθε εγκατάστασης, με την οποία εγκρίνεται η καλυπτόμενη επιφάνεια και η οριοθέτηση των προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων, καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και ο χρόνος διατήρησής τους. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες εργασίες, τοπογραφικό διάγραμμα ή σχέδιο γενικής διάταξης, δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και δήλωση ανάληψης της ευθύνης για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων από υπεύθυνο μηχανικό. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής.
β. Η κατασκευή ή η τοποθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.»

Άρθρο 34
Μαρίνα Ζέας

1.Οι χερσαίες, θαλάσσιες και εν γένει λιμενικές, κτηριακές ή άλλες εγκαταστάσεις και τα έργα εντός των χώρων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας, όπως απεικονίζονται κατά θέση και διάταξη στο τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχεδίου:744, κλίμακα 1:1.000) που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτηρίζονται ως νομίμως υφιστάμενες. Στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποτυπώνεται με τα στοιχεία Ζ1-Ζ2-Ζ3-Ζ125-Ζ126-Ζ127989796321-Ζ1
και η χερσαία ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Ζέας.
2.Για τη λειτουργία ή την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας, έχουν εφαρμογή στο σύνολό τους οι διατάξεις των άρθρων 29 έως 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύουν και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 35
Χρονομεριστικές μισθώσεις

Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 2538/1997 (Α' 242) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η διάταξη της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζεται στις χρονομεριστικές μισθώσεις του ν. 1652/1986 (Α' 167). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που η οφειλέτρια επιχείρηση τεθεί υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα (κυρ. ν. 3588/2007, Α' 153).»

Άρθρο 36
Ειδικές διατάξεις για τουριστικά καταλύματα

1.Στην παράγραφο Ι1.γ του άρθρου 9 του π.δ. 43/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση τουριστικών εγκαταστάσεων από γειτονικές χρήσεις θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου σημείου της πλησιέστερης προς τη γειτονική χρήση δομημένης επιφάνειας χώρων διαμονής, υποδοχής και εστίασης της τουριστικής εγκατάστασης και του ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης της γειτονικής χρήσης.»
2.Τα τουριστικά καταλύματα που εντάχτηκαν σε καθεστώς τακτοποίησης κατά τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 και 4014/2011 ή λειτουργικής τακτοποίησης υποβαθμίζονται σε κατώτερη κατηγορία εφόσον οι χώροι υποδοχής και εστίασης υπολείπονται των ελάχιστων υποχρεωτικών της κατηγορίας τους πέραν του 20%.
3.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993, που συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (Α'199), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιβολή προστίμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) του ν. 2696/1999 (Α'57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.»
4.Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων, μη κύριων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων μπορεί να εγκρίνεται η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό του τουριστικού καταλύματος. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εφαρμόζεται το άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L312/3 της 22.11.2008).

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για την πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παράδοση και παραλαβή του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής, η οποία με το π.δ. 98/2012 (Α' 160) μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού και μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων.

Άρθρο 38
Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 187 του ν. 4070/2012 περί συστάσεως του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού.

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 187 του ν. 4070/2012 που προέβλεπε τη σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού».

Άρθρο 39
Ρυθμίσεις ΤΑΙΠΕΔ

1.Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση λιμένων ή τουριστικών λιμένων ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν την υπεισέλευση αυτή, στα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες συμβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των λιμένων ή τουριστικών λιμένων, καθώς και στα κινητά και ακίνητα εντός της χερσαίας ή θαλάσσιας ζώνης αυτών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Για  
το αντιτάξιμο της υπεισέλευσης αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 86/1979 οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να καταγγέλλονται από τον παραχωρησιούχο με επίδοση από δικαστικό επιμελητή προειδοποίησης δύο μηνών ή συντομότερης, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόμο ή έχει συμβατικά μεταξύ των εν λόγω μερών συμφωνηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος για την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι μόνο του Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) μηνιαία μισθώματα ή το 1/4 του ετήσιου συμβατικού ανταλλάγματος.»
2.Στο άρθρο 5 του ν. 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης λιμένα, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση υφισταμένου αλιευτικού καταφυγίου, η υποχρέωση παραχώρησης της χρήσης κινητών και ακινήτων που ευρίσκονται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του, προκειμένου ο παραχωρησιούχος να κατασκευάσει με δαπάνες του, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ, τα αναγκαία έργα για τη μετεγκατάσταση των αλιέων από τον υφιστάμενο λιμένα ή τουριστικό λιμένα στο καταφύγιο αυτό. Μετά την ολοκλήρωσή τους τα ως άνω έργα παραδίδονται άνευ ανταλλάγματος στον φορέα διαχείρισης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευσή τους».
3.α) Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ακινήτων, στα οποία προβλέπονται περισσότερες της μιας ζώνες υποδοχής παραθεριστικού τουριστικού χωριού, μπορεί να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής ανά ζώνη υποδοχής, εφόσον τεκμηριώνεται η λειτουργική αυτοτέλεια της κάθε ζώνης. Σε περίπτωση που η χρήση του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού αναπτύσσεται στο σύνολο του δημοσίου ακινήτου ή σε μία ζώνη υποδοχής, είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής κατά φάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε, αυτοτελής χρονικά, φάση εκτέλεσης των έργων υποδομής θα αντιστοιχεί σε πολεοδομική ενότητα επιφάνειας πενήντα (50) στρεμμάτων τουλάχιστον. Στις παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων προς τρίτους σε κάθε ζώνη υποδοχής ή σε κάθε πολεοδομική ενότητα, για την οποία ολοκληρώνονται τα έργα υποδομής, μετά την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9.α. Τα προεδρικά διατάγματα του παρόντος μπορεί να περιέχουν ρυθμίσεις και για τις συνεχόμενες προς το δημόσιο ακίνητο ζώνες αιγιαλού και παραλίας με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών λιμένων ή τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων του άρθρου 14Α που στη συνέχεια χ&ome