top of page

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4146/2013 - ΦΕΚ Α΄90/18.4.2013

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

Please reload

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 9 του Ν. 3894/2010 (Α΄204) και του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (Α΄85)

Άρθρο 2: Τροποποίηση Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 (Α΄204)

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 (Α΄204)

Άρθρο 5: Ειδικές Ρυθμιστικές Διατάξεις

Άρθρο 6: Αδειες διαμονής

Άρθρο 7: Φερεγγυότητα Επενδυτών

Άρθρο 8: Διαχειριστική Αμοιβή

Άρθρο 9: Τουριστικές Επενδύσεις

Άρθρο 10: ΣΔΙΤ και Στρατηγικές Επενδύσεις

Άρθρο 11: Παροχή φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 12: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 13: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 14: Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 15: Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο 16: ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.

Άρθρο 17: Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011

Άρθρο 18: Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Άρθρο 19: Παροχή φορολογικών κινήτρων

Άρθρο 20: Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

Άρθρο 21: Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης

Άρθρο 22: Συνέργεια και Δικτύωση

Άρθρο 23: Επιτάχυνση Διαδικασιών

Άρθρο 24: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 25: Κεφάλαια Εξωτερικού

Άρθρο 27: Κύρωση απόφασης υπαγωγής της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Άρθρο 28: Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2160/1993 (Α΄118) ως προς τους συντελεστές δόμησης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Άρθρο 32: Σκοπός

Άρθρο 33: Ορισμοί

Άρθρο 34: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 35: Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Άρθρο 36: Αδεια λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 37: Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων

Άρθρο 38: Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 39: Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - Έκδοση αδειών

Άρθρο 41: Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση εκμετάλλευσης

Άρθρο 42: Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 43: Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Άρθρο 44: Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

Άρθρο 45: Απαγορεύσεις - περιορισμοί

Άρθρο 46: Ασφάλιση

Άρθρο 47: Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων

Άρθρο 48: Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 49: Πτυχία και άδειες

Άρθρο 50: Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα

Άρθρο 51: Επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

Άρθρο 52: Αναστολή και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Άρθρο 53: Κυρώσεις

Άρθρο 54: Υδάτινα πεδία

Άρθρο 55: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Άρθρο 56: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 57: Μεταβατικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις τομέα τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 59: Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3669/2008

Άρθρο 60: Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3614/2007

Άρθρο 61: Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011

Άρθρο 62: Τροποποίηση του Ν . 2515/1997

Άρθρο 63: Ρυθμίσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 2971/2001

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Απόσβεση παγίων στοιχείων Α.Ε.Ι. και λοιπών δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

Άρθρο 66: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων - ΑΕΔιΠΑ

Άρθρο 67: Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 68: Τροποποιήσεις του Ν. 3913/2011 (Α΄ 18) και άλλων διατάξεων

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 74: Τροποποιήσεις του Ν . 3886/2010 ( Α΄ 173)

Άρθρο 75: Τροποποίηση του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

Άρθρο 76: Ρυθμίσεις θεμάτων απαλλοτριώσεων

Άρθρο 77: Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Άρθρο 78

Άρθρο 79: Έναρξη ισχύος

 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Διάρκεια - Έδρα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 4: Έσοδα

Άρθρο 5: Διαχείριση

Άρθρο 6: Οικονομικός Έλεγχος

Άρθρο 7: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 8: Απαλλαγές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 9: Διοίκηση - Εκπροσώπηση

Άρθρο 10: Ευθύνη - Αμοιβή Συμβούλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 11: Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 12: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 9 του Ν. 3894/2010 (Α΄204) και του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (Α΄85)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 (Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (Α΄86) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: α. στη βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισμό, δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στ. στη διαχείριση απορριμμάτων, ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον τομέα εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού, ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης ή Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010 (Β΄1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης ή Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας ή Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας ή Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β΄ του Ν. 3982/2011 (Α΄143).»

 

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Φορέας Πραγματοποίησης για τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις είναι ο ιδιώτης επενδυτής.»

 

3. Το άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. και ο νόμιμος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν στην Επιτροπή τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή αναπληρωτές τους, Δημάρχους ή άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως ισχύει και έχει κυρωθεί με το άρθρο 22 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98). Η γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. με αποφάσεις της καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της.»

 

4. Στο άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

«2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων με Πρόεδρο τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.»

 

5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή υφιστάμενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επενδυτή και β) η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ιδίως της βιομηχανίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.»

 

6. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3894/2010 που έχει προστεθεί με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), απαλείφεται η λέξη «αδειοδότηση».

 

7. Στο άρθρο 9 του Ν. 3894/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 4072/2012 , προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Εάν διαπιστωθούν ανυπέρβλητα νομικά ή πραγματικά κωλύματα στη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και των συνοδών αυτών έργων, που αποτελούν μέρος επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3894/2010, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, σε άλλη ανάλογη ή ομοειδή έκταση, τηρουμένων των οικείων περί αδειοδοτήσεως διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυσης στην «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», η οποία προωθεί το αίτημα στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Προς το σκοπό αυτόν, ο φορέας της επένδυσης αιτείται την έγκριση της οικείας αναμόρφωσης του εγκεκριμένου επενδυτικού του σχεδίου, ως προς το μέρος αυτό, από την «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή του επενδυτικού του σχεδίου ή μεταβολή που απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Δ.Ε.Σ.Ε..»

 

8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με αιτιολογημένη εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» δύναται να εισαχθούν στη Δ.Ε.Σ.Ε. και επενδυτικές προτάσεις που πληρούν μερικώς τους όρους που έχουν τεθεί διά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλήν όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τη συνολική εθνική οικονομία».

 

9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 (Α΄200), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001 (Α΄223) και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η απαγόρευση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 56, δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.»

 

Άρθρο 2

Τροποποίηση Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»

Το καταστατικό της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίστηκε με το Ν. 2372/1996 (Α΄29) και τροποποιήθηκε με τους νόμους 3894/2010 και 4072/2012, τροποποιείται και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 1.

 

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 (Α΄204)

1. Στην παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για την περίπτωση υφιστάμενων επενδύσεων οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, το επιχειρησιακό σχέδιο δεν απαιτείται να περιλαμβάνει ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και της περιόδου κατασκευής των υποδομών, αλλά απαιτείται να περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας οι οποίες διατηρούνται.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη συναίνεσή του για τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης (εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο επενδυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3.»

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του παρόντος νόμου.»

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3894/2010 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως ακολούθως:

«στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/1986 (Α΄75) όπως ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και δηλώσεις που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι γνήσια και αληθή, όπως επίσης και η περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο.»

5. Στο άρθρο 14 του Ν. 3894/2010 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής:

«8. Επενδύσεις οι οποίες λειτουργούσαν νόμιμα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να λειτουργούν κατά το διάστημα από την υπαγωγή τους σε καθεστώς ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την κατάθεση σχετικής αίτησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο και μέχρι είτε τη λήψη των απαιτούμενων πράξεων και αδειών είτε την οριστική απόρριψη της αίτησης αυτής.»

 

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 (Α΄204)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), καταργείται.

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι «Πρότυπες Δεσμεύσεις» φορέων στρατηγικών επενδύσεων σε σχέση με την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρουμένων περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειών, καθώς και αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.»

4. Στο άρθρο 22 του Ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Με την εξαίρεση περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειών, καθώς και αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για τις οποίες εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου. O φορέας της στρατηγικής επένδυσης δεσμεύεται οτι η αίτησή του είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες «Πρότυπες Δεσμεύσεις» της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης της επένδυσής του, δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως τη συνδρομή του συνόλου των νομίμων προϋποθέσεων αδειοδότησης και υποβάλλει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και αποδεικτικό καταβολής στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του υπολοίπου της Διαχειριστικής Αμοιβής, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προβαίνει σε προκαταρτικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, ιδίως σε σχέση με τις «Πρότυπες Δεσμεύσεις» και τη συνδρομή του συνόλου των νομίμων προϋποθέσεων αδειοδότησης, και μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών, διαβιβάζει με απόδειξη το φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω κατ΄ αρμοδιότητα ενέργειές τους. Η αρμόδια Υπηρεσία όταν παραλάβει το φάκελο χορηγεί απόδειξη, στην οποία μνημονεύει την παραλαβή του φακέλου, τον αριθμό καταχώρησης, την προθεσμία απάντησης, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας, τον αρμόδιο υπάλληλο χειριστή του φακέλου, εφόσον αυτός έχει οριστεί, τους αναπληρωτές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους ανωτέρω, ιδίως τηλέφωνα, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»

5. Στο άρθρο 22 του Ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ειδικότερα όσον αφορά τις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ΄ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων που ορίζουν τη διαδικασία έκδοσης, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την υποβολή της δηλώσεως του επενδυτή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και είτε εκδίδει τη σχετική άδεια αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις, είτε απορρίπτει αυτήν αιτιολογημένα, εντός διαστήματος ενός (1) μηνός.»

6. Στο άρθρο 22 του Ν. 3894/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ΄ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και την υποβολή της δηλώσεως της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις είτε αιτιολογημένα απορρίπτει αυτήν, εντός διαστήματος ενός (1) μηνός.»

7. Στο πλαίσιο των αδειοδοτικών διαδικασιών του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 , καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία παράβολα ανάλογα με τη φύση της επένδυσης, με έκπτωση 10% επί του συνόλου τους.

8. Στο άρθρο 22 του Ν. 3894/2010 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και του εκάστοτε αρμοδίου Υπουργού, ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

9. Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, κάθε υπηρεσία, η οποία είναι καταρχήν αρμόδια βάσει των κείμενων διατάξεων για τις πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις στρατηγικών επενδύσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 και ενδεικτικά, για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων και τον προσδιορισμό των όρων αυτών, για την περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση, και για την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και με ευθύνη των Γενικών Γραμματειών των εκάστοτε εποπτευόντων Υπουργείων, να κοινοποιήσει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτικές διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται.

Άρθρο 5

Ειδικές Ρυθμιστικές Διατάξεις

1. Το άρθρο 24 του Ν. 3894/2010 , όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«`Αρθρο 24
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί ιδιωτικών ακινήτων, δύναται, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να καταρτίζονται, από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α παράγραφοι 2, 14 και 14Α του Ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως επί των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

4. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις- καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 , 12 και επόμενα του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν.

5. Όπου στα άρθρα 12 , 13, 13Α , 14 και 14Α του Ν. 3986/2011 αναφέρονται ο Υπουργός Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ειδικώς για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14 Α του Ν. 3986/2011 όπως ισχύει, απαιτείται και η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.»

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να καθορίζονται για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων μνημείων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή υπάρχουν πριν από την έναρξή της. Μετά την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται η έκδοση άλλης απόφασης από υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Όπου στα άρθρα 6 έως και 13 του Ν. 3894/2010 , αναφέρεται η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» νοείται εφεξής η «Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 590/1977 (Α΄146), καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, νοούνται ως ιδιωτικά ακίνητα.

Φορέας πραγματοποίησης της επένδυσης, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, δύναται να είναι και η Εκκλησία της Ελλάδος, ενεργούσα δια της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία της Κρήτης ή οι Μητροπόλεις Δωδεκανήσου στα όρια της αρμοδιότητάς τους.

5. Στρατηγικές Επενδύσεις οι οποίες, έως την έκδοση του παρόντος νόμου, έχουν υπαχθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του στρατηγικού επενδυτή, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, άλλως εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3894/2010 , όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο υπαγωγής τους.

6. Στο άρθρο 25 του Ν. 3894/2010 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 ως ακολούθως:

«1. Επενδύσεις των οποίων επιμέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους, μπορούν να υπαχθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μετά από γνώμη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

2. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α΄209) όπως ισχύει και της κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄ αριθμ. 69269/5387/1990 (Β΄ 678) όπως ισχύει. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της οικείας Περιφέρειας διεκπεραιώνονται από αυτές, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση του επενδυτή ή του αρμόδιου προς τούτο φορέα, για τη διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εν λόγω διαβίβαση συντελείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.»

Άρθρο 6

Άδειες διαμονής

1. Στο άρθρο 26 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄212) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο Ν. 3894/2010 (Α΄204) μπορεί να χορηγούνται άδειες διαμονής στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, και έως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005 , μέλη των οικογενειών τους, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. Η αίτηση για την έκδοση των ανωτέρω αδειών διαμονής, καθώς και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισηγείται εντός προθεσμίας 5 ημερών, όσον αφορά τη σχέση των υπέρ ων η αίτηση με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαβιβάζοντας σε αυτόν το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Εντός προθεσμίας 5 ημερών, το αργότερο, από την περιέλευση του φακέλου στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο τελευταίος διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών, πρόταση, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και η σχετική εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει για την έγκριση της άδειας διαμονής, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα έτη. Αιτήματα τα οποία αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3894/2010, εξετάζονται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά απόλυτη προτεραιότητα. Για τυχόν λοιπές άδειες διαμονής, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

2. Μετά το άρθρο 36 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» προστίθεται άρθρο 36Α ως ακολούθως:

«`Αρθρο 36Α 
Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του Ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4002/2011 (Α΄180). Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005 , μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που ανανεώνεται ή /και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

3. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

4. Το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής δεν συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.»

 

Άρθρο 7

Φερεγγυότητα Επενδυτών

1. Το άρθρο 15 του Ν. 3894/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«`Αρθρο 15
Υποχρεώσεις εντασσομένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων

1. α) Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του υπολοίπου της Διαχειριστικής Αμοιβής.

β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί το ως άνω υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής, συνολικώς ή μερικώς, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Το ποσό της πρώτης δόσης που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής και το οποίο καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου, δεν επιστρέφεται.

γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 22 του Ν. 3894/2010 , όπως ισχύει.

2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τις αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται με την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείψεις.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν να αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις που κρίνεται ότι δεν πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών επενδύσεων, ιδίως όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), ή οι ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16 του παρόντος νόμου».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3894/2010 , όπως αυτό αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνουν και όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3894/2010, καθώς και όσες αιτήσεις εκκρεμούν προς αξιολόγηση από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη Δ.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη κατατεθειμένες κατά την παρ. 1α του άρθρου 15 του Ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως αυτή ίσχυε από την έκδοση του Ν. 3894/2010 και πριν την αντικατάστασή της ως ανωτέρω, εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για στρατηγικές επενδύσεις των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, αποδεσμεύονται και επιστρέφονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 8

Διαχειριστική Αμοιβή

1. Το άρθρο 16 του Ν. 3894/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«`Αρθρο 16 
Διαχειριστική Αμοιβή

1. Στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και μόνο για τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις καταβάλλεται, για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, Διαχειριστική Αμοιβή, από τον αιτούντα επενδυτή.

2. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής καθορίζεται στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, με κατώτατο όριο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και ανώτατο όριο τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

3. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καθορίζεται επιπρόσθετη Διαχειριστική Αμοιβή για την επαναξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων.

4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και το υπόλοιπο μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. περί εντάξεως της επένδυσης. Σε περίπτωση μη εντάξεως, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής.

5. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής εντός ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής θεωρείται ότι ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3894/2010 , όπως αυτό αντικαθίσταται δια του παρόντος νόμου, δεν καταλαμβάνουν όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι Διαχειριστικές Αμοιβές που αναφέρονται στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής της Δ.Ε.Σ.Ε.. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2013, θεωρείται ότι ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 9

Τουριστικές Επενδύσεις

Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. που συστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 148 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82), δεν υπάγονται οι Στρατηγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 10

ΣΔΙΤ και Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Στο άρθρο 2 του Ν. 3894/2010 , όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 , προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Για επενδύσεις που αιτούνται τόσο τη σύμπραξη δημόσιου τομέα με τη μορφή ΣΔΙΤ όσο και την υπαγωγή τους στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, η απόφαση λαμβάνεται σε κοινή συνεδρίαση των Διυπουργικών Επιτροπών Στρατηγικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ μετά από εισηγήσεις τόσο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ όσο και της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄232) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.»

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«`Αρθρο 3
Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.)

Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποτελείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως τακτικά μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη ή και να συμβληθούν στη Σύμβαση Σύμπραξης ως ή και στα Παρεπόμενα Σύμφωνα, ως έκτακτα μέλη, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν.»

 

Άρθρο 11

Παροχή φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις

Η παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Με το νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων, σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της 9.8.2008, σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά, κατά τον ως άνω Κανονισμό όπως εκάστοτε ισχύει και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Άρθρο 12

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συνιστώνται:

α. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται οι ακόλουθες οργανικές μονάδες:

αα) Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με τα ακόλουθα Τμήματα:

i. Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

ii. Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

iii. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ββ) Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, με τα ακόλουθα Τμήματα:

i. Τμήμα Πολεοδομίας.

ii. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων.

iii. Τμήμα Δασών.

iv. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας.

v. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών.

β. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται επίσης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, που συστήθηκε με το Π.Δ. 178/2000 (Α΄165) και με το οποίο καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές της, οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

αα) Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, με τα ακόλουθα Τμήματα:

i. Τμήμα Αξιολόγησης.

ii. Τμήμα Ελέγχου.

iii. Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

iv. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

v. Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.

vi. Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας.

ββ) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, με τα ακόλουθα Τμήματα:

i. Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και `Αμεσων Επενδύσεων.

ii. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών.

γ. Το Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 178/2000 στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, μετονομάζεται σε Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και έχει, εκτός των αρμοδιοτήτων του, κατά το προεδρικό διάταγμα 178/2000 και την αρμοδιότητα παροχής φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις, κατά το άρθρο 11 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 13

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Διαμορφώνει το στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και παρακολουθεί την πρόοδο των επενδυτικών προτάσεων.

β) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την αδειοδότηση των Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3894/2010 .

γ) Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3894/2010.

Ειδικότερα:

αα. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στο Τμήμα κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων.

ββ. Διατυπώνει εισηγήσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά τα έργα, τις δραστηριότητες, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στις περιοχές υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων κατά

την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά.

γγ. Εκδίδει τις άδειες δόμησης για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 ή όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4030/2011 (Α΄249).

δδ. Εκδίδει τις άδειες κατεδάφισης για κτήρια και κατασκευές σε γήπεδα, οικόπεδα και εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 ή όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5 του παρόντος.

Επίσης η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:

δ) Υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Μ.Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4072/2012 στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

ε) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των ειδικών αδειοδοτικών ρυθμίσεων των άρθρων 6 έως 13 του Ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύουν.

στ) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

ζ) Λειτουργεί ως γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 2 του Ν. 3894/2010 .

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των συναρμοδίων Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η επιμέρους διάρθρωση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Άρθρο 14

Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες σαράντα επτά (47) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαέξι (16) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ. Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται με μεταφορές και μετατάξεις ή αποσπάσεις, υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, με την ίδια σχέση εργασίας και με αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στο φορέα στον οποίο υπηρετούν. Για τις μετατάξεις και αποσπάσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν απαιτείται έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέμονται, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 50/2000 «Κωδικοποίηση προσοντολογίου» (Α΄ 39) όπως ισχύει, ως εξής: σαράντα επτά (47) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ, στους ακόλουθους Κλάδους: Είκοσι θέσεις του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που κατανέμονται σε πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ήτοι ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοίκησης Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή ΠΕ Χημείας, τέσσερις θέσεις του Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ήτοι ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, οι τέσσερις (4) θέσεις εκ των οποίων με πτυχίο Νομικής, έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, δεκαέξι (16) θέσεις Κατηγορίας ΤΕ, στους ακόλουθους Κλάδους: οκτώ (8) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών με ειδικότητες Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Δομικών Έργων, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, τρεις (3) θέσεις ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ (βοηθητικού προσωπικού).

2. Για τις κατά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου μετατάξεις - μεταφορές εκδίδεται σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων ή εποπτευόντων Υπουργών, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι μετατασσόμενοι - μεταφερόμενοι υπάλληλοι, όσον αφορά το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, δύνανται να διατηρήσουν το καθεστώς στο οποίο βρίσκονταν στο φορέα προέλευσής τους, ύστερα από ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στο φορέα υποδοχής εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης - μεταφοράς. Υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου - Βαθμολογίου, ενώ η προϋπηρεσία τους στο φορέα προέλευσης αποτελεί πραγματική υπηρεσία.

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων δύναται να στελεχώνεται και με μετακινήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δεν έχουν οργανική θέση στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς και με αποσπάσεις υπαλλήλων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η διάρκεια των αποσπάσεων μπορεί να είναι έως τρία έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία επιπλέον έτη.

3. Για την κάλυψη έκτακτων ή εξειδικευμένων αναγκών της Γενικής Γραμματείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την απόσπαση υπαλλήλων, για διάστημα έως έξι μήνες με αποκλειστική απασχόληση. Για την απόσπαση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατά τα ως άνω απόσπαση απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νομικού προσώπου.

4. Για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιποί φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να της παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, καθώς και πληροφοριακό ή έντυπο υλικό και κάθε αναγκαία διευκρίνιση επ΄ αυτών.

5. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συστήνεται θέση μετακλητού προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

6. Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων) της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011 (Α΄226), από τις οποίες εξαιρείται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων ως προς τον τρόπο επιλογής του, ενώ δεν εξαιρείται από τις σχετικές μισθολογικές διατάξεις του Ν. 4024/2011.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εν ελλείψει υπαλλήλων με οργανική θέση στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου προσόντα, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων σε υπαλλήλους που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας αυτής και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4024/2011, έως και για τρία έτη από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 15

Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.) το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρηση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιμότητας των θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οι έλεγχοι του Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του ΓΓΣΙΕ.

2. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ε.Σ.Ι.Ε. και τα προσόντα του προϊσταμένου του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και το προσωπικό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 16

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (Α΄314) όπως ισχύει, και για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους νόμους αυτούς, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄144) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α΄28).

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ., που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου (στο εξής η «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή») και που:

α. παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, εφόσον μοναδικός μέτοχος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο, με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου.

β. μεταβιβάζονται σε αυτήν με αγοραπωλησία, δωρεά, κληροδότημα ή άλλου τύπου σύμβαση και λοιπά, εξαιρουμένων ρητώς των εκτάσεων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της Παράκτιας Ζώνης Αγίου Κοσμά Αττικής (πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά), του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), του Αστέρα Βουλιαγμένης και των Μαρινών Αλίμου και Γλυφάδας, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους ή την εγκατάσταση και λειτουργία των γραφείων της.

3. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δημόσιων ακινήτων που ευρίσκονται εντός της υπό αξιοποίηση περιοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών. Με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα και τα επ΄ αυτών κτίρια, παραρτήματα και συστατικά τους, καθώς τα επ΄ αυτών εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα, περιέρχονται από το δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, υποχρεούται δε να τα προστατεύει με δικές της ενέργειες και δαπάνες. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.

Η Εταιρεία δεν δύναται να μεταβιβάσει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και δικαιούται να παρίσταται ως διάδικος σε δίκες ή σε λοιπές διαδικαστικές πράξεις που αφορούν στα ακίνητα που της παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω.

Διαγωνιστική διαδικασία κάθε είδους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με αντικείμενο τη μίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους που παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξακολουθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης και ο φορέας ανάθεσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρησή τους. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την Εταιρεία, η οποία είναι μόνη αρμόδια για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

3Α. α) Παραχωρείται κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», χωρίς αντάλλαγμα, για σαράντα (40) έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, έκταση εμβαδού 487.393 τ.μ., μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τμήμα δημόσιας έκτασης ευρισκόμενη στη θέση του Φαληρικού Όρμου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3342/2005 και εμφαίνεται στο συνημμένο από 7.3.2005 διάγραμμα (Α΄131). Συγκεκριμένα, παραχωρούνται η Ζώνη Α1 του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας 240.300 τ.μ., που αφορά στη Ζώνη I του προεδρικού διατάγματος της 26ης.11.2013 «Έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΑΑΠ/443/6.12.2013), οι Ζώνες Α2 και Β1 του ως άνω διαγράμματος, επιφανείας, αντίστοιχα, 129.600 τ.μ. και 93.300 τ.μ., μετά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων τους, συνολικού εμβαδού 12.973,83 τ.μ., που αφορούν στη Ζώνη II του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και τμήματα των Ζωνών Β2 και Γ1, του ως άνω διαγράμματος, οριζόμενα ως Ζώνη ΙΙΙα (επιφανείας 24.193 τ.μ.) στο σχετικό πρωτότυπο από 16.6.2016 διάγραμμα (σχέδιο 1α) σε κλίμακα 1:5000, νόμιμα θεωρημένο, για την προσθήκη της ζώνης ΙΙΙα (Παράρτημα I΄ του παρόντος άρθρου).

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού δύναται να ανακληθεί η παραχώρηση για παράβαση των σχετικών όρων.

4. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

5. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να αποκτά εμπράγματα ή/και ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται εντός ή πλησίον της εκτάσεως της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, με σκοπό τη διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πεντακοσίων (500) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Εποπτεία του νομικού προσώπου ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τα δικαιώματα του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. α) Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και τρεις (3) θέσεις νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής, καθώς και μία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, η οποία καλύπτεται με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

β) Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κατόπιν προκήρυξης την οποία εγκρίνει το Διοικητικό της Συμβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

γ) Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 , όπως ισχύει σήμερα.

δ) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μεταφορά και ένταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.».

10. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» μπορεί να επιχορηγηθεί για την πραγματοποίηση του σκοπού της από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες, καθώς και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

12. Εφόσον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, κάθε μεταβίβαση προς την εταιρεία περιουσιακού στοιχείου λόγω πώλησης, κληρονομίας, κληροδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας και κάθε μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε μεταγραφή σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.

Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων της, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α΄ 488).

 

Άρθρο 17

Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Οι επενδύσεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας του άρθρου 16 του παρόντος νόμου αναγνωρίζονται ρητώς ως Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 , χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 17 του Ν. 3894/2010 , όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η Δ.Ε.Σ.Ε., με την απόφασή της για την έγκριση της ένταξης Δ.Σ.Ε. στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιμώμενου κόστους της Δ.Σ.Ε., το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής, καθώς και, στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου της επενδυτικής πρότασης, τις οποίες οφείλει να καταβάλει το Δημόσιο στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».

4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων Δ.Σ.Ε., η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισπράττει ειδική Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Φακέλου, η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου και αποτελεί μέρος του Προϋπολογισμού αυτού, ενώ για τις υπόλοιπες ενέργειες η Εταιρεία εισπράττει Διαχειριστική Αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ μετά τη σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και δεν επιστρέφεται. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ύψους της Διαχειριστικής Αμοιβής, όπως εκάστοτε ισχύει.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011

 

Άρθρο 18

Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31.12.2014 και με δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου (iii) της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.

Δεν μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής επιχορήγησης, με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να καταβληθεί προκαταβολή έως και 100% της προβλεπόμενης επιχορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, μπορεί να καλυφθεί με εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε..

Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής:

α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή

β. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας επιχορήγησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθενται απευθείας σε δεσμευμένο από την τράπεζα λογαριασμό.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.»

4. Το άρθρο 6 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα και με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ως προς το ύψος των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και για τα οποία εφαρμόζεται το Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων της ίδιας παραγράφου.»

Άρθρο 19

Παροχή φορολογικών κινήτρων

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ΄ έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε (15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων

α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους έως και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.»

3. Οι περιπτώσεις β΄, βα΄, ββ΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3908/2011 καταργούνται και οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ αντίστοιχα.

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3908/2011, που πλεόν αναριθμείται σε περίπτωση γ΄, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου αυτής τελούν υπό την προϋπόθεση της κύρωσής τους με νόμο.»

5. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3908/2011, που πλέον αναριθμείται σε περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε. Με την απόφαση υπαγωγής, που εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για κάθε επενδυτικό σχέδιο της παρούσας παραγράφου ορίζεται το είδος και τα ποσοστά των παρεχόμενων ενισχύσεων και δύνανται να τίθενται ειδικοί όροι ανάλογα με το είδος της επένδυσης που αφορούν το χρόνο υλοποίησης και διατήρησής της.»

6. σε επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που δεν ανήκουν στους υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.

Άρθρο 20

Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ΄ Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C137/06), εξαιρουμένων των ναυπηγημάτων που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις.»

2. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.»

3. Η υποπερίπτωση 86 της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας, καθώς και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητάς τους.»

4. Η υποπερίπτωση ζα΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ζα. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. Εξαιρούνται:

αα. Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

ββ. Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής να μην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού τους αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

γγ. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρομίων). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού είναι δυνατόν να εισάγονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες -πέραν αυτών του προηγούμενου εδαφίου- κατηγορίες εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο καθίστανται υποκείμενο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού.

δδ. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1Γ΄ του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4002/2011 , εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.

εε. Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

στστ. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις μετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

ζζ. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας».

5. Η υποπερίτπωση ζβ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ζβ. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.»

6. Η παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ΄ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.»

7. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.»

8. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται με τον παρόντα νόμο και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται να μεταβιβάζονται στον κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

10. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 , αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο.»

11. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 , αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) των προβλεπόμενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων των Οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται κατ΄ έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος νόμου. Το κόστος μετακίνησης των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83), που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών και βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.»

12. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

13. Τα στοιχεία (ii) και (iii) της περίπτωσης δ΄ της παράγραφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.

(iii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων, παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.»

14. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης.»

15. Όπου κατά τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998 (Α΄81), 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8) αναφέρεται χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης αυτής.

16. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ως επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους και για τα οποία στη συνέχεια εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης της υπαγωγής τους.»

17. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3908/2011 προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως ακολούθως:

«δ. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ενισχυόμενες δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτηριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ε. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού και κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης.»

18. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ειδικότερα για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται και σε επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.»

19. Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011 όπως ισχύουν, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

20. Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων κατά τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων προγενέστερων του Ν. 2601/1998 και για τα οποία δεν παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσής τους δια μεταβατικών διατάξεων, παρέμεναν δε εκκρεμή λόγω δικαστικών διαφορών, οι οποίες επιλύθηκαν τελεσίδικα δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

21. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του παρόντος νόμου.»

22. Η υποπερίπτωση - 35.11.10.09 - της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«- 35.11.10.09 - «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του πίνακα της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006 .»

23. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3908/2011 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 , αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά το 10%.»

24. α. Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«αβ. Εμπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012.»

β. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 προστίθεται υποπερίπτωση αδ΄ ως ακολούθως:

«αδ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011 (Α΄216), καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του Ν. 4015/2011.»

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όριο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ της περίπτωσης δ΄ της παρ, 5 του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 αυξάνεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 

Άρθρο 21

Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης

Το άρθρο 14Β του Ν. 3908/2011 , το οποίο προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 , αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μπορεί να υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολό τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Αν η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης.

2. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και μπορεί να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες καινοτομίας, δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης), β) να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή), γ) να μην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του.

Για να γίνει δεκτό ένα αίτημα τροποποίησης θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι: α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της, β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης, γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο της ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, μέσω του ΠΣΚΕ-Επ συνοδευόμενο από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του, καθώς και σχετικές προσφορές, προτιμολόγια, ενημερωτικά δελτία (prospectus), τα οποία αιτιολογούν τις μεταβολές στο κόστος.

3. Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα στην ουσία του και αποφασίζει για τη μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή και παραλαβή του. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εκδίδει τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπαγωγής. Στην αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη μη αποδοχή του αιτήματός του και αιτιολογεί την απόφασή της.

4. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της έδρας της επιχείρησης είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είτε μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 εφαρμόζονται και για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004, όπως ισχύουν.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, εκδίδεται απόφαση με την οποία ορίζεται καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 22

Συνέργεια και Δικτύωση

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ. Συνέργειας και Δικτύωσης

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας και λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως 20% Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, δικτύων διανομής, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά..»

Άρθρο 23

Επιτάχυνση Διαδικασιών

1. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων επενδυτών, μπορεί να διενεργούνται ενδιάμεσοι έλεγχοι πιστοποίησης, καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, από πιστοποιημένους φορείς. Οι εκθέσεις ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται στις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης του έργου ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης της Διοίκησης.

3. Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, οι οποίες έχουν υποβληθεί ως «Αιτήματα Θεραπείας» έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά προτεραιότητα έως την 31.12.2013, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή τους.

4. Επί αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται, αναφορικά με επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου εδαφίου, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του Ν. 2690/1996 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45).

5. Η παρ. 1 άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

6. α. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (Α΄131) περί δημοσίευσης στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

αα. οι αποφάσεις συγκρότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 ,

ββ. οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου της παρ. 17 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 ,

γγ. οι αποφάσεις συγκρότησης Οργάνων του στοιχείου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 ,

δδ. οι αποφάσεις σύστασης Οργάνων εξέτασης ενστάσεων και Οργάνων ελέγχου, που συγκροτούνται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 και για τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ αντίστοιχα, του άρθρου 11 του Ν. 3908/2011 .

β. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων του στοιχείου α΄ της παραγράφου αυτής, δημοσιεύονται στο διαδύκτιο, μετά την έκδοσή τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄112) και ισχύουν από το χρόνο ανάρτησής τους, με παράλληλη τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας, η οποία τις εκδίδει.

γ. Τυχόν έλλειψη δημοσίευσης αποφάσεων συγκρότησης Οργάνων, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. πριν την έκδοση του παρόντος νόμου, δεν επιφέρει ακυρότητά τους.

δ. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, ως αποζημιώσεις Οργάνων της παραγράφου αυτής, σε εκτέλεση αποφάσεων συγκρότησης που δεν έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., πριν της έκδοση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα.

Άρθρο 24

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N. 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή είναι πριν τις 31.12.2015. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3299/2004 μπορούν έως 30.6.2014 να αιτηθούν επιπλέον παράτασης ολοκλήρωσης έως 31.12.2016. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης για παράταση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης απόφασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που κάνουν χρήση της παράτασης των προηγούμενων εδαφίων δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004 .

Άρθρο 25

Κεφάλαια Εξωτερικού

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3427/2005 (Α΄312), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με όμοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του παρόντος νόμου. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων η διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία προκειμένου να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της για τις παραβάσεις που τις αποδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967 (Α΄132), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3427/2005 (Α΄312), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

α) καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρόντος,

β) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος,

γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των εταιρειών αυτών,

δ) εξειδικεύεται το είδος, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος και

ε) ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του παρόντος.»

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004 (Α΄261), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:

«με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010 (Α΄175), η οποία εφαρμόζεται ρητώς και για την περίπτωση εφαρμογής πάσης φύσεως αναπτυξιακών νόμων, εφόσον η επιδότηση που αφορά στα υποβληθέντα στην Υπηρεσία σχετικά παραστατικά δεν υπερβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής επιδότησης που αφορά την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν πιστοποιούνται για ολοκλήρωση της επένδυσης και η επένδυση ολοκληρώνεται μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με μειωμένο προϋπολογισμό, αφαιρουμένων των ποσών επιχορήγησης που αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν καταβληθείσες επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά, ανακαλούνται».

4. Δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1892/1990, καθώς και σε μεταγενέστερους επενδυτικούς νόμους, εφόσον τυχόν αυθαίρετες κτιριακές υποδομές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κι έχει εκδοθεί σχετική άδεια λειτουργίας.

5. Επενδυτικά σχέδια, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, κατά τις διατάξεις του Ν.1892/1990 και 2601/1998, από Ανώνυμες Εταιρείες στις οποίες μέτοχοι είναι αφενός Δήμοι με ποσοστό άνω του 51 % και αφετέρου άλλες Α.Ε. ή ΕΠΕ ελεγχόμενες από το Δημόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό μόνο της εγκεκριμένης επιχορήγησης αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρηματικά, θεωρούνται ολοκληρωμένα χωρίς κανένα δικαίωμα αναζήτησης από τον φορέα του υπολοίπου ποσοστού της επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές αποφάσεις για την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους λογίζονται ως μη εκδοθείσες.

Άρθρο 26

Κύρωση υπουργικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3299/2004 , όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ: 48525/ΥΠΕ/5/04425/Ε/Ν.3299/04/13.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 2.

Άρθρο 27

Κύρωση απόφασης υπαγωγής της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 3299/2004 , όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ: 48563/ΥΠΕ/5/01135/Ε/Ν.3299/04/13.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 3.

 

Άρθρο 28

Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3299/2004 , όπως ισχύει, η με Αριθμ. Πρωτ: 41728/ΥΠΕ/5/03148/Ε/Ν.3299/04/2.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/τ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 4.

Άρθρο 29

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3299/2004 , όπως ισχύει, η από 15.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Τουρισμού περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 5.

 

Άρθρο 30

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3299/2004 , όπως ισχύει, η από 19.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Τουρισμού περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 6.

Άρθρο 31

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2160/1993 (Α΄118) ως προς τους συντελεστές δόμησης

α. Ο αριθμός 1 της περίπτωσης δ΄ του Παραρτήματος I της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

β. Ο αριθμός 2 της περίπτωσης δ΄ του Παραρτήματος Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Συντελεστής Δόμησης: 0,45 επί της συνολικής έκτασης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 

Άρθρο 32

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο καθορισμός:

α) των όρων και της διαδικασίας εξέτασης και χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης, κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα,

β) των υποχρεώσεων και των προσόντων των ανωτέρω φορέων και προσώπων, στους οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών,

γ) των απαγορεύσεων, των περιορισμών δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των πλοίων που διαπλέουν αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών ή κινούνται πλησίον αυτών,

δ) των διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης των αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και των σχετικών κυρώσεων, και

ε) των προϋποθέσεων προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.

 

Άρθρο 33

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Υδατοδρόμιο»: Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο περιλαμβάνεται η κατάλληλη υποδομή σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.

β) «Αεροπορική ημέρα»: Το χρονικό διάστημα που ορίζεται 30 λεπτά πριν την ανατολή έως και 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.

γ) «`Αδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίου από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα.

δ) «Αεροσκάφος»: Υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο.

ε) «Αερομεταφορέας»: Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό αερομεταφορέα και `Αδεια Εκμετάλλευσης σε ισχύ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

στ) «Αποθαλάσσωση»: Η με ίδιες δυνάμεις αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος.

ζ) «Δ.Κ.Α.Σ»: Οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» του έτους 1972, όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά.

η) «Εγχειρίδια Υδατοδρομίου»: Τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της `Αδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:

(αα) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του (Operation Manual), (ββ) το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program),

(γγ) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων΄Εκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan).

θ) «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/V.M.C.)»: Μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, απόστασης από νέφη και οροφής νεφών, που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.

ι) «Περιοχή ελιγμών Υδατοδρομίου»: Υδάτινη περιοχή του Υδατοδρομίου, οποιουδήποτε σχήματος, εντός του οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτησή της με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών.

ια) «Περιοχή κίνησης Υδατοδρομίου»: Η περιοχή του Υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόμηση αεροσκαφών και αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του Υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.

ιβ) «Προσθαλάσσωση»: Η προσυδάτωση του αεροσκάφους.

ιγ) «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: Πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημοσίων μεταφορών ή πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.

ιδ) «Πτήση VFR (VFR Flight)»: Η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.

ιε) «Σύστημα W.G.S.-84»: Το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.

ιστ) «Υδάτινο πεδίο»: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους, που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων.

ιζ) «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα»: Ο κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης λιμένα.

ιη) «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, όπως επίσης και ευθύνη για το συντονισμό και την ασφάλεια των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου.

 

Άρθρο 34

Γενικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή:

α) που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν,

β) εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων. Αγκυροβόλια πλοίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον αρμόδιο Φορέα και σύμφωνης γνώμης της τοπικής Λιμενικής Αρχής,

γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων,

δ) που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (Α΄ 18), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

ε) όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων.

3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων και τηρούνται απαρέγκλιτα τα διαλαμβανόμενα στο οικείο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα χαρακτηρισμένων κατά περίπτωση ως νομοθετημένου σημείου εισόδου-εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόμο απαιτούμενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόμιο έχει οριστεί ως σημείο εισόδου-εξόδου με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από σχετική αίτηση του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου.

4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.

5. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.

6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988) και του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4014/2011.

 

Άρθρο 35

Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέρους ή όλων των επιμέρους ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία υδατοδρομίου από ιδιωτικούς ή/και δημόσιους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Άρθρο 36

Αδεια λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. `Αδεια λειτουργίας υδατοδρομίου δύναται να χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού και σε ενώσεις προσώπων. Το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί υδατοδρόμια υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος.

3. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 το&ups