top of page

ΥΑ Αριθμ. 37492/1795/2003 - ΦΕΚ Β/922/4.7.2003

Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών.

Please reload

Άρθρο 6

Έγκριση τύπου αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών λεωφορείων

1.  Για την έκδοση εγκρίσεων τύπου των αστικών ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υ.α ΣΤ-29900/77, όπως αυτή ισχύει 

2. Για τα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου με βάση την παρούσα απόφαση και για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (η), της παρ. 5, του κεφαλαίου Β, της ΣΤ-29900/1977 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, πέραν των προβλεπομένων πιστοποιητι-κώντων Κανονισμών 36,52, κατά περίπτωση, της Οικονομικής επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ γίνεται δεκτή και:

Εγκριση ΕΚ τύπου, σύμφωνα με την κυα 53495/2475/02/ 17.1.2003, για την κλάση ή κλάσεις κατάταξης του λεωφορείου:

- οχήματος

- αμαξώματος

- οχήματος του οποίου το αμάξωμα έχει ήδη έχει λάβει έγκριση τύπου ως χωριστή τεχνική ενότητας,

 3. Οι εγκρίσεις τύπου εκδίδονται με βάση την κλάση ή τις κλάσεις (εδάφια 2.1.1. και 2.1.2, της παρ. 2 "Ορισμοί", του Παραρτήματος Ι, της κυα 53495/2475/02/17-01-03, στις οποίες μπορεί να καταταγεί το λεωφορείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα 2,3 ή 4, της παρούσας.

4. Στην έγκριση τύπου αναφέρονται οπωσδήποτε η κλάση, ή οι κλάσεις κατάταξης του λεωφορείου, ο τύπος ή οι τύποι, όπως αυτοί καθορίζονται στις παρ. 1, των άρθρων 2 (αστικά), 3 (υπεραστικά) και 4 (ημιαστικά) για τους οποίους εγκρίνεται το λεωφορείο.

bottom of page