top of page

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3542/2007 - ΦΕΚ 544/Β'/18-4-2007

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α').

Please reload

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82

Άρθρο 83

Άρθρο 84

Άρθρο 85

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

Άρθρο 93

Άρθρο 94

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

   1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 ο ορισμός «Ποδήλατο» αντικαθίσταται και προστίθεται με την οικεία αλφαβητική σειρά ορισμός ως εξής:

   «Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.): Η επί αυτοκινητοδρόμου λωρίδα που βρίσκεται μεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς διαγράμμισης και του άκρου της οδού.»

   «Ποδήλατο» αντικαθίσταται ως εξής: «Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υπο­βοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνε­χούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η τα­χύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.»

   2.  Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

   «γ. οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία.»

 

Άρθρο 2

   Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 3

   1.  Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

   «11. Ο οδηγός που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρε­ώσεις που επιβάλλονται με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 ή το συνδυασμό αυτής με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρεί­ται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ, τις πινα­κίδες Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστι­μο σαράντα (40,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-33, Ρ-34, Ρ-35, Ρ-36, Ρ-37, Ρ-38, Ρ-40, Ρ-44, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-58, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-63, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-68, Ρ-70, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75, Ρ-76 και Ρ-77 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, τις πινακί­δες Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-71 και Ρ-72 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τι­μωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευ­ρώ και τις πινακίδες Ρ-1 και Ρ-2 με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ.»

   2.  Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 καταργείται.

 

Άρθρο 4

   Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

   «10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώ­σεων α', β', γ' και στ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρ­θρου αυτού με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις του αυτού άρθρου με διοι­κητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 5

   Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις των περι­πτώσεων β', ε', η' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικα­νότητας οδηγού για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του πα­ρόντος Κώδικα. Ο παραβάτης των λοιπών διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδό­ντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 6

   Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγρά­φου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστι­μο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 7

   Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που παραλείπει την τοποθέτηση και συντή­ρηση των πιο πάνω μέσων σήμανσης, αυτός που τα το­ποθετεί πλημμελώς, καθώς και αυτός που παραλείπει την αφαίρεση τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και ποινή φυλάκισης έως έξι (6) μήνες.»

 

Άρθρο 8

   Η παράγραφος 10 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

    «10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παρα­γράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητι­κό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και ποινή φυ­λάκισης έως δώδεκα (12) μήνες, επιφυλασσομένης και της εφαρμογής αντίστοιχων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων.»

 

Άρθρο 9

   1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­θρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

   «Σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές των σταθμών διοδίων ισχύει η απόσταση των 150 μέτρων από τις δύο πλευρές του άξονα της κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας.»

    2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρ­θρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

   «9. Αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικές πράξεις και παραβαίνει τις διατά­ξεις του άρθρου αυτού, καθώς και ο διαφημιζόμενος ή ο διαφημιστής, τιμωρούνται με χρηματική ποινή έως χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και αν γίνει χρήση ανεξίτη­λων ουσιών έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 10

    1.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες. Σε πε­ρίπτωση μεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο όχημα υπάρχει συνοδός, την ευθύνη φέρει αυτός. Για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ.. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζο­νται οι προδιαγραφές για τα ειδικά μέσα συγκράτησης, καθώς και εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.»

   2.  Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Οι οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσι­κλετών και τρίτροχων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο υπο­χρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι προ­διαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με την ίδια από­φαση καθορίζονται και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.»

   3.  Η παράγραφος 11 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

   «11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγρά­φων 1, 3, 4 και 7 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δια­κοσίων (200,00) ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατά­ξεις της παραγράφου 2 τιμωρείται με διοικητικό πρόστι­μο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοι­κητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για δέκα (10) ημέρες και αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικα­νότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Ει­δικά για τους παραβάτες των διατάξεων της παραγρά­φου 8 επιβάλλεται και η επιτόπου αφαίρεση των στοιχεί­ων κυκλοφορίας για τριάντα (30) ημέρες.»

 

Άρθρο 11

   1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευ­ές, καθώς και τηλεόραση. Η εν κινήσει χρήση κινητού τη­λεφώνου επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημέ­νο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμο­ποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας.»

   2.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημόσιας χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδη­γούν πέραν των χρονικών ορίων τα οποία καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι κάτοχοι των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μετά ή άνευ μετρητού, καθώς και οι κάτοχοι των μέσων μαζικής μεταφοράς και των τουριστικών οχημάτων, οφείλουν να φροντίζουν για την ύπαρξη μέτρων παθητικής ασφάλειας των επιβατών. Οι οδηγοί οφείλουν να οδηγούν με σύνεση, ώστε να εί­ναι απόλυτα ασφαλής η μεταφορά των επιβατών.»

   3.  Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγρά­φων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικη­τικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ και επιτόπου αφαίρε­ση της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέ­ρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Αυτός που παραβαί­νει τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, πλην των οδηγών φορτηγών οχημάτων, οι οποίοι τι­μωρούνται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 34461 2006 (ΦΕΚ 49 Α'). Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη του τρίτου εδαφίου με διοικη­τικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 12

   Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 13

   1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγρά­φου 1 του άρθρου αυτού τιμωρούνται με διοικητικό πρό­στιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρε­ση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από τον βεβαιούντα την παράβαση, σύμφωνα με τις προϋποθέ­σεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώ­δικα.»

 

   2.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Οι οδηγοί οδικών οχημάτων υποχρεούνται να μην παρενοχλούν τους άλλους χρήστες της οδού, τους πα­ρόδιους και τους διαμένοντες επί της οδού, προκαλώ­ντας, μεταξύ άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού συ­στήματος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών, όποτε είναι αυτό δυνατόν να αποφεύγεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, εκτός αυτών που προκαλούν θόρυβο από τη χρήση ηχητικών συστημάτων, οι οποίοι τιμωρού­νται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδι­κασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»

 

Άρθρο 14

   Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

   «8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των μεν παρα­γράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, των δε παρα­γράφων 4 έως και 7 με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 15

   1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

   «ζ) Μέσα στις σήραγγες με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση».

    2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

   «11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώ­σεων α', β', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 3 και της πα­ραγράφου 4 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές δια­τάξεις με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 16

   Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 17

   1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 19 προστί­θεται εδάφιο ως εξής:

   «Αν δεν συμμορφωθεί ο οδηγός, τα αστυνομικά όργα­να μπορούν να επιβάλουν ακινητοποίηση του οχήματος στο άκρο της οδού ή σε άλλο κατάλληλο σημείο, μέχρι την αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας.»

 

   2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

   «10. Αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της παραγρά­φου 5 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρό­στιμο εκατό (100,00) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τις υπόλοιπες διατάξεις τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 18

   1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Εκτός κατοικημένων περιοχών τα ανώτατα επιτρε­πόμενα όρια ταχύτητας, για τις διάφορες κατηγορίες αυ­τοκινήτων οχημάτων και των συνδυασμών αυτών, ορίζο­νται στον παρακάτω πίνακα:

   Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

___________________

2. Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 20 αντικαθί­στανται ως εξής:

   «12. Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύ­τητας έως 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.

Πα υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.

Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ώρα, καθώς και για κίνηση οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ώρα, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ/ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επί τό­που αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από αυτόν που βε­βαιώνει την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, σύμφω­να με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου τα­χύτητας, καθώς και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται διοι­κητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

   «13. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα χωρίς να είναι εφοδιασμένο με τις συσκευές που προβλέπονται από την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, καθώς και αυτός που παραλείπει να τοποθετήσει το φύλλο ή άλλο σύστημα καταγραφής τα­χογράφου, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο επτακο­σίων (700,00) ευρώ, καθώς και με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρ­θρου 103 του παρόντος Κώδικα. Οι ίδιες διοικητικές κυ­ρώσεις επιβάλλονται και σε όποιον επενεργεί με οποιον­δήποτε τρόπο στο μηχανισμό της ανωτέρω συσκευής, με σκοπό να τον καταστήσει ανενεργό ή να αλλοιώσει τις καταγραφόμενεςενδείξεις και σε περίπτωση που ο οδη­γός αμφισβητεί την παράβαση, το όχημα μεταφέρεται, συνοδεία αστυνομικού, στην αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη­σης.»

   3. Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

   «14. Αυτός που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξο­πλισμό εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας χω­ρίς να διαθέτει για τον εξοπλισμό αυτόν την κατά νόμο άδεια, καθώς και όποιος οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτη­τας, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικα­νότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες και επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»

 

Άρθρο 19

Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που επιχειρεί στην οδό συνεχείς ή διακε­κομμένους ελιγμούς και κίνηση που εγκυμονεί κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού τιμωρείται με διοικη­τικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδι­κασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»

 

Άρθρο 20

Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 21

Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 22

Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 23

Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 24

Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:

   «7. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρ­θρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσί­ων πενήντα (350,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 25

1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις της παρα­γράφου 1 περίπτωση β', γ' και δ' του άρθρου αυτού τι­μωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευ­ρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για εξή­ντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, τις δε λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού με διοικητικό πρόστι­μο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

   2. Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

   «3. Η έλλειψη ηχοφωτεινής σηματοδότησης ή κινητών φραγμάτων σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση ή προ­σώπου ρυθμίζοντος τη σε αυτήν κυκλοφορία, ουδεμία συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη για τις σιδηροδρο­μικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους, για οποιοδή­ποτε ατύχημα το οποίο μπορεί να συμβεί στην αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση, εφόσον αυτό οφείλεται στη μη τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα ή άλλου νόμου, από αυτούς που επιχειρούν να διέλθουν από τη διάβαση αυτή.»

 

Άρθρο 26

Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 27

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 29 προστί­θεται νέο εδάφιο ως εξής:

   «Η ακραία αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται από επι­βατηγά οχήματα ή μοτοσικλέτες ως λωρίδα προσπέρα­σης και καθίσταται και αυτή λωρίδα κυκλοφορίας, εφόσον οι υπόλοιπες λωρίδες τελούν υπό καθεστώς κυκλο­φοριακής συμφόρησης.»

    2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

   «7. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η δημιουργία και η χρήση πρόσβασης προς ή από αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, για την εξυπηρέτηση παρό­διων ιδιοκτησιών.»

    3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 29 προστίθεται εδά­φιο γ' ως εξής:

   «γ. Να σταθμεύουν στις ειδικές διαπλατύνσεις εκτός των περιπτώσεων έκτακτων οδικών συμβάντων.»

    Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

   «Οι οδηγοί υποχρεούνται να τηρούν τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης και τις οδηγίες που δίδονται σε αυτούς από τα κέντρα ελέγχου σήραγγας μέσω μεγαφώνου ή ραδιοφώνου.»

    4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 29 αναριθμείται σε 10 και αντικαθίσταται ως εξής:

   «10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγρά­φου 7 του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή δια­κοσίων (200,00) ευρώ τουλάχιστον. Αυτός που παραβαί­νει τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8 περίπτωση α' και β' του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, με διοικητικό πρό­στιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

   5. Στο άρθρο 29, πριν από τη νέα παράγραφο 10, τίθε­ται παράγραφος 9 ως εξής:

   «9. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατι­κών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλ­λεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατι­κών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουμένων των περιπτώ­σεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, απαγορεύε­ται.»

 

Άρθρο 28

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 29

Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 30

1. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 3 του άρθρου 32 αντικαθίστανται ως εξής:

   «Η φόρτωση των φορτηγών αυτοκινήτων διέπεται από τις ειδικές περί αυτών διατάξεις του ν. 3446/2006.»

2. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 32 αντικαθίστα­νται με παράγραφο 8 ως εξής:

   «8. Ο κάτοχος ή ο οδηγός, που κυκλοφορεί όχημα με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του ή επικίνδυνα φορτωμένο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε περίπτωση επικίνδυνης φόρ­τωσης, κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, επιβάλλε­ται και ακινητοποίηση του οχήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος Κώδικα.

Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

Για τις σχετικές παραβάσεις που αφορούν φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί αυτών διατά­ξεις του ν. 3446/2006.»

 

Άρθρο 31

Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 32

1.  Η παράγραφος 10 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

   «10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγρά­φου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστι­μο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων ιστ' και ιη' για την παράβαση των οποίων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των λοιπών παρα­γράφων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρό­στιμο σαράντα (40,00) ευρώ. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι παραβάσεις αφο­ρούν σε μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες. Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παρά­βαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών αντικειμέ­νων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης ορίζονται τα ειδικότε­ρα θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της πα­ραγράφου αυτής.»

 2.  Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 34 προ­στίθεται εδάφιο ως εξής:

   «Στις στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς είναι δυνατή η τοποθέτηση επί του οδοστρώματος ειδικών προεξοχών για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύ­καμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στις διασταυρώσεις όταν εμποδίζεται η στροφή των μέ­σων μαζικής μεταφοράς. Οι προδιαγραφές των προεξοχών, καθώς και των οριοδεικτών και η διαδικασία της το­ποθέτησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Με­ταφορών και Επικοινωνιών.»

 

Άρθρο 33

Η παράγραφος 12 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:

   «12. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 34

Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της περίπτω­σης β'της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) έως επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο. Αυτός δε που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευ­ρώ.»

 

Άρθρο 35

Η παράγραφος 6 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγρά­φων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικη­τικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 36

Η παράγραφος 5 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 37

Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 38

Η παράγραφος 6 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ' και ζ' της παραγρά­φου 1, όπου ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρό­στιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτό­που της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέ­ρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»

 

Άρθρο 39

Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγρά­φου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστι­μο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 40

1.  Η παράγραφος 7 του άρθρου 42, όπως ισχύει, αντι­καθίσταται ως εξής:

   «7. Όποιος οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύ­ματος τιμωρείται ως εξής:

α. Με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαί­νεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμ­μαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γί­νεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλ-κοολομέτρου.

β. Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδη­γού για ενενήντα (90) ημέρες , σύμφωνα με τις προϋπο­θέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντί­στοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέ­λευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του απο­δεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

γ. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρε­ση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμολη­ψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λί­τρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκ­πνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επι­στρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητι­κού προστίμου.

δ. Στις πιο πάνω περιπτώσεις α', β' και γ' το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος και των, κατ' εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων αποφάσεων. Ο έλεγχος και η βεβαίωση των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου γίνεται από συνεργείο δύο τουλάχιστον αστυνομικών ή λιμενικών, εκ των οποίων ο ένας είναι ανακριτικός υπάλληλος.»

2.  Η παράγραφος 8 του άρθρου 42, όπως ισχύει, αντι­καθίσταται ως εξής:

   «8. Εάν ο οδηγός οχήματος καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια οινοπνεύματος εντός δύο (2) ετών από προηγούμενη παράβαση της απαγόρευσης οδήγη­σης υπό την επίδραση οινοπνεύματος και η συγκέντρω­ση οινοπνεύματος στο αίμα του, κατά τη νέα παράβαση, είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, επιβάλλεται για κάθε περαιτέρω παράβαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και διοικητικό πρό­στιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, στην περίπτωση αυτή, αρχί­ζει κάθε φορά από τη λήξη του χρόνου της προηγούμε­νης αφαίρεσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του συνολικού χρό­νου αφαίρεσης της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτι­κού καταβολής των διοικητικών προστίμων.

Η περίπτωση δ' της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­μόζεται αναλόγως.»

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

   «9. Εάν ο οδηγός καταληφθεί να οδηγεί υπό την επί­δραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) μέχρι έξι (6) μη­νών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστή­ριο.»

 

Άρθρο 41

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Αυτοί που χρησιμοποιούν την οδό, όταν ειδοποιού­νται με τις συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίη­σης, ότι πλησιάζει όχημα άμεσης ανάγκης ή όχημα της τεχνικής επιτήρησης των φορέων λειτουργίας και συ­ντήρησης των οδών ή όχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, υποχρε­ούνται να αφήνουν χώρο, κινούμενοι προς τα δεξιά της οδού, για να διέλθει το όχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκης, να σταματούν.»

 

   2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 44 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυ­τού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 42

Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Ο οδηγός που αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του αστυνομικού οργάνου για την ακινητο­ποίηση του οχήματος του ή εκείνος, ο οποίος κινεί όχη­μα του οποίου διατάχθηκε η ακινητοποίηση, όπως ορίζε­ται στην προηγούμενη παράγραφο, τιμωρείται με φυλά­κιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή του­λάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ, ως και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υπο­χρεωτικά από το δικαστήριο.»

 

Άρθρο 43

Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγρά­φου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστι­μο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, της δε παραγράφου 4 με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, κα­θώς και αυτός που επιφέρει με οποιονδήποτε τρόπο, και από αμέλεια ακόμη, φθορές στην οδό, εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους.»

Άρθρο 44

Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 45

1.  Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

   «γ. Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή τις υπ' αυτού εξουσιοδοτη­μένες Αρχές, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και προκειμένου για αγώνες παλαιών αυτοκινήτων, τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Ειδικότερα για αγώνες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων μπορεί η παραπάνω σύμφωνη γνώμη να εκφραστεί από Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών, σύμ­φωνα με κανόνες που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Μο­τοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.). Ειδικά η τέλεση αγώνων με μικρά τετράτροχα οχήματα (καρτ) πραγματοποιείται μόνο σε ειδικούς προς τούτο χώρους (πίστες), για τους οποίους έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια αγωνιστικού χώ­ρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως ισχύει και με τις προϋ­ποθέσεις Διεθνή Κανονισμού Καρτ, οι οποίες διαπιστώ­νονται από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).

Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο νομι­κό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α. ή στην Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μο­τοσικλετών και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια.»

    2.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 46

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:

   «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορί­ας, στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότη­τα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώ­ρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορί­ας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νο­μαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βά­ση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τε­χνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

Κατ' εξαίρεση, τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή της Περιφέρειας, με αποφάσεις των κατά τό­πους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσε­ων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:

α) Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας, τις πα­ρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεά­ζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συ­γκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω­ροταξίας και Δημόσιων Εργων στο αστικό και υπεραστι­κό δίκτυο.

β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με απο­φάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, των Δήμων και Κοινοτήτων:

- Του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων και των Κοινο­τήτων των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς.

-  Του πολεοδομικού συγκροτήματος θεσσαλονίκης (θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Μενεμένη, Αμπελόκηποι, Εύ­οσμος, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη, Αγιος Παύλος, Πανόραμα, θέρμη, Ευκαρπία, Καλοχώρι, Ελευθέριο Κορ­δελιού, Πυλαία, Συκεών και Τριανδρία).

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου (Βόλος, Ν. Ιωνία, Ν. Δημητριάδα, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Γεώργιος, Ανω Βόλος, Αλλη Μεριά).

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (Ηρά­κλειο, Αλικαρνασσός, Γαζί) και

- Των Δήμων Πατρών και Λάρισας.

γ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούμενης περίπτωσης και τις οδούς που επηρεά­ζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των δήμων ή κοινοτήτων.

Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπη­ρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημό­σιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξί­ας και Δημόσιων Εργων.

Οι παραβάτες των παραπάνω κανονιστικών αποφάσε­ων, που αφορούν θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατά­ξεις του παρόντος Κώδικα.

Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγρά­φου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφο­ράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιο­χή αρμοδιότητας του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της χώρας.»

 

   2.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλ­λεται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημά­των ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους, μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτι­κού Συμβουλίου, η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί­ας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις δημιουργίας ή τοποθέτησης τους, οι προ­διαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδι­κή σήμανση που πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτω­ση.

Εκείνος που παραβαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από χίλια (1.000,00) έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ. Με τις ίδιες ποινικές κυ­ρώσεις τιμωρείται και εκείνος που δημιουργεί ειδική δια­μόρφωση ή τοποθετεί κινητά εμπόδια πριν από την έκδο­ση της υπουργικής αποφάσεως.»

 

   3.  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκ­δίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται, για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγό­ρευσης της κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο διακο­σίων (200,00) ευρώ.»

 

   4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Οι μεν παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τιμωρούνται με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήματα, οι δε παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 47

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

   «1 .α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το μέγιστο όριο των δια­στάσεων, του βάρους, του φορτίου και των ανά άξονα επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυ­μουλκούμενων από αυτά.

β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα παραπάνω τε­χνικά στοιχεία για τα αγροτικά μηχανήματα.

γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Ανάπτυξης καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα μηχανήματα έργων.

δ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα μοτοποδήλατα, ποδήλατα και χειροκίνητα οχήματα και

ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα ζωήλατα οχήματα.

Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία γίνεται αντίστοιχα με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και των συναρμό­διων Υπουργών.»

   2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εκτός των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία εφαρμό­ζονται οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.»

 

Άρθρο 48

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 49

Η παράγραφος 10 του άρθρου 55 αντικαθίσταται ως εξής:

   «10. Αυτός που θέτει στην κυκλοφορία , ως και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμέ­νο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 50

Η παράγραφος 7 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως εξής:

   «7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα που έλκει ρυμουλκούμενο εκ των ανωτέρω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δια­κοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 51

Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί συνδυασμό οχημάτων, που δεν είναι εφοδια­σμένος με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουρ­γεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρεί­ται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 52

Η παράγραφος 5 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέ­δησης, που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσί­ων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 53

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύ­στημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητι­κό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 54

Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 55

Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα, που δεν είναι εφοδια­σμένο με το προβλεπόμενο πιο πάνω σύστημα τροχοπέ­δησης ή αυτό δεν λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δια­κοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 56

Η παράγραφος 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί μηχάνημα έργων, που δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευ­ρώ.»

 

Άρθρο 57

Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ως άνω φώτα πορεί­ας, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 58

Η παράγραφος 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ως άνω φώ­τα διασταύρωσης, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 59

Η παράγραφος 6 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα φώτα θέσης που προβλέπονται και τα οποία λειτουργούν σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 60

Η παράγραφος 3 του άρθρου 66 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα από τα πιο πάνω ή ρυ­μουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα που να λειτουργούν σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 61

Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο πιο πάνω φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, που να λει­τουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τι­μωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 62

Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα πέδησης, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 63

Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα εκ των πιο πάνω, το οποίο έχει φώτα ομίχλης που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευ­ρώ.»

 

Άρθρο 64

Η παράγραφος 2 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα, το οποίο έχει φως οπι-σθοπορείας, που δεν πληροί τους όρους του άρθρου αυ­τού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 65

Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, που αναφέρεται στην πιο πάνω παρά­γραφο και το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τους πιο πάνω προβλεπόμενους φωτεινούς δείκτες κατεύθυνσης που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 66

Η παράγραφος 6 του άρθρου 72 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, που δεν έχει τους κατά το άρθρο αυτό προβλεπόμενους αντανακλαστήρες, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 67

Η παράγραφος 2 του άρθρου 73 αντικαθίσταται ως εξής:

   « 2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία , καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα ή συνδυασμό οχημάτων, που δεν είναι εφοδιασμένο με το πιο πάνω προβλεπόμενο ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατά­ξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 68

Η παράγραφος 7 του άρθρου 74 αντικαθίσταται ως εξής:

   «7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα ως άνω προβλεπόμενα φώτα, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυ­τού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 69

Η παράγραφος 3 του άρθρου 75 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί τρίτροχη μοτοσικλέτα, η οποία δεν είναι εφο­διασμένη με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντα­νακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

Άρθρο 70

Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σα­ράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 71

Η παράγραφος 2 του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, το οποίο δεν είναι εφοδια­σμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανα­κλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 72

Η παράγραφος 3 του άρθρου 78 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα εκ των πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα φωτισμού, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της πα­ραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 73

Η παράγραφος 3 του άρθρου 79 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα φωτισμού, που να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της πα­ραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 74

Η παράγραφος 8 του άρθρου 80 αντικαθίσταται ως εξής:

   «8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 75

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής:

   «7. Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων, οχημάτων και των ρυμουλκούμενων, τα οποία αποτελούν τμήμα του αμαξώματος αυτών, περιλαμβανομένου και του ανεμοθώρακα, καθώς και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσμα­τος, επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε, αφ' ενός μεν, σε περίπτωση θραύσης τους, ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων να μειώνεται στο ελάχι­στο, αφ' ετέρου δε να είναι ορατός τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβαίνοντες αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προδιαγραφές των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού - συνοδηγού, όταν το αυτοκίνη­το διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες που για ιατρικούς λόγους επιτρέπεται η επικόλ­ληση μεμβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, τα διαφανή μέρη του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοια ύλη, ώστε:

α) η διαφάνεια του ανεμοθώρακα να μην ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου"

β) να μην παραμορφώνουν τις εικόνες των αντικειμέ­νων που φαίνονται δια μέσου του ανεμοθώρακα·

γ) σε περίπτωση θραύσης τους, ο οδηγός να έχει ικανή καθαρή θέα της οδού.»

   2. Οι παράγραφοι 26 και 27 του άρθρου 81 αντικαθί­στανται ως εξής:

   «26. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα, τρίτροχο όχημα, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, αγροτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προ­βλεπόμενους μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακί­δες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, στην περί­πτωση δε που δεν είναι εφοδιασμένο με τις ζώνες ασφα­λείας που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρ­θρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.

   27. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα άλλης κατηγορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφο­διασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευ­ές ή συστήματα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρ­θρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 76

Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα, το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 77

Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδό­μενων υπουργικών αποφάσεων, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 78

Η παράγραφος 4 του άρθρου 86 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Ο κάτοχος οχήματος, ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της κα­θοριζόμενης προθεσμίας, τιμωρείται με διοικητικό πρό­στιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Για τη σχετική παρά­βαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχει εφαρμογή η ειδική διάταξη του ν. 3446/2006.»

 

Άρθρο 79

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 87 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Αυτός που κυκλοφορεί μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει νόμιμα απογραφεί και ταξινομηθεί, τιμω­ρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευ­ρώ και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήμα­τος μέχρι της απογραφής του σύμφωνα με τις προϋπο­θέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτη­γά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.»

 

Άρθρο 80

1. Στο άρθρο 88, από την παράγραφο 1 διαγράφεται η λέξη «ποδήλατο», από την παράγραφο 2 διαγράφονται οι λέξεις «και τα ποδήλατα» και από την παράγραφο 3 διαγράφονται οι λέξεις «και ποδήλατα».

2.  Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 88 αντικαθί­στανται ως εξής:

   «4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από αυ­τό, καθώς και τρίτροχο όχημα ή μοτοσικλέτα, που δεν εί­ναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλά­κιση ενός (1) μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμο­γή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.

   5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα με ή χωρίς ρυμουλκού­μενο ή μηχάνημα έργων με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποί­ου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.

   6.  Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί μοτοποδήλατο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί ή έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, αυτός δε που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας, τιμω­ρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 81

Η παράγραφος 3 του άρθρου 89 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.»

 

Άρθρο 82

1. Στο άρθρο 90 από την παράγραφο 1 διαγράφεται η λέξη «ποδήλατο».

 

   2.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 90 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατα­σκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων της προηγούμενης παραγράφου, τα της αντικατάστασης αυ­τών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τα της χορήγησης πινακίδων για δοκιμαστική ή προσωρινή κυκλοφορία, ο τρόπος και η θέση ανάρτησης, τα των εγγραφών και ενδείξεων επ' αυτών, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, για τα αυτοκί­νητα, καθώς και για τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσι­κλέτες και τα υπ' αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αγροτικά μηχανήματα με απόφαση του Υπουργού Αγρο­τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα μηχανήματα έρ­γων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα μοτοποδήλατα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»

 

   3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 90 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει τοποθετημένες και τις δύο πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόμιμα χορηγη­θεί, καθώς και εκείνος, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατη­γορίας όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρό­στιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιμωρείται και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν εί­ναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνω­ρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή το­ποθετεί επ' αυτών μη αντανακλαστικό υλικό. Για τη σχε­τική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.»

 

Άρθρο 83

Η παράγραφος 4 του άρθρου 91 αντικαθίσταται ως εξής:

   «4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της προηγού­μενης παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 84

Η παράγραφος 3 του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 85

1.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:

   «5. Όποιος οδηγεί αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ή μο­τοσικλέτα χωρίς να έχει εκδοθεί νόμιμα στο όνομα του η κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες και με χρηματική ποινή τουλάχι­στον διακοσίων (200,00) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμω­ρείται και όποιος οδηγεί ενώ η άδεια του έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Για τη σχετική πα­ράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.»

 

   2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:

   «6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών καθορίζονται τα της εκπαίδευσης και κατάρτι­σης των υποψήφιων εκπαιδευτών των υποψήφιων οδη­γών και οδηγών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαι­τούμενα δικαιολογητικά, η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης για τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτή υποψή­φιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και τα των διοικητικών και κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής.»

 

   3. Στο άρθρο 94 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

   «7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι­κοινωνιών καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει­τουργίας σχολής οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαί­δευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών.

β) Τα της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και της λειτουργίας σχολών και κέντρων θεωρητικής εκπαί­δευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) οδηγών αυτοκι­νήτων και μοτοσικλετών.

γ) Τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υποψή­φιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημά­των πριν από την εξέταση, καθώς και τα της επιμόρφω­σης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών. Στην ίδια απόφαση μπορεί να ορισθεί ότι οι υπο­δείξεις που δίδονται από τον εξεταστή στον υποψήφιο οδηγό για τις ανάγκες των εξετάσεων και στο πλαίσιο αυτών, για χειρισμούς που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, είναι υποχρεωτικές για τον υπο­ψήφιο οδηγό.

δ) Τα των διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής.»

Άρθρο 86

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 95 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί, ενώ η άδεια έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.»

 

Άρθρο 87

Η παράγραφος 2 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που οδηγεί μοτοποδήλατο χωρίς να έχει την κατά περίπτωση άδεια οδήγησης ή όταν αυτή έχει ανα­κληθεί ή αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέ­χρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 88

Η παράγραφος 3 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων χωρίς να έχει την κατά περίπτωση άδεια ικανότη­τας οδηγού ή όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, τι­μωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευ­ρώ.»

 

Άρθρο 89

Η παράγραφος 2 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 90

Η παράγραφος 2 του άρθρου 101 αντικαθίσταται ως εξής:

   «2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρό­στιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 91

Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής:

   «3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.»

 

Άρθρο 92

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 προστίθενται οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 3 (Ρ-71 και Ρ-72).

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 103 αντικαθίσταται ως εξής:

   «β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης.»

3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 103 αντικαθίστανται ως εξής:

   «Σε κάθε περίπτωση επιβολής του κατά τις πιο πάνω παραγράφους διοικητικού μέτρου ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υποχρεούται, ειδοποιούμενος εγγράφως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και την άδεια ικανό­τητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. Αυτός που δεν συμμορφώ­νεται με τη διάταξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έως τριών (3) μηνών. Η εκτέλεση του διοικητικού μέ­τρου δεν επηρεάζεται από την έκβαση της ποινικής δί­κης.»

4. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 103, που προστέθηκε με το άρθρο 43 παράγραφος 4 του ν. 2963/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

   «Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πι­νακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαί­ρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινα­κίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.»

   β) Το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 8 του άρθρου 103 καταργείται.

 

Άρθρο 93

Το άρθρο 104 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στον καταλαμβανόμενο επ' αυτοφώρω να διαπράτ­τει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθε­μία από αυτές. Σε περιπτώσεις συγκρότησης μικτών συ­νεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριμένων παραβάσε­ων, την ποινή του προστίμου επιβάλλει το κατά περίπτω­ση αρμόδιο όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.

   2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επί­δοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετι­κή βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του.

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντός δέκα (10) ημερών από της βεβαιώσεως της παραβάσεως, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο. Η απόφαση με την οποία γί­νονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατι­κά και στοιχεία.

   3.  Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλ­λεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρίς έκπτωση, εντός προ­θεσμίας δύο (2) μηνών από την βεβαίωση του.

   4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέ­σα. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα, με τα οποία διενερ­γείται η διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησι­μοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποί­ηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τά­ξης καθορίζονται ο τρόπος της τοποθέτησης τους, οι τε­χνικές προδιαγραφές αυτών των μέσων, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυ­τά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την επίδοση της σχετικής βεβαίωσης της παράβασης.

   5. Τα πρόστιμα από τις διοικητικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλήθηκαν εντός της αναφερόμενης προθεσμίας των δύο (2) μηνών, βεβαιώνονται υποχρεω­τικά, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικών καταλόγων, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσό­δου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα δε εισπραττόμε­να ποσά, μετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο Εσωτερι­κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο τα διανέμει στους Ο.Τ.Α. με βάση συντελεστές κατανομής, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία βεβαιώσεως και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

   6. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το οποίο επαυξάνεται κατά το ήμισυ των προστίμων, τα οποία προβλέπονται για τις άλλες συντρέχου­σες παραβάσεις, κατά τον υπολογισμό που προβλέπεται παραπάνω.

   7. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρμόδιο κα­τά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορ­φωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.

   8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινω­νιών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται τα διοι­κητικά πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις του παρόντος Κώδικα.»

 

Άρθρο 94

Το άρθρο 105 καταργείται.

 

Άρθρο 95

Η παράγραφος 4 του άρθρου 107 καταργείται.

 

Άρθρο 96

Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» ή ο όρος «άτομα με μειωμένη κινητικότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)».

 

Άρθρο 97

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει ύστερα από τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

bottom of page