top of page

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3446/2006 - ΦΕΚ Α΄49/10-3-2006

Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.

Please reload

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1: Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 2: Αρχές ελέγχου φορτηγών οχημάτων

Άρθρο 3: Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων

Άρθρο 4: Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων – Κυρώσεις

Άρθρο 4α: Διοικητικά πρόστιμα

Άρθρο 4β: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 5: Ηλεκτρονικό σήμα φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης

Άρθρο 6: Οδήγηση βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

Άρθρο 7: Μίσθωση Φορτηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης

Άρθρο 8: Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης

Άρθρο 9: Επέκταση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Κύρωση απόφασης

Άρθρο 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Άρθρο 18Α: Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών

Άρθρο 19: Τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.

Άρθρο 20: Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

Άρθρο 21: Άδειες οδήγησης

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων

1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας συνιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Τα Μ.Κ.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

2. Τα Μ.Κ.Ε. αποτελούνται από:

α) Δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο. της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας από τους οποίους είναι τεχνικός,

β) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε περιοχή αρμοδιότητάς του,

γ) έναν (1) υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Επικεφαλής του Μ.Κ.Ε. ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους της περ. α΄.

3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται κάθε έτος μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθμός των Μ.Κ.Ε., καθώς και ονομαστικός πίνακας υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν στα Μ.Κ.Ε..

4. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται κάθε φορά το Μ.Κ.Ε. από υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ονομαστικό πίνακα.

5. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών, καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου, και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος, συντάσσεται σχετική έκθεση.

6. Η διαδικασία ακινητοποίησης του οχήματος και αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος.

7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία πραγματοποίησης των ελέγχων από τα Μ.Κ.Ε., ο τρόπος διαπίστωσης και επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

9. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα Μ.Κ.Ε. περιέρχονται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των Μ.Κ.Ε. ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

10. Στα μέλη του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε ημέρα ελέγχου. Το ποσό αυτό προέρχεται από τις πιστώσεις της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία.

11. Στις παραμεθόριες περιοχές όπως ορίζονται στο ν. 287/1976 (Α` 78), όπως ισχύει, μπορούν να συστήνονται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ-ΔΠΠ). Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλουν τα ΜΚΕ-ΔΠΠ αποτελούν έσοδα των Δήμων και οι αμοιβές των προσώπων που μετέχουν σε αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την τοπική αρμοδιότητα ελέγχου, τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία τους.
 

Άρθρο 2

Αρχές ελέγχου φορτηγών οχημάτων

Ο έλεγχος της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές και των λεωφορείων ελληνικών και αλλοδαπών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 4Β, ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους:
α) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,
β) στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ),
γ) στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές,
δ) στις Αστυνομικές Αρχές,
ε) στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου,
στ) στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών.»

 

Άρθρο 3

Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων

1. Για την τακτοποίηση, στοιβασία, προστασία και ασφαλή μεταφορά του φορτίου επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το είδος του φορτίου, τα κατάλληλα εξαρτήματα, όπως καλώδια, σχοινιά, αλυσίδες, καλύμματα. Φορτίο σε όχημα με ανοιχτό αμάξωμα, που αποτελείται από υλικά τα οποία υπάρχει κίνδυνος κατά τη διαδρομή να εκφύγουν από το αμάξωμα, πρέπει να καλύπτεται και με κάλυμμα κατάλληλο προς τη φύση των υλικών.

2. Αν μεταφέρεται φορτίο «εμπορευματοκιβώτιο», αυτό απαιτείται να είναι στερεωμένο και ασφαλισμένο στο δάπεδο (πλατφόρμα) ή στο ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο των φορτηγών οχημάτων με τα κατάλληλα κλειδιά (κλείστρα) στήριξης ενσωματωμένα στο όχημα. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), εφαρμόζονται αναλόγως.

2Α. Επιτρέπεται σε φορτηγά οχήματα και συνδυασμούς οχημάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας να μεταφέρουν ως φορτίο μέχρι δύο άφορτα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα με αμάξωμα που έχει μορφή πλατφόρμας, σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων από και προς το λιμένα του Πειραιά και δέκα χιλιομέτρων από και προς τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων ιδιωτικής χρήσης μεταφέρουν μόνο ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση. Τα φορτηγά οχήματα και οι συνδυασμοί οχημάτων δημόσιας χρήσης μπορούν να μεταφέρουν και τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που διαθέτει η ίδια μεταφορική επιχείρηση. Για τη μεταφορά τηρούνται οι όροι για την τακτοποίηση, τη στοιβασία, την προστασία και την ασφαλή μεταφορά φορτίων του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του.
Σημ.: όπως η παράγραφος 2Α προστέθηκε με το άρθρο 65 παρ.1 Ν.4150/2013,ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.

3. Το μικτό βάρος φορτηγού οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του ή τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτωση κατ΄ άξονα του οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α΄).

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικότεροι κανόνες ασφαλούς φόρτωσης και μεταφοράς ανά κατηγορία φορτίου.

Άρθρο 4

Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων – Κυρώσεις

1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών αντίστοιχα και για την πραγματοποίηση εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών αναφορικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 4Β και η κατάταξη των παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, προσδιορίζονται ειδικότερα με υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4Β.

2. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση, πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.

3. Η σοβαρότητα μίας παράβασης καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια:
(α) την πιθανότητα να δημιουργήσει κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του παραβάτη ή τρίτων ή όχληση,
(β) την πιθανότητα να προκαλέσει ζημία του περιβάλλοντος ή του οδικού δικτύου,
(γ) τη δυνατότητά της να εμποδίσει τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας οδικών μεταφορών από τα αρμόδια όργανα ή να αλλοιώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου, (δ) τη δυνατότητά της να προκαλέσει διατάραξη της αγοράς των εθνικών εμπορευματικών και/ή επιβατικών μεταφορών.

Άρθρο 4α

Διοικητικά πρόστιμα

1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν το νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
- στον ιδιοκτήτη: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.0) ευρώ,
- στον οδηγό: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ,
- στον υπεύθυνο φόρτωσης: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
- στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ.
(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
- στον ιδιοκτήτη: από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ.
- στον οδηγό: από εκατό (100) έως τετρακόσια (400) ευρώ.
- στον υπεύθυνο φόρτωσης: από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ.
- στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εκατό (100) έως τετρακόσια (400) ευρώ.
(γ) Για σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
- στον ιδιοκτήτη: από διακόσια πενήντα (250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
- στον οδηγό: από εξήντα (60) έως τριακόσια (300) ευρώ,
- στον υπεύθυνο φόρτωσης: από διακόσια πενήντα (250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
- στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εξήντα (60) έως τριακόσια (300) ευρώ,
(δ) Για ελαφρά παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
- στον ιδιοκτήτη: από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,
- στον οδηγό: από πενήντα (50) έως διακόσια (200) ευρώ.

2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε περίπτωση οχήματος μισθωμένου χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής.

4. Τα ανωτέρω πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50%, εφόσον εξοφλούνται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους.

Άρθρο 4β

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3710/2008, 3897/2010 και 4150/2013, δυνάμει του άρθρου 36 παρ.2 Ν.4313/2014,ΦΕΚ Α 261/17.12.2014

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορά:
α) την πρόσβαση στην αγορά των εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και τη διενέργεια μεταφορών με φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1072/2009 και 1073/2009 και τις διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,
β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3821/85, τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές («AETR»), όπως ισχύουν κάθε φορά, γ) τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία,
δ) τις απαιτήσεις για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τη Συμφωνία ΑΤΡ όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία,
ε) τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρ- τωση και έλξη οχημάτων, τις επιτρεπόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις του οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος όπως ρυθμίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά,
στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στη χώρα μας για τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλληλότητας.

2. Με τις ίδιες αποφάσεις κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων του άρθρου 4Α ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των προστίμων, τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται, οι ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση των οργάνων ελέγχου και ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για τον έλεγχο.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται για καθεμία από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τους χώρους ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων και την απόδοσή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους οδικούς ελέγχους της νομοθεσίας μεταφορών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο έντυπο ελέγχου με παραρτήματα για κάθε κατηγορία ελέγχου που πραγματοποιείται.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται για κάθε αρχή ελέγχου σύστημα αρχικής εκπαίδευσης και περιοδικής επιμόρφωσης στον έλεγχο της νομοθεσίας οδικών μεταφορών, οι εκπαιδευόμενοι, το εκπαιδευτικό υλικό, ο φορέας και η μεθοδολογία της εκπαίδευσης.»

3. Έως την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006 εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006 (Α` 49), όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο. Ομοίως εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται από τα όργανα ελέγχου η αριθμ. Φ2/55009/4626/00/2002 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα» (Β` 1028), όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Ηλεκτρονικό σήμα φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης

Κάθε φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης πρέπει να φέρει ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τύπος του σήματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο φορέας χορήγησης και ανανέωσής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω σήματος βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Άρθρο 6

Οδήγηση βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

Η υποχρέωση οδήγησης των φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων, υγραερίων και θερμής ασφάλτου από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του Β.Δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1959/1991, ισχύει και για τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων που ανήκουν σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών και κυκλοφόρησαν πριν από τη 13η Σεπτεμβρίου 1990.

Άρθρο 7

Μίσθωση Φορτηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης

1. Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς που εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, επιτρέπεται να εκμισθώνουν τα οχήματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε οδηγούς, κατόχους άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) το όχημα να έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια,

β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά μόνο στη διάθεση του οχήματος χωρίς οδηγό,

γ) το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του οδηγού που το έχει μισθώσει,

δ) το μισθωμένο όχημα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση νομαρχιακών, εθνικών και διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του,

ε) ο χρόνος κάθε μίσθωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών μηνών και μεγαλύτερος των τριών ετών.

2. Για τις μισθώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον οδηγό μισθωτή και αφετέρου από τον ιδιοκτήτη του οχήματος,

β) αντίγραφο του συμφωνητικού κατατίθεται εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής του στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής, και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται το όχημα,

γ) το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα και για την καταβολή του εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄),

δ) οι φορτωτικές για τις διενεργούμενες με τα μισθωμένα οχήματα μεταφορές εκδίδονται από τον μισθωτή και για λογαριασμό του.

3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 91/1988.

4. Οι παραβάσεις βεβαιώνονται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, τις Λιμενικές, Αστυνομικές και Τελωνειακές Αρχές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει κάθε φορά για τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

5. Στις περιπτώσεις μίσθωσης Φορτηγών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος οι μισθωτές - οδηγοί δύνανται να ασφαλίζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ανεξάρτητα του τρόπου αμοιβής τους ή στο Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών ως εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων.

Σημείωση: Η παράγραφος 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.Β4 άρθρου 85 Ν.3996/2011,     ΦΕΚ Α 170/5.8.2011.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης σε οδηγό με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη στον οδηγό ή από τον οδηγό στον ιδιοκτήτη."

 

Άρθρο 8

Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης

1. Η συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης περιορίζεται στο όχημα. Κατά τον πλειστηριασμό μεταβιβάζεται η κυριότητα του οχήματος ως πράγματος και το δικαίωμα κυκλοφορίας ατονεί. Αν εντός προθεσμίας δυο ετών από την ημέρα του πλειστηριασμού ο πρώην ιδιοκτήτης του φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο φορτηγό όχημα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του για το όχημα αυτό.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης της κατοχής φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης από τον διατηρήσαντα την κυριότητα πωλητή.

3. Αν πρώην ιδιοκτήτης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης απώλεσε το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία φορτηγού οχήματος σε αντικατάσταση του κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 εκπλειστηριασθέντος ή αναγκαστικά αφαιρεθέντος οχήματος, για το λόγο ότι δεν το άσκησε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1959/1991, επιτρέπεται, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσει φορτηγό όχημα προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.

4. Αν απωλεσθεί το δικαίωμα κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης κατ` εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000, επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της νέας άδειας.

5. Αν δημευθεί φορτηγό όχημα δημόσιας χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος του δικαιώματος κυκλοφορίας μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα έκδοσης της απόφασης δήμευσης από το πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, προσκομίσει δε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νέο όχημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε περίπτωση δήμευσης επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου που κατελήφθη να μεταφέρει λαθρομετανάστες.
Σχετικό: Με την παρ.5 άρθρ.25 Ν.3710/2008,ΦΕΚ Α 216/23.10.2008,ορίζεται ότι: "Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 8 του ν. 3446/ 2006 (ΦΕΚ 49/Α`) εφαρμόζονται αναλόγως στα λεωφορεία και επιβατικά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα".

6. Δικαιούχος δικαιώματος κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης, ο οποίος έχει ήδη απωλέσει το δικαίωμα αυτό λόγω δήμευσης του οχήματός του, μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών, δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, καθώς και εφοδιασθεί με φορτηγό όχημα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.

Άρθρο 9

Επέκταση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Η άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α΄) στις νομαρχιακές, εθνικές και διεθνείς μεταφορές επιτρέπεται και στους ομογενείς από την Ίμβρο και Τένεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 10

Η περίπτωση α΄ της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«10 α. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη παραχωρείται σε ανώνυμες εταιρείες ή σε συνεταιρισμούς του άρθρου αυτού, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 24, δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία νέων επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, επτά θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού. Ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής έχουν χρώμα λευκό, δεν φέρουν ταξίμετρο και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11. Εφόσον η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο και ούτω καθεξής πρέπει να είναι διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.»

Άρθρο 11

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. για την απόδειξη των περιπτώσεων των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 και για την περίπτωση του εδαφίου ε΄, υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.»

Άρθρο 12

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Νομάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε κάθε Διεύθυνση.»

Άρθρο 13

Κύρωση απόφασης

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε, η αριθμ. οικ. Α75386/7276/28.12.2005 (Β΄1856) απόφαση, με την οποία «απαγορεύεται η χορήγηση νέων αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, μέχρι 31.12.2008».

Σχετικό:Με το άρθρο 37 Ν.3710/2008,ΦΕΚ Α 216/23.10.2008,η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α`) παρατάθηκε μέχρι 31.12.2011.

Άρθρο 14

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3109/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. α. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.»

«3. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είτε στο πρωτοβάθμιο είτε στο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτά μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 570/1970 (ΦΕΚ 125 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η αλλαγή των κύριων χαρακτηριστικών των οχημάτων, καθώς και οι όροι και η διαδικασία βάσει των οποίων πραγματοποιείται.

β) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης, η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στις τεχνικές ολότητες, στα συστατικά στοιχεία των οδικών οχημάτων και των εξαρτημάτων τους, καθώς και στον εξοπλισμό ή στα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά για οποιονδήποτε λόγο.»

Άρθρο 16

Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α΄) προστίθεται περίπτωση στ΄ και η περίπτωση στ΄ αναγραμματίζεται σε ζ΄ ως εξής:

«στ) Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι έξι χιλιομέτρων από έδρα δήμου που υπάγεται στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης και εξυπηρετείται από τον Ο.Α.Σ.Θ.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και η προς ένταξη στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου έδρα να μην εντάσσεται σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή του οικείου νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄).

ζ) Κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 17

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 επενδύσεις διατίθεται ποσό έως εκατόν οκτώ εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στις ανωτέρω ενισχύσεις. Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ. 967/1979 (ΦΕΚ 272 Α΄).»

2. Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 18

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

1. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος: Ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στις διατάξεις της υ.α. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523 Β΄), με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 96/96/ΕΚ (1-46) και διενεργείται στις κατηγορίες οχημάτων που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι αυτής.

Κατηγορίες περιοδικού τεχνικού ελέγχου είναι οι εξής:

α) ο αρχικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται σε όλα τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του οχήματος σημεία. Διενεργείται για πρώτη φορά ή ανάλογα με την προβλεπόμενη για το όχημα υποχρέωση,

β) ο επαναληπτικός έλεγχος (ή επανέλεγχος): ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες, οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχο του οχήματος.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου διενεργείται στο όχημα αρχικός έλεγχος αντί επανελέγχου.

2. Ειδικός τεχνικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που δεν εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Ως ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι θεωρούνται:

α) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες ή Κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.):

αα) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός πρότυπου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου,

ββ) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός μεμονωμένου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών.

β) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε περίπτωση διασκευής σε ένα ή περισσότερα συστήματα οδικού οχήματος.

γ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αμαξώματος.

δ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πιστοποιητικού γενικού ελέγχου μεμονωμένου οχήματος (Γ.Ε.Μ.Ο.), εξαιρουμένου του ελέγχου εκπομπής καυσαερίων, βάσει Κοινοτικών Οδηγιών ή Κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε..

ε) `Αλλοι έλεγχοι που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

στ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται μετά από αίτηση του κατόχου του οχήματος.

Σχετικό: Με τη παρ.4 του άρθρου 1 της ΥΑ 3196/228/2013 (ΦΕΚ Β` 574/13/03/2013) ορίζεται ότι: "5. Οποιοιδήποτε έλεγχοι (ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι κατά την έννοια της παρ 2 του αρ. 18 του ν. 3446/06 (Α 49)) που προβλέπονται να διενεργούν τα ΚΤΕΟ από διατάξεις σχετικά με την επαλήθευση ικανοποίησης εθνικών προδιαγραφών μπορούν εναλλακτικά να διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών ή άλλη δημόσια υπηρεσία που έχει την τεχνική δυνατότητα και υποδεικνύεται από τον οικείο Περιφερειάρχη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές. Εφ` όσον από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται η διενέργεια συγκεκριμένου ειδικού τεχνικού ελέγχου από Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ο έλεγχος αυτός διενεργείται με τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις της διάταξης αυτής. 6. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών ή άλλη δημόσια υπηρεσία που έχει την τεχνική δυνατότητα και υποδεικνύεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, διεξάγονται από υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών με γνώση των σχετικών διατάξεων."

3. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.): Φορείς που διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή υποδομή, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε οχήματα:

α) Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

β) Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 2963/2001 και διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, τα είδη των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους:

αα) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειάς τους από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας,

ββ) τα αναλυτικά σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγχόμενων οχημάτων, με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της υ.α. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523 Β΄),

γγ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως ότου υποβληθεί επιτυχώς σε νέο τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά στα καθορισμένα σημεία ελέγχου,

εε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους:

αα) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειάς τους από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας,

ββ) εφόσον είναι αναγκαίος ο καθορισμός τους, τα σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγχομένων οχημάτων,

γγ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

δδ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Κινητή μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: Μονάδα ενσωματωμένη σε ή μεταφερόμενη με αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό κατάλληλο για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Με την ανωτέρω μονάδα δύναται να διενεργούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό:

α) Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1.

β) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι, στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 46 και της παρ.3 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι φορείς που δύνανται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, εξειδικεύεται το είδος των εκτάκτων τεχνικών ελέγχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζονται, εκτός από τα Κ.Τ.Ε.Ο., και άλλοι φορείς διενέργειας ειδικών ελέγχων, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και τα είδη των ελέγχων που θα διενεργούν.

7. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ειδικά όταν το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου χρησιμοποιείται για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου τότε το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και μόνο για τους σκοπούς της έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα ισχύει για δύο (2) μήνες επιπλέον της αναγραφόμενης ημερομηνίας ισχύος του."

 

Άρθρο 18Α

Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών

1. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α` 55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως:
α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.6.2014 προσκομίζονται έως και τις 20.10.2015.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της από 7.10.2015 ΠΝΠ, ΦΕΚ Α 127/8.10.2015.
β. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2014 έως 31.12.2014 προσκομίζονται έως και τις 31.10.2015.
γ. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 1.1.2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης προσκομίζονται έως και τις 30.11.2015.

3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα:

α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου,

β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.

Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 19

Τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Για κάθε περιοδικό ή ειδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται στα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. επιβάλλονται τέλη, τα οποία καταβάλλονται πριν από τη διενέργεια του ελέγχου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής τους.

Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται τα τέλη αυτά ανά διετία, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική και την ανάγκη κάλυψης των δαπανών λειτουργίας, συντήρησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας.

2. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω τελών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός των εσόδων από τα τέλη των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που διενεργούν οι Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, τα οποία περιέρχονται στην Υπηρεσία που χρησιμοποιεί την ανωτέρω μονάδα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α`), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2873/ 2000 (ΦΕΚ 285 Α`).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την είσπραξη του τέλους και τη συμπλήρωση και υποβολή των παραστατικών για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρου 5 Ν.3897/2010, ΦΕΚ Α 208/10.12.2010.

3. Εκτός από το τέλος που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ο οικείος Νομάρχης μπορεί με απόφαση του να επιβάλει πρόσθετο τέλος, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του τέλους της αντίστοιχης κατηγορίας ελεγχόμενου οχήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το πρόσθετο αυτό τέλος διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών της μηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Τ.Ε.Ο., της διακρίβωσης, συντήρησης, προσθήκης και αγοράς μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Κ.Τ.Ε.Ο. και κάθε άλλης δαπάνης που απαιτείται για τη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. και δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της οικίας Νομαρχίας για το συγκεκριμένο Κ.Τ.Ε.Ο.. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχία βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α`), για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α`). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την είσπραξη του πρόσθετου τέλους και τη συμπλήρωση και υποβολή των παραστατικών για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.11 άρθρου 5 Ν.3897/2010,ΦΕΚ Α 208/10.12.2010.

Άρθρο 20

Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

1. Για την έκδοση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των εθνικών εγκρίσεων τύπου και των δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, καθώς και για τη συμπλήρωση, επέκταση, διόρθωση ή τροποποίησή τους, επιβάλλεται τέλος το οποίο καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης.

2. Τα ανωτέρω τέλη καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται.

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 21

Άδειες οδήγησης

1. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης της Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε κατηγορίας που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότησή τους, να καταθέτουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός, βάσει του οποίου απαγορεύεται μετά από τη συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας που προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των ως άνω κατηγοριών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός και οι όροι και η διαδικασία κατάθεσης της άδειας οδήγησης".
2. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Οι κάτοχοι ισχύοντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς άδειας) το οποίο έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδας, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

γ) Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, καθώς και οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.»

Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 22

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Το πρόστιμο ορίζεται στο 40πλάσιο της τιμής του ισχύοντος εισιτηρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Α.»

Άρθρο 23

Στο άρθρο 39 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που διενεργούν αυτοψίες σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή επιθεωρούν τα ήδη λειτουργούντα προκειμένου να διαπιστώσουν τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύρυθμη λειτουργία τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, καταβάλλεται κατ΄ αποκοπή για κάθε αυτοψία που διενεργείται και κάθε υπάλληλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την ανωτέρω αποζημίωση βαρύνουν τον υπ΄ αριθμ. 040/541077-03 ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο Ν.Δ. 638/1970.»

Άρθρο 24

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) Το άρθρο 6 του Ν.Δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του Β.Δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε διαδοχικά από το άρθρο 3 του Ν. 803/1978, το άρθρο 4 του Ν. 1959/1991 και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000.

β) Το άρθρο 8 του Ν. 2465/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του Ν. 2800/2000, η περ. β΄ της παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 2963/2001.

γ) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 2801/2000.

δ) Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1350/1983.

ε) Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 2963/2001.

στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενό του ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Άρθρο 25

Ιδρύεται Εθνική Εποπτική Αρχή, εφεξής καλούμενη «Αρχή», υπαγόμενη στο Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ίδρυση της Αρχής προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «Κανονισμός-Πλαίσιο». .Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτού σε σχέση με τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης, μετεωρολογικές υπηρεσίες που προορίζονται για την αεροναυτιλία και υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ανωτέρω Κανονισμού, κατά τρόπο λειτουργικά ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου Κανονισμού. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής `Αμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 26

1.Το άρθρο 30 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 30

Μεταβίβαση λεωφορείων ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.

Με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ ή της ΚΤΕΛ Α.Ε. που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται, με την άδειά τους, σε οδικούς μεταφορείς επιβατών, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. που έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000. Το αντίτιμο της πώλησης των λεωφορείων αυτών χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού και επενδύσεων των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. ή υποχρεώσεων άμεσης ανάγκης που υπηρετούν το σκοπό λειτουργίας τους».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) εφαρμόζονται και σε λεωφορεία δημόσιας χρήσης μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. τα οποία μισθώνονται σε αυτές.

Άρθρο 27

1. Το άρθρο 13 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 44 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 531/1970 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1358/1973 (ΦΕΚ 52 Α΄), επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα μικτού βάρους μέχρι 10.000 χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι του ύψους των 10.000 χιλιογράμμων.

2. Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1073/1980, επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα, των οποίων το ανώτατο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 8.000 χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι το παραπάνω επιτρεπόμενο βάρος.

Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

2. Η περίπτωση η) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2646/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών».

Άρθρο 28

Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 260), μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2006.

Άρθρο 29

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3109/03 (Α΄ 38) συμπληρώνεται ως εξής: «Στην ίδια περιοχή υπάγονται και οι Δήμοι Μάνδρας, Ραφήνας, Μαρκοπούλου, Αρτέμιδας (Λούτσας), Καλυβίων - Θορικού, η Κοινότητα Μαγούλας και η Κοινότητα Κουβαρά».

Άρθρο 30

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

bottom of page