top of page

ΥΑ Αριθμ. 33692/2202/14 - ΦΕΚ Β’ 3134/21-11-14

Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής.

Please reload

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Φορείς ελέγχου

Άρθρο 4: Εναλλακτικές απαιτήσεις ΜΟΙΚ

Άρθρο 5: Διαδικασία Έγκρισης ΜΟΙΚ

Άρθρο 6: Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Άρθρο 7: Ταξινόμηση ΜΟΙΚ

Άρθρο 8: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1α του ν.δ. 570/1970 (ΦΕΚ Α'125) όπως ισχύει,
β)του άρθρου 84 παρ.2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α' 57), γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), δ) του Π.Δ. 109/2014 (Α'263) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», ε) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α' 152),
στ) της υπ’ αριθμ. 2821/23102014 (ΦΕΚ Β' 2893/ 29102014) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
2.Την ανάγκη καθορισμού διατάξεων που θα ρυθμίζουν την έγκριση και θέση σε κυκλοφορία ορισμένων διασκευασμένων οχημάτων που δεν καλύπτονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
3.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

α) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας για την έγκριση μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.
β) Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικής χρήσης, της ίδια κατηγορίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 (Β' 2112), με την προϋπόθεση ότι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου τους.
γ) Ο αριθμός μονάδων οχήματος της ίδιας «οικογένειας τύπου» οχήματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης, που επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνει τις οριζόμενες από την παράγραφο Α2 του Παραρτήματος ΧΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 μονάδες για την κατηγορία του οχήματος.

Άρθρο 2
Ορισμοί

α) Ως μεμονωμένο όχημα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ) ορίζεται: αα) «Ανακατασκευασμένο όχημα»: Μεταχειρισμένο όχημα που έχει υποστεί ουσιώδεις μετατροπές και αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών, αλλά διατηρεί την ταυτότητα του αρχικού οχήματος.
ββ) «Όχημα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων»: Όχημα που έχει κατασκευαστεί εν μέρει με τη χρήση κατασκευαστικών στοιχείων, στοιχείων και εξαρτημάτων από μεταχειρισμένα οχήματα, και δεν υπάγεται στην κατηγορία των ανακατασκευασμένων οχημάτων.
β) «Εγκριτική αρχή»: η Διεύθυνση Τεχνολογίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν στην έγκριση οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, καθώς και για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών αυτών.
γ) «Φορέας ελέγχου»: οργανισμός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκριτική αρχή ως εργαστήριο δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματός της. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά.
δ) «Εναλλακτικές απαιτήσεις ΜΟΙΚ»: διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλ
λοντικής προστασίας όσο το δυνατό ισοδύναμο προς το επίπεδο που παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) «Οικογένεια τύπου οχήματος»: οχήματα του ιδίου τύπου οχήματος και της ίδιας παραλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 2 και του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/2009.
στ) «Κατασκευαστής»: ο διενεργών την μετατροπή ή κατασκευή αντίστοιχα των αναφερομένων στην παρ. α ΜΟΙΚ.

Άρθρο 3
Φορείς ελέγχου

α) Για τον ορισμό των φορέων ελέγχου εφαρμόζεται το άρθρο 37 της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 και ανακοινώνεται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σκοπό αυτό.
β) Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο δ του παρόντος άρθρου που διενεργείται από ομάδα αξιολόγησης που ορίζεται από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων για το σκοπό αυτό.
γ) Οι φορείς ελέγχου έχουν τις αρμοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 29949/1841/09 κοινή υπουργική απόφαση και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επί της οποίας έγινε ο ορισμός τους και πρέπει να διαθέτει διαπίστευση: αα) Σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17020 με πεδίο διαπίστευσης τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής μεμονωμένης σύμφωνα με τη 2007/46/ΕΚ για την ίδια κατηγορία οχήματος ή ββ) Σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17025 με πεδίο διαπίστευσης τις δοκιμές για την χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής μεμονωμένης σύμφωνα με τη 2007/46/ΕΚ για την ίδια κατηγορία οχήματος ή γγ) Σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17020 με πεδίο διαπίστευσης τις εναλλακτικές απαιτήσεις της παρούσας για έγκριση ΜΟΙΚ.
δ) Η αξιολόγηση των φορέων ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 38 της 29949/1841/09 κοινής υπουργικής απόφασης. Εντός χρονικού διαστήματος
3ετών από την ημερομηνία της αρχικής αξιολόγησης διενεργείται νέα αξιολόγηση.

Άρθρο 4
Εναλλακτικές απαιτήσεις ΜΟΙΚ

Η ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έγκριση ΜΟΙΚ πραγματοποιείται με την έκδοση της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 3. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την Εγκριτική Αρχή, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποιούνται στους φορείς ελέγχου που έχουν οριστεί.

Άρθρο 5
Διαδικασία Έγκρισης ΜΟΙΚ

α) Ο κατασκευαστής του οχήματος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του καταθέτει στο φορέα ελέγχου που διαθέτει τη σχετική επάρκεια: αα) Αίτηση
ββ) Δελτίο πληροφοριών του παραρτήματος 1 του άρθρου 8 της παρούσης.
γγ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας της μονάδας κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν μονάδες συναρμολόγησης) στην οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας.
δδ) Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί ή ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαιτείται εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούμενων 12 μηνών από την αίτηση. β) ο φορέας ελέγχου:
αα) Προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών.
ββ) Προβαίνει σε έλεγχο εκπλήρωσης των εναλλακτικών απαιτήσεων για μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής, με τις απαιτούμενες δοκιμές και επιθεωρήσεις.
γγ) Υποβάλλει στην εγκριτική αρχή τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει: ααα) τα προσκομισθέντα από τον κατασκευαστή δικαιολογητικά
βββ) πρακτικό επιθεώρησης / ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 2 του άρθρου 8 γγγ) έντυπο για συμπλήρωση στοιχείων αδείας κυκλοφορίας σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υπουργικής απόφασης 5299/406/2012 (Β' 2840/23102012) όπως τροποποιήθηκε με την 20242/1336/14 (Β'1337/2752014) δδ) διατηρεί στο αρχείο του φάκελο που περιλαμβάνει αντίγραφο του υποβαλλόμενου στην εγκριτική αρχή φακέλου, καθώς επίσης και τα έντυπα που σχετίζονται με μετρήσειςδοκιμές και καταγραφές από τις οποίες τεκμαίρεται η διενέργεια του συνόλου της επιθεώρησης. γ) Η εγκριτική αρχή:
αα) ελέγχει τα υποβαλλόμενα από το φορέα ελέγχου δικαιολογητικά ββ) ζητά επιπλέον τεκμηρίωση ή παροχή διευκρινίσεων εφόσον το κρίνει απαραίτητο γγ) εκδίδει έγκριση μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και προυποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

α) Η πιστοποίηση της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τα ΜΟΙΚ, πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με τη κοινή υπουργική απόφαση 5015968/2915/09 (Β' 798).
β) Η αντιστοίχιση με οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γίνεται με σχετική αναγραφή στην έγκριση ΜΟΙΚ μετά από εισήγηση του φορέα ελέγχου.
γ) Η εισήγηση του φορέα ελέγχου για την αντιστοίχιση με οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πραγματοποιείται μετά τη διενέργεια των προβλεπομένων από τις εναλλακτικές απαιτήσεις σχετικών επιθεωρήσεων /ελέγχων, εφόσον κατατεθεί από τον κατασκευαστή του ΜΟΙΚ: αα) Πιστοποιητικό καυσαερίων ή φύλλο δοκιμών για το ΜΟΙΚ από αναγνωρισμένο εργαστήριο σύμφωνα με οδηγία ή κανονισμό της ΕΕ ή
ββ) Πιστοποιητικό καυσαερίων σύμφωνα με οδηγία ή κανονισμό της ΕΕ οχήματος με το συγκεκριμένο τύπο κινητήρα με τις παρακάτω προϋποθέσεις.
ααα) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1. του Παραρτήματος Ι του κανονισμού ΕΚ 692/2008 περί επέκτασης ισχύος πιστοποιητικού και βββ) Ικανοποιούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στις εναλλακτικές απαιτήσεις.
δ) Η αντιστοίχιση με οδηγία εκπομπών καυσαερίων η οποία είναι υποχρεωτική για την έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ ή σε νεώτερη αυτής, γίνεται μόνο σύμφωνα με το εδάφιο αα της παραγράφου γ του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Ταξινόμηση ΜΟΙΚ

α) Η ταξινόμηση των «οχημάτων μεταχειρισμένων εξαρτημάτων» πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που ακολουθείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα καινούργια οχήματα. Στο πεδίο παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται η παρατήρηση «ΜΟΙΚΌχημα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων».
β) Η ταξινόμηση των «ανακατασκευασμένων οχημάτων» πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που ακολουθείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα μεταχειρισμένα οχήματα. Τα πεδία «D.1. ΜΑΡΚΑ», «5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ» και «D.3. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ» συμπληρώνονται ανάλογα με τα στοιχεία του κατασκευαστή της δεύτερης φάσης (ανακατασκευής). Στο πεδίο παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται η παρατήρηση «ΜΟΙΚΑνακατασκευασμένο όχημα (όνομα αρχικού κατασκευαστή)».

Άρθρο 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ενσωματώνονται στην παρούσα τα Παραρτήματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Παράρτημα 1: Δελτίο πληροφοριών Παράρτημα 2: Υπόδειγμα και Γενικές απαιτήσεις για τη μορφή του Πρακτικού Επιθεώρησης / Ελέγχου

(Ακολουθούν Παταρτήματα για τα οποία βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2014

bottom of page