top of page

ΚΥΑ Αριθμ. 29949/1841/2009 - ΦΕΚ 2112/Β/29-9-2009

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο).

Please reload

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις κατασκευαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 6: Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων

Άρθρο 7: Διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 8: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα

Άρθρο 10: Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

Άρθρο 11: Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου

Άρθρο 12: Συμμόρφωση των ρυθμίσεων παραγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 13: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 14: Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα

Άρθρο 15: Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

Άρθρο 16: Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 17: Λήξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 18: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Άρθρο 19: Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20: Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέες αντιλήψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Άρθρο 21: (άρθρο 22 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών

Άρθρο 22: (άρθρο 23 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 23: (άρθρο 24 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Μεμονωμένες εγκρίσεις

Άρθρο 24: (άρθρο 25 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 25: (άρθρο 26 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πώληση και θέση σε κυκλοφορία

Άρθρο 26: (άρθρο 27 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πώληση και θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς

Άρθρο 27: (άρθρο 28 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πώληση και θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 28: (άρθρο 29 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συμμορφώνονται προς την παρούσα οδηγία

Άρθρο 29: (άρθρο 30 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο

Άρθρο 30: (άρθρο 31 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πώληση και θέση σε κυκλοφορία εξαρτημάτων και εξοπλισμού που είναι δυνατόν να συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

Άρθρο 31: (άρθρο 32 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ανάκληση οχημάτων

Άρθρο 32: (άρθρο 33 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κοινοποίηση αποφάσεων και δυνατότητες προσβολής τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 33: (άρθρο 34 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου

Άρθρο 34: (άρθρο 35 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ισοδυναμία κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ με οδηγίες ή κανονισμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 35: (άρθρο 37 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πληροφορίες για τους χρήστες

Άρθρο 36: (άρθρο 38 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πληροφορίες για τους κατασκευαστές κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 37: (άρθρο 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ορισμός τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 38: (άρθρο 42 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών

Άρθρο 39: (άρθρο 43 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Διαδικασίες κοινοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40: (άρθρο 44 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41: (άρθρο 45 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ημερομηνίες εφαρμογής για την έγκριση ΕΚ τύπου

Άρθρο 42: (άρθρο 46 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κυρώσεις

Άρθρο 43: (άρθρο 49 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κατάργηση

Άρθρο 44: Κατάλογος Παραρτημάτων

Άρθρο 45

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α΄ 39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)

γ. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α΄136) «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη»,

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε. της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189 (ΦΕΚ 91/Β/2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα».

στ. του π.δ. 431/1983 (Α΄ 160/7.11.1983), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που ενσωμάτωσε στο Εθνικό Δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως ισχύει,

2. την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (EE L 263, της 9.10.2007, σ. 1-160),

3. τον Κανονισμό αριθμ. 1060/2008 της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για αντικατάσταση των παραρτημάτων I, III, IV, VI, VII, XI και XV της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (EE L 292 της 31.10.2008, σ. 1-93), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αριθμ. 385/2009 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2009 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΧ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ … (EE L 118 της 13.5.2009, σ. 13-65), ο οποίος διορθώθηκε (EE L 127 της 26.5.2009, σ. 22-24),

4. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει εναρμονισμένο πλαίσιο με τις διοικητικές διατάξεις και τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση όλων των νέων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, με σκοπό να διευκολύνει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών εντός της Ελλάδας.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει επίσης διατάξεις για την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία εξαρτημάτων και εξοπλισμού που προορίζονται για οχήματα εγκεκριμένα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Δια κανονιστικών πράξεων, των οποίων ο εξαντλητικός κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα IV, θεσπίζονται, κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τη λειτουργία των οχημάτων. Νεότερες τροποποιήσεις του παραρτήματος IV ενσωματώνονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται με την εξουσιοδότηση του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄57) ως ισχύει.

 

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου των οχημάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια και προορίζονται για οδική χρήση, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα οχήματα αυτά.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επίσης στη μεμονωμένη έγκριση των οχημάτων αυτών.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επίσης στα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που προορίζονται για οχήματα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στην έγκριση τύπου ή στη μεμονωμένη έγκριση των ακόλουθων οχημάτων:

α) στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 12521/Α20/2014 (Β 1198/30.8.2005) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών, και στα ρυμουλκούμενα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά ώστε να ρυμουλκούνται από αυτούς.

β) στα τετράκυκλα κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 48145/2327/03 (Β1207/26.8.2003) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα.

γ) στα ερπυστριοφόρα οχήματα.

3. Η έγκριση τύπου ή η μεμονωμένη έγκριση δυνάμει της παρούσας απόφασης δεν απαιτείται για τα ακόλουθα οχήματα:

α) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων.

β) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης και

γ) τα κινητά μηχανήματα,

εφόσον τα οχήματα αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Η μη απαίτηση αυτών των εγκρίσεων δε θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα.

4. Η μεμονωμένη έγκριση δυνάμει της παρούσας απόφασης δεν απαιτείται για τα ακόλουθα οχήματα:

α) οχήματα προοριζόμενα αποκλειστικά για αγώνες δρόμου.

β) πρωτότυπα οχημάτων για οδική χρήση υπό την ευθύνη ενός κατασκευαστή για την εκτέλεση ενός ειδικού προγράμματος δοκιμών, εφόσον έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν.

 

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ισχύουν, εκτός αντίθετων διατάξεών τους, οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «κανονιστική πράξη»: επιμέρους οδηγία, κανονισμός ή κανονισμός ΟΕΕ/ΟΗΕ που προσαρτάται στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1958,

2. «χωριστή οδηγία ή κανονισμός» είναι οδηγία ή κανονισμός που απαριθμείται στο παράρτημα IV μέρος Ι . Ο όρος περιλαμβάνει και τις εκτελεστικές τους πράξεις,

3. «έγκριση τύπου»: η διαδικασία με την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις,

4. «εθνική έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία, και η οποία ισχύει μόνο στο έδαφος της Ελλάδας,

5. «έγκριση ΕΚ τύπου»: η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ή ΧΙ,

6. «μεμονωμένη έγκριση»: η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις,

7. «έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια»: η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πιστοποιεί ότι, ανάλογα με τη φάση ολοκλήρωσης, ένας ημιτελής ή ολοκληρωμένος τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,

8. «έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια»: διαδικασία έγκρισης ενός οχήματος η οποία συνίσταται στη συλλογή βήμα προς βήμα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες του οχήματος, και η οποία, σε τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση του συνολικού οχήματος,

9. «έγκριση τύπου σε ένα στάδιο»: διαδικασία η οποία συνίσταται στην έγκριση ενός οχήματος ως συνόλου με μια μόνο πράξη,

10. «μεικτή έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια, για την οποία πραγματοποιούνται μια ή περισσότερες εγκρίσεις συστημάτων κατά το τελικό στάδιο έγκρισης του συνολικού οχήματος, χωρίς να απαιτείται να εκδοθούν πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου για τα συστήματα αυτά,

11. «μηχανοκίνητο όχημα»: όχημα με κινητήρα το οποίο κινείται αυτόνομα, διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, είναι πλήρες, ολοκληρωμένο ή ημιτελές, και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h,

12. «ρυμουλκούμενο»: μη αυτοπροωθούμενο όχημα που είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να έλκεται από μηχανοκίνητο όχημα,

13. «όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα ή το ρυμουλκούμενό του όπως ορίζονται στα σημεία 11 και 12,

14. «υβριδικό μηχανοκίνητο όχημα»: όχημα με δύο τουλάχιστον διαφορετικούς μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (επί του οχήματος) για την κίνηση του οχήματος,

15. «υβριδικό ηλεκτρικό όχημα»: υβριδικό όχημα το οποίο, για τη μηχανική του κίνηση, αντλεί ενέργεια από τις ακόλουθες δύο πηγές αποθηκευμένης ενέργειας /ισχύος επί του οχήματος:

— αναλώσιμο καύσιμο,

— διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας/ισχύος (π.χ. συσσωρευτής, πυκνωτής, σφόνδυλος/γεννήτρια κ.λπ.),

16. «κινητό μηχάνημα»: αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα,

17. «τύπος οχήματος»: οχήματα συγκεκριμένης κατηγορίας τα οποία δεν διαφέρουν κατά τουλάχιστον τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που σημειώνονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Β. Ένας τύπος οχήματος μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες παραλλαγές και εκδόσεις, όπως ορίζονται με το παράρτημα ΙΙ τμήμα Β,

18. «βασικό όχημα»: όχημα το χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια,

19. «ημιτελές όχημα»: όχημα το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε ένα τουλάχιστον περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης προκειμένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,

20. «ολοκληρωμένο όχημα»: όχημα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,

21. «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,

22. «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το οποίο δεν μπορεί να λάβει άδεια κυκλοφορίας ή να πωληθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία επειδή άρχισαν να ισχύουν νέες τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες δεν μπορεί να εγκριθεί,

23. «σύστημα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν μία ή περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχημα και το οποίο υπόκειται στις διατάξεις οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις,

24. «κατασκευαστικό στοιχείο»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις κανονιστικής πράξης, και προορίζεται να αποτελέσει μέρος ενός οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά,

25. «χωριστή τεχνική μονάδα»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις κανονιστικής πράξης, και προορίζεται να αποτελέσει μέρος οχήματος και η οποία μπορεί να λάβει χωριστή έγκριση τύπου αλλά μόνο σε σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, όταν η κανονιστική πράξη το προβλέπει ρητά,

26. «αυθεντικά εξαρτήματα ή εξοπλισμός»: εξαρτήματα ή εξοπλισμός τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος για την παραγωγή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με αυτά τα εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Εκτός αποδείξεως του εναντίου, θεωρείται ότι τα εξαρτήματα είναι αυθεντικά εξαρτήματα εάν ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων πιστοποιεί ότι τα εξαρτήματα είναι της ίδιας ποιότητας με τα κατασκευαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του οχήματος,

27. «κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου ή αδειοδότησης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής. Δεν έχει ουσιαστική σημασία να εμπλέκεται το πρόσωπο ή ο φορέας αυτός άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας έγκρισης,

28. «αντιπρόσωπος του κατασκευαστή»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκριτικής αρχής και να ενεργεί για λογαριασμό του για θέματα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση· κάθε αναφορά στον όρο «κατασκευαστής» δηλώνει είτε τον κατασκευαστή είτε τον αντιπρόσωπό του,

29. «εγκριτική αρχή»: η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση ενός τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή για την μεμονωμένη έγκριση ενός οχήματος· για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, κατά περίπτωση, την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης· για να λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών μελών, για τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών και για να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής, και η οποία είναι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων,

30. «αρμόδια αρχή» στο άρθρο 38: είτε η εγκριτική αρχή, είτε καθορισμένη αρχή, είτε φορέας πιστοποίησης που ενεργεί εξ ονόματός τους,

31. «τεχνική υπηρεσία»: οργανισμός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών, ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματός της· η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά,

32. «μέθοδος εικονικής δοκιμής»: προσομοιώσεις σε υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις μιας κανονιστικής πράξης. Για την εκτέλεση των δοκιμών, μια εικονική μέθοδος δεν απαιτεί τη χρήση του ίδιου του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας,

33. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»: το έγγραφο με το οποίο η εγκριτική αρχή πιστοποιεί επισήμως την έγκριση ενός τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας,

34. «πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου»: το πιστοποιητικό που εμφαίνεται στο παράρτημα VI ή στο αντίστοιχο παράρτημα μεμονωμένης οδηγίας ή κανονισμού· το έντυπο κοινοποίησης που ορίζεται στο σχετικό παράρτημα ενός από τους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ του παραρτήματος ΙV μέρος Ι ή μέρος ΙΙ της παρούσας απόφασης θεωρείται ισοδύναμο με πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου,

35. «πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης»: το έγγραφο με το οποίο η εγκριτική αρχή πιστοποιεί επισήμως την έγκριση συγκεκριμένου οχήματος,

36. «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το έγγραφο που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας απόφασης, το οποίο εκδίδει ο κατασκευαστής και το οποίο πιστοποιεί ότι ένα όχημα το οποίο ανήκει στη σειρά του εγκεκριμένου, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τύπου συμμορφώνεται προς όλες τις κανονιστικές πράξεις κατά τη στιγμή της παραγωγής του,

37. «δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που εμφαίνεται στο παράρτημα I ή το παράρτημα III, ή στο αντίστοιχο παράρτημα επιμέρους οδηγίας ή κανονισμού, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο αιτών και το οποίο επιτρέπεται να παρέχεται σε ηλεκτρονικό αρχείο,

38. «φάκελος πληροφοριών»: ο πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει το δελτίο πληροφοριών, τα αρχεία, τα δεδομένα, τα σχέδια, τις φωτογραφίες κ.λπ. που υποβάλλει ο αιτών και ο οποίος επιτρέπεται να παρέχεται ως ηλεκτρονικό αρχείο,

39. «πακέτο πληροφοριών»: ο φάκελος πληροφοριών συνοδευόμενος από τις εκθέσεις δοκιμών και όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία προσθέτουν η τεχνική υπηρεσία ή η εγκριτική αρχή στο φάκελο πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους· το πακέτο πληροφοριών επιτρέπεται να υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο,

40. «ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών»: το έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα περιεχόμενα του πακέτου πληροφοριών με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση ώστε όλες οι σελίδες να αναγνωρίζονται σαφώς. το έγγραφο αυτό έχει τέτοια μορφή ώστε να παρουσιάζεται μια καταγραφή των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης ΕΚ τύπου, ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνά ώστε οι κατασκευαστές που ζητούν έγκριση να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνει μόνον τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες χορηγούν άδεια κυκλοφορίας ή επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία μόνον των οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο των οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων για λόγους που σχετίζονται με πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας τους οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, εφόσον πληρούν της απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτούνται ή διορίζονται οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για θέματα έγκρισης και γνωστοποιούν τη συγκρότηση ή το διορισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 39 της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις κατασκευαστών

1. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, είτε ο κατασκευαστής εμπλέκεται άμεσα σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας είτε όχι.

2. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προστίθενται στο στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος το οποίο διεκπεραιώνει ο ίδιος.

Ο κατασκευαστής που τροποποιεί κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα στάδια είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των εν λόγω κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο κατασκευαστής, εφόσον είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, διορίζει αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκριτικής αρχής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

 

Άρθρο 6

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων

1. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια.

β) έγκριση τύπου σε ένα στάδιο.

γ) μεικτή έγκριση τύπου.

2. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια αποτελείται από το φάκελο πληροφοριών ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ και συνοδεύεται από την πλήρη σειρά πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνται σύμφωνα με κάθε μία από τις εφαρμοστέες κανονιστικές πράξεις των παραρτημάτων IV ή ΧΙ. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές πράξεις, η εγκριτική αρχή έχει πρόσβαση στο σχετικό πακέτο πληροφοριών μέχρις να εκδοθεί ή απορριφθεί ή έγκριση.

3. Η αίτηση για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνίσταται στον φάκελο πληροφοριών ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος Ι, σε σχέση με τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV ή ΧΙ και, κατά περίπτωση, του μέρους ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ.

4. Στην περίπτωση της μεικτής διαδικασίας έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή μπορεί να απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την υποχρέωση να προσκομίσει ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου συστήματος, εφόσον ο φάκελος πληροφοριών συνοδεύεται από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και τα οποία απαιτούνται για την έγκριση των εν λόγω συστημάτων κατά τη φάση έγκρισης του οχήματος· στην περίπτωση αυτήν, κάθε πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που δεν προσκομίζεται για το λόγο αυτόν αντικαθίσταται από έκθεση δοκιμής.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4, για την έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου που απαιτούνται για πλήρες όχημα, τα οποία αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήματος.

β) στο δεύτερο και στα επόμενα στάδια, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου τα οποία αφορούν το τρέχον στάδιο κατασκευής, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου για το όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο κατασκευής· επιπλέον, ο κατασκευαστής υποβάλλει πλήρεις λεπτομέρειες των τυχόν αλλαγών ή προσθηκών που έχει επιφέρει στο όχημα.

Οι πληροφορίες κατά τα στοιχεία α) και β), μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τη μεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου της παραγράφου 4.

6. Ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτηση στην εγκριτική αρχή. Για ένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και από ένα μόνον κράτος μέλος.

Για κάθε τύπο προς έγκριση, υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

7. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκριτική αρχή μπορεί να ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των δοκιμών αυτών.

8. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθμό οχημάτων που απαιτείται για την ικανοποιητική διεξαγωγή της διαδικασίας έγκρισης τύπου.

 

Άρθρο 7

Διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτηση στην εγκριτική αρχή. Για συγκεκριμένο τύπο συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και από ένα μόνον κράτος μέλος. Για κάθε τύπο προς έγκριση, υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από το φάκελο πληροφοριών, του οποίου το περιεχόμενο ορίζεται στις επιμέρους οδηγίες ή κανονισμούς.

3. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκριτική αρχή μπορεί να ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των δοκιμών αυτών.

4. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθμό οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που απαιτείται δυνάμει των σχετικών μεμονωμένης οδηγιών ή κανονισμών για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

 

Άρθρο 8

Γενικές διατάξεις

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου εάν πρώτα δεν εξασφαλίσει ότι έχουν εφαρμοστεί δεόντως και ικανοποιητικά οι διαδικασίες του άρθρου 12.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί εγκρίσεις ΕΚ τύπου σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.

3. Εάν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώσει ότι τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι συμμορφώνεται προς τις απαιτούμενες διατάξεις, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου. Στην περίπτωση αυτήν, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή του και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά του.

4. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου αριθμούνται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα VII.

5. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών, στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκρίνει. Το έντυπο αντίγραφο μπορεί να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό αρχείο.

6. Η εγκριτική αρχή ενημερώνει αμελλητί τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απόρριψη ή την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης οχήματος, αιτιολογώντας την απόφασή της.

7. Η εγκριτική αρχή αποστέλλει ανά τρίμηνο στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων τις οποίες έχει χορηγήσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει κατά την προηγούμενη περίοδο. Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα XIV.

8. Εφόσον ζητηθεί από άλλο κράτος μέλος, η εγκριτική αρχή αποστέλλει, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, αντίγραφο του συγκεκριμένου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, συνοδευόμενο από τα συνημμένα του έγγραφα. Το έντυπο αντίγραφο μπορεί να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό αρχείο.

 

Άρθρο 9

Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί έγκριση ΕΚ για τα εξής:

α) τύπο οχήματος που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV.

β) τύπο οχήματος ειδικής χρήσης που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζουν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΧΙ.

Εφαρμόζονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα V.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια για τύπο ημιτελούς ή ολοκληρωμένου οχήματος ο οποίος συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων των παραρτημάτων IV ή XI, ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήματος.

Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια ισχύει και για τα νέα οχήματα που έχουν μετατραπεί ή τροποποιηθεί από άλλον κατασκευαστή.

Εφαρμόζονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVII.

3. Για κάθε τύπο οχήματος, η εγκριτική αρχή:

α) συμπληρώνει όλα τα σχετικά μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, συμπεριλαμβανομένου του επισυναπτόμενου δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII.

β) συντάσσει ή επαληθεύει το ευρετήριο περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών.

γ) χορηγεί στον αιτούντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το συμπληρωμένο πιστοποιητικό μαζί με τα συνημμένα έγγραφά του.

4. Όταν σε έγκριση ΕΚ τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 20, το άρθρο 21 ή το παράρτημα XI, έχουν επιβληθεί περιορισμοί όσον αφορά την ισχύ της ή έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις από ορισμένες διατάξεις των κανονιστικών πράξεων, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου μνημονεύει τους εν λόγω περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

5. Όταν τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών προσδιορίζουν διατάξεις για τα οχήματα ειδικής χρήσης, κατά το παράρτημα ΧΙ, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου μνημονεύει επίσης τις εν λόγω διατάξεις.

6. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη μεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου, η εγκριτική αρχή συμπληρώνει, στο μέρος III του δελτίου πληροφοριών, του οποίου το υπόδειγμα περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα στοιχεία αναφοράς από τις εκθέσεις δοκιμών που ορίζονται από κανονιστικές πράξεις για τα οποία δεν υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου.

7. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, η εγκριτική αρχή καταρτίζει τον κατάλογο των εφαρμοστέων κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος του παραρτήματος VΙ, και τον επισυνάπτει στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου.

 

Άρθρο 10

Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου για κάθε σύστημα που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μεμονωμένης οδηγίας ή κανονισμού, όπως προβλέπει το παράρτημα IV ή XI.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας για ένα κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που συμμορφώνεται προς τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής επιμέρους οδηγίας ή κανονισμού, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV.

3. Όταν τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για τις υπηρεσίες επισκευής, εξυπηρέτησης ή συντήρησης, καλύπτονται και από έγκριση τύπου συστήματος για ένα όχημα, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με τη σχετική κανονιστική πράξη.

4. Όταν κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ή παρουσιάζει ειδικό χαρακτηριστικό μόνο σε συνδυασμό με άλλα μέρη του οχήματος, και για το λόγο αυτόν η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις μπορεί να επαληθευθεί μόνο όταν το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα λειτουργεί σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα άλλα μέρη του οχήματος, το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ΕΚ τύπου του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας πρέπει να περιορίζεται αναλόγως. Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου μνημονεύει τους τυχόν περιορισμούς για τη χρήση του καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή του. Όταν ένα τέτοιο κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα εγκαθίσταται από τον κατασκευαστή του οχήματος, η συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους περιορισμούς χρήσης ή προϋποθέσεις εγκατάστασης επαληθεύεται κατά την έγκριση του οχήματος.

 

Άρθρο 11

Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου

1. Η συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV αποδεικνύεται με κατάλληλες δοκιμές που διενεργούν οι οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες.

Οι διαδικασίες δοκιμής, ο ειδικός εξοπλισμός και τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για τη διενέργεια των δοκιμών αυτών καθορίζονται σε καθεμία από τις κανονιστικές πράξεις.

2. Οι απαιτούμενες δοκιμές διενεργούνται σε οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που είναι αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση τύπου.

Ωστόσο, με τη συμφωνία της εγκριτικής αρχής, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που, μολονότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου, συνδυάζει ορισμένα από τα πλέον δυσμενή χαρακτηριστικά σε σχέση με το απαιτούμενο επίπεδο επιδόσεων. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής.

3. Αντί των διαδικασιών δοκιμών της παραγράφου 1 και με τη συμφωνία της εγκριτικής αρχής, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής εφόσον το ζητεί ο κατασκευαστής σε σχέση με τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΧVΙ.

4. Οι γενικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι μέθοδοι εικονικής δοκιμής καθορίζονται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΧVΙ.

Για καθεμία από τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΧVΙ, οι ειδικές συνθήκες δοκιμής και οι σχετικές διοικητικές διατάξεις καθορίζονται στο προσάρτημα 2 του ίδιου παραρτήματος.

Άρθρο 12

Συμμόρφωση των ρυθμίσεων παραγωγής

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών που χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα X για να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών που χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα X σε σχέση με την έγκριση αυτήν για να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι οι ρυθμίσεις περί των οποίων η παράγραφος 1 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

Η επαλήθευση ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο περιορίζεται στις διαδικασίες που σημειώνονται στο παράρτημα Χ και στις κανονιστικές πράξεις που περιέχουν ειδικές απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτόν, η εγκριτική αρχή μπορεί να διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή που ορίζεται από οποιαδήποτε κανονιστική πράξη του παραρτήματος ΙV ή του παραρτήματος ΧΙ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής.

3. Όταν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις περί των οποίων η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται, αποκλίνουν σημαντικά από τις ρυθμίσεις και τα συμφωνηθέντα προγράμματα ελέγχου, ή δεν εφαρμόζονται πλέον, μολονότι δεν έχει παύσει η παραγωγή, η εν λόγω υπηρεσία λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου, για να εξασφαλίζει ότι τηρείται ορθώς η συμμόρφωση της διαδικασίας παραγωγής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

 

Άρθρο 13

Γενικές διατάξεις

1. Ο κατασκευαστής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΚ, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών αποφασίζει, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Κεφαλαίου, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Εάν απαιτείται, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών μπορεί να αποφασίζει, σε συμφωνία με τον κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης ΕΚ τύπου.

2. Η αίτηση τροποποίησης έγκρισης ΕΚ τύπου υποβάλλεται αποκλειστικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών.

3. Εάν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών διαπιστώσει ότι, για να γίνει τροποποίηση, πρέπει να διενεργηθούν νέες επιθεωρήσεις ή νέες δοκιμές, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή. Οι διαδικασίες των άρθρων 14 και 15 εφαρμόζονται μόνον μετά την επιτυχή διενέργεια των απαιτούμενων νέων επιθεωρήσεων ή δοκιμών.

 

Άρθρο 14

Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα

1. Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν μεταβληθεί, η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «αναθεώρηση».

Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική αρχή εκδίδει, εφόσον απαιτείται, τις αναθεωρημένες σελίδες του πακέτου πληροφοριών σημειώνοντας σαφώς, σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης και την ημερομηνία επανέκδοσης. Η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των μεταβολών, θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση.

2. Η αναθεώρηση χαρακτηρίζεται «επέκταση» εάν, πέρα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1:

α) απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή νέες δοκιμές.

β) έχει μεταβληθεί οποιαδήποτε πληροφορία του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, πλην των συνημμένων εγγράφων του.

γ) αρχίσουν να ισχύουν νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις που εφαρμόζονται στον εγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική αρχή εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που φέρει αύξοντα αριθμό επέκτασης ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί.

Το πιστοποιητικό έγκρισης μνημονεύει σαφώς το λόγο της επέκτασης και την ημερομηνία επανέκδοσης.

3. Όποτε εκδίδονται τροποποιημένες σελίδες ή ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, τροποποιείται αναλόγως το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών το οποίο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, ώστε να εμφαίνεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης, ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της ενημερωμένης έκδοσης.

4. Δεν απαιτείται τροποποίηση της έγκρισης ενός τύπου οχήματος εάν οι νέες απαιτήσεις κατά την παράγραφο 2 στοιχείο γ) δεν αφορούν, από τεχνική άποψη, το συγκεκριμένο τύπο οχήματος ή αφορούν κατηγορίες οχημάτων άλλες από την κατηγορία στην οποία ανήκει.

 

Άρθρο 15

Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

1. Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν μεταβληθεί, η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «αναθεώρηση».

Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκριτική αρχή εκδίδει, εφόσον χρειάζεται, τις αναθεωρημένες σελίδες του πακέτου πληροφοριών σημειώνοντας σαφώς, σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης και την ημερομηνία επανέκδοσης. Η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των μεταβολών, θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση.

2. Η αναθεώρηση χαρακτηρίζεται «επέκταση» εάν, πέρα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1:

α) απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή νέες δοκιμές.

β) έχει μεταβληθεί οποιαδήποτε πληροφορία του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, πλην των συνημμένων εγγράφων του.

γ) τεθούν σε ισχύ νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις που εφαρμόζονται στο εγκεκριμένο σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγκριτική αρχή εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που φέρει αύξοντα αριθμό επέκτασης ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί. Εάν η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω εφαρμογής της παραγράφου 2, στοιχείο γ), ενημερώνεται το τρίτο τμήμα του αριθμού έγκρισης.

Το πιστοποιητικό έγκρισης μνημονεύει σαφώς τον λόγο της επέκτασης και την ημερομηνία επανέκδοσης.

3. Όποτε εκδίδονται τροποποιημένες σελίδες ή ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, τροποποιείται αναλόγως το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών το οποίο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, ώστε να εμφαίνεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης, ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Άρθρο 16

Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων

1. Σε περίπτωση επέκτασης, η εγκριτική αρχή προσαρμόζει στα πρόσφατα δεδομένα όλα τα σχετικά τμήματα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, των συνημμένων εγγράφων του και του ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών. Το προσαρμοσμένο πιστοποιητικό και τα συνημμένα έγγραφά του αποστέλλονται στον αιτούντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2. Σε περίπτωση αναθεώρησης, τα αναθεωρημένα έγγραφα ή η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών, αποστέλλονται από την εγκριτική αρχή στον αιτούντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί κάθε τροποποίηση των εγκρίσεων ΕΚ τύπου στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Άρθρο 17

Λήξη ισχύος

1. Η έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν νέες απαιτήσεις οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης που εφαρμόζεται για το εγκεκριμένο όχημα καθίστανται υποχρεωτικές για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, και δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστεί αναλόγως στα πρόσφατα δεδομένα η έγκριση.

β) όταν διακόπτεται οριστικά και εθελοντικά η παραγωγή του εγκεκριμένου οχήματος.

γ) όταν λήγει η ισχύς της έγκρισης δυνάμει ειδικού περιορισμού.

2. Όταν παύει να ισχύει μόνο μια παραλλαγή τύπου ή μόνο μια έκδοση παραλλαγής, η έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος του συγκεκριμένου οχήματος παύει να ισχύει μόνο στο βαθμό που αφορά τη συγκεκριμένη παραλλαγή ή έκδοση.

3. Όταν διακόπτεται οριστικά η παραγωγή συγκεκριμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής ενημερώνει σχετικά την εγκριτική αρχή. Μόλις λάβει τη σχετική κοινοποίηση, η αρχή αυτή ενημερώνει σχετικά τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών εντός είκοσι εργάσιμων ημερών.

Το άρθρο 26 εφαρμόζεται μόνο στη διακοπή της παραγωγής που οφείλεται στις περιστάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), του παρόντος άρθρου.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όταν επίκειται η λήξη ισχύος μιας έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής ενημερώνει την εγκριτική αρχή.

Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλες τις σχετικές πληροφορίες στις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή, κατά περίπτωση, του άρθρου 26. Στην κοινοποίηση αυτή σημειώνονται, ιδίως, η ημερομηνία παραγωγής και ο αναγνωριστικός αριθμός του τελευταίου παραχθέντος οχήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

 

Άρθρο 18

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

1. Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος της έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, παραδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης μαζί με κάθε πλήρες, ημιτελές ή ολοκληρωμένο όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνον τα σημεία της σελίδας 2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης τα οποία έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης, και, κατά περίπτωση, επισυνάπτει στο πιστοποιητικό όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που είχαν εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο.

2. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

3. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του. Προς το σκοπό αυτόν, το χρησιμοποιούμενο χαρτί εκτύπωσης προστατεύεται είτε με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με υδατόσημο με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή.

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος, εκτός από τους περιορισμούς που προβλέπονται με κανονιστική πράξη.

5. Στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΧ, μέρος Ι, για οχήματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παράγραφος 2, περιλαμβάνεται η φράση «Για πλήρη /ολοκληρωμένα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 (προσωρινή έγκριση)».

6. Στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ, μέρος Ι, για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 21, περιλαμβάνεται η φράση «Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου σε μικρές σειρές», και δίπλα αύξοντα αριθμό, μεταξύ της μονάδας και του ορίου του πίνακα του παραρτήματος XII, ο οποίος υποδηλώνει, για κάθε έτος παραγωγής, τη θέση του οχήματος στην παραγωγή που καταλογίζεται στο εκάστοτε έτος.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής μπορεί να διαβιβάζει, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια αρχή έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, δεδομένα ή πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

8. Μόνον ο κατασκευαστής επιτρέπεται να εκδίδει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Κάθε αντίγραφο πρέπει να φέρει εμφανώς στην όψη του την ένδειξη «αντίγραφο».

9. Μέχρι την 29.4.2010, οι κατασκευαστές μπορούν ενδεχομένως να εκδίδουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης που είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙΧ του π.δ. 431/1983 (Α΄ 160/7.11.1983), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Άρθρο 19

Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου

1. Ο κατασκευαστής ενός κατασκευαστικού στοιχείου ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν μέρη ενός συστήματος, επιθέτει σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή μονάδα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου που απαιτείται από τη σχετική επιμέρους οδηγία ή κανονισμό.

2. Όταν δεν απαιτείται σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου, ο κατασκευαστής επιθέτει τουλάχιστον την εμπορική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα, καθώς και τον αριθμό τύπου ή /και έναν αναγνωριστικό αριθμό.

3. Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συμμορφώνεται με το προσάρτημα του παραρτήματος VII.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 20

Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέες αντιλήψεις

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατασκευαστή, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών μπορεί να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου για έναν τύπο συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που ενσωματώνει τεχνολογίες ή αντιλήψεις οι οποίες δεν συμβιβάζονται με μια ή περισσότερες κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV μέρος Ι, υπό τον όρο ότι έχει λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή.

2. Μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών μπορεί να χορηγεί προσωρινή έγκριση, που ισχύει μόνον στην επικράτειά του, για έναν τύπο οχήματος που καλύπτεται από τη ζητούμενη εξαίρεση, εφόσον ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη υποβάλλοντας φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ή αντιλήψεις καθιστούν το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με τις απαιτήσεις.

β) περιγραφή των σχετικών προβλημάτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας και των ληφθέντων μέτρων.

γ) περιγραφή των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους, που καταδεικνύουν ότι, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις από τις οποίες ζητείται η εξαίρεση, εξασφαλίζεται τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

3. Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με κανονισμό της ΟΕΕ/ΟΗΕ στον οποίο έχει προσχωρήσει η Κοινότητα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

Άρθρο 21

(άρθρο 22 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Έγκριση ΕΚ τύπου μικρών σειρών

1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατασκευαστή και εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα XII μέρος Α τμήμα 1, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών χορηγεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 έγκριση ΕΚ τύπου σε τύπο οχήματος που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV μέρος I προσάρτημα l.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα οχήματα ειδικής χρήσης.

3. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου αριθμούνται κατά τους όρους του παραρτήματος VII.

 

Άρθρο 22

(άρθρο 23 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών

1. Όσον αφορά οχήματα των οποίων η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο παράρτημα XII μέρος Α τμήμα 2, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών μπορεί να τα εξαιρεί από τη συμμόρφωση με μια ή περισσότερες διατάξεις μιας ή περισσότερων κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IV ή του παραρτήματος ΧΙ, υπό τον όρο ότι θεσπίζει σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

Ως «εναλλακτικές απαιτήσεις» νοούνται οι διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όσον το δυνατόν ισοδύναμο προς το επίπεδο που παρέχεται από τις διατάξεις του παραρτήματος IV ή του παραρτήματος XI, κατά περίπτωση. Οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται με την εξουσιοδότηση του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/99 (Α΄57) ως ισχύει.

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, όσον αφορά τα οχήματα της παραγράφου 1, να τα εξαιρεί από μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Η εξαίρεση από τις διατάξεις περί των οποίων οι παράγραφοι 1 και 2 παρέχεται μόνον εφόσον η αρμόδια υπηρεσία έχει σοβαρούς λόγους περί αυτού.

4. Για την έγκριση τύπου οχημάτων δυνάμει του παρόντος άρθρου, η αρμόδια υπηρεσία δέχεται συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV.

5. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου προσδιορίζει το χαρακτήρα των εξαιρέσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, του οποίου το υπόδειγμα εμφαίνεται στο παράρτημα VΙ, δεν φέρει τον τίτλο «πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος». Ωστόσο, τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθμούνται κατά τους όρους του παραρτήματος VII.

6. Η έγκριση τύπου ισχύει μόνον στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατασκευαστή, η εγκριτική αρχή αποστέλλει, με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των συνημμένων εγγράφων του στις εγκριτικές αρχές των κρατών μελών που ορίζει ο κατασκευαστής.

Εντός 60 ημερών από την παραλαβή, η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει εάν θα δεχθεί ή όχι έγκριση τύπου από εγκριτική αρχή άλλου κράτους μέλους, κοινοποιεί δε επίσημα την απόφασή της στην εγκριτική αρχή του άλλου κράτους μέλους.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αρνείται την έγκριση τύπου μόνον εάν θεωρεί ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς τις δικές της.

7. Κατόπιν σχετικού αιτήματος αιτούντος ο οποίος επιθυμεί να πωλήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία ένα όχημα σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών παρέχει στον αιτούντα αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου καθώς και το πακέτο πληροφοριών.

Η αρμόδια υπηρεσία επιτρέπει την πώληση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ή τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος αυτού, εκτός εάν θεωρεί ευλόγως ότι οι τεχνικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς τις δικές της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Άρθρο 23

(άρθρο 24 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Μεμονωμένες εγκρίσεις

1. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να εξαιρεί ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, από τη συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας απόφασης ή προς μία ή περισσότερες από τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV ή ΧΙ, υπό τον όρον ότι επιβάλλουν εναλλακτικές απαιτήσεις.

Η εξαίρεση από τις διατάξεις περί των οποίων το εδάφιο 1 παρέχεται μόνον εφόσον η αρμόδια υπηρεσία έχει σοβαρούς λόγους περί αυτού.

Ως «εναλλακτικές απαιτήσεις» νοούνται οι διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όσον το δυνατόν ισοδύναμο προς το επίπεδο που παρέχεται από τις διατάξεις του παραρτήματος IV ή του παραρτήματος XI, κατά περίπτωση. Οι απαιτήσεις αυτές καθορίζονται με Απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται με την εξουσιοδότηση του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999(Α΄57) ως ισχύει.

2. Η αρμόδια υπηρεσία δε διενεργεί καταστρεπτικές δοκιμές. Η αρμόδια υπηρεσία χρησιμοποιεί κάθε σχετική πληροφορία που παρέχει ο κατασκευαστής με την οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τις εναλλακτικές απαιτήσεις.

3. Η αρμόδια υπηρεσία δέχεται οποιαδήποτε έγκριση ΕΚ τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας αντί των εναλλακτικών απαιτήσεων.

4. Η αίτηση για μεμονωμένη έγκριση υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή από πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα.

5. Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί μεμονωμένη έγκριση εάν το όχημα ανταποκρίνεται στην περιγραφή που προσαρτάται στην αίτηση και πληροί τις εφαρμοστέες τεχνικές απαιτήσεις, και εκδίδουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης.

Η μορφή του πιστοποιητικού μεμονωμένης έγκρισης βασίζεται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα VI της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α-33824/2683 (Β΄ 1514/24.10.2004) κοινή υπουργική απόφαση. Τα πιστοποιητικά μεμονωμένης έγκρισης δεν φέρουν τον τίτλο «έγκριση ΕΚ οχήματος».

Το πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης φέρει τον αναγνωριστικό αριθμό του συγκεκριμένου οχήματος.

6. Η μεμονωμένη έγκριση ισχύει μόνον στην ελληνική επικράτεια.

Όταν ο αιτών επιθυμεί να πωλήσει, να λάβει άδεια κυκλοφορίας ή να θέσει σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί μεμονωμένη έγκριση, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών που χορήγησε την έγκριση τύπου, παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, δήλωση των τεχνικών διατάξεων βάσει των οποίων εγκρίθηκε το όχημα.

Όσον αφορά όχημα για το οποίο κράτος μέλος έχει χορηγήσει μεμονωμένη έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Υπηρεσία επιτρέπει την πώλησή του, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για αυτό ή τη θέση του σε κυκλοφορία, εκτός εάν θεωρεί ότι οι τεχνικές διατάξεις βάσει των οποίων εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες με τις ισχύουσες στην Ελληνική Επικράτεια.

7. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατασκευαστή ή του ιδιοκτήτη ενός οχήματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών χορηγεί μεμονωμένη έγκριση για ένα όχημα που συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και προς τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV ή XI, κατά περίπτωση.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τα οποία έχουν τροποποιηθεί πριν λάβουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας ή πριν τεθούν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά.

 

Άρθρο 24

(άρθρο 25 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ειδικές διατάξεις

1. Η διαδικασία του άρθρου 23 μπορεί να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο όχημα κατά τα διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια.

2. Η διαδικασία του άρθρου 23 δεν επιτρέπεται να αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο στάδιο στο πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια και δεν επιτρέπεται να εφαρμόζεται για την εξασφάλιση έγκρισης στο πρώτο στάδιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

Άρθρο 25

(άρθρο 26 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πώληση και θέση σε κυκλοφορία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν άδεια κυκλοφορίας και επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων μόνον εφόσον συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18.

Στην περίπτωση ημιτελών οχημάτων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιτρέπουν την πώλησή τους αλλά αρνούνται τη χορήγηση μόνιμης άδειας κυκλοφορίας και τη θέση τους σε κυκλοφορία ενόσω παραμένουν ημιτελή.

2. Τα οχήματα τα οποία εξαιρούνται από την απαίτηση να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης μπορούν να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον πληρούν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

3. Όσον αφορά τα οχήματα μικρών σειρών, ο αριθμός οχημάτων που λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, πωλούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία κατ’ έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό μονάδων που σημειώνεται στο παράρτημα XII μέρος A.

 

Άρθρο 26

(άρθρο 27 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πώληση και θέση σεκυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς

1. Εντός των ορίων που θέτει το παράρτημα XII τμήμα B, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν να χορηγούν άδεια κυκλοφορίας και να επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων σύμφωνων προς ένα τύπο οχήματος του οποίου η έγκριση ΕΚ τύπου δεν ισχύει πλέον.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για οχήματα εντός της Κοινότητας τα οποία καλύπτονταν από ισχύουσα έγκριση ΕΚ τύπου κατά τον χρόνο παραγωγής τους, αλλά δεν είχαν ακόμη λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης ΕΚ τύπου.

2. Η δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 παρέχεται για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, όσον αφορά τα πλήρη οχήματα, και δεκαοκτώ μηνών, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, από την ημερομηνία λήξης ισχύος της έγκρισης ΕΚ τύπου.

3. Ο κατασκευαστής που επιθυμεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 1 υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τους τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους που εμποδίζουν τη συμμόρφωση των οχημάτων αυτών με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει κατά πόσον και για ποιο αριθμό μονάδων δέχεται να χορηγήσουν άδεια κυκλοφορίας για τα εν λόγω οχήματα στην επικράτειά τους.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, σε οχήματα που καλύπτονταν από εθνική έγκριση τύπου αλλά δεν είχαν λάβει άδεια κυκλοφορίας ούτε τεθεί σε κυκλοφορία πριν λήξει η ισχύς της εν λόγω έγκρισης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41, λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου.

5. Η αρμόδια υπηρεσία εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι παρακολουθείται όντως ο αριθμός των οχημάτων που λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας ή τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 27

(άρθρο 28 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πώληση και θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων

1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και φέρουν το κατάλληλο σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 19.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται ειδικά για νέα οχήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιτρέπουν την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν εξαιρεθεί από μία ή περισσότερες διατάξεις κανονιστικής πράξης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ή που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα για τα οποία χορηγήθηκαν εγκρίσεις βάσει των άρθρων 21, 22 ή 23 οι οποίες αφορούν το συγκεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο ή τη συγκεκριμένη χωριστή τεχνική μονάδα.

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και εφόσον κανονιστική πράξη δεν προβλέπει διαφορετικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιτρέπουν την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα για τα οποία, κατά τη θέση τους σε κυκλοφορία, δεν απαιτείτο, δυνάμει της παρούσας απόφασης ή του π.δ. 431/1983 (Α΄ 160/7.11.1983), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έγκριση ΕΚ τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Άρθρο 28

(άρθρο 29 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συμμορφώνονται προς την παρούσα οδηγία

1. Εάν οι αρμόδιες Υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι νέα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, μολονότι συμμορφώνονται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν το κατάλληλο σήμα, ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, μπορούν, για περίοδο έξι το πολύ μηνών, να αρνούνται τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών ή να επιτρέπουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία, αυτών των οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, δηλώνοντας τους λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφασή του και, ιδίως, εάν η απόφαση αυτή οφείλεται:

— σε ελλείψεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων, ή

— σε εσφαλμένη εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων.

 

Άρθρο 29

(άρθρο 30 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο

1. Εάν η αρμόδια υπηρεσία, η οποία έχει χορηγήσει έγκριση ΕΚ τύπου, διαπιστώνει ότι νέα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της ανάκλησης της έγκρισης τύπου, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κατασκευαζόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Η εγκριτική αρχή ενημερώνει τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αποκλίσεις από τα στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου ή του πακέτου πληροφοριών θεωρούνται μη συμμόρφωση προς τον εγκεκριμένο τύπο.

Όχημα δεν θεωρείται ότι αποκλίνει από τον εγκεκριμένο τύπο όταν τηρούνται τυχόν ανοχές που προβλέπονται με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

3. Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώνει ότι νέα οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης τύπου δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, μπορεί να ζητεί από το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου να επαληθεύσει ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

4. Η εγκριτική αρχή ζητεί από το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας ή ημιτελούς οχήματος να πράξει τα δέοντα ώστε να διασφαλίσει ότι τα παραγόμενα οχήματα συμμορφώνονται και πάλι προς τον εγκεκριμένο τύπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όσον αφορά έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, όταν η μη συμμόρφωση οχήματος οφείλεται αποκλειστικά στη μη συμμόρφωση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

β) όσον αφορά έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια, όταν η μη συμμόρφωση ολοκληρωμένου οχήματος οφείλεται αποκλειστικά στη μη συμμόρφωση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ημιτελούς οχήματος, ή στη μη συμμόρφωση του ιδίου του ημιτελούς οχήματος.

Μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, ενδεχομένως με την εγκριτική αρχή που υποβάλλει την αίτηση, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της αίτησης. Όταν αποδεικνύεται έλλειψη συμμόρφωσης, η εγκριτική αρχή του κράτους μέλους, το οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση ΕΚ τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή την έγκριση ημιτελούς οχήματος, λαμβάνει τα μέτρα της παραγράφου 1.

5. Οι εγκριτικές αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται αμοιβαία, εντός είκοσι ημερών, σχετικά με οποιαδήποτε ανάκληση έγκρισης ΕΚ τύπου και σχετικά με τους λόγους του μέτρου αυτού.

6. Σε περίπτωση που η εγκριτική αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΚ αμφισβητεί την κοινοποιηθείσα έλλειψη συμμόρφωσης, επικοινωνεί με την εγκριτική αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους και προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή.

 

Άρθρο 30

(άρθρο 31 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πώληση και θέση σε κυκλοφορία εξαρτημάτων και εξοπλισμού που είναι δυνατόν να συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης επιτρέπουν την πώληση, την προσφορά προς πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία εξαρτημάτων ή εξοπλισμού που μπορούν να παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του μόνον εάν τα εν λόγω εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 8.

2. Τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 1, εγγράφονται στον κατάλογο του παραρτήματος XIII. Η εν λόγω απόφαση βασίζεται σε προηγούμενη αξιολόγηση που καταλήγει σε έκθεση και επιζητεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ:

α) της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα εξαρτήματα και ο συγκεκριμένος εξοπλισμός και

β) του αντίκτυπου που έχει για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές της δευτερογενούς αγοράς η βάσει του παρόντος άρθρου επιβολή τυχόν απαίτησης αδείας για τα συγκεκριμένα εξαρτήματα ή τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα αυθεντικά εξαρτήματα ή σε εξοπλισμό που καλύπτονται από σύστημα έγκρισης τύπου όσον αφορά όχημα και στα εξαρτήματα ή εξοπλισμό που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις μιας από τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV, εκτός εάν οι εγκρίσεις αυτές αφορούν θέματα διαφορετικά από όσα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε αγωνιστικά οχήματα και δεν προσφέρονται για χρησιμοποίηση σε δημόσιους δρόμους. Εφόσον τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ έχουν διπλή χρήση, ήτοι και για αγωνιστικά οχήματα και για χρησιμοποίηση σε δημόσιους δρόμους, τα εν λόγω εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός δεν μπορούν να πωληθούν ή να προσφερθούν προς πώληση στο ευρύ κοινό για χρήση σε οχήματα που χρησιμοποιούνται σε δημόσιους δρόμους, εκτός εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής εξαρτημάτων ή εξοπλισμού υποβάλλει στην εγκριτική αρχή έκθεση δοκιμής την οποία συντάσσει καθοριζόμενη τεχνική υπηρεσία, η οποία πιστοποιεί ότι τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός για τα οποία ζητείται άδεια συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει μία μόνον αίτηση ανά τύπο και ανά εξάρτημα σε μία μόνο εγκριτική αρχή.

Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού, τον τύπο, την ταυτοποίηση και τους αριθμούς των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού για τα οποία ζητείται άδεια, καθώς και το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο του οχήματος και, κατά περίπτωση, τα έτη κατασκευής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του οχήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν αυτά τα εξαρτήματα ή αυτός ο εξοπλισμός.

Όταν η εγκριτική αρχή διαπιστώνει, βάσει της έκθεσης δοκιμής και των λοιπών στοιχείων, ότι τα συγκεκριμένα εξαρτήματα ή εξοπλισμός συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 31 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, χορηγεί πιστοποιητικό στον κατασκευαστή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το πιστοποιητικό αυτό επιτρέπει την πώληση, την προσφορά προς πώληση ή την τοποθέτηση των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού σε οχήματα στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7.

5. Κάθε εξάρτημα ή μέρος εξοπλισμού που εγκρίνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου σημαίνεται καταλλήλως.

6. Ο κατασκευαστής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την εγκριτική αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό για τυχόν μεταβολές που επηρεάζουν τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε το πιστοποιητικό αυτό. Η εν λόγω εγκριτική αρχή αποφασίζει εάν το πιστοποιητικό πρέπει να αναθεωρηθεί ή να επανεκδοθεί και εάν απαιτούνται νέες δοκιμές.

Ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός κατασκευάζονται και εξακολουθούν να κατασκευάζονται υπό τις συνθήκες δυνάμει των οποίων εκδόθηκε το πιστοποιητικό.

7. Πριν χορηγήσει την άδεια, η εγκριτική αρχή επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ικανοποιητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος της συμμόρφωσης της παραγωγής.

Όταν η εγκριτική αρχή διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι χορήγησης αδείας, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την εκ νέου συμμόρφωση των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού, εν ανάγκη δε, ανακαλεί την άδεια.

8. Οι τυχόν διαφωνίες μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά πιστοποιητικά κατά την έννοια της παραγράφου 4 κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

9. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε εξάρτημα ή μέρος εξοπλισμού πριν αυτό περιληφθεί στον κατάλογο του παραρτήματος XIII. Για οποιαδήποτε εγγραφή ή ομάδα εγγραφών στο παράρτημα ΧΙΙΙ, καθορίζεται εύλογη μεταβατική περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στον κατασκευαστή του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή εξοπλισμού η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και να λάβει άδεια. Ταυτόχρονα, κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να καθορίζεται ημερομηνία για την εξαίρεση, από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου πριν από την ημερομηνία αυτήν.

10. Μέχρι τη λήψη απόφασης όσον αφορά την εγγραφή ενός εξαρτήματος ή μέρους εξοπλισμού στον κατάλογο της παραγράφου 1, διατηρούνται οι εθνικές διατάξεις για τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του.

11. Από τις 29.10.2007, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών δεν εγκρίνει νέες διατάξεις για τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που μπορούν να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του.

 

Άρθρο 31

(άρθρο 32 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ανάκληση οχημάτων

1. Όταν κατασκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος και ο οποίος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων κανονιστικής πράξης ή της υπ’ αριθμ. Ζ3/2810/04 (Β΄ 1885/20.12.2004) κοινής υπουργικής απόφασης, υποχρεούται να ανακαλέσει οχήματα που έχουν ήδη πωληθεί, λάβει άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία διότι ένα ή περισσότερα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί στο όχημα, ανεξαρτήτως του εάν έχουν εγκριθεί δεόντως σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την προστασία του περιβάλλοντος, ενημερώνει αμέσως την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση οχήματος.

2. Ο κατασκευαστής προτείνει στην εγκριτική αρχή σειρά κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την εξουδετέρωση του κινδύνου που μνημονεύεται στην παράγραφο 1. Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί αμελλητί τα προτεινόμενα μέτρα στις αρχές των άλλων κρατών μελών.

Οι αρμόδιες αρχές των Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης εξασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων στη χώρα μας.

3. Εάν τα μέτρα θεωρούνται ανεπαρκή από τις αρμόδιες αρχές ή δεν εφαρμοστούν αρκετά σύντομα, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει αμελλητί την εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση ΕΚ του οχήματος.

Στη συνέχεια, η εγκριτική αρχή ενημερώνει τον κατασκευαστή. Εάν η εγκριτική αρχή που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου δεν ικανοποιείται με τα μέτρα του κατασκευαστή, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο προστατευτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος εάν ο κατασκευαστής δεν προτείνει και δεν εφαρμόζει ουσιαστικές διορθωτικές κινήσεις. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, η ενδιαφερόμενη εγκριτική αρχή ενημερώνει, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών, τον κατασκευαστή, τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης στα εξαρτήματα που δεν υπόκεινται σε καμία απαίτηση δυνάμει κανονιστικής πράξης.

 

Άρθρο 32

(άρθρο 33 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κοινοποίηση αποφάσεων και δυνατότητες προσβολής τους

Όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης και όλες οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτεται ή ανακαλείται έγκριση ΕΚ τύπου, ή με τις οποίες απορρίπτεται η χορήγηση αδείας κυκλοφορίας ή απαγορεύεται η πώληση, μνημονεύουν λεπτομερώς τους λόγους επί των οποίων βασίζονται.

Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος, ταυτόχρονα, ενημερώνεται σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής τους που του παρέχονται από τους ισχύοντες νόμους και σχετικά με την προθεσμία άσκησής τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Άρθρο 33

(άρθρο 34 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση ΕΚ τύπου

Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ στους οποίους έχει προσχωρήσει η Κοινότητα και οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος I, και στο παράρτημα XI αποτελούν μέρος της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΚ, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι επιμέρους οδηγίες ή κανονισμοί, εφαρμόζονται δε στις κατηγορίες οχημάτων που αναγράφονται στις σχετικές στήλες του πίνακα του παραρτήματος IV μέρος Ι και του παραρτήματος ΧΙ.

 

Άρθρο 34

(άρθρο 35 οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ισοδυναμία κανονισμών ΟΕΕ/ΟΗΕ με οδηγίες ή κανονισμούς

Οι κανονισμοί της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αναγράφονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος IV αναγνωρίζονται ισοδύναμοι των αντίστοιχων επιμέρους οδηγιών ή κανονισμών, εφόσον έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής και το ίδιο αντικείμενο.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών δέχεται εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ και, κατά περίπτωση, τα σχετικά σήματα έγκρισης, αντί των αντίστοιχων εγκρίσεων και σημάτων έγκρισης που χορηγούνται βάσει της ισοδύναμης επιμέρους οδηγίας ή κανονισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Άρθρο 35

(άρθρο 37 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πληροφορίες για τους χρήστες

1. Ο κατασκευαστής δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ή στις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΙV οι οποίες διαφέρουν από τα στοιχεία που εγκρίνει η εγκριτική αρχή.

2. Όταν υπάρχει σχετική ειδική διάταξη σε κανονιστική πράξη, ο κατασκευαστής διαθέτει στους χρήστες όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις αναγκαίες οδηγίες που περιγράφουν τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς σχετικά με τη χρήση οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, παρέχονται δε, με τη συμφωνία της εγκριτικής αρχής, σε κατάλληλο συνοδευτικό έγγραφο, όπως το εγχειρίδιο του χρήστη ή το βιβλίο συντήρησης.

 

Άρθρο 36

(άρθρο 38 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Πληροφορίες για τους κατασκευαστές κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

1. Ο κατασκευαστής του οχήματος διαθέτει στους κατασκευαστές κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των σχεδίων που μνημονεύονται ειδικά στο παράρτημα ή στο προσάρτημα κανονιστικής πράξης και είναι αναγκαία για την έγκριση ΕΚ τύπου κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, ή τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση αδείας δυνάμει του άρθρου 30.

Ο κατασκευαστής του οχήματος μπορεί να επιβάλλει στους κατασκευαστές κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την προστασία του απορρήτου όσων πληροφοριών δεν είναι κοινόχρηστες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Ο κατασκευαστής κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, ως κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 περιλαμβάνει περιορισμούς χρήσης ή ειδικούς όρους τοποθέτησης ή και τα δύο, παρέχει όλες τις σχετικές αναλυτικές πληροφορίες στον κατασκευαστή του οχήματος.

Όταν υπάρχει σχετική διάταξη σε κανονιστική πράξη, ο κατασκευαστής κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων παρέχει, μαζί με τα παραγόμενα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις παραγόμενες χωριστές τεχνικές μονάδες, οδηγίες για τυχόν περιορισμούς χρήσης ή ειδικούς όρους τοποθέτησης ή και για τα δύο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Άρθρο 37

(άρθρο 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ορισμός τεχνικών υπηρεσιών

1. Όταν ορίζεται μια τεχνική υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι τεχνικές υπηρεσίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν οι ίδιες ή εποπτεύουν τις δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση ή τις επιθεωρήσεις που προβλέπει η παρούσα απόφαση ή μια κανονιστική πράξη του παραρτήματος IV, εκτός εάν προβλέπονται ρητά εναλλακτικές διαδικασίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις για τις οποίες δεν έχουν οριστεί δεόντως.

3. Ανάλογα με το πεδίο τους, οι τεχνικές υπηρεσίες κατατάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων:

α) κατηγορία Α: τεχνικές υπηρεσίες που πραγματοποιούν στις εγκαταστάσεις τους τις δοκιμές που μνημονεύονται στην παρούσα οδηγία και στις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV.

β) κατηγορία Β: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν τις δοκιμές οι οποίες μνημονεύονται στην παρούσα οδηγία και στις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV και οι οποίες διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις τρίτου.

γ) κατηγορία Γ: τεχνικές υπηρεσίες που αξιολογούν και παρακολουθούν τακτικά τις διαδικασίες του κατασκευαστή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής.

δ) κατηγορία Δ: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν ή διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της επιτήρησης της συμμόρφωσης της παραγωγής.

4. Οι τεχνικές υπηρεσίες αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, ειδικές τεχνικές γνώσεις και αποδεδειγμένη πείρα στους συγκεκριμένους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV.

Επιπλέον, οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν τα πρότυπα του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος V τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, η παρούσα απαίτηση δεν εφαρμόζεται για τους σκοπούς του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια περί της οποίας το άρθρο 24 παράγραφος 1.

5. Η εγκριτική αρχή μπορεί να ενεργεί ως τεχνική υπηρεσία για μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες περί των οποίων η παράγραφος 3.

6. Ένας κατασκευαστής, ή ο υπεργολάβος που ενεργεί για λογαριασμό του, μπορεί να διορίζεται ως τεχνική υπηρεσία για δραστηριότητες κατηγορίας Α όσον αφορά τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΧV.

7. Οι οντότητες περί των οποίων οι παράγραφοι 5 και 6 τηρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8. Τεχνικές υπηρεσίες τρίτης χώρας, διαφορετικές από αυτές που ορίζονται κατά την παράγραφο 6, μπορούν να κοινοποιούνται για τους σκοπούς του άρθρου 39 μόνον στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

 

Άρθρο 38

(άρθρο 42 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών

1. Οι δεξιότητες κατά το άρθρο 37 αποδεικνύονται με έκθεση αξιολόγησης την οποία συντάσσει η εγκριτική αρχή.

2. Η αξιολόγηση επί της οποίας βασίζεται η έκθεση της παραγράφου 1, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος V.

Η έκθεση αξιολόγησης αναθεωρείται ύστερα από τρία το πολύ έτη.

3. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στην Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

4. Η εγκριτική αρχή, η οποία ενεργεί ως τεχνική υπηρεσία, αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της με έγγραφα.

Η συμμόρφωση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν ελεγκτές ανεξάρτητοι από την αξιολογούμενη δραστηριότητα. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να προέρχονται από τον ίδιο οργανισμό, υπό τον όρο ότι διοικούνται χωριστά από το προσωπικό που εκτελεί την αξιολογούμενη δραστηριότητα.

5. Ένας κατασκευαστής, ή ο υπεργολάβος που ενεργεί για λογαριασμό του, ο οποίος διορίζεται ως τεχνική υπηρεσία, τηρεί τις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 39

(άρθρο 43 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Διαδικασίες κοινοποίησης

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κοινοποιεί στην Επιτροπή το όνομα, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα ονόματα των αρμοδίων και την κατηγορία δραστηριοτήτων κάθε οριζόμενης τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε μετέπειτα μεταβολή τους.

Στην πράξη κοινοποίησης μνημονεύονται οι κανονιστικές πράξεις για τις οποίες έχουν οριστεί οι τεχνικές υπηρεσίες.

2. Μια τεχνική υπηρεσία επιτρέπεται να διεξάγει τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 37 για το σκοπό της έγκρισης τύπου μόνον εφόσον έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως στην Επιτροπή.

3. Η ίδια τεχνική υπηρεσία επιτρέπεται να ορίζεται και να κοινοποιείται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την κατηγορία δραστηριοτήτων που διεξάγει.

4. Όταν, ένας συγκεκριμένος οργανισμός ή αρμόδιος φορέας, των οποίων η δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 37, πρέπει να οριστεί κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένης κανονιστικής πράξης, η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

(άρθρο 44 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την τροποποίηση της παρούσας απόφασης προκειμένου να συμπεριληφθούν οχήματα που δεν καλύπτονται ακόμη από αυτή ή προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διοικητικές και τεχνικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων, εκτός της κατηγορίας M1, που παράγονται σε μικρές σειρές και να θεσπιστούν εναρμονισμένες διοικητικές και τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία μεμονωμένης έγκρισης και μέχρι τη λήξη των μεταβατικών περιόδων που προβλέπονται στο άρθρο 41, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών εξακολουθεί να χορηγεί εθνικές εγκρίσεις γι’ αυτά τα οχήματα, εφόσον αυτές βασίζονται στις εναρμονισμένες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

2. Μετά από αίτηση του κατασκευαστή ή, σε περίπτωση μεμονωμένης έγκρισης, του ιδιοκτήτη του οχήματος και μετά την υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών συμπληρώνει και εκδίδει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ή το πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης, κατά περίπτωση. Το πιστοποιητικό χορηγείται στον αιτούντα.

Όσον αφορά οχήματα του ίδιου τύπου, τα άλλα κράτη μέλη αποδέχονται επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο ως απόδειξη ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες δοκιμές.

3. Όταν ένα συγκεκριμένο όχημα, για το οποίο έχει εκδοθεί μεμονωμένη έγκριση, πρέπει να λάβει άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μπορεί να ζητήσει από την εγκριτική αρχή που εξέδωσε την μεμονωμένη έγκριση, κάθε συμπληρωματική πληροφορία, η οποία δηλώνει λεπτομερώς τη φύση των τεχνικών απαιτήσεων τις οποίες πληροί το συγκεκριμένο όχημα.

 

Άρθρο 41

(άρθρο 45 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Ημερομηνίες εφαρμογής για την έγκριση ΕΚ τύπου

1. Όσον αφορά την έγκριση ΕΚ τύπου, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών χορηγεί εγκρίσεις ΕΚ τύπου σε νέους τύπους οχημάτων από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΧ.

2. Μετά από αίτηση του κατασκευαστή, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών δύναται να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου σε νέους τύπους οχημάτων από τις 29.4.2009.

3. Μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται στην τέταρτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα ΧΙΧ, το άρθρο 25 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε νέα οχήματα στα οποία έχει χορηγηθεί εθνική έγκριση πριν από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην τρίτη στήλη του ίδιου παραρτήματος ή στα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση.

4. Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην τρίτη στήλη, σειρές 6 και 9, του πίνακα στο παράρτημα XIX, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών συνεχίζει να χορηγεί εθνικές εγκρίσεις τύπου, ως εναλλακτική δυνατότητα στην κοινοτική έγκριση τύπου οχήματος, για την κατηγορία οχημάτων Μ2 ή Μ3, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα και τα συστήματα, τα εξαρτήματα και οι χωριστές τεχνικές μονάδες έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που μνημονεύονται στο μέρος Ι του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης.

5. Η παρούσα απόφαση δεν καθιστά άκυρη καμία έγκριση ΕΚ τύπου που έχει χορηγηθεί σε οχήματα της κατηγορίας M1 πριν από τις 29.4.2009, ούτε εμποδίζει την επέκταση τέτοιων εγκρίσεων.

6. Όσον αφορά την έγκριση ΕΚ νέων τύπων συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία από τις 29.4.2009.

Η παρούσα απόφαση δεν καθιστά άκυρη καμία έγκριση ΕΚ τύπου που έχει χορηγηθεί για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες πριν από τις 29.4.2009, ούτε εμποδίζει την επέκταση τέτοιων εγκρίσεων.

 

Άρθρο 42

(άρθρο 46 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κυρώσεις

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, και ιδίως των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 ή απορρέουν από αυτό και των κανονιστικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV μέρος Ι, και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή τους. Οι οριζόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

 

Άρθρο 43

(άρθρο 49 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Κατάργηση