top of page

KYA Αριθμ. 22212/2008 - ΦΕΚ 2267/5-11-2008

Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

Please reload

Άρθρο 1: Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
Άρθρο 2: Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου.
Άρθρο 3: Έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου Δ.Χ. αστικής περιήγησης πόλεων
Άρθρο 4: Ταξινόμηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων
Άρθρο 5: Ανάκληση αδείας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων
Άρθρο 6: Ασφάλιση
Άρθρο 7: Κυρώσεις
Άρθρο 8

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 36 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 216).
2.Το ν. 393/1976 περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων (ΦΕΚ Α' 199).
3.To ν. 2446/1996 «Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α' 284) ‘περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 276).
4.To ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α').
5.Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α').
6.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α').
7.Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α').
8.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων

1)Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου (διώροφα), αστικής περιήγησης πόλεων, συνίσταται στην λειτουργία ειδικών τακτικών γραμμών με προκαθορισμένη συχνότητα, σε προκαθορισμένη κυκλική διαδρομή και με προκαθορισμένες στάσεις.
2)Το έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων εκτελείται από Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α' 199), όπως ισχύει.
3)Η κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, γίνεται σε ειδικές διαδρομές οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ. από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή)
β) Η αφετηρία βρίσκεται σε ειδικά προς τούτο, καθορισμένο, από τον οικείο ΟΤΑ, χώρο.
γ) Οι στάσεις καθορίζονται, μόνο, σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
4)Η μεταφορά, με το ειδικό τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, διενεργείται έναντι κομίστρου ανά επιβάτη, που αποδεικνύεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, νομίμως θεωρημένη. Το κόμιστρο διαμορφώνεται ελεύθερα και γνωστοποιείται στον ΕΟΤ τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
5)Εντός των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, λειτουργεί σύστημα εκπομπής μαγνητοφωνημένης περιγραφής των αξιοθεάτων προς τους επιβαίνοντες μέσω ακουστικών, με δυνατότητα επιλογής γλώσσας, μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων. Το κείμενο υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ.
6)Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου (διώροφα) αστικής περιήγησης πόλεων μεταφέρουν μόνο καθήμενους επιβάτες.
7)Στην αφετηρία και στις στάσεις αναρτάται πινακίδα στην οποία αναγράφεται η συχνότητα των δρομολογίων.

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου.

1)Για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου σε ειδικό τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. ανοικτού τύπου (διώροφο) αστικής περιήγησης πόλεων, ακολουθείται η διαδικασία και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 29900/77 (Β' 1317) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Το αμάξωμα του λεωφορείου πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της κλάσης Ι ή ΙΙΙ ή Α ή και Β της υπ’ αριθμ. 53495/2475/02 (Β' 116) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2001/85/ΕΚ, το οποίο αποδεικνύεται με την υποβολή της σχετικής έγκρισης, που προβλέπει η ανωτέρω οδηγία.
2)Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων λεωφορείων του ανωτέρω τύπου ακολουθείται η διαδικασία και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 29900/1977 (Β' 1317) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Η πιστοποίηση ότι το αμάξωμα του λεωφορείου πληροί τις απαιτήσεις της κλάσης Ι ή ΙΙΙ ή Α ή και Β της υπ’ αριθμ. 53495/2475/02 (Β' 116) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2001/85/ΕΚ, γίνεται με την υποβολή της σχετικής έγκρισης, που προβλέπει η ανωτέρω οδηγία ή με έλεγχο από δημόσιο ΚΤΕΟ με ειδικό διάδρομο. Σε περίπτωση που το δημόσιο ΚΤΕΟ αδυνατεί να ελέγξει τα σημεία της οδηγίας 2001/85/ΕΚ όπως π.χ. η δοκιμή ευστάθειας, αντοχή υπερκατασκευής και εφόσον απαιτείται από την ανωτέρω οδηγία, υποβάλλεται πρακτικό ελέγχου από Πολυτεχνική Σχολή, που έχει τη δυνατότητα να διεξάγει (πειραματικά ή υπολογιστικά) τις δοκιμές αυτές.

Άρθρο 3
Έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου Δ.Χ. αστικής περιήγησης πόλεων
Για την έγκριση της ειδικής διαδρομής και τη θέση σε κυκλοφορία του ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Α' Στάδιο: Έγκριση ειδικής διαδρομής:
1.Η ειδική διαδρομή των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
2.Για τη χορήγηση της έγκρισης της ειδικής διαδρομής υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1.Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου.
2.2.Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
2.3.Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών, κατά τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α'233).
2.4.Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται λεπτομερώς η πραγματοποιούμενη κυκλική διαδρομή, η αφετηρία και οι πραγματοποιούμενες στάσεις, συνοδευόμενη από σχετικό χάρτη.
2.5.Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ για το συνολικό μήκος της προτεινόμενης ειδικής διαδρομής και τον καθορισμό της αφετηρίας.
Β' Στάδιο: Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου, Δ.Χ. δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων:
1)Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία χορηγείται με Απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ.
2)Για τη χορήγηση της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, κατατίθενται στην αρμόδια ΠΥΤ του ΕΟΤ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1.Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου.
2.2.Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
2.3.Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών, κατά τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α' 233).
2.4.Η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της ειδικής διαδρομής (Α' Στάδιο).
2.5.Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €), το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, στο λογαριασμό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των παραβόλων μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του ΕΟΤ.
2.6.Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ ύψους διακοσίων ευρώ (200 €), το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 546025/54 του ΤΕΑΠΠΕΡΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
2.7.Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του τουριστικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται η τιμή του κομίστρου και η συχνότητα των δρομολογίων.

Άρθρο 4
Ταξινόμηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων

1.Σε διάστημα ενός έτους από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου (διώροφο) αστικής περιήγησης πόλεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, ο δικαιούχος οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για την ταξινόμηση του λεωφορείου, τη χορήγηση των κρατικών πινακίδων και την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.
2.Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται για την ταξινόμηση και την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, είναι τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία.
3.Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων λεωφορεία αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 5
Ανάκληση αδείας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων

1.Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου περιηγήσεως πόλεων ανακαλείται οριστικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ:
α) στις περιπτώσεις α, β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ Α' 276).
β) Όταν απέχει για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την εκτέλεση του συγκεκριμένου μεταφορικού έργου.
2.Παρέχεται η δυνατότητα στον μεταφορέα, εφόσον οι μεταφορικές συνθήκες το επιβάλλουν, να ζητήσει, με αίτησή του στον ΕΟΤ και έγκριση αυτού, την διακοπή των δρομολογίων για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 6
Ασφάλιση

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε μια εκ των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ), πλην της Ελβετίας, ασφαλιστικών εταιρειών.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

1)Στους παραβάτες της απόφασης αυτής, με εξαίρεση τις παραβάσεις του άρθρου 1, εκτός των προβλεπομένων κυρώσεων από άλλες διατάξεις, επιβάλλονται και οι ακόλουθες ποινές:
α) Πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) Ευρώ.
β) Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή εξακοσίων (600) Ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για δεκαπέντε (15) ημέρες και σε τρίτη και κάθε επόμενη υποτροπή, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
2)Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 επισύρει:
α) Πρόστιμο χιλίων (1000) Ευρώ.
β) Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή δυο χιλιάδων (2000) Ευρώ, σε δεύτερη και κάθε επόμενη υποτροπή εντός του ιδίου έτους, αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για τρεις
(3)μήνες.
3)α) Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ του ΕΟΤ, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εισπραττομένων προστίμων μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του ΕΟΤ.
β) Η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων, κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής, ενεργείται από την οικεία Αστυνομική Αρχή μετά από έγγραφη παραγγελία της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του ΕΟΤ.

Άρθρο 8
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για την περιοχή της Αθήνας, η ειδική διαδρομή καθορίζεται ως εξής: Βασ. Ηρακλείου Πανεπιστημίου Πειραιώς Ερμού Αθηνάς Σταδίου Όθωνος Λεωφ. Βασ. Σοφίας Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου Λεωφ. Βασ. Αμαλίας Ροβέρτου Γκάλλι Λεωφ. Ανδ. Συγγρού Λεωφ. Βασ. Αμαλίας Πανεπιστημίου Βασ. Ηρακλείου, με τις ακόλουθες στάσεις: Αρχαιολογικό Μουσείο Ομόνοια Ψυρρή Κεραμεικός Θησείο Μοναστηράκι Βαρβάκειος Αγορά Πλατεία Κλαυθμώνος ΣύνταγμαΜουσείο ΜπενάκηΕθνική Πινακοθήκη Αμπελόκηποι Εθνική ΠινακοθήκηΠαναθηναϊκό Στάδιο Πλάκα Ακρόπολη Ναός Ολυμπίου Διός Βουλή των Ελλήνων Πανεπιστήμιο ΟμόνοιαΑρχαιολογικό Μουσείο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2008

bottom of page