Show More

KYA Αριθμ. οικ. 21867/2016 - ΦΕΚ 327/Β/12-10-2016

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

Please reload

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Υποβολή αιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Άρθρο 4: Έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2, οχημάτων ειδικής κατηγορίας και βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5: Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση οχημάτων ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 6: Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2

Άρθρο 7: Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1

Άρθρο 8: Ανάκληση της έγκρισης τύπου ή της βεβαίωσης καταλληλότητας μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) ή οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 9: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 10: Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 11: Έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ταξινομημένου Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 12: Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 13: Αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 14: Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάστασης κινητήρα Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 15: «Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 16: Προσωρινή ακινητοποίηση Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 17: Επανακυκλοφορία Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 18: Εξαγωγή Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Άρθρο 19: Βεβαιώσεις έργου εκσκαφής και κατοχής μηχανήματος έργων (Μ.Ε.)

Άρθρο 20: Παράρτημα Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α7 5.6.1992) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

2.Το Π.δ. 377/1993 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές» (ΦΕΚ 160/Α/1591993) όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 18/1996 «Τροποποίηση του π.δ/τος 377/1993 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 12/Α'/18.1.1996).

3.Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α'/2331999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 84 παρ.2, 85 παρ. 2, 87 παρ.2, 88 παρ.2 και 90 παρ.2 του νόμου αυτού.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2δ του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α161) και λοιπές Ρυθμίσεις» (Α'74/2632014)

5.Την κοινή υπουργική απόφαση 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186/Β'/25.8.2003).

6.Την κοινή υπουργική απόφαση 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 1418/Β'/1.10.2003).

7.Την κοινή υπουργική απόφαση 50268/5137/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93» (ΦΕΚ 1853/Β'/13.9.2007) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση 48505/5585/2012 (ΦΕΚ 153/Β/24.1.2012) και ισχύει.

8.Την κοινή υπουργική απόφαση Δ13/ο/121/2007 (ΦΕΚ 53/Β'/24.1.2007) «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα» όπως έχει τροποποιηθεί με την κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Θ/3967/2011 (ΦΕΚ 741/Β'/5.5.2011) και την κοινή υπουργική απόφαση Δ13/0/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/29.11.2012) και ισχύει

9.Την κοινή υπουργική απόφαση 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β/29.9.2009) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, «για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαΚε\ ας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 3172009, L 200/ 124).

11.Το Π.δ. 57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.δ. 18/1996 και 377/1993» (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010).

12.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 107/Α/772010).

13.Το Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/ 2162012).

14.Τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013).

15.Το Π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 176/Α/ 29.8.2014).

16.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α'114).

17.Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

18.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

19.Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ Β'/2168).

20.Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2,οχημάτων ειδικής κατηγορίας, για τη βεβαίωση καταλληλότητας Μ.Ε. κατηγορίας 1, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, καθώς και για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ανωτέρω και για τα σχετικά με αυτή θέματα.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Γ ια τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) έγκριση τύπου: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος μηχανήματος έργων, οχήματος ειδικής κατηγορίας, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

β) εθνική έγκριση τύπου: Η διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και η οποία ισχύει μόνο στο έδαφος της Ελλάδας. Η εθνική έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

γ) μεμονωμένη έγκριση: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο μηχάνημα έργων ή όχημα ειδικής κατηγορίας πληρει τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η μεμονωμένη έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

δ) βεβαίωση καταλληλότητας: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος μηχανήματος έργων που δεν υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης τύπου, τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να εκδοθεί δελτίο ταξινόμησης και να χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για τον σκοπό ταυτοποίησης του μηχανήματος. Η βεβαίωση καταλληλότητας δεν είναι προσωποπαγής.

ε) όχημα ειδικής κατηγορίας: Όχημα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, ορυχεία, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων, χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Εξαιρούνται:

1)Οχήματα που κινούνται με κινητήρες που ανήκουν στα πεδία εφαρμογής κανονιστικών πράξεων περί εκπομπών των οδηγιών 2007/46/ΕΚ ή 2002/24/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύουν ή αντικαθίστανται.

2)Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων.

στ) Μηχάνημα έργων (κινητό μηχάνημα): αυτοπροωθούμενο μηχάνημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα.

Τα μηχανήματα έργων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(1)Κατηγορία 1: Αυτά τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν επί μονίμων οδοστρωμάτων (π.χ. ερπυστριοφόρα, κυλιόμενοι κύλινδροι).

(2)Κατηγορία 2: Αυτά τα οποία έχουν την τεχνική δυνατότητα κίνησης επί της οδού.

ζ) μηχάνημα:

σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή,

σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα στοιχεία για τη σύνδεση του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης,

σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάσταση του σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα,

σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο,

σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια.

η) ημιτελές μηχάνημα: σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί μηχάνημα αλλά δεν μπορεί από μόνο του να εκτελέσει συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σύστημα μετάδοσης είναι ημιτελές μηχάνημα. Το ημιτελές μηχάνημα προορίζεται μόνον για ενσωμάτωση ή συναρμολόγηση σε άλλα μηχανήματα ή άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εξοπλισμό προκειμένου να σχηματιστεί μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία.

θ) οικονομικός φορέας: Ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

ι) κατασκευαστής: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα ή οχήματα ειδικής κατηγορίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή προκειμένου να τα διαθέσει στην αγορά, με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση.

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και συνεπώς υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

ια) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όχι απαραίτητα ο εμπορικός αντιπρόσωπος, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόματος του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται με τις Κοινοτικές Οδηγίες.

ιβ) διάθεση στην αγορά: Η διάθεση για πρώτη φορά, μέσα στην Κοινότητα, επ' ανταλλάγματι ή δωρεάν, μηχανήματος ή ημιτελούς μηχανήματος για διανομή ή χρήση.

ιγ) αποτύπωμα: Η αποτύπωση με οποιοδήποτε τεχνικό τρόπο στοιχείων χαραγμένων επί του πλαισίου ή του κινητήρα (στάμπο, φωτογραφία κ.λπ).

 

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Υποβολή αιτήσεων

1.Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) Η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

α) Την έκδοση των εγκρίσεων τύπου και των βεβαιώσεων καταλληλότητας.

β) Την παρακολούθηση της σχετικής με τα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς τεχνικής νομοθεσίας.

γ) Την εκπόνηση και την εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς στα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.) και στα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

δ) Τον έλεγχο των καταγγελιών και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις ή παραβάσεις από τη νομοθεσία.

ε) Την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών/Κανονισμών που αφορούν τα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

στ) Την εκπόνηση, έκδοση και διανομή, εντύπως και ηλεκτρονικώς, των κατευθυντηρίων οδηγιών που αφορούν τα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

ζ) Τη συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υπ. Οικονομικών) για τη συνολική παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και για την ενημέρωση και την πληροφόρηση των εμπλεκομένων φορέων.

η) Την τήρηση, επικαιροποίηση και τον έλεγχο του ηλεκτρονικού μητρώου μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας καθώς και τον ορισμό των διαδικασιών εγγραφών, μεταβολών και διαγραφών σε αυτό.

θ) Την προμήθεια των εντύπων αδειών κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας, που διατίθενται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.) της χώρας.

ι) Την κατάρτιση και αποστολή στις Δ.Τ.Ε.Π.Ε. τυποποιημένων υποδειγμάτων αιτήσεων των πολιτών καθώς και των απαντήσεων και βεβαιώσεων των Δ.Τ.Ε.Π.Ε. προς αυτούς καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτηθούν, για την εφαρμογή ενιαίου τυποποιημένου συστήματος.

2.Αρμόδιες Υπηρεσίες

α) Αρμόδια Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψιών σε Μ.Ε. και οχήματα ειδικής κατηγορίας και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων είναι η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. και η εκάστοτε αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.. Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία. Οι αυτοψίες πραγματοποιούνται από αρμόδιους υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/γων Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας.

β) Αρμόδιες Υπηρεσίες για την απογραφή, ταξινόμηση, αναταξινόμηση και έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ταξινομημένου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάστασης κινητήρα Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, οριστική διαγραφή και προσωρινή διαγραφή Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας, προσωρινή ακινητοποίηση Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, επανακυκλοφορία Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, εξαγωγή Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, βεβαιώσεις εκσκαφής και κατοχής Μ.Ε. είναι οι Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

3.Υποβολή αιτήσεων

Σε περίπτωση πολλών κατόχων του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, οι σχετικές αιτήσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία υπογράφονται από όλους τους κατόχους ή υποβάλλονται αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις προς εκείνον που υπογράφει τις αιτήσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

 

Άρθρο 4

Έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2, οχημάτων ειδικής κατηγορίας και βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1

Γενικές διατάξεις

Πριν από την έναρξη των διαδικασιών για την έγκριση τύπου ή τη βεβαίωση καταλληλότητας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εκτελεί τις ενέργειες του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ (Άρθρο 5 Π.δ.57/2010) όπως ισχύει.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε μηχανήματα έργων (Μ.Ε.) και οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 5

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση οχημάτων ειδικής κατηγορίας

1.Η έγκριση τύπου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.

2.Η έγκριση τύπου εκδίδεται για αντιπροσωπευτικό τύπο οχήματος ειδικής κατηγορίας. Η μεμονωμένη έγκριση εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο όχημα ειδικής κατηγορίας.

3.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης τύπου ή μεμονωμένης έγκρισης οχήματος ειδικής κατηγορίας είναι τα ακόλουθα:

3.1.Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

3.2.Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου και απόδειξη πληρωμής αυτού.

3.3.Εικονογραφημένο έντυπο του ΜΕ, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για έγκριση τύπου.

3.4.Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος ειδικής κατηγορίας, σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (όπου απαιτείται).

3.5.Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου). Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.).

3.6Αποτύπωμα πλαισίου.

3.7Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του ολοκληρωμένου οχήματος ειδικής κατηγορίας (με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται) μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο όχημα με αρ. πλαισίου ζητείται έγκριση τύπου αυτού», ημερομηνία και υπογραφή.

3.8Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του οχήματος.

3.9Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος ειδικής κατηγορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται.

4.Για κάθε παραλλαγή του οχήματος ειδικής κατηγορίας η οποία αφορά διαφορετικό κινητήρα, εκδίδεται διαφορετική έγκριση τύπου.

5.Τα οχήματα ειδικής κατηγορίας πρέπει να πληρούν τις Οδηγίες, Κανονισμούς της Ε.Ε και Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Άρθρο 6

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2

1.Η έγκριση τύπου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ

2.Η έγκριση τύπου εκδίδεται για αντιπροσωπευτικό τύπο Μ.Ε.. Η μεμονωμένη έγκριση εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο Μ.Ε.

3.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης τύπου ή μεμονωμένης έγκρισης Μ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

3.1.Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου Μ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

3.2.Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου Μ.Ε. και απόδειξη πληρωμής αυτού.

3.3.Εικονογραφημένο έντυπο του Μ.Ε., με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για έγκριση τύπου.

3.4.Τεχνική ΈκθεσηΥπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του Μ.Ε., σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.).

3.5.Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου). Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού, από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.)

3.6.Αποτύπωμα πλαισίου.

3.7.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του ολοκληρωμένου Μ.Ε. με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. με αρ. πλαισίου, ζητείται έγκριση τύπου αυτού», ημερομηνία και υπογραφή.

(Ο απαιτούμενος εξοπλισμός σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Κ.Ο.Κ., είναι:

1.Συστήματατροχοπέδησης

2.Αναγκαία φώτα

3.Σύστημα διεύθυνσης

4.Αναγκαίοι καθρέπτες

5.Ηχητικό όργανο προειδοποίησης

6.Τρίγωνο βραδυπορείας και τρίγωνο ακινητοποίησης

7.Περιστροφικός φάρος κίτρινου χρώματος

8.Κιβώτιο με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο)

9.Πυροσβεστήρας

Κατά περίπτωση:

α) Διάταξη προστασίας [FOPS (Falling Objects Protective Structures), ROPS (Rollover Protective Structures)] του χειριστή

β) Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους [όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέτρα] και Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι (7,5) τόνους).

3.8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του Μ.Ε.

3.9.Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.).

4.Γ ια κάθε παραλλαγή του Μ.Ε. η οποία αφορά διαφορετικό κινητήρα, εκδίδεται διαφορετική έγκριση τύπου.

 

Άρθρο 7

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1

1.Η βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.

2.Η βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται για αντιπροσωπευτικό τύπο Μ.Ε.. Η μεμονωμένη βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο Μ.Ε.

3.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας Μ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

3.1.Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου Μ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

3.2.Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του σχετικού τέλους και απόδειξη πληρωμής αυτού.

3.3.Εικονογραφημένο έντυπο του Μ.Ε., με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για βεβαίωση καταλληλότητας.

3.4.Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε. που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου). Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού, από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.)

3.5.Αποτύπωμα πλαισίου.

3.6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του Μ.Ε.

3.7.Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την ταυτοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε.

4.Για κάθε παραλλαγή του Μ.Ε. η οποία αφορά διαφορετικό κινητήρα, εκδίδεται διαφορετική βεβαίωση καταλληλότητας.

 

Άρθρο 8

Ανάκληση της έγκρισης τύπου ή της βεβαίωσης καταλληλότητας μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) ή οχήματος ειδικής κατηγορίας

1.Η έγκριση τύπου ή η βεβαίωση καταλληλότητας ανακαλείται ως διοικητική πράξη έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.1Όταν τεκμηριωμένα διαπιστωθεί σφάλμα από τον κατασκευαστή του Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας ή τροποποίηση από τον κάτοχο στα εγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του τύπου, τα οποία οδηγούν σε μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

1.3Όταν ανακληθούν πιστοποιητικά τα οποία αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου.

1.4Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του κατόχου της έγκρισης τύπου ή της βεβαίωσης καταλληλότητας.

2.Κατά της απόφασης ανάκλησης επιτρέπεται ιεραρχική προσφυγή παντός θιγομένου από την απόφαση, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Στην απόφαση αναφέρονται τα ένδικα μέσα και οι προθεσμίες της προσφυγής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις

1.Ο αιτών πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ταξινόμησης και τη χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας:

1.1Έγγραφα επιβεβαιωτικά του ονόματος (καταστατικό νομικού προσώπου, Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο).

1.2Έγγραφα επιβεβαιωτικά της διεύθυνσης του και του Α.Φ.Μ., αποδεικτικά έγγραφα από Δ.Ο.Υ. (π.χ. εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος, φορολογική ενημερότητα, δήλωση έναρξης επαγγέλματος κ.λπ.).

2.Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας είναι εκείνη στην οποία υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή υποκατάστημα αυτής και η κατοικία ιδιώτη, σε περίπτωση που αυτός δεν ασκεί επιχείρηση.

2.1Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση που Μ.Ε. ή όχημα ειδικής κατηγορίας για το οποίο ζητείται άδεια κυκλοφορίας, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικό έργο ή ανήκει σε Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), είναι δυνατόν να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου κατασκευάζεται το έργο (ή της Περιφερειακής Ενότητας επιλογής του σε έργο που εκτείνεται σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες) ή της Περιφερειακής Ενότητας που λειτουργεί το Γραφείο της Εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

3.Για τη μεταβίβαση, ακινητοποίηση, διαγραφή και οποιαδήποτε πράξη που αφορά άδεια κυκλοφορίας ή αντικατάσταση πινακίδων (εκτός από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας) είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται:

α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση, σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας.

β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη.

γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

4.Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλλάσσονται από αυτά.

5.Η ακρίβεια των φωτοαντιγράφων που συνυποβάλλονται βεβαιώνεται από τον αιτούντα με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, που φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

6.Οι απαντήσεις και βεβαιώσεις των Δ.Τ.Ε.Π.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με τα τυποποιημένα υποδείγματα που αποστέλλει η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις περιπτώσεις που τέτοια υποδείγματα υπάρχουν.

Άρθρο 10

Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1.Για την αρχική έκδοση Δελτίου Απογραφής Ταξινόμησης (Δ.Α.Τ.) και τη χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.1Αίτηση ταξινόμησης-χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας.

1.2Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων, και στο οποίο αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

α). Είδος Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας

β). Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο

γ). Αριθμοί σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα.

1.3Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας για τα οποία υφίσταται ή εκδίδεται έγκριση τύπου. Για τα Μ.Ε. για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, υποβάλλεται αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας.

1.4Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους απογραφήςταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

1.5Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρήσης του τρέχοντος έτους κυκλοφορίας για εκείνα τα Μ.Ε. ή οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία δεν απαλλάσσονται των τελών χρήσης και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

1.6Τέσσερις (4) φωτογραφίες του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με τον απαιτούμενο από τον Κ.Ο.Κ. εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. ή όχημα ειδικής κατηγορίας με αρ. πλαισίου ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας», με ημερομηνία και υπογραφή του κατόχου. Επιπλέον υποβάλλονται δύο (2) φωτογραφίες για την ταυτοποίηση του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με το τηρούμενο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι φωτογραφίες υποβάλλονται και σε ψηφιακό αρχείο JPEG ή TIFF σε ανάλυση τουλάχιστον 1600 Χ 1200 pixels.

1.7Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του αιτούντος (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση κ.λπ.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου παραστατικού, γίνεται δεκτή η υπεύθυνη δήλωση ότι είναι νόμιμος κάτοχος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας τουλάχιστον από μία δεκαετία. Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας ή αφαίρεσης ή κατάσχεσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης κτήσης ή νόμιμης κατοχής του Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας είναι:

α) Έκθεση αναγκαστικής αφαίρεσης ή πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών με ταυτόχρονη υποβολή του τιμολογίου αγοράς.

β) απόφαση ανάκλησης ή το έγγραφο της διαγραφής.

1.8Πιστοποιητικό ταξινόμησης ή διασάφηση εισαγωγής ή τιμολόγιο ξένου οίκου (όταν εισάγεται από τρίτες χώρες).

1.9Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα δηλώνει:

α). Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του(είδος Μ.

Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας) με αριθμό πλαισίου και με ποσοστό ιδιοκτησίας%.

β). Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.

γ). Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.

δ). Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του.

1.10Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.). Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία από τις Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

2.Ο αρμόδιος υπάλληλος:

2.1.Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά ενημερώνοντας τον αιτούντα για κάθε σφάλμα το οποίο εντοπίζεται, προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά τα υποβαλλόμενα έγγραφα.

2.2.Ταξινομεί το αντικείμενο της αίτησης στην αντίστοιχη κατηγορία, δηλαδή των Μ.Ε. ή των οχημάτων ειδικής κατηγορίας.

2.3.Συμπληρώνει και εκδίδει εις διπλούν το Δελτίο Απογραφής Ταξινόμησης (Δ.Α.Τ.).

3.Μετά την έκδοση του Δ.Α.Τ., εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται οι αντίστοιχες πινακίδες κυκλοφορίας. Οι αριθμοί των πινακίδων χορηγούνται με απόλυτη αριθμητική αλληλουχία.

4.Η παραλαβή της άδειας και των πινακίδων επιβεβαιώνεται με καταχώρηση των στοιχείων του παραλαμβάνοντας αυτές σε αποδεικτικό σημείωμα παραλαβής. Ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του κατόχου καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο.

5.Στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται ο αριθμός της έγκρισης τύπου ή της βεβαί&o