top of page

ΥΑ Αριθμ. 2133.1/39328/2018 - ΦΕΚ 1929/Β/30-5-2018

Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

Please reload

Άρθρο Πρώτο

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

 

Άρθρο Μόνον

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1: Όρια ισχύος

Άρθρο 2: Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΛΚΗΘΡΟ - ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΠΝΕΥΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΣΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ)

Άρθρο 3: Άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις χειριστών - ιδιοκτητών - εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών

Άρθρο 5: Διενέργεια θαλάσσιου σκι

Άρθρο 6: Διενέργεια θαλάσσιου αλεξίπτωτου (PARASAILING ή PARACHUTING) 

Άρθρο 7: Θαλάσσιο έλκηθρο

Άρθρο 8: Ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής 

Άρθρο 9: Ατομικό σκάφος - Θαλάσσιο μοτοποδήλατο (Personal Water Craft - P.W.C.)

ΜΕΡΟΣ Γ

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 10: Aqua Scooter

Άρθρο 11: Seabuggy 

Άρθρο 12: Mini cruiser

Άρθρο 13: Ιστιοσανίδα (Wind Surf)

Άρθρο 14: Κανό - Καγιάκ (Kayak)

Άρθρο 15: Hover Craft

Άρθρο 16: Acrylicraft

Άρθρο 17: Θαλάσσιο ποδήλατο 

Άρθρο 18: Catamaran

Άρθρο 19: Μηχανοκίνητη λέμβος

Άρθρο 20: Ιστιοπλοϊκή λέμβος 

Άρθρο 21: Βασικές απαιτήσεις σκαφών έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής - Προσόντα επιβαινόντων

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Άρθρο 22: Γενικοί όροι εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Άρθρο 23: Προϋποθέσεις νια τη χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Άρθρο 24: Γενικές υποχρεώσεις εκμισθωτή 

ΜΕΡΟΣ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25: Έκταση πλόων - Απαγορεύσεις

Άρθρο 26: Τοποθέτηση σημαντήρων σε λουτρικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 27: Οριοθέτηση δίαυλου 

Άρθρο 28: Τοποθέτηση σημείου πρόσδεσης (ρεμέντζο) - Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας

Άρθρο 29: Αγκυροβολιά πλοίου

Άρθρο 30: Εκκίνηση/επιστροφή ιδιωτικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 31: Ίδρυση σχολών

Άρθρο 32: Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς

Άρθρο 33: Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις 

Άρθρο 35: Συγκρότηση Επιτροπής - Αρμοδιότητες

Άρθρο 36: Ισχύς παλαιών αδειών 

Άρθρο 37: Κυρώσεις

Άρθρο 38: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 39: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 40: Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).

ε) Του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ζ) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

η) Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

θ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

ι) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

 

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

β) Της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του άρθρου 56 του ν. 2935/2001« Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) Του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63).

στ) Του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ζ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

η) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

θ) Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ι) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε την ακόλουθη τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄444/26-4-1999):

 

Άρθρο Μόνον

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20

Τα άρθρα 1 έως και 40 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄444/26-4-1999), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

 

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού οι όροι, που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. «ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ»: Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής, το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή και:

α) ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει

- εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 HP ή

- εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 HP ή

- εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 HP ή

β) είναι πνευστού τύπου (φουσκωτό) στο σύνολο του ή σε μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει

- εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 HP ή

- εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 HP ή

- εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 HP ή

γ) ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 HP και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet).

Ταχύπλοο επίσης, θεωρείται το ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο και το HOVER CRAFT, η έννοια των οποίων δίνεται στον παρόντα Κανονισμό.

Δε θεωρείται ταχύπλοο το ξύλινο σκάφος, που φέρει εσωλέμβια μηχανή, τύπων παραδοσιακών, όπως των τύπων: ‘τσερνίκι’, ‘βαρκαλάς’, ‘πέραμα’, ‘τρεχαντήρι’, ‘λίμπερτυ’, ‘κούντουλα’, ‘υδραίικο’, καθώς και όποιο άλλο σκάφος έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή ιστιοφόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. «ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»: Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αναφορικά με την έννοια της λουτρικής εγκατάστασης ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος περί ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης - χορήγησης άδειας ναυαγοσώστη -καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουσμένων στο θαλάσσιο χώρο, το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211).

3. «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ»: Η, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου σχοινιού, έλξη από ταχύπλοο σκάφος, ατόμου, που κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας με τη βοήθεια ειδικών πέδιλων.

4. «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ» (PARA SAILING ή PARACHUTING): Η ανύψωση - πτήση ατόμου με τη βοήθεια ειδικού αλεξίπτωτου, που έλκεται από κατάλληλο ταχύπλοο σκάφος.

5. «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΛΚΗΘΡΟ»: Ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό μέσο αναψυχής, το οποίο αποτελείται ανάλογα με την κατασκευή του:

α) από ένα κεντρικό κυλινδρικό πλωτήρα και δύο μικρότερους πλωτήρες μονίμως προσαρτημένους δεξιά και αριστερά αυτού ή

β) από δύο κεντρικούς κυλινδρικούς πλωτήρες και τρεις μικρότερους πλωτήρες μονίμως προσαρτημένους δεξιά, στο μέσον και αριστερά αυτών.

6. «ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΠΝΕΥΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΣΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, CRAZY SOLO, CRAZY DONUTS, CRAZY SQUAB 1, CRAZY SQUAB 2, CRAZY SQUAB 4, FALCON 3, FALCON 4, THE MUST, RAY 4, UFO 5 κ.λπ.): Ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό μέσο αναψυχής με πλαστικό δάπεδο, άνευ σκέπαστρου (σε κανένα τμήμα της επιφάνειάς του), το οποίο φέρει χειρολαβές για να συγκρατούνται οι επιβαίνοντες, δεν ίπταται και έχει σχεδιασθεί, ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα, τα οποία είναι καθιστά ή σε πρηνή θέση. Επί του ελκόμενου πνευστού θαλάσσιου μέσου αναψυχής επιβαίνουν τόσα άτομα, όσα τα ζεύγη των χειρολαβών στα οποία συγκρατούνται. Δεν επιτρέπεται η έλξη πνευστού θαλασσίου μέσου αναψυχής άνω των έξι θέσεων.

7. «ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ (Personal Water Craft - P.W.C)» (SEA BEETLE, SEA BIKE, SERF-JET, JET-SKI, κ.λπ.): Σκάφος, που προορίζεται για αναψυχή, με μήκος γάστρας μικρότερο των τεσσάρων (4) μέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί προωστικό κινητήρα με αντλία εκτόξευσης νερού ως κύριο μέσο πρόωσης και έχει σχεδιασθεί, ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα, που είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του και όχι μέσα στη γάστρα. Στο ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο μπορεί να επιβαίνουν μέχρι τρία (3) άτομα ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του.

8. «ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ» (WIND - SURF): Μακρόστενος υδατοστεγής πλωτήρας επί του οποίου τοποθετείται μικρός ιστός με ιστίο, ο οποίος κινείται με την πνοή του ανέμου και τους κατάλληλους χειρισμούς του ιστίου από τον επιβαίνοντα.

9. «SEABUGGY»: Μικρή πνευστή συσκευή στην οποία επιβαίνει ένα άτομο (σε πρηνή ή ύπτια θέση) και το οποίο με τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του επιτυγχάνει την προς τα πρόσω κίνηση της συσκευής στη θάλασσα.

10. «MINI CRUISER»: Μικρή μηχανοκίνητη πνευστή συσκευή επί της οποίας επιβαίνει ένα μόνο άτομο ξαπλωμένο κατά μήκος αυτής σε πρηνή θέση.

11. «ΚΑΝΟ και ΚΑΥΑΚ»: Σκάφη πλάτους γάστρας μικρότερου των 1,1 μέτρων, αιχμηρής απόληξης στα δύο άκρα, κινούμενα με ειδικό ασκάρμωτο κουπί και μη

διαθέτοντα, για την κίνηση τους, μόνιμη θέση για έχμαση μηχανής, ούτε περισσότερα από ένα κουπί ανά επιβάτη, ούτε πανιά.

12. «HOVER CRAFT»: Μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, το οποίο κινείται επί στρώματος αέρα τόσο στην ακτή (ομαλό έδαφος), όσο και στη θάλασσα. Ως μέσο δημιουργίας του στρώματος αέρα και της πρόωσης του χρησιμοποιείται μία έλικα, που βρίσκεται στο πρυμναίο μέρος του σκάφους.

13. «ACRYLICRAFT»: Μικρή λέμβος κατασκευασμένη από διαφανές υλικό acrylic χωρίς μηχανικό μέσο πρόωσης. Στο εσωτερικό κατά το εγκάρσιο υπάρχουν πλαστικά κιβώτια που χρησιμοποιούνται για καθίσματα, τα οποία είναι στεγανά και χρησιμεύουν ως ανυψωτικό μέσο σε περίπτωση κατάκλυσης της λέμβου. Κατά μήκος της κουπαστής, αριστερά και δεξιά υπάρχει ενίσχυση από αλουμίνιο με κατάλληλη υποδοχή για τοποθέτηση των σκαρμών των κουπιών και των στεγανών κιβωτίων. Σε κάθε σκάφος διατίθενται δύο (2) κουπιά από αλουμίνιο.

14. «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» (AQUA BIKE, EXPLORER κ.λπ.): Πλωτό μέσο αναψυχής, το οποίο αποτελείται από συνδεδεμένους μεταξύ τους μακρόστενους υδατοστεγείς πλωτήρες. Επί της σχηματιζόμενης σχεδίας υπάρχουν, ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του, μέχρι τέσσερις (4) θέσεις ή ένα (1) κοινό ποδήλατο. Η κίνηση του θαλάσσιου ποδηλάτου επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση της μυϊκής δύναμης των ποδιών του/των επιβαίνοντα/ων.

15. «CATAMARAN»: Πλωτό μέσο αναψυχής που, αποτελείται από δύο (2) συνδεδεμένους μεταξύ τους μακρόστενους υδατοστεγείς πλωτήρες. Επί της σχηματιζόμενης σχεδίας υπάρχει πλαστική επικάλυψη στην οποία κάθεται ο επιβαίνων και σε κατάλληλο σημείο της οποίας προσαρμόζεται ένας ιστός με ανάλογο ιστίο. Το πλωτό αυτό μέσο κινείται με την πνοή του ανέμου και τους κατάλληλους χειρισμούς που εκτελεί ο επιβαίνων.

16. «ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΜΒΟΣ»: Λέμβος με κινητήρα (μηχανή), η οποία δεν εμπίπτει στην έννοια του ταχύπλοου σκάφους και δύναται να εκμισθώνεται και χωρίς να επιβαίνει σ’ αυτήν ο εκμισθωτής.

17. «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΛΕΜΒΟΣ»: Λέμβος χωρίς κατάστρωμα (κουβέρτα), η οποία κινείται με τη βοήθεια του ανέμου και φέρει γι’ αυτό ένα (1) κύριο ιστό (κατάρτι) με ιστία και κατάλληλη για την ευστάθεια της τρόπιδα.

18. «AQUA SCOOTER»: Μικρή βενζινοκίνητη μηχανή, η οποία έχει τη δυνατότητα να επιπλέει και να έλκει στη θάλασσα τον ευρισκόμενο σε πρηνή ή ύπτια θέση κολυμβητή.

19. «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ»: Το άτομο, το οποίο έχει εφοδιασθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την αντίστοιχη άδεια ή που κατέχει πτυχίο Τμήματος Επιστημονικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι.

20. «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εφοδιασμένο από τη Λιμενική Αρχή με άδεια για να εκμισθώνει, με την καταβολή αντιτίμου, τα μέσα, που ρυθμίζει ο Κανονισμός αυτός ή τα μέσα, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 20 (Β΄444/

26-4-1999), όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) ή τα μέσα, που θα εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του προαναφερόμενου άρθρου του εν λόγω νόμου.

21. «ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»: Κάθε θαλάσσιο μέσο που έχει ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης κινητήρα (μηχανή).

22. «ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»: Κάθε θαλάσσιο μέσο που δεν είναι μηχανοκίνητο.

23. «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ»: Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

24. «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ»: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία της χώρας.

25. «Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.»: Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΛΚΗΘΡΟ - ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΠΝΕΥΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΣΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ)

 

Άρθρο 3

Άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοων σκαφών χωρίς άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η οποία χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή κατόπιν εξετάσεων κατά τη διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου για τα θέματα αυτά, Γενικού Κανονισμού Λιμένων.

2. Από τις πιο πάνω εξετάσεις εξαιρούνται οι:

α) κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε.Ν.,

β) κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν. ή κάτοχοι ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη του π.δ. 260/2001,

γ) κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του π.δ. 264/1977,

δ) κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας - μηχανής του π.δ. 435/1978,

ε) κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν.,

στ) ναυτικοί, που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξιωματικού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (5) έτη,

ζ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξιωματικοί Π.Ν., απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,

η) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π.Ν., που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια του Π.Ν., που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους,

θ) σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί Λ.Σ., απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από σχολείο Λιμενικού Σώματος (ΣΚΥΠΕΡΣ), ανεξαρτήτως βαθμού,

ι) σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (6) μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου,

ια) σε ενέργεια ή αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίων Κυβερνήτη Ταχύπλοων Σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού,

ιβ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί του Π.Ν, απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (ΝΚ/ΣΕΑ).

3. Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου η άδεια χειριστή χορηγείται με την υποβολή σχετικής αίτησης με ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τον εκάστοτε λόγο εξαίρεσης. Η υγεία και καταλληλότητα των προσώπων αυτών, πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ. αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου για τα θέματα έκδοσης αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, Γενικού Κανονισμού Λιμένων.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις χειριστών - ιδιοκτητών - εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών

1. Οι χειριστές ταχύπλοων σκαφών:

α) Απαγορεύουν την επιβίβαση σε αυτά ατόμων, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων, που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,

β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων των οποίων ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου,

γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους,

δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς,

ε) φέρουν επί του σκάφους τις άδειες εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή, τις οποίες πρέπει να επιδεικνύουν κάθε φορά που το αιτείται αρμόδιο στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,

στ) φέρουν επί του σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του, εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσα κ.λπ.). Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση. Στα δε εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή,

ζ) εφαρμόζουν τις διαταγές και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών σχετικά με την αγκυροβολιά, μεθόρμιση ή απαγόρευση κίνησης για ειδικούς λόγους των σκαφών τους σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας.

2. Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή ατόμου είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος και να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στον παθόντα ή στους παθόντες. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναφέρει άμεσα στη Λιμενική Αρχή το ατύχημα.

3. Η κυκλοφορία/πλεύση του ταχύπλοου σκάφους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού απαγορεύεται:

α) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26,

β) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι σε κάθε περίπτωση.

4. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών εκτός από την τήρηση των γενικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 23 και με τίτλο «Μικρά Σκάφη - Επιθεωρήσεις Μικρών Σκαφών», όπως ισχύει, της τήρησης των διατάξεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών καθώς και την τήρηση των άλλων υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου έχουν επίσης τις κάτωθι υποχρεώσεις και συγκεκριμένα να:

α) φροντίζουν για την καλή συντήρηση και ευπρεπή εμφάνιση των σκαφών τους,

β) έχουν γράψει στις παρειές των σκαφών τους, το όνομα, το λιμένα και τον αριθμό λεμβολόγησης - εγγραφής,

γ) φροντίζουν για τον εφοδιασμό από τη Λιμενική Αρχή με άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους, που ανανεώνεται κανονικά. Η άδεια αυτή οφείλει να βρίσκεται στο σκάφος και επιδεικνύεται κάθε φορά που το αιτηθεί στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,

δ) απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα, που δεν έχουν άδεια ικανότητας χειριστή ταχύπλοου σκάφους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο καθώς και από άτομα, τα οποία βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,

ε) έχουν εφοδιάσει τα σκάφη τους με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσα κ.λπ.). Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση. Στα δε εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή,

στ) φροντίζουν για την επιθεώρηση των σκαφών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Στην περίπτωση εκμίσθωσης ταχυπλόου σκάφους ο εκμισθωτής και ο χειριστής αυτού έχουν υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Επιπρόσθετα, η εκμίσθωση ταχύπλοου σκάφους απαγορεύεται:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

β) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

γ) όταν παρουσιάζονται βλάβες ή διακοπές λειτουργίας της μηχανής του.

6. Η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή του εκμισθούμενου ταχύπλοου σκάφους επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και το σκάφος δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 5

Διενέργεια θαλάσσιου σκι

1. Η διενέργεια του θαλάσσιου σκι επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) το πρόσωπο, που διενεργεί σκι γνωρίζει κολύμβηση και φέρει ατομική σωσίβια ζώνη λεία, μαλακή, απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης και η οποία είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο, ώστε σε περίπτωση σύγκρουσης ή πρόσκρουσης, να παρέχει επαρκή προστασία από βλάβη στα πλευρά ή στα εσωτερικά όργανα του διενεργούντος σκι,

β) η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά τον διενεργούντα σκι στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων,

γ) το σκάφος, που χρησιμοποιείται για θαλάσσιο σκι έχει την αναγκαία ισχύ, ώστε να επιτυγχάνει και να διατηρεί την απαιτούμενη ταχύτητα έλκοντας ένα βαρύ άτομο, τον διενεργούντα σκι. Ειδικότερα, το εκμισθούμενο ή χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή ταχύπλοο σκάφος φέρει ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου,

δ) το σχοινί έλξης απαγορεύεται να έχει μήκος μεγαλύτερο από είκοσι τρία (23) μέτρα. Η διατομή αυτού είναι τουλάχιστον οκτώ (8) χιλιοστόμετρα και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα,

ε) το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη δύναμη της έλξης, που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους,

στ) τα πέδιλα του σκι είναι ασφαλή και ικανά να επιπλέουν. Δεν υπάρχουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραύμα στον διενεργούντα θαλάσσιο σκι, εφόσον αυτός κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα),

ζ) απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιου σκι, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου,

η) απαγορεύεται η ταυτόχρονη έλξη από το ίδιο σκάφος και άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής (έλκηθρο, δαχτυλίδι κ.λπ.).

2. Το πρόσωπο, που διενεργεί σκι είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών. Για μικρότερης ηλικίας άτομο η διενέργεια θαλάσσιου σκι επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.

3. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη, που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια του θαλάσσιου σκι.

4. Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο σκι ακολουθεί διαδρομή απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα σκάφη, εγκαταστάσεις (κλωβοί θαλασσοκαλλιεργειών κ.λπ.) ή πλωτά ναυπηγήματα (εξέδρες κ.λπ.) καθώς και μακριά από τις πορείες των άλλων παραπλεόντων πλοίων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

5. Η διενέργεια (έλξη) θαλάσσιου σκι απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων, όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας,

β) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων. Η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

6. Η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν έλκει θαλάσσιο σκι επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχύπλοου σκάφους και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 6

Διενέργεια θαλάσσιου αλεξίπτωτου (PARASAILING ή PARACHUTING)

1. Κάθε ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται για την έλξη μονοθέσιου αλεξίπτωτου πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε (5) μέτρα, ελάχιστο βάρος (σκάφος-κινητήρας-εξοπλισμός) εξακόσια πενήντα (650) χιλιόγραμμα και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον κατασκευαστικό του τύπο:

εξωλέμβια 125 HP ή

εσωλέμβια 140 HP ή

εσω-εξωλέμβια 160 HP.

2. Κάθε ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται για την έλξη διθέσιου αλεξίπτωτου πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε (5) μέτρα, ελάχιστο βάρος (σκάφος-κινητήρας-εξοπλισμός) επτακόσια (700) χιλιόγραμμα και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον κατασκευαστικό του τύπο:

εξωλέμβια 140 HP ή

εσωλέμβια 160 HP ή

εσω-εξωλέμβια 200 HP.

3. Η έλξη του αλεξίπτωτου διενεργείται και από ταχύπλοο σκάφος, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα με κατάλληλο μηχανισμό (βίντζι) και είναι εφοδιασμένο με κινητήρα (μηχανή) τουλάχιστον της πιο πάνω, ανάλογα με το αλεξίπτωτο, ιπποδύναμης.

4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση (έλξη) αλεξίπτωτων τριών (3) ή περισσότερων θέσεων.

5. Η διάμετρος του σχοινιού έλξης του αλεξίπτωτου ανεξάρτητα από τις θέσεις του είναι τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστόμετρα και έχει όριο θραύσης άνω των δύο (2) τόνων με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το σχοινί διατηρείται σε άριστη κατάσταση, δεν υπάρχουν κόμποι και συστροφές, το μήκος του δεν είναι μεγαλύτερο από εκατόν είκοσι (120) μέτρα και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα, εφόσον η έναρξη της πτήσης πραγματοποιείται από την εξέδρα του άρθρου 28. Το μήκος του σχοινιού μπορεί να μειώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 35, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι. Η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

6. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που έλκει κάθε φορά το αλεξίπτωτο είναι υπεύθυνος για την κανονική και καθόλα ασφαλή έλξη του αλεξίπτωτου και φροντίζει πριν από κάθε έλξη να διενεργείται σχολαστικός έλεγχος του σχοινιού έλξης καθώς και των εξαρτημάτων του αλεξίπτωτου, που προσδένεται το άτομο. Ειδικότερα, το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο ταχύπλοο σκάφος είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη δύναμη της έλξης, που δημιουργείται από την ταχύτητα του ταχύπλοου σκάφους, το οποίο έλκει το αλεξίπτωτο.

7. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται και για τα ταχύπλοα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την έλξη αλεξίπτωτου.

8. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που έλκει το αλεξίπτωτο ακολουθεί διαδρομή απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, εγκαταστάσεις και αγκυροβολημένα σκάφη καθώς και μακριά από τις πορείες των άλλων παραπλεόντων σκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

9. Κατά την πτήση το άτομο, που χρησιμοποιεί το αλεξίπτωτο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί.

10. Η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται σε άτομο, που γνωρίζει κολύμβηση και είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Για άτομο μικρότερης ηλικίας, αλλά άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος και βεβαιώνει ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.

11. Για τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου με μέριμνα του εκμισθωτή τοποθετείται σε εμφανές μέρος της πλωτής ή ενσωματωμένης εξέδρας ή και αλλού κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής, ειδική καλαίσθητη πινακίδα διπλής όψεως με αναγραφή των ως άνω περιορισμών τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα.

12. Απαγορεύεται η πτήση με αλεξίπτωτο, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος Κανονισμού καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Τα κριτήρια των δυσμενών καιρικών συνθηκών μπορούν να καθορίζονται και με απόφαση του Λιμενάρχη, αφού ληφθούν υπόψη διάφοροι τοπικοί παράγοντες, που επηρεάζουν τη διαμόρφωση τους, όπως ενδεικτικά η κατάσταση της θάλασσας, η βροχή, η διεύθυνση και η ένταση του ανέμου σε σχέση με τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και την έναντι αυτής ξηρά.

13. Οι εκμισθωτές διαθέτουν ανεμόμετρο στο σημείο ανύψωσης του αλεξίπτωτου (εξέδρα-ταχύπλοο σκάφος) κατά τις διατάξεις της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου, τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνουν υπόψη για την ακριβή εφαρμογή των κριτηρίων, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του παρόντος Κανονισμού ή στην απόφαση του Λιμενάρχη στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου.

14. Στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει το αλεξίπτωτο επιβαίνουν τουλάχιστον δύο (2) άτομα από τα οποία ο χειριστής του κατέχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περιπτώσεις αα) και ββ) του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και να γνωρίζει κολύμβηση. Στην περίπτωση που στο ταχύπλοο σκάφος επιβαίνουν περισσότερα των δύο (2) ατόμων πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση. Όταν η πτήση πραγματοποιείται από την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28 δύο (2) άτομα πρέπει να κρατούν το αλεξίπτωτο σε τέτοια θέση, ώστε να καθίσταται η ανύψωση αυτού ευχερής και ακίνδυνη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του παρόντος.

15. Απαγορεύεται η διενέργεια και άλλου θαλάσσιου μέσου αναψυχής (θαλάσσιου σκι κ.λπ.) με το ίδιο σκάφος συγχρόνως με την έλξη του αλεξίπτωτου.

16. Η εκκίνηση ή επιστροφή του ταχύπλοου σκάφους, όταν αυτό έλκει το θαλάσσιο αλεξίπτωτο απαγορεύεται, όταν σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν της γραμμής πορείας του διέρχονται άλλα σκάφη.

17. Η διενέργεια (έλξη) θαλάσσιου αλεξίπτωτου απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας,

β) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

18. Η ανύψωση και η κάθοδος του θαλάσσιου αλεξίπτωτου επιτρέπεται να γίνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και με γνώμονα την αποφυγή ατυχημάτων:

α) από πλωτή εξέδρα του άρθρου 28.

β) από ταχύπλοο σκάφος, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι.

γ) από την εξέδρα του εκμισθωτή, που έχει τοποθετηθεί πλησίον της ακτής με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής του άρθρου 35. Η εκκίνηση και επιστροφή στην περίπτωση αυτή από και προς την ακτή, του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν αυτό έλκει θαλάσσιο αλεξίπτωτο επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχύπλοου σκάφους και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

19. Στην περίπτωση που απαιτείται η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πτήση με το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή ή του συγκεκριμένου σημείου θαλάσσιου χώρου, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, αυτή επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων των ατομικών σκαφών - θαλασσίων μοτοποδηλάτων και του HOVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

20. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η έλξη αλεξίπτωτων για ιδιωτική χρήση.

Άρθρο 7

Θαλάσσιο έλκηθρο

1. Οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο έλκηθρο γνωρίζουν κολύμβηση και φέρουν απαραίτητα ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί, λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους σε περίπτωση πτώσης.

2. Η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά το άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων.

3. Το σκάφος, που έλκει το θαλάσσιο έλκηθρο είναι ταχύπλοο και έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη του θαλάσσιου έλκηθρου με τα επιβαίνοντα άτομα. Ειδικότερα, το σκάφος φέρει και ένα (1) εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου.

4. Το σχοινί έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.

5. Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος και στο θαλάσσιο έλκηθρο είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη δύναμη της έλξης, που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) κόμβων.

6. Απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιου έλκηθρου, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

7. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη, που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια θαλάσσιου έλκηθρου.

8. Οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο έλκηθρο είναι ηλικίας δεκαέξι (16) τουλάχιστον ετών και όχι περισσότεροι από τις θέσεις με τα αντίστοιχα ζεύγη χειρολαβών. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα επιτρέπεται η επιβίβαση τους μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος και βεβαιώνει ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση. Σε κάθε περίπτωση οι επιβαίνοντες δεν είναι περισσότεροι από οκτώ (8) σε έλκηθρο με ένα (1) κεντρικό πλωτήρα και όχι περισσότεροι από δεκαέξι (16) σε έλκηθρο με δύο (2) κεντρικούς πλωτήρες.

9. Η διαδρομή του σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο έλκηθρο είναι απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

10. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη ενός (1) μόνο θαλάσσιου έλκηθρου.

11. Η διενέργεια (έλξη) θαλάσσιου έλκηθρου απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας,

β) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές, που δεν υπάρχουν λουόμενοι σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

12. Η εκκίνηση και η επιστροφή από και προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν αυτό έλκει θαλάσσιο έλκηθρο επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 8

Ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής

1. Η διενέργεια του ελκόμενου πνευστού θαλάσσιου μέσου αναψυχής επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) οι επιβαίνοντες στο ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής γνωρίζουν κολύμβηση και φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί, λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους σε περίπτωση πτώσης,

β) η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά το άτομο, που τη φέρει στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων,

γ) το σκάφος είναι ταχύπλοο και έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη του συγκεκριμένου θαλάσσιου μέσου αναψυχής με τα συγκεκριμένα επιβαίνοντα άτομα. Ειδικότερα, το ταχύπλοο σκάφος φέρει και ένα (1) εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου,

δ) το σχοινί έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα,

ε) το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής στο σκάφος είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη δύναμη της έλξης, που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) κόμβων,

στ) απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιου πνευστού μέσου αναψυχής, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

2. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη, που χρησιμοποιούνται για την έλξη του εκάστοτε θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής.

3. Οι επιβαίνοντες είναι ηλικίας δεκαέξι (16) τουλάχιστον ετών και όχι περισσότεροι από τις θέσεις με τα αντίστοιχα ζεύγη χειρολαβών. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα επιτρέπεται η επιβίβαση σε αυτά μετά από συγκατάθεση του προσώπου, που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού κατά τις διατάξεις του ΑΚ, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.

4. Η διαδρομή του σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο αυτό μέσο αναψυχής είναι απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

5. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη μέχρι τεσσάρων (4) μονοθέσιων ή δύο (2) διθέσιων ή ενός (1) τριθέσιου ή ενός (1) τετραθέσιου ή ενός (1) πενταθέσιου ή ενός (1) εξαθέσιου πνευστών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

6. Η διενέργεια (έλξη) του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

β) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

7. Η εκκίνηση και η επιστροφή από και προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν έλκει το θαλάσσιο μέσο αναψυχής του παρόντος άρθρου επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 9

Ατομικό σκάφος - Θαλάσσιο μοτοποδήλατο (Personal Water Craft - P.W.C.)

1. Ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενα ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα καθώς και τα προσομοιάζοντα προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κ.λπ.), λεμβολογημένα -εγγεγραμμένα στα Β.Ε.Μ.Σ., σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου - εγγραφής και φέρουν τα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως.

2. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων μέσων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαγορεύεται:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

β) σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές.

γ) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

δ) εφόσον δε διαθέτουν σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK STOP) για τη σβέση μηχανής, όταν ο χειριστής τους πέσει στη θάλασσα.

ε) εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από αυτά που η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για το συγκεκριμένο τύπο ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδήλατου.

στ) όταν παρουσιάζουν βλάβες ή διακοπές λειτουργίας των μηχανών τους.

ζ) όταν φέρουν εξωτερικές έλικες.

η) κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00 - 17.00. Η απαγόρευση αυτή ισχύει σε κατοικημένες περιοχές τα όρια των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Λιμενάρχη μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35.

θ) εφόσον οι επιβαίνοντες δε φέρουν ατομικές σωσίβιες ζώνες.

3. Ο χειρισμός των ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής ή την ταχύτητα, που αναπτύσσουν, απαγορεύεται από άτομα, που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

4. Απαγορεύεται η έλξη ατόμων από ατομικό σκάφος- θαλάσσιο μοτοποδήλατο για την εκτέλεση θαλάσσιου σκι ή οποιουδήποτε άλλου ελκόμενου θαλάσσιου μέσου αναψυχής (έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ.).

5. Η κυκλοφορία του ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδήλατου απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις,

β) τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5)κόμβων.

6. Οι εκμισθωτές ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων διαθέτουν σύστημα αυτόματης σβέσης αυτών από απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL PANEL), για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι οι μισθωτές (χειριστές) των ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των λουόμενων, της ναυσιπλοΐας κ.λπ.

7. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα. Όσοι από τους εκμισθωτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού κατέχουν άδειες εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) ατομικά σκάφη-θαλάσσια μοτοποδήλατα δεν μπορούν να αιτηθούν να αυξήσουν τον αριθμό τους, ούτε να αιτηθούν να αντικαταστήσουν όσα εξ’ αυτών αποσύρονται μέχρι ο αριθμός τους να ελαττωθεί στα τρία (3).

8. Οι εκμισθωτές ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων πλέον των λοιπών προϋποθέσεων, κατέχουν και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

9. Τα εκμισθούμενα ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα κυκλοφορούν μόνο σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικής επαφής και ελέγχου μισθωτή - εκμισθωτή. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών είναι επακριβής και αναγράφεται στις χορηγούμενες άδειες εκμίσθωσης.

10. Η εκκίνηση και η επιστροφή του εκμισθούμενου ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδήλατου επιτρέπεται από και προς τα ακόλουθα σημεία:

α) την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28,

β) το ειδικό μπαλόνι - σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) του άρθρου 28,

γ) το πλοίο του άρθρου 29,

δ) οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα όρια (αποστάσεις) της παραγράφου 5,

ε) από τον δίαυλο του άρθρου 27 με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων.

Σε περίπτωση που τα σημεία (α), (β) και (γ) βρίσκονται σε μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αποστάσεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 35, η εκκίνηση και η επιστροφή του εκμισθούμενου ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδηλάτου επιτρέπεται με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

11. Η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να χειριστούν ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή ή του συγκεκριμένου σημείου θαλάσσιου χώρου, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης α), β), και γ) της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων των ατομικών σκαφών - θαλασσίων μοτοποδηλάτων και του HOVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Άρθρο 10

Aqua Scooter

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) ο χειρισμός του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο δε γνωρίζει κολύμβηση.

2. Κατά τη διάρκεια της διενέργειας aqua scooter ο χειριστής οφείλει να έχει καλυμμένη την κεφαλή του με πλαστικό σκούφο.

3. Ο χειριστής του οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

4. Η εκκίνηση του μπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δίαυλου του άρθρου 27.

 

Άρθρο 11

Seabuggy

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίηση του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο δε γνωρίζει κολύμβηση,

δ) η επιβίβαση περισσοτέρων του ενός (1) ατόμων.

2. Ο χειριστής του οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση.

 

Άρθρο 12

Mini cruiser

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίηση του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο δε γνωρίζει κολύμβηση,

δ) η επιβίβαση περισσοτέρων του ενός (1) ατόμων.

2. Ο χειριστής του πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

3. Η εκκίνηση του μπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δίαυλου του άρθρου 27.

 

Άρθρο 13

Ιστιοσανίδα (Wind Surf)

1. Απαγορεύεται:

α) η χρησιμοποίηση της όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

β) η κυκλοφορία ιστιοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπου είναι υποχρεωτικό να τοποθετούνται ευδιάκριτοι πλωτοί σημαντήρες, η κυκλοφορία της επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

γ) η χρησιμοποίηση της από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομο η χρησιμοποίηση ιστιοσανίδας επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ii) με συνοδεία του εκμισθωτή ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν με σχέση εργασίας προσώπου, με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την ιστιοσανίδα κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

2. Το άτομο, που χρησιμοποιεί την ιστιοσανίδα φέρει κατάλληλη ειδικής κατασκευής ατομική σωσίβια ζώνη.

3. Όταν η εκκίνηση ιστιοσανίδας γίνεται από την ξηρά ή κατά την επιστροφή της στην ξηρά καταβάλλεται από αυτόν που τη χρησιμοποιεί η δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.

 

Άρθρο 14

Κανό - Καγιάκ (Kayak)

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία τους, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία τους σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίησή τους από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών για τα κανό και δέκα οκτώ (18) ετών για τα καγιάκ. Στην περίπτωση χρήσης κανό το ως άνω ανήλικο άτομο εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από αυτόν μέχρι την απόσταση των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή. Σε περίπτωση που δε συνοδεύεται το ανήλικο άτομο από ενήλικο, τότε και μόνο ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο τον ως άνω ανήλικο από την απόσταση των εκατό (100) και πλέον μέτρων από την ακτογραμμή,

δ) η κυκλοφορία τους, εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από όσα η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για τον συγκεκριμένο τύπο του κανό ή του kayak.

2. Οι επιβαίνοντες στο καγιάκ φέρουν κατάλληλη ειδικής κατασκευής ατομική σωσίβια ζώνη.

3. Ο χειριστής τους πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

 

Άρθρο 15

Hover Craft

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του Hover Craft:

α) στην ξηρά,

β) σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις,

δ) σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι όταν κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων,

ε) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

στ) όταν επιβαίνουν σε αυτό περισσότερα άτομα από όσα προβλέπει ο κατασκευαστής του.

2. Ο χειριστής του Hover Craft έχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, καθώς και τη χορηγούμενη από τον κατασκευαστή, άδεια εκπαίδευσης.

3. Το σκάφος είναι λεμβολογημένο - εγγεγραμμένο στα Β.Ε.Μ.Σ. και εφοδιασμένο με όλα τα εφόδια, που προβλέπονται από την άδεια εκτέλεσης πλόων.

4. Η εκκίνηση καθώς και η επιστροφή του εκμισθούμενου HOVER CRAFT επιτρέπεται από και προς τα ακόλουθα σημεία:

α) την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28,

β) το ειδικό μπαλόνι - σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) του άρθρου 28,

γ) το πλοίο του άρθρου 29,

δ) οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα όρια (αποστάσεις) της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση που τα σημεία α), β) και γ) βρίσκονται σε μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αποστάσεις, η εκκίνηση καθώς και η επιστροφή του HOVER CRAFT επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνεται με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 1.

5. Η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να χειριστούν το HOVER CRAFT, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή ή του συγκεκριμένου σημείου θαλάσσιου χώρου, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο ή με μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, εξαιρουμένων των ατομικών σκαφών - θαλασσίων μοτοποδηλάτων και του HOVER CRAFT, εφόσον κινείται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

 

Άρθρο 16

Acrylicraft

1. Οι επιβαίνοντες δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) σε αριθμό εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) ετών.

2. Η κυκλοφορία acrylicraft απαγορεύεται:

α) με χρήση μηχανής ή ιστίων,

β) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

γ) σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές,

δ) σε περιοχές που δεν μπορούν οι επιβαίνοντες να επιστρέψουν στην ακτή κολυμπώντας,

ε) η απομάκρυνση του πέραν των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή,

στ) σε περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι και σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από αυτούς,

ζ) για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της αναψυχής (π.χ. μεταφορά φορτίων, προσώπων, σωστικό μέσο, αλιεία κ.λπ.).

3. Κατά την κυκλοφορία του πρέπει να βρίσκονται επ’ αυτού δύο (2) ατομικές κατάλληλες σωσίβιες ζώνες για χρήση των επιβαινόντων.

 

Άρθρο 17

Θαλάσσιο ποδήλατο

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίηση του από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Στην περίπτωση που ο ανήλικος είναι δεκαπέντε (15) ετών και άνω, το ανήλικο άτομο εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από αυτόν μέχρι την απόσταση των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή. Σε περίπτωση που δε συνοδεύεται το ανήλικο άτομο από ενήλικο, τότε και μόνο ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο τον ως άνω ανήλικο από την απόσταση των εκατό (100) και πλέον μέτρων από την ακτογραμμή. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η χρησιμοποίησή τους επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ii) εφόσον επιβαίνει στο θαλάσσιο ποδήλατο και ενήλικο άτομο.

δ) η επιβίβαση σε αυτό περισσοτέρων ατόμων από εκείνα που προβλέπει ο κατασκευαστικός τύπος του.

2. Ο χειριστής αυτού οφείλει να δείχνει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

3. Όλοι οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο ποδήλατο τύπου EXPLORER οφείλουν να φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

 

Άρθρο 18

Catamaran

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μικρότερη από εκατό (100) μέτρα από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπου είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, η κυκλοφορία του επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς,

γ) η επιβίβαση περισσοτέρων ατόμων από όσα προβλέπονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων,

δ) Ο χειρισμός του από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβασή του σε αυτό και ο χειρισμός του επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ιι) επιβαίνει στο Catamaran και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει υποχρεωτικά κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται Catamaran και

iii) εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενο Catamaran αυτό δεν πρέπει να απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) μέτρων από το πόστο εκμίσθωσης επί του αιγιαλού ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου, ενώ ο εκμισθωτής ή ο υπεύθυνος, που έχει ορισθεί από αυτόν οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς με πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο την πορεία του Catamaran.

iv) Στην ανωτέρω περίπτωση iii), εάν πρόκειται για μονοθέσιο Catamaran τότε ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από το Catamaran κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής του. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

2. Όλοι οι επιβαίνοντες οφείλουν να φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

3. To Catamaran είναι εγγεγραμμένο σε λεμβολόγια - Β.Ε.Μ.Σ. και έχει γραμμένο στις δύο (2) πλευρές του τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής του στα βιβλία αυτά.

 

Άρθρο 19

Μηχανοκίνητη λέμβος

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, όταν πρόκειται για εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβο,

β) σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας,

γ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

δ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

2. Απαγορεύεται η εκμίσθωσή της σε άτομο ηλικίας μικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών, καθώς και σε άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση. Απαγορεύεται ο χειρισμός μηχανοκίνητης λέμβου από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών για ιδιωτική χρήση. Στην περίπτωση που ο ανήλικος είναι δεκαέξι (16) ετών και άνω επιβαίνει στη μηχανοκίνητη λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και γνωρίζει να χειρίζεται μηχανοκίνητη λέμβο και το οποίο ασκεί συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο.

3. Η μηχανοκίνητη λέμβος πληροί από πλευράς σωστικών - πυροσβεστικών μέσων και αριθμού επιβατών τα όσα καθορίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

4. Η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή της εκμισθούμενης μηχανοκίνητης λέμβου επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 20

Ιστιοπλοϊκή λέμβος

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπου είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς,

γ) ο χειρισμός της από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβασή τους σε αυτή και ο χειρισμός της επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ii) επιβαίνει στην ιστιοπλοϊκή λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται ιστιοπλοϊκή λέμβο και το οποίο ασκεί συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο καθόλη τη διάρκεια εκμίσθωσης.

iii) Στην ανωτέρω περίπτωση ii), εάν πρόκειται για μονοθέσια ιστιοπλοϊκή λέμβο τότε ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, πρόσωπο συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την ιστιοπλοϊκή λέμβο κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

2. Η ιστιοπλοϊκή λέμβος είναι εγγεγραμμένη στα λεμβολόγια - Β.Ε.Μ.Σ. και έχει γραμμένα στις δύο πλευρές τις τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής της στα βιβλία αυτά.

3. Η ιστιοπλοϊκή λέμβος πληροί από πλευράς σωστικών πυροσβεστικών μέσων, αριθμού επιβατών και απομάκρυνσης από την ακτογραμμή τα καθοριζόμενα στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

4. Όλοι οι επιβαίνοντες οφείλουν να φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

Άρθρο 21

Βασικές απαιτήσεις σκαφών έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής - Προσόντα επιβαινόντων

1. Κάθε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται για την έλξη εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εκτός του θαλάσσιου αλεξιπτώτου, προκειμένου να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να διατηρεί την απαιτούμενη ταχύτητα πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε (5) μέτρα, ελάχιστο βάρος (σκάφος-κινητήρας-εξοπλισμός) εξακόσια (600) χιλιόγραμμα και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον τύπο του:

εξωλέμβια 100 HP ή

εσωλέμβια 140 HP ή

εσω-εξωλέμβια 160 HP.

Τα ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τα οποία χρησιμοποιούνται πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού και δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και την 31-12-2021.

Τα ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και τα στοιχεία τους αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής μαζί με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, που έλκουν. Επιτρέπεται στους κατόχους περισσότερων της μίας αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής να χρησιμοποιούν τα ίδια σκάφη έλξης θαλασσίων μέσων αναψυχής, τηρουμένων των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για τη χρήση αυτή έχει αποφανθεί θετικά προηγουμένως η Επιτροπή του άρθρου 35 με απόφασή της.

2. Στο ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής, εκτός εάν άλλως ορίζεται, επιβαίνουν τουλάχιστον δύο (2) άτομα. Ο χειριστής αυτού κατέχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περιπτώσεις αα) και ββ) του άρθρου 23 του παρόντος. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών, στην περίπτωση που έλκονται περισσότερα του ενός άτομα και να γνωρίζει κολύμβηση. Όταν έλκεται ένα άτομο, αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθορισμό του δεύτερου ατόμου που επιβαίνει είναι ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο μέσο αναψυχής και το οποίο δεύτερο άτομο πρέπει να γνωρίζει

κολύμβηση. Στην περίπτωση που επιβαίνουν περισσότερα των δύο (2) ατόμων πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στις ήδη εκδοθείσες εγκρίσεις που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 36 του ΓΚΛ αριθμ.20 (Β΄444/26-4-1999), όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

3. Σε κάθε ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής, πρώραθεν της κύριας θέσης του πηδαλίου, τοποθετείται καθρέπτης ικανών διαστάσεων. Η ακριβής θέση του καθρέπτη καθορίζεται από το χειριστή του σκάφους, έτσι ώστε να έχει πλήρη και συνεχή οπτική εικόνα του ελκόμενου πρύμνηθεν αυτού θαλάσσιου μέσου αναψυχής και του/των προσώπων που έλκονται.

4. Στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση επιβαίνουν τουλάχιστον δύο (2) άτομα. Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους κατέχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περιπτώσεις αα) και ββ) του άρθρου 23 του παρόντος. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών και να γνωρίζει κολύμβηση. Στην περίπτωση που διενεργείται θαλάσσιο σκι και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους δεν κατέχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περίπτωση αα) του άρθρου 23 του παρόντος, τότε οφείλει να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον επί πενταετία (5ετία). Στην περίπτωση που τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους, όσο και το δεύτερο άτομο που επιβαίνει δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περίπτωση αα) του άρθρου 23 απαγορεύεται να έλκεται άτομο, το οποίο δε γνωρίζει να διενεργεί θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση που στο ταχύπλοο σκάφος επιβαίνουν περισσότερα των δύο (2) ατόμων πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση. Το σκάφος, που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση, πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Τα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που χρησιμοποιούνται για ιδιωτική χρήση πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού και δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και την 31-12-2021.

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Άρθρο 22

Γενικοί όροι εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση και η διαφήμιση εκμίσθωσης των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που ρυθμίζονται από τον Κανονισμό αυτό, καθώς και των καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις ή τα οποία θα εγκριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), από πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, η οποία να είναι ισχύ και η οποία χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.

2. Η θέση (πόστο) ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου, τα είδη των προς εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και ο μέγιστος αριθμός τους (μονάδες) αποφασίζονται από την Επιτροπή του άρθρου 35, η οποία λαμβάνει υπόψη της ενδεικτικά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των λουσμένων, την αποφυγή ενδεχόμενων προστριβών μεταξύ εκμισθωτών λόγω γειτνίασης, την ενδεχόμενη δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων από την παράλληλη ή και ταυτόχρονη χρησιμοποίηση (κυκλοφορία) όμοιων ή διαφορετικών ειδών θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη συγκεκριμένη ή και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και την προστασία του περιβάλλοντος ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

3. Για λόγους προστασίας των λουσμένων, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, αποφυγής οποιασδήποτε μορφής ατυχημάτων, αλλά και για λόγους αποφυγής προστριβών μεταξύ των εκμισθωτών, η απόσταση μεταξύ των θέσεων ή των σημείων εκμίσθωσης απαγορεύεται να είναι μικρότερη αυτής των τριακοσίων (300) μέτρων.

4. Η απόσταση της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται στα διακόσια (200) μέτρα αποκλειστικά και μόνο για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, τα οποία, σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους, έχουν δυναμικότητα εξήντα (60) κλινών και άνω ή εξήντα (60) ατόμων και άνω, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι συνέχεια της παραλίας ή του αιγιαλού και η χορηγούμενη άδεια αφορά στην εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες τους. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα ξενοδοχειακά καταλύματα, που έχουν εφοδιασθεί με άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου είναι να έχει παραχωρηθεί αρμοδίως στα ξενοδοχειακά καταλύματα το δικαίωμα απλής χρήσης του αιγιαλού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να αναγράφεται επί του σώματος της άδειας εκμίσθωσης και παρατήρηση σύμφωνα με την οποία η χορηγούμενη άδεια αφορά σε εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες τους.

Άρθρο 23

Προϋποθέσεις νια τη χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

1. Για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ο ενδιαφερόμενος απαιτείται:

α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη και η ημερομηνία γέννησης,

β) να είναι υγιής,

γ) να γνωρίζει κολύμβηση και να γνωρίζει να αναδύεται και να καταδύεται με ευχέρεια,

δ) να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή αν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα να έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα,

ε) να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος,

στ) να μην έχει τεθεί ή να μην έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,

ζ) να έχει δηλώσει έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα,

η) να καλύπτει ασφαλιστικά την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπευθύνου των θαλασσίων μέσων αναψυχής έναντι τρίτων, για θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης,

θ) να διαθέτει σωστικό σκάφος και, προαιρετικά, ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παροχή υπηρεσιών διάσωσης,

ι) εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης άδειας εκμίσθωσης ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος, θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται επιπρόσθετα:

αα) να κατέχει άδεια προπονητή θαλασσίου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή να έχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή να κατέχει άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β΄101/2004) και ο κάτοχός της να είχε κατά το παρελθόν ασκήσει με άδεια της Λιμενικής Αρχής το επάγγελμα του εκμισθωτή ή να παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.

ββ) να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο αίτημα δεν αφορά στην εκμίσθωση ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος θαλασσίων μέσων αναψυχής η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει να ισχύει από την 01-01-2020.

γγ) να έχει προϋπηρεσία επί δύο συνεχόμενες θερινές περιόδους, ελάχιστης διάρκειας εξήντα (60) ημερών για κάθε περίοδο, ως εργαζόμενος σε αδειοδοτημένη κατά τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων, από ταχύπλοο σκάφος, θαλάσσιων μέσων αναψυχής κατά τη διάρκεια της οποίας παρείχε υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος, θαλάσσια μέσα αναψυχής.

ια) να κατέχει επαρκείς γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διάταξη αυτή αρχίζει να ισχύει από την 01-01-2019.

2. Η διαδικασία για την εξέταση του αιτήματος έκδοσης άδειας εκμίσθωσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

2.1. Στο πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση στην οποία αναφέρονται

α) όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής κατ’ είδος και αριθμό μονάδων, που αιτείται να εκμισθώσει.

β) η συγκεκριμένη θέση (πόστο), όπου αιτείται να δραστηριοποιηθεί και τυχόν εναλλακτικές, ή το συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου, προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα (με αναφορά στις συντεταγμένες του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος WGS ‘84), όπου αιτείται να δραστηριοποιηθεί και τυχόν εναλλακτικά.

γ) το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής [πόστο επί του αιγιαλού, εφόσον υφίσταται ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου ή πλωτή εξέδρα ή σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) ή πλοίο].

δ) τα ταχύπλοα σκάφη, που θα έλκουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

2.2. Η παραπάνω αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου υποβάλλεται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν μαζί με την αίτηση τα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, η αίτηση δε θα εξετάζεται.

3. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνυποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

β) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών των ακόλουθων ειδικοτήτων: καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής και κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A’ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι:

i) γνωρίζει κολύμβηση και μπορεί να καταδύεται και να αναδύεται με ευχέρεια,

ii) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα,

iii) δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος,

iv) δεν έχει τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,

δ) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ι.ι στοιχεία αα) ευκρινές φωτοαντίγραφο:

i) άδειας προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή

ii) πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή

iii) άδειας εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β΄101/2004) και ο κάτοχος της να είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, με άδεια της Λιμενικής Αρχής, το επάγγελμα του εκμισθωτή ή να παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής,

ε) ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) νομίμως δραστηριοποιούμενου/νων εκμισθωτή/ών ελκόμενων, από ταχύπλοο σκάφος θαλασσίων μέσων αναψυχής, θεωρημένη/νες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, από την/τις οποία/ες αποδεικνύεται η προϋπηρεσία της παραγράφου Ι.ι περίπτωση γγ). Κατά τις δύο πρώτες θερινές περιόδους από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού, αντί της υπεύθυνης δήλωσης ο αιτών υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους από την οποία προκύπτει ότι είναι κάτοχος της, τουλάχιστον επί διετία (2ετία),

ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν καταλαμβάνει χώρο- θέση επί του αιγιαλού, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

η) ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών.

4. Η Λιμενική Αρχή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διαπίστωση ότι ο αιτών κατέχει τα απαραίτητα προσόντα και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις και, εφόσον η κρίση της Επιτροπής του άρθρου 35 επί του αιτήματος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι θετική, ενημερώνει σχετικά εγγράφως το φορέα, που έχει την οικονομική εκμετάλλευση του χώρου (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού κ.λπ.) και τον αιτούντα.

5. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αν πρόκειται περί δραστηριοποίησης από τον αιγιαλό, την πράξη του φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού. Στη πράξη αυτή προσδιορίζεται επακριβώς η έκταση του παραχωρούμενου χώρου και η ακριβής θέση αυτού με αποστάσεις από σταθερά σημεία,

β) αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι πλωτή εξέδρα, ευκρινές φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν το σημείο εκκίνη&s