top of page

ΥΑ Αριθμ. 2133.1/1896/2018 - ΦΕΚ 164/Β/26-1-2018

Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».

Please reload

Άρθρο Πρώτο

Άρθρο Μόνον

 

Άρθρο 1: Όρια ισχύος

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί - Προϋποθέσεις

Άρθρο 4: Πληρώματα

Άρθρο 5: Μητρώο Πλοιοκτητών

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 7: Μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 8: Χώροι αναμονής

Άρθρο 9: Κόμιστρα - αποζημιώσεις

Άρθρο 10: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12: Κυρώσεις

Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις

Παραρτήματα

Άρθρο Δεύτερο

Έναρξη ισχύος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ) του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63),

ε) του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

η) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί».

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 16 «Για τα θαλάσσια ταξί»

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39),

β) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε) του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63),

στ) του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

η) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

θ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ι) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε:

Άρθρο Μόνον

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 16

Τα άρθρα 1 έως και 14 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 16 (Β΄ 795/3.9.1997), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στους λιμένες, στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού αυτού, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. «Θαλάσσιο ταξί» (SEA TAXI): Κάθε επαγγελματικό πλοίο κόρων ολικής χωρητικότητας άνω των πέντε (5) και ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, που εφοδιάζεται με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από τη Λιμενική Αρχή, κατά τις διατάξεις του παρόντος και μεταφέρει μέχρι οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο επιβάτες, διαθέτοντας γι’ αυτούς μόνιμα στεγασμένο κατά το χειμώνα και σκιαζόμενο κατά το θέρος χώρο.

2. «Επιβάτης»: Kάθε άτομο ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους, εκτός του Κυβερνήτη και του πληρώματος, που επιβαίνει στο θαλάσσιο ταξί για μεταφορά.

3. «Κυβερνήτης»: Tο πρόσωπο εκείνο στο οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση ναυτικής εργασίας η διακυβέρνηση του θαλάσσιου ταξί.

4. «Πλήρωμα»: Tο σύνολο των προσώπων, εκτός του Κυβερνήτη, που υπηρετούν με σύμβαση ναυτικής εργασίας στο θαλάσσιο ταξί.

5. «Επιβαίνοντες»: O Κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

6. «Δ.Ο.Υ.»: Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

7. «Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.»: Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού.

8. «Ε.Κ.Ε.»: Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

9. «Υ.Μ.Σ.»: Υπηρεσία Μιας Στάσης.

10. «Πλοίο»: Όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Άρθρο 3

Δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί - Προϋποθέσεις

1. Τα θαλάσσια ταξί πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισμού των οικείων Κανονισμών Ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και έχουν εφοδιασθεί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για το είδος και την κατηγορία των πλόων τους, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

2. Για την άσκηση του επαγγέλματος της δραστηριο-ποίησης πλοίου ως θαλάσσιο ταξί, απαιτείται ο πλοιοκτήτης (ιδιοκτήτης) του να υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή (Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία) αναγγελία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ του παρόντος, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το πλοίο:

αα) να είναι ηλικίας μικρότερης των πέντε (05) ετών, η οποία υπολογίζεται από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσής του (ισχύει αποκλειστικά για την έγκριση δραστηριοποίησης του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί και την έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου),

ββ) να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε ισχύ,

γγ) να είναι κόρων ολικής χωρητικότητας άνω των πέντε (5) και ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων,

δδ) να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες,

εε) να μεταφέρει μέχρι οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο επιβάτες, διαθέτοντας γι’ αυτούς μόνιμα στεγασμένο κατά το χειμώνα και σκιαζόμενο κατά το θέρος χώρο.

β) ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης):

αα) να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος,

ββ) να μην έχει τεθεί ή να μην έχει υποβληθεί αίτηση να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,

γγ) να έχει δηλώσει έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα,

δδ) να μην έχει καταδικαστεί για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των διατάξεων του νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, παράβαση του α.ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα,

εε) να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του,

στστ) να έχει ασφαλισμένο το πλοίο που δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί για i) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ii) αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και iii) πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως κάθε φορά ισχύει. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να τηρείται, εφόσον το πλοίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άλλων σχετικών, περί ασφαλιστικής κάλυψης, διατάξεων.

3. Για την απόδειξη των πιο πάνω προϋποθέσεων ο πλοιοκτήτης συνυποβάλει, με την αναγγελία,

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι:

(1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

(2) δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

(3) διαθέτω την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ………………………….

(4) δεν έχω καταδικαστεί για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των διατάξεων του νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, παράβαση του α.ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

γ) Φωτοαντίγραφο του Εγγράφου Eθνικότητας ή του Πιστοποιητικού Κυριότητας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί.

δ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων (για την κατηγορία του) πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί.

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, ότι το πλοίο αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

στ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί.

4. Εφόσον ο αναγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συντρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου από τον οποίο αναλαμβάνονται και υπογράφονται όλες οι πιο πάνω ενέργειες και διαδικασίες και η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 7, εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται επιπρόσθετα:

α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, μετά όλων των τυχόν τροποποιήσεών του, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών,

β. Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία δηλώνει ότι:

«(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ……………………………… και δεν έχει τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης».

5. Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του παρόντος.

6. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει εγγράφως τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011, ΦΕΚ 32 Α΄). Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.

7. Για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί καταβάλλονται από τον πλοιοκτήτη α) διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 29,35 € στον ΚΑΕ 3435 με την αιτιολογία ‘’για δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί’’ ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο β) παράβολο δημοσίου από ΔΟΥ 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο και γ) αποδεικτικό καταβολής ποσού 50,00 € υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλλε την αναγγελία, βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί (βεβαίωση), ως Παράρτημα Γ’ του παρόντος.

8. Εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους ο πλοιοκτήτης ως κάτοχος της βεβαίωσης της προηγούμενης παραγράφου 7, υποχρεούται να υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή δραστηριοποίησής του, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), με την οποία θα δηλώνει ότι «Είμαι κάτοχος της με αριθμ. πρωτ. …………. και με ημερομηνία ……………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.» Ακολούθως, η Λιμενική Αρχή εκδίδει αυθημερόν βεβαίωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, ως Παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού αυτού, την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο Κυβερνήτης τηρεί μαζί με τη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων στο θαλάσσιο ταξί, προκειμένου αμφότερες να επιδεικνύονται κατά το πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων. Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν υποβάλλει εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων αφαιρείται από την οικεία Λιμενική Αρχή και με απόφασή της απαγορεύεται προσωρινά η δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί. Η βεβαίωση επιδίδεται στον δικαιούχο, μετά την πάροδο δύο (02) ημερών από την επομένη της ημέρας υποβολής της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης και με νέα απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, αίρεται η σχετική απαγόρευση δραστηριοποίησης.

9. Η χορηγηθείσα βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί της παραγράφου 7 αφαιρείται οριστικά, εάν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία Λιμενική Αρχή με απόφασή της, απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας. Κατ’ εξαίρεση, η σχετική βεβαίωση δραστηριοποίησης πλοίου ως θαλάσσιο ταξί δεν αφαιρείται και δεν απαγορεύεται η άσκηση του σχετικού επαγγέλματος, σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου παύσουν να ισχύουν λόγω έκτακτου συμβάντος (πρόσκρουση, μηχανική βλάβη, προσάραξη κ.λπ.) ή όταν το πλοίο τελεί σε διαδικασία ανανέωσης/έκδοσης των προβλεπόμενων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του και σε κάθε περίπτωση δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (01) έτους από την ημερομηνία παύσης της ισχύος των, χωρίς να εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (ισχύει για κάθε πλοίο που δραστηριοποιείται νομίμως ως θαλάσσιο ταξί).

10. Σε περίπτωση αλλαγής κυριότητας νομίμως δραστηριοποιούμενου θαλάσσιου ταξί, το δικαίωμα δραστηριοποίησης θαλάσσιου ταξί μεταβιβάζεται ελεύθερα, για όσο χρόνο το σκάφος δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Για την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 2, με εξαίρεση τον περιορισμό του ορίου ηλικίας της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) αυτής. O νέος πλοιοκτήτης υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή την αναγγελία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 δικαιολογητικά. Για την ως άνω μεταβίβαση, καταβάλλονται από το νέο πλοιοκτήτη α) διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 29,35 € στον ΚΑΕ 3435 με την αιτιολογία ‘’για δραστηριοποίηση θαλάσσιου ταξί ‘’ ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο β) παράβολο δημοσίου από ΔΟΥ 30,00 € ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο και γ) αποδεικτικό καταβολής ποσού 50,00 € υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή αφαιρεί την παλαιά βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων ή ανακαλεί την παλαιά άδεια και εκδίδει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων στο όνομα του δικαιούχου.

11. Η Λιμενική Αρχή επιτρέπει τη δραστηριοποίηση των θαλάσσιων ταξί, εφόσον τα πλοία πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος. Μετά την παρέλευση τριακονταπενταετίας (35) από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσής τους, επιτρέπεται η δραστηριοποίηση των θαλάσσιων ταξί, με την προϋπόθεση να γίνεται σε ετήσια βάση επιθεώρηση των εν λόγω πλοίων από αρμόδιους επιθεωρητές ΤΚΕΠ ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, στην ξηρά και στη θάλασσα, στο ναυπηγικό και μηχανολογικό τομέα, εφόσον εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατηγορία τους και είναι εφοδιασμένα με τα κεκανονισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Οι αρμόδιοι επιθεωρητές θα διαπιστώνουν την καλή κατάσταση των πλοίων και θα συντάσσουν - υπογράφουν σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης, που θα προσκομίζονται στην οικεία Λιμενική Αρχή, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 4

Πληρώματα

1. Η σύνθεση πληρώματος των θαλάσσιων ταξί είναι σύμφωνα με τους εκτελούμενους πλόες η προβλεπόμενη εκ των ισχυουσών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό σύνθεσης επιβατηγών και τουριστικών ημερόπλοιων, όπως αρμόζει.

2. Οι Κυβερνήτες και τα πληρώματα των θαλάσσιων ταξί, οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και κοσμιότητα στους επιβάτες.

3. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Λιμενικής Αρχής και τις υποδείξεις των Κυβερνητών των θαλάσσιων ταξί, έτσι ώστε η διαδρομή να εκτελείται με ασφάλεια.

 

Άρθρο 5

Μητρώο Πλοιοκτητών

1. Από τη Λιμενική Αρχή τηρείται ειδικό βιβλίο μητρώου πλοιοκτητών θαλάσσιων ταξί της περιοχής αρμοδιό-τητάς της. Σε αυτό καταχωρίζονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία χορηγούνται βεβαιώσεις δραστηριοποίησης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

2. Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζονται από τη Λιμενική Αρχή με αύξοντα αριθμό και χρονολογική σειρά έκδοσης των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης, τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο χορηγείται η βεβαίωση, ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής, τα στοιχεία του πλοίου καθώς και το είδος και η έκταση των πλόων. Η καταχώριση γίνεται την ίδια ημέρα έκδοσης της βεβαίωσης και ο σχετικός αριθμός καταχώρισης γράφεται πάνω στο φάκελο του πλοιοκτήτη του θαλάσσιου ταξί, όπου φυλάσσονται αντίγραφο της βεβαίωσης δραστηριοποίησης του και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγησή της. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος, γίνεται διαγραφή του πλοιοκτήτη του θαλάσσιου ταξί από το μητρώο μετά την οριστικοποίηση της απαγόρευσης.

3. Παράλληλα με το μητρώο τηρείται και αλφαβητικό ευρετήριο πλοιοκτητών θαλάσσιων ταξί, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του πλοιοκτήτη του θαλάσσιου ταξί και ο αριθμός της καταχώρισής του στο μητρώο.

 

Άρθρο 6

Γενικές διατάξεις

1. Κάθε θαλάσσιο ταξί, εκτός από τις ενδείξεις του λιμένα και του αριθμού νηολογίου, οι οποίες πρέπει να είναι αναγεγραμμένες επ’ αυτού κατά τα ισχύοντα, θα πρέπει να έχει και πινακίδα στην οποία να αναγράφεται η ιδιότητα του πλοίου, η περιοχή απασχόλησής του και ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης δραστηριοποίησης.

2. Η πινακίδα της προηγούμενης παραγράφου είναι λευκή τριγωνική με κόκκινα γράμματα, φωτισμένη εσωτερικά κατά τη νύχτα και είναι τοποθετημένη εξωτερικά στην οροφή του σκεπαστού χώρου εγκάρσια, έτσι ώστε να φαίνεται και από τις δύο πλευρές του πλοίου όταν αυτό έχει παραβάλει. Κατά τη διάρκεια των πλόων, το φως της πινακίδας αυτής σβήνεται για να μην προκαλούνται προβλήματα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

3. Tα πλοία της κατηγορίας αυτής έχουν εξωτερικό χρώμα πορτοκαλί.

4. Απαγορεύεται η χωρίς έγκριση της Λιμενικής Αρχής κάθε είδους εξωτερική διακόσμηση ή και διαφήμιση.

5. Τα θαλάσσια ταξί μπορούν να δραστηριοποιούνται στις περιοχές αρμοδιότητας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Οι Κυβερνήτες των θαλάσσιων ταξί, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα για τη δραστηριοποίησή τους την οικεία Λιμενική Aρχή, καθώς και τη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας δραστηριοποιούνταν.

6. Παρέχεται δυνατότητα εξ’ αποστάσεως πληρωμής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, χρηματικών ποσών ανά φορέα (Δημόσιο, Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. κ.λπ.), με κατάθεση ξεχωριστών ποσών σε λογαριασμούς τράπεζας ή ΚΑΕ, οι οποίοι θα υποδεικνύονται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (Ε.Κ.Ε.-EUGO) ή τα φυσικά Ε.Κ.Ε. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να έχουν αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, τα αποδεικτικά κατάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

7. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά, που τον αφορούν, δύνανται να εκδίδονται και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 7

Μέτρα ασφαλείας

1. Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο θαλάσσιο ταξί περισσότερων επιβατών από όσους ορίζει το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του και σε οποιαδήποτε περίπτωση περισσότερων των οκτώ (8) επιβατών.

2. Οι πλοιοκτήτες των θαλάσσιων ταξί, εκτός από την ιδιαίτερη φροντίδα τους για να διατηρούνται τα πλοία τους στα επιθυμητά επίπεδα ασφαλείας, μεριμνούν και εξασφαλίζουν την καλή εμφάνιση και συντήρησή τους.

3. Oι Λιμενικές Αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, παρέχουν προφορικές ή έγγραφες οδηγίες προς τους επαγγελματίες της περιοχής τους, για την καλή εμφάνιση των πλοίων, του κυβερνήτη και του πληρώματος και υποδεικνύουν μέτρα σχετικά με την ευταξία, την υγιεινή και την καθαριότητα και την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική. Οι πλοιοκτήτες υιοθετούν μέτρα για την προστασία της επαγγελματικής υγείας και της ασφάλειας και την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς και την ιατρική περίθαλψη του κυβερνήτη και πληρώματος των πλοίων τους.

4. Οι πλοιοκτήτες και οι Κυβερνήτες των θαλάσσιων ταξί παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ευκολία προσφέροντας απροφάσιστα τις υπηρεσίες και τα πλοία τους στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης των Λιμενικών Αρχών ή για κάλυψη έκτακτων αναγκών της Λιμενικής Αρχής.

5. Τα θαλάσσια ταξί φέρουν τους φανούς και τα σήματα που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.). Επίσης, κάθε θαλάσσιο ταξί φέρει περίβλεπτο αναλάμποντα ηλεκτρόχροο (AMBER) φανό εκπέμποντα εξήντα (60) αναλαμπές ανά πρώτο λεπτό και ορατό από απόσταση δύο (2) τουλάχιστον ναυτικών μιλίων. Εφόσον το θαλάσσιο ταξί κινείται, ο εν λόγω φανός θα είναι αναμμένος τόσον την ημέρα όσον και τη νύκτα.

6. Η εκτέλεση πλόων κατά το χρονικό διάστημα μία ώρα μετά τη δύση μέχρι και μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, επιτρέπεται μόνο σε όσα θαλάσσια ταξί έχουν εφοδιασθεί με ραντάρ και διόπτρα νυκτός (νυκτοσκόπιο).

 

Άρθρο 8

Χώροι αναμονής

1. Tα θαλάσσια ταξί παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση μόνο στους χώρους που καθορίζει με απόφασή της η Λιμενική Αρχή.

2. Απαγορεύονται οι πλόες σε οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις, εκτός εάν υπάρχει ειδικό σημείο προσέγγισης ταχυπλόων σκαφών προσδιορισμένο με σημαντήρες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύοντες περιορισμοί που αναφέρονται στις περιοχές κίνησης ταχυπλόων σκαφών.

3. Η μίσθωση είναι υποχρεωτική στις ώρες εργασίας του κυβερνήτη και του πληρώματος.

4. Όταν ένα θαλάσσιο ταξί δεν δραστηριοποιείται για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να απομακρύνεται από τον προβλήτα αναμονής των προς επιβίβαση ατόμων.

 

Άρθρο 9

Κόμιστρα - αποζημιώσεις

1. Η απασχόληση των θαλάσσιων ταξί επιτρέπεται μόνον με μίσθωση έναντι καταβολής κομίστρου. Η μίσθωση γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά και ο Κυβερνήτης ως νόμιμος εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τον επιβάτη και τυχόν συνοδούς του (επιβάτες), σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού. Ο επιβάτης που μισθώνει το θαλάσσιο ταξί, καταβάλλει για τη μεταφορά κόμιστρο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Μεταφορά επιβατών με καταβολή εισιτηρίου απαγορεύεται. Για κάθε είσπραξη κομίστρου οι εκμεταλλευόμενοι θαλάσσια ταξί οφείλουν να εκδίδουν τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Οι ανώτατες τιμές των κομίστρων των θαλάσσιων ταξί καθορίζονται ελεύθερα δύο μόνο φορές το έτος και ισχύουν για τη θερινή και χειμερινή περίοδο αντίστοιχα. Η θερινή περίοδος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι και 31ης Οκτωβρίου και η χειμερινή το από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 31ης Mαρτίου διάστημα. Οι εκμεταλλευόμενοι αυτά, υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα καθοριζόμενα από αυτούς κόμιστρα με κάθε πρόσφορο τρόπο και να τα γνωστοποιούν στην οικεία Λιμενική Αρχή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εφαρμογή τους.

3. H γνωστοποίηση στη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 2, πρέπει να γίνεται με τυποποιημένο έντυπο, πανομοιότυπο για όλα τα θαλάσσια ταξί και όλες τις περιπτώσεις, στο οποίο να αναγράφεται:

α) Δικαίωμα εκκίνησης (σημαία).

β) Kόμιστρο ανά μίλι ημερήσιου πλου.

γ) Kόμιστρο ανά μίλι νυκτερινού πλου.

δ) Aποζημίωση για κάθε πέντε λεπτά αναμονής.

ε) Aνώτατο όριο βάρους ή όγκου δωρεάν μεταφερόμενων αποσκευών.

στ) Kόμιστρο ανά τεμάχιο αποσκευών, πέραν του ορισμένου ορίου δωρεάν μεταφοράς.

4. Aντίγραφο του ανωτέρω πίνακα, καθώς και πίνακας με τις μιλιομετρικές αποστάσεις των συνήθως εκτελούμενων διαδρομών, θεωρημένοι από τη Λιμενική Αρχή, αναρτώνται εντός καλαίσθητου, υαλόφρακτου και φωτιζόμενου κατά τις νυκτερινές ώρες πλαισίου σε περίοπτη θέση στον εσωτερικό χώρο του πλοίου και τίθενται υπόψη των επιβατών κατά την επιβίβασή τους.

 

Άρθρο 10

Ειδικές ρυθμίσεις

Με αποφάσεις της Λιμενικής Αρχής, ρυθμίζονται ειδικά θέματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και ανάγονται στις ιδιαιτερότητες κάθε λιμένα.

 

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

1. Άδειες θαλάσσιων ταξί, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες

διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, τηρουμένων αναλογικά των προϋποθέσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 παρόντος. Η άδεια ανακαλείται εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε. Μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των ανωτέρω αδειών το πλοίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, πλην του ορίου ηλικίας της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. Αποκλειστικά για τα εφοδιασμένα με άδεια θαλάσσια ταξί, η οποία είχε ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου α. του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 16, όπως ίσχυε πριν την παρούσα τροποποίηση (Β΄ 795/3.9.1997), αυτά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ως θαλάσσια ταξί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, πλην του ορίου ηλικίας της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, του μεγέθους της υποπερίπτωσης γγ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του προαναφερόμενου άρθρου 3 και της ταχύτητας της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Σε κάθε περίπτωση εκδίδεται, δίχως καταβολή παραβόλων, η βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αντικατάστασης, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θαλάσσιου ταξί, εφοδιασμένου με άδεια της Λιμενικής Αρχής, με άλλο - νέο πλοίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Τα εφοδιασμένα με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων θαλάσσια ταξί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αυτά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ως θαλάσσια ταξί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, πλην του ορίου ηλικίας της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού αυτού. Τα εφοδιασμένα με άδεια θαλάσσια ταξί, που μετά ή πριν τη λήξη της ισχύος της, εκδόθηκε γι΄αυτά βεβαίωση δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ως θαλάσσια ταξί, εφόσον πληρούνται αντίστοιχα οι προϋποθέσεις του τρίτου ή του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

2. Για τα ήδη δραστηριοποιούμενα θαλάσσια ταξί, η προϋπόθεση της υποπερίπτωσης στστ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, πρέπει να τηρείται τρείς (3) μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

3. Για κάθε θαλάσσιο ταξί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού, αρχίζει να ισχύει από την 1.12.2017.

 

Άρθρο 12

Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Δ.Κ.Α.Σ. ή αδικαιολόγητης άρνησης μίσθωσης, η Λιμενική Αρχή δύναται να απαγορεύσει τη δραστηριότητα του πλοίου ως θαλάσσιο ταξί από δύο (02) έως και τριάντα (30) ημέρες.

 

Άρθρο 13

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, καταργείται κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

 

Άρθρο 14

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ’’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙ’’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ’’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ’’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ’’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ’’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ’’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ’’

 

Πειραιάς, 8 Ιανουαρίου 2018

Ο Αρχηγός

Αντιναύαρχος Λ.Σ.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

 

Άρθρο Δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2018

Άρθρο 7

Θαλάσσιο έλκηθρο

1. Οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο έλκηθρο γνωρίζουν κολύμβηση και φέρουν απαραίτητα ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί, λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους σε περίπτωση πτώσης.

2. Η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά το άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων.

3. Το σκάφος, που έλκει το θαλάσσιο έλκηθρο είναι ταχύπλοο και έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη του θαλάσσιου έλκηθρου με τα επιβαίνοντα άτομα. Ειδικότερα, το σκάφος φέρει και ένα (1) εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου.

4. Το σχοινί έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.

5. Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος και στο θαλάσσιο έλκηθρο είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη δύναμη της έλξης, που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) κόμβων.

6. Απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιου έλκηθρου, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

7. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη, που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια θαλάσσιου έλκηθρου.

8. Οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο έλκηθρο είναι ηλικίας δεκαέξι (16) τουλάχιστον ετών και όχι περισσότεροι από τις θέσεις με τα αντίστοιχα ζεύγη χειρολαβών. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα επιτρέπεται η επιβίβαση τους μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος και βεβαιώνει ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση. Σε κάθε περίπτωση οι επιβαίνοντες δεν είναι περισσότεροι από οκτώ (8) σε έλκηθρο με ένα (1) κεντρικό πλωτήρα και όχι περισσότεροι από δεκαέξι (16) σε έλκηθρο με δύο (2) κεντρικούς πλωτήρες.

9. Η διαδρομή του σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο έλκηθρο είναι απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

10. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη ενός (1) μόνο θαλάσσιου έλκηθρου.

11. Η διενέργεια (έλξη) θαλάσσιου έλκηθρου απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας,

β) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές, που δεν υπάρχουν λουόμενοι σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

12. Η εκκίνηση και η επιστροφή από και προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν αυτό έλκει θαλάσσιο έλκηθρο επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 8

Ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής

1. Η διενέργεια του ελκόμενου πνευστού θαλάσσιου μέσου αναψυχής επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) οι επιβαίνοντες στο ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής γνωρίζουν κολύμβηση και φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί, λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους σε περίπτωση πτώσης,

β) η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά το άτομο, που τη φέρει στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων,

γ) το σκάφος είναι ταχύπλοο και έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη του συγκεκριμένου θαλάσσιου μέσου αναψυχής με τα συγκεκριμένα επιβαίνοντα άτομα. Ειδικότερα, το ταχύπλοο σκάφος φέρει και ένα (1) εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου,

δ) το σχοινί έλξης είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα,

ε) το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής στο σκάφος είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στη δύναμη της έλξης, που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) κόμβων,

στ) απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιου πνευστού μέσου αναψυχής, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

2. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών, ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη, που χρησιμοποιούνται για την έλξη του εκάστοτε θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής.

3. Οι επιβαίνοντες είναι ηλικίας δεκαέξι (16) τουλάχιστον ετών και όχι περισσότεροι από τις θέσεις με τα αντίστοιχα ζεύγη χειρολαβών. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα επιτρέπεται η επιβίβαση σε αυτά μετά από συγκατάθεση του προσώπου, που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού κατά τις διατάξεις του ΑΚ, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.

4. Η διαδρομή του σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο αυτό μέσο αναψυχής είναι απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

5. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη μέχρι τεσσάρων (4) μονοθέσιων ή δύο (2) διθέσιων ή ενός (1) τριθέσιου ή ενός (1) τετραθέσιου ή ενός (1) πενταθέσιου ή ενός (1) εξαθέσιου πνευστών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

6. Η διενέργεια (έλξη) του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

β) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

7. Η εκκίνηση και η επιστροφή από και προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν έλκει το θαλάσσιο μέσο αναψυχής του παρόντος άρθρου επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 9

Ατομικό σκάφος - Θαλάσσιο μοτοποδήλατο (Personal Water Craft - P.W.C.)

1. Ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενα ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα καθώς και τα προσομοιάζοντα προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κ.λπ.), λεμβολογημένα -εγγεγραμμένα στα Β.Ε.Μ.Σ., σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου - εγγραφής και φέρουν τα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως.

2. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων μέσων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαγορεύεται:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

β) σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές.

γ) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

δ) εφόσον δε διαθέτουν σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK STOP) για τη σβέση μηχανής, όταν ο χειριστής τους πέσει στη θάλασσα.

ε) εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από αυτά που η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για το συγκεκριμένο τύπο ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδήλατου.

στ) όταν παρουσιάζουν βλάβες ή διακοπές λειτουργίας των μηχανών τους.

ζ) όταν φέρουν εξωτερικές έλικες.

η) κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00 - 17.00. Η απαγόρευση αυτή ισχύει σε κατοικημένες περιοχές τα όρια των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Λιμενάρχη μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35.

θ) εφόσον οι επιβαίνοντες δε φέρουν ατομικές σωσίβιες ζώνες.

3. Ο χειρισμός των ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής ή την ταχύτητα, που αναπτύσσουν, απαγορεύεται από άτομα, που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

4. Απαγορεύεται η έλξη ατόμων από ατομικό σκάφος- θαλάσσιο μοτοποδήλατο για την εκτέλεση θαλάσσιου σκι ή οποιουδήποτε άλλου ελκόμενου θαλάσσιου μέσου αναψυχής (έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ.).

5. Η κυκλοφορία του ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδήλατου απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:

α) διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις,

β) τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5)κόμβων.

6. Οι εκμισθωτές ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων διαθέτουν σύστημα αυτόματης σβέσης αυτών από απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL PANEL), για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι οι μισθωτές (χειριστές) των ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των λουόμενων, της ναυσιπλοΐας κ.λπ.

7. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα. Όσοι από τους εκμισθωτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού κατέχουν άδειες εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) ατομικά σκάφη-θαλάσσια μοτοποδήλατα δεν μπορούν να αιτηθούν να αυξήσουν τον αριθμό τους, ούτε να αιτηθούν να αντικαταστήσουν όσα εξ’ αυτών αποσύρονται μέχρι ο αριθμός τους να ελαττωθεί στα τρία (3).

8. Οι εκμισθωτές ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδήλατων πλέον των λοιπών προϋποθέσεων, κατέχουν και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

9. Τα εκμισθούμενα ατομικά σκάφη - θαλάσσια μοτοποδήλατα κυκλοφορούν μόνο σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικής επαφής και ελέγχου μισθωτή - εκμισθωτή. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών είναι επακριβής και αναγράφεται στις χορηγούμενες άδειες εκμίσθωσης.

10. Η εκκίνηση και η επιστροφή του εκμισθούμενου ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδήλατου επιτρέπεται από και προς τα ακόλουθα σημεία:

α) την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28,

β) το ειδικό μπαλόνι - σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) του άρθρου 28,

γ) το πλοίο του άρθρου 29,

δ) οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα όρια (αποστάσεις) της παραγράφου 5,

ε) από τον δίαυλο του άρθρου 27 με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων.

Σε περίπτωση που τα σημεία (α), (β) και (γ) βρίσκονται σε μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αποστάσεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 35, η εκκίνηση και η επιστροφή του εκμισθούμενου ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδηλάτου επιτρέπεται με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

11. Η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να χειριστούν ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή ή του συγκεκριμένου σημείου θαλάσσιου χώρου, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης α), β), και γ) της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων των ατομικών σκαφών - θαλασσίων μοτοποδηλάτων και του HOVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Άρθρο 10

Aqua Scooter

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) ο χειρισμός του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο δε γνωρίζει κολύμβηση.

2. Κατά τη διάρκεια της διενέργειας aqua scooter ο χειριστής οφείλει να έχει καλυμμένη την κεφαλή του με πλαστικό σκούφο.

3. Ο χειριστής του οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

4. Η εκκίνηση του μπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δίαυλου του άρθρου 27.

 

Άρθρο 11

Seabuggy

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίηση του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο δε γνωρίζει κολύμβηση,

δ) η επιβίβαση περισσοτέρων του ενός (1) ατόμων.

2. Ο χειριστής του οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση.

 

Άρθρο 12

Mini cruiser

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίηση του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο δε γνωρίζει κολύμβηση,

δ) η επιβίβαση περισσοτέρων του ενός (1) ατόμων.

2. Ο χειριστής του πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

3. Η εκκίνηση του μπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δίαυλου του άρθρου 27.

 

Άρθρο 13

Ιστιοσανίδα (Wind Surf)

1. Απαγορεύεται:

α) η χρησιμοποίηση της όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

β) η κυκλοφορία ιστιοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπου είναι υποχρεωτικό να τοποθετούνται ευδιάκριτοι πλωτοί σημαντήρες, η κυκλοφορία της επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

γ) η χρησιμοποίηση της από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομο η χρησιμοποίηση ιστιοσανίδας επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ii) με συνοδεία του εκμισθωτή ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν με σχέση εργασίας προσώπου, με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την ιστιοσανίδα κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

2. Το άτομο, που χρησιμοποιεί την ιστιοσανίδα φέρει κατάλληλη ειδικής κατασκευής ατομική σωσίβια ζώνη.

3. Όταν η εκκίνηση ιστιοσανίδας γίνεται από την ξηρά ή κατά την επιστροφή της στην ξηρά καταβάλλεται από αυτόν που τη χρησιμοποιεί η δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.

 

Άρθρο 14

Κανό - Καγιάκ (Kayak)

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία τους, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία τους σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίησή τους από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών για τα κανό και δέκα οκτώ (18) ετών για τα καγιάκ. Στην περίπτωση χρήσης κανό το ως άνω ανήλικο άτομο εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από αυτόν μέχρι την απόσταση των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή. Σε περίπτωση που δε συνοδεύεται το ανήλικο άτομο από ενήλικο, τότε και μόνο ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο τον ως άνω ανήλικο από την απόσταση των εκατό (100) και πλέον μέτρων από την ακτογραμμή,

δ) η κυκλοφορία τους, εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από όσα η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για τον συγκεκριμένο τύπο του κανό ή του kayak.

2. Οι επιβαίνοντες στο καγιάκ φέρουν κατάλληλη ειδικής κατασκευής ατομική σωσίβια ζώνη.

3. Ο χειριστής τους πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

 

Άρθρο 15

Hover Craft

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του Hover Craft:

α) στην ξηρά,

β) σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

γ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις,

δ) σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι όταν κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων,

ε) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

στ) όταν επιβαίνουν σε αυτό περισσότερα άτομα από όσα προβλέπει ο κατασκευαστής του.

2. Ο χειριστής του Hover Craft έχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, καθώς και τη χορηγούμενη από τον κατασκευαστή, άδεια εκπαίδευσης.

3. Το σκάφος είναι λεμβολογημένο - εγγεγραμμένο στα Β.Ε.Μ.Σ. και εφοδιασμένο με όλα τα εφόδια, που προβλέπονται από την άδεια εκτέλεσης πλόων.

4. Η εκκίνηση καθώς και η επιστροφή του εκμισθούμενου HOVER CRAFT επιτρέπεται από και προς τα ακόλουθα σημεία:

α) την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28,

β) το ειδικό μπαλόνι - σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) του άρθρου 28,

γ) το πλοίο του άρθρου 29,

δ) οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα όρια (αποστάσεις) της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση που τα σημεία α), β) και γ) βρίσκονται σε μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αποστάσεις, η εκκίνηση καθώς και η επιστροφή του HOVER CRAFT επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνεται με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 1.

5. Η μεταφορά (μετάβαση - επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να χειριστούν το HOVER CRAFT, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή ή του συγκεκριμένου σημείου θαλάσσιου χώρου, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο ή με μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, εξαιρουμένων των ατομικών σκαφών - θαλασσίων μοτοποδηλάτων και του HOVER CRAFT, εφόσον κινείται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

 

Άρθρο 16

Acrylicraft

1. Οι επιβαίνοντες δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) σε αριθμό εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ηλικίας άνω των δέκα οκτώ (18) ετών.

2. Η κυκλοφορία acrylicraft απαγορεύεται:

α) με χρήση μηχανής ή ιστίων,

β) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

γ) σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές,

δ) σε περιοχές που δεν μπορούν οι επιβαίνοντες να επιστρέψουν στην ακτή κολυμπώντας,

ε) η απομάκρυνση του πέραν των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή,

στ) σε περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι και σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από αυτούς,

ζ) για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της αναψυχής (π.χ. μεταφορά φορτίων, προσώπων, σωστικό μέσο, αλιεία κ.λπ.).

3. Κατά την κυκλοφορία του πρέπει να βρίσκονται επ’ αυτού δύο (2) ατομικές κατάλληλες σωσίβιες ζώνες για χρήση των επιβαινόντων.

 

Άρθρο 17

Θαλάσσιο ποδήλατο

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

γ) η χρησιμοποίηση του από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Στην περίπτωση που ο ανήλικος είναι δεκαπέντε (15) ετών και άνω, το ανήλικο άτομο εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από αυτόν μέχρι την απόσταση των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή. Σε περίπτωση που δε συνοδεύεται το ανήλικο άτομο από ενήλικο, τότε και μόνο ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο τον ως άνω ανήλικο από την απόσταση των εκατό (100) και πλέον μέτρων από την ακτογραμμή. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η χρησιμοποίησή τους επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ii) εφόσον επιβαίνει στο θαλάσσιο ποδήλατο και ενήλικο άτομο.

δ) η επιβίβαση σε αυτό περισσοτέρων ατόμων από εκείνα που προβλέπει ο κατασκευαστικός τύπος του.

2. Ο χειριστής αυτού οφείλει να δείχνει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων.

3. Όλοι οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο ποδήλατο τύπου EXPLORER οφείλουν να φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

 

Άρθρο 18

Catamaran

1. Απαγορεύεται:

α) η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) η κυκλοφορία του σε απόσταση μικρότερη από εκατό (100) μέτρα από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπου είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, η κυκλοφορία του επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς,

γ) η επιβίβαση περισσοτέρων ατόμων από όσα προβλέπονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων,

δ) Ο χειρισμός του από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβασή του σε αυτό και ο χειρισμός του επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ιι) επιβαίνει στο Catamaran και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει υποχρεωτικά κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται Catamaran και

iii) εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενο Catamaran αυτό δεν πρέπει να απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) μέτρων από το πόστο εκμίσθωσης επί του αιγιαλού ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου, ενώ ο εκμισθωτής ή ο υπεύθυνος, που έχει ορισθεί από αυτόν οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς με πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο την πορεία του Catamaran.

iv) Στην ανωτέρω περίπτωση iii), εάν πρόκειται για μονοθέσιο Catamaran τότε ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από το Catamaran κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής του. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

2. Όλοι οι επιβαίνοντες οφείλουν να φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

3. To Catamaran είναι εγγεγραμμένο σε λεμβολόγια - Β.Ε.Μ.Σ. και έχει γραμμένο στις δύο (2) πλευρές του τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής του στα βιβλία αυτά.

 

Άρθρο 19

Μηχανοκίνητη λέμβος

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, όταν πρόκειται για εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβο,

β) σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας,

γ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

δ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι) μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας.

2. Απαγορεύεται η εκμίσθωσή της σε άτομο ηλικίας μικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών, καθώς και σε άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση. Απαγορεύεται ο χειρισμός μηχανοκίνητης λέμβου από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών για ιδιωτική χρήση. Στην περίπτωση που ο ανήλικος είναι δεκαέξι (16) ετών και άνω επιβαίνει στη μηχανοκίνητη λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και γνωρίζει να χειρίζεται μηχανοκίνητη λέμβο και το οποίο ασκεί συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο.

3. Η μηχανοκίνητη λέμβος πληροί από πλευράς σωστικών - πυροσβεστικών μέσων και αριθμού επιβατών τα όσα καθορίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

4. Η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή της εκμισθούμενης μηχανοκίνητης λέμβου επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 20

Ιστιοπλοϊκή λέμβος

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία της:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

β) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπου είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς,

γ) ο χειρισμός της από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβασή τους σε αυτή και ο χειρισμός της επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

ii) επιβαίνει στην ιστιοπλοϊκή λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται ιστιοπλοϊκή λέμβο και το οποίο ασκεί συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο καθόλη τη διάρκεια εκμίσθωσης.

iii) Στην ανωτέρω περίπτωση ii), εάν πρόκειται για μονοθέσια ιστιοπλοϊκή λέμβο τότε ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, πρόσωπο συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την ιστιοπλοϊκή λέμβο κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

2. Η ιστιοπλοϊκή λέμβος είναι εγγεγραμμένη στα λεμβολόγια - Β.Ε.Μ.Σ. και έχει γραμμένα στις δύο πλευρές τις τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής της στα βιβλία αυτά.

3. Η ιστιοπλοϊκή λέμβος πληροί από πλευράς σωστικών πυροσβεστικών μέσων, αριθμού επιβατών και απομάκρυνσης από την ακτογραμμή τα καθοριζόμενα στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

4. Όλοι οι επιβαίνοντες οφείλουν να φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

Άρθρο 21

Βασικές απαιτήσεις σκαφών έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής - Προσόντα επιβαινόντων

1. Κάθε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται για την έλξη εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εκτός του θαλάσσιου αλεξιπτώτου, προκειμένου να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να διατηρεί την απαιτούμενη ταχύτητα πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε (5) μέτρα, ελάχιστο βάρος (σκάφος-κινητήρας-εξοπλισμός) εξακόσια (600) χιλιόγραμμα και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον τύπο του:

εξωλέμβια 100 HP ή

εσωλέμβια 140 HP ή

εσω-εξωλέμβια 160 HP.

Τα ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τα οποία χρησιμοποιούνται πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού και δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και την 31-12-2021.

Τα ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και τα στοιχεία τους αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής μαζί με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, που έλκουν. Επιτρέπεται στους κατόχους περισσότερων της μίας αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής να χρησιμοποιούν τα ίδια σκάφη έλξης θαλασσίων μέσων αναψυχής, τηρουμένων των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για τη χρήση αυτή έχει αποφανθεί θετικά προηγουμένως η Επιτροπή του άρθρου 35 με απόφασή της.

2. Στο ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής, εκτός εάν άλλως ορίζεται, επιβαίνουν τουλάχιστον δύο (2) άτομα. Ο χειριστής αυτού κατέχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περιπτώσεις αα) και ββ) του άρθρου 23 του παρόντος. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών, στην περίπτωση που έλκονται περισσότερα του ενός άτομα και να γνωρίζει κολύμβηση. Όταν έλκεται ένα άτομο, αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθορισμό του δεύτερου ατόμου που επιβαίνει είναι ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο μέσο αναψυχής και το οποίο δεύτερο άτομο πρέπει να γνωρίζει

κολύμβηση. Στην περίπτωση που επιβαίνουν περισσότερα των δύο (2) ατόμων πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στις ήδη εκδοθείσες εγκρίσεις που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 36 του ΓΚΛ αριθμ.20 (Β΄444/26-4-1999), όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

3. Σε κάθε ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής, πρώραθεν της κύριας θέσης του πηδαλίου, τοποθετείται καθρέπτης ικανών διαστάσεων. Η ακριβής θέση του καθρέπτη καθορίζεται από το χειριστή του σκάφους, έτσι ώστε να έχει πλήρη και συνεχή οπτική εικόνα του ελκόμενου πρύμνηθεν αυτού θαλάσσιου μέσου αναψυχής και του/των προσώπων που έλκονται.

4. Στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση επιβαίνουν τουλάχιστον δύο (2) άτομα. Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους κατέχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περιπτώσεις αα) και ββ) του άρθρου 23 του παρόντος. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών και να γνωρίζει κολύμβηση. Στην περίπτωση που διενεργείται θαλάσσιο σκι και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους δεν κατέχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περίπτωση αα) του άρθρου 23 του παρόντος, τότε οφείλει να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον επί πενταετία (5ετία). Στην περίπτωση που τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους, όσο και το δεύτερο άτομο που επιβαίνει δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα της παραγράφου Ι.ι περίπτωση αα) του άρθρου 23 απαγορεύεται να έλκεται άτομο, το οποίο δε γνωρίζει να διενεργεί θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση που στο ταχύπλοο σκάφος επιβαίνουν περισσότερα των δύο (2) ατόμων πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση. Το σκάφος, που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση, πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Τα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που χρησιμοποιούνται για ιδιωτική χρήση πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού και δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και την 31-12-2021.

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Άρθρο 22

Γενικοί όροι εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση και η διαφήμιση εκμίσθωσης των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που ρυθμίζονται από τον Κανονισμό αυτό, καθώς και των καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις ή τα οποία θα εγκριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), από πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, η οποία να είναι ισχύ και η οποία χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.

2. Η θέση (πόστο) ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου, τα είδη των προς εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και ο μέγιστος αριθμός τους (μονάδες) αποφασίζονται από την Επιτροπή του άρθρου 35, η οποία λαμβάνει υπόψη της ενδεικτικά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των λουσμένων, την αποφυγή ενδεχόμενων προστριβών μεταξύ εκμισθωτών λόγω γειτνίασης, την ενδεχόμενη δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων από την παράλληλη ή και ταυτόχρονη χρησιμοποίηση (κυκλοφορία) όμοιων ή διαφορετικών ειδών θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη συγκεκριμένη ή και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και την προστασία του περιβάλλοντος ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

3. Για λόγους προστασίας των λουσμένων, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, αποφυγής οποιασδήποτε μορφής ατυχημάτων, αλλά και για λόγους αποφυγής προστριβών μεταξύ των εκμισθωτών, η απόσταση μεταξύ των θέσεων ή των σημείων εκμίσθωσης απαγορεύεται να είναι μικρότερη αυτής των τριακοσίων (300) μέτρων.

4. Η απόσταση της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται στα διακόσια (200) μέτρα αποκλειστικά και μόνο για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των υποπεριπτώσεων (αα) και (ββ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, τα οποία, σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους, έχουν δυναμικότητα εξήντα (60) κλινών και άνω ή εξήντα (60) ατόμων και άνω, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι συνέχεια της παραλίας ή του αιγιαλού και η χορηγούμενη άδεια αφορά στην εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες τους. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα ξενοδοχειακά καταλύματα, που έχουν εφοδιασθεί με άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου είναι να έχει παραχωρηθεί αρμοδίως στα ξενοδοχειακά καταλύματα το δικαίωμα απλής χρήσης του αιγιαλού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να αναγράφεται επί του σώματος της άδειας εκμίσθωσης και παρατήρηση σύμφωνα με την οποία η χορηγούμενη άδεια αφορά σε εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες τους.

Άρθρο 23

Προϋποθέσεις νια τη χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

1. Για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ο ενδιαφερόμενος απαιτείται:

α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη και η ημερομηνία γέννησης,

β) να είναι υγιής,

γ) να γνωρίζει κολύμβηση και να γνωρίζει να αναδύεται και να καταδύεται με ευχέρεια,

δ) να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή αν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα να έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα,

ε) να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος,

στ) να μην έχει τεθεί ή να μην έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,

ζ) να έχει δηλώσει έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα,

η) να καλύπτει ασφαλιστικά την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπευθύνου των θαλασσίων μέσων αναψυχής έναντι τρίτων, για θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης,

θ) να διαθέτει σωστικό σκάφος και, προαιρετικά, ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παροχή υπηρεσιών διάσωσης,

ι) εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης άδειας εκμίσθωσης ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος, θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται επιπρόσθετα:

αα) να κατέχει άδεια προπονητή θαλασσίου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή να έχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή να κατέχει άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β΄101/2004) και ο κάτοχός της να είχε κατά το παρελθόν ασκήσει με άδεια της Λιμενικής Αρχής το επάγγελμα του εκμισθωτή ή να παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.

ββ) να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο αίτημα δεν αφορά στην εκμίσθωση ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος θαλασσίων μέσων αναψυχής η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει να ισχύει από την 01-01-2020.

γγ) να έχει προϋπηρεσία επί δύο συνεχόμενες θερινές περιόδους, ελάχιστης διάρκειας εξήντα (60) ημερών για κάθε περίοδο, ως εργαζόμενος σε αδειοδοτημένη κατά τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων, από ταχύπλοο σκάφος, θαλάσσιων μέσων αναψυχής κατά τη διάρκεια της οποίας παρείχε υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος, θαλάσσια μέσα αναψυχής.

ια) να κατέχει επαρκείς γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διάταξη αυτή αρχίζει να ισχύει από την 01-01-2019.

2. Η διαδικασία για την εξέταση του αιτήματος έκδοσης άδειας εκμίσθωσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

2.1. Στο πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση στην οποία αναφέρονται

α) όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής κατ’ είδος και αριθμό μονάδων, που αιτείται να εκμισθώσει.

β) η συγκεκριμένη θέση (πόστο), όπου αιτείται να δραστηριοποιηθεί και τυχόν εναλλακτικές, ή το συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου, προσδιοριζόμενο με γεωγραφικό στίγμα (με αναφορά στις συντεταγμένες του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος WGS ‘84), όπου αιτείται να δραστηριοποιηθεί και τυχόν εναλλακτικά.

γ) το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής [πόστο επί του αιγιαλού, εφόσον υφίσταται ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου ή πλωτή εξέδρα ή σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) ή πλοίο].

δ) τα ταχύπλοα σκάφη, που θα έλκουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

2.2. Η παραπάνω αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου υποβάλλεται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν μαζί με την αίτηση τα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, η αίτηση δε θα εξετάζεται.

3. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνυποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα (από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

β) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών των ακόλουθων ειδικοτήτων: καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής και κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A’ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι:

i) γνωρίζει κολύμβηση και μπορεί να καταδύεται και να αναδύεται με ευχέρεια,

ii) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα,

iii) δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος,

iv) δεν έχει τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,

δ) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ι.ι στοιχεία αα) ευκρινές φωτοαντίγραφο:

i) άδειας προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή

ii) πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή

iii) άδειας εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β΄101/2004) και ο κάτοχος της να είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, με άδεια της Λιμενικής Αρχής, το επάγγελμα του εκμισθωτή ή να παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής,

ε) ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) νομίμως δραστηριοποιούμενου/νων εκμισθωτή/ών ελκόμενων, από ταχύπλοο σκάφος θαλασσίων μέσων αναψυχής, θεωρημένη/νες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, από την/τις οποία/ες αποδεικνύεται η προϋπηρεσία της παραγράφου Ι.ι περίπτωση γγ). Κατά τις δύο πρώτες θερινές περιόδους από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού, αντί της υπεύθυνης δήλωσης ο αιτών υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους από την οποία προκύπτει ότι είναι κάτοχος της, τουλάχιστον επί διετία (2ετία),

ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν καταλαμβάνει χώρο- θέση επί του αιγιαλού, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

η) ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών.

4. Η Λιμενική Αρχή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διαπίστωση ότι ο αιτών κατέχει τα απαραίτητα προσόντα και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις και, εφόσον η κρίση της Επιτροπής του άρθρου 35 επί του αιτήματος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι θετική, ενημερώνει σχετικά εγγράφως το φορέα, που έχει την οικονομική εκμετάλλευση του χώρου (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού κ.λπ.) και τον αιτούντα.

5. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αν πρόκειται περί δραστηριοποίησης από τον αιγιαλό, την πράξη του φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού. Στη πράξη αυτή προσδιορίζεται επακριβώς η έκταση του παραχωρούμενου χώρου και η ακριβής θέση αυτού με αποστάσεις από σταθερά σημεία,

β) αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι πλωτή εξέδρα, ευκρινές φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι πλοίο, υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμού Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση του Τ.Κ.Ε.Π. για την καταλληλότητα του πλοίου για τη συγκεκριμένη χρήση,

γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλάσσιων μέσων αναψυχής έναντι τρίτων ως ακολούθως:

Ι) εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενα ταχύπλοα σκάφη:

αα) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία,

ββ) αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και

γγ) πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως κάθε φορά ισχύει.

II) εφόσον πρόκειται για τα λοιπά εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ για τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικών βλαβών, και ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000) ευρώ για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών και θαλάσσιας ρύπανσης.

Εάν το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εκμίσθωσης υπερβαίνει τον χρόνο ισχύος του ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο εκμισθωτής μεριμνά για την ανανέωση του πριν τη λήξη ισχύος του τελευταίου, υποβάλλοντας και φωτοαντίγραφο αυτού στη Λιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν ανανεωθεί πριν τη λήξη ισχύος του, η άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Με απόφαση της Λιμενικής Αρχής, η οποία φέρει διαπιστωτικό και μόνο χαρακτήρα, ανακαλείται η άδεια αυτή,

δ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι έχει δηλώσει την έναρξη εργασιών του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα,

ε) ευκρινές φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας εκτέλεσης πλόων του σωστικού σκάφους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, του ατομικού σκάφους- θαλάσσιου μοτοποδηλάτου,

στ) αποδεικτικό είσπραξης πενήντα (50) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.,

ζ) κατά περίπτωση, διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (στον ΚΑΕ 3435) ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο:

αα) 58,69 ευρώ, ανά έτος ισχύος της άδειας, με την αιτιολογία «Άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ. Μ. Α» ή

ββ) 117,39 ευρώ, ανά έτος ισχύος της άδειας, με την αιτιολογία «Άδεια εκμίσθωσης Θ. Μ. Α. και μηχανοκίνητων» ή

γγ) 176,08 ευρώ, ανά έτος ισχύος της άδειας, με την αιτιολογία «Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων»

η) Παράβολο Δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00 ευρώ ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.

6. Η Λιμενική Αρχή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διαπίστωση ότι ο αιτών κατέχει τα απαραίτητα προσόντα και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού χορηγεί στον ενδιαφερόμενο άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ του παρόντος.

7. Κατ’εξαίρεση και σε έκτακτες περιπτώσεις ο

Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής μπορεί να λαμβάνει με αιτιολογημένη απόφασή του, όλα τα κατά την κρίση του, κατάλληλα και αναγκαία μέτρα, που απαιτούνται για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού.

8.1. Άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής χορηγείται και σε νομικό πρόσωπο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και όρους:

α) το νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

β) επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών από την κείμενη νομοθεσία,

γ) προβλέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών ρητά από το καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμού του νομικού προσώπου και οι προϋποθέσεις καθώς και τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, οι οποίες απαιτούνται να συντρέχουν στην περίπτωση που αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον εκ των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου, το οποίο και πρέπει να δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή.

8.2. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται πλέον των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

α) ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το περιεχόμενο του οποίου να προκύπτει ότι προβλέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών,

β) πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75) του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία δηλώνεται ότι:

«(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθμ. ........................δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ...........και δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις».

8.3. Προκειμένου περί ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία έχει νομίμως λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται να προβλέπεται ρητά η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών. Το πρόσωπο εκείνο που ορίζεται εγγράφως από τον Διευθυντή της ξενοδοχειακής μονάδας στη Λιμενική Αρχή ως υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής) πρέπει να συγκεντρώνει στο πρόσωπο του τις προϋποθέσεις και τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, τα οποία απαιτούνται να συντρέχουν στην περίπτωση που αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκμίσθωσης εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό της ξενοδοχειακής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8.4. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης σε νομικό πρόσωπο ή σε ξενοδοχειακή μονάδα παρέχεται η δυνατότητα να δηλωθούν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή περισσότερα του ενός πρόσωπα, από τους νομίμους εκπροσώπους, ως υπεύθυνα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής). Στην περίπτωση αυτή σε έκαστο εκ των προσώπων αυτών πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, που απαιτούνται να συντρέχουν στην περίπτωση που αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Στην αρμόδια Λιμενική Αρχή δηλώνονται εγγράφως τόσο τα πρόσωπα αυτά, όσο και ο ακριβής χρόνος κατά ημέρες και ώρες που τα πρόσωπα αυτά τυγχάνουν υπεύθυνα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και η παρατήρηση αυτή αναγράφεται και στην άδεια εκμίσθωσης.

9. Επιτρέπεται στους κατόχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ξενοδοχειακές μονάδες, μιας ή περισσότερων αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, να δηλώνουν εγγράφως στη Λιμενική Αρχή και άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα κατά την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και να κατέχουν, κατά περίπτωση, τα προσόντα του Κανονισμού αυτού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του εκμισθωτή, ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 24 του παρόντος. Για τους απασχολούμενους σε εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασχολούνται ενεργά με τη διενέργεια θαλάσσιου σκι ή θαλάσσιου αλεξίπτωτου ή θαλάσσιου έλκηθρου ή θαλάσσιου δακτυλιδιού ή άλλου μέσου, που προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος) απαιτούνται να συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα προσόντα του Κανονισμού αυτού. Τα ατομικά στοιχεία όλων των ανωτέρω προσώπων αναγράφονται ρητά στην άδεια εκμίσθωσης.

10. Η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση χρήσης του χώρου που αναγράφεται στην πράξη του αρμόδιου φορέα. Η άδεια ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της και για το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης του χώρου, το οποίο αναγράφεται στη νέα πράξη του φορέα, με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,

β) των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου,

γ) υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο εκμισθωτής δηλώνει ότι «Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις, χορήγησης της αριθμ. πρωτ............... Άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής που κατέχω».

Επίσης καταβάλλονται τα ποσά των περιπτώσεων στ) και ζ) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

11. Εφόσον δε γίνεται χρήση θέσης (πόστου) επί του αιγιαλού, η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η άδεια εκμίσθωσης ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,

β) των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

γ) υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο εκμισθωτής δηλώνει ότι «Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις, χορήγησης της αριθμ. πρωτ............... Άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής που κατέχω και για το επόμενο έτος δε θα καταληφθεί χώρος - θέση επί του αιγιαλού».

Επίσης καταβάλλονται τα παράβολα των περιπτώσεων στ) και ζ) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

Η εκάστοτε ανανέωση της άδειας εκμίσθωσης της παραγράφου 11 δε μπορεί να έχει διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, μετά τη λήξη του οποίου ακολουθείται η διαδικασία για την ανανέωση αυτής, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο αυτή.

12. Άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για συγκεκριμένο πόστο επί του αιγιαλού και για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από εκμισθωτή, ο οποίος όμως, δε θα κάνει χρήση χώρου επί του αιγιαλού την επόμενη περίοδο, ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν τη λήξη της για ένα (1) ακόμη έτος, από την ημερομηνία λήξης της, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών και των παραβόλων της παραγράφου 11.

13. Στην περίπτωση που η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής έχει εκδοθεί/ανανεωθεί για συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου (δηλαδή σε εκμισθωτή που δήλωσε ότι δε θα χρησιμοποιήσει πόστο επί του αιγιαλού) και, πριν τη λήξη της ισχύος της, ο εκμισθωτής προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο παραχώρησης απλής χρήσης χώρου αιγιαλού έναντι του προαναφερθέντος θαλασσίου σημείου, τότε η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής τροποποιείται ως προς το χρόνο της ισχύος της, ο οποίος συμπίπτει πλέον με το χρόνο λήξης του προαναφερθέντος μισθωτηρίου συμβολαίου. Στο σώμα της άδειας γίνεται μνεία της ακριβούς θέσης του πόστου επί του αιγιαλού σύμφωνα με το προσκομιζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο και καταβάλλονται τυχόν υπόλοιπα των ποσών της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

14. Αίτημα για την έκδοση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με σημείο εκκίνησης θέση/στίγμα θαλασσίου χώρου δεν εξετάζεται, έστω και, εάν προηγείται χρονικά, εμπρόθεσμου αιτήματος ανανέωσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με χρήση πόστου έναντι του προαναφερόμενου σημείου εκκίνησης στην περίπτωση εκείνη, που δεν έχει, για κάποιο λόγο, κριθεί αρνητικά προηγουμένως το αίτημα ανανέωσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με χρήση πόστου, ή δεν έχει παρέλθει άπρακτη η ανατρεπτική προθεσμία, που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου αυτού.

15. Κάθε έκδοση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής κοινοποιείται άμεσα στον οικείο φορέα διαχείρισης του χώρου (Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού κ.λπ.), τόσο στην περίπτωση δραστηριοποίησης του εκμισθωτή από θέση (πόστο) επί του αιγιαλού, όσο και στην περίπτωση δραστηριοποίησης του από σημείου θαλασσίου χώρου.

16. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση ειδών θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή και η προσθήκη νέων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση θετικής επί αυτού κρίσης της Επιτροπής του άρθρου 35 και κατόπιν υποβολής με αίτηση, όλων των έγγραφων στοιχείων (άδεια εκτέλεσης πλόων, δήλωση συμμόρφωσης κ.λπ.), που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για το εκάστοτε θαλάσσιο μέσο αναψυχής.

17. Η επιγενόμενη έκλειψη έστω και μιας εκ των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής συνεπάγεται την ανάκλησή της. Η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής ανακαλείται, επίσης, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

18. Η άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μεταβιβάζεται ελεύθερα κατά τη διάρκεια ισχύος της, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου (του αιτούντος) τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, πληρούνται οι προϋποθέσεις του ιδίου άρθρου και τηρείται η προϋπόθεση της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας εκμίσθωσης που έχει εκδοθεί σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, η αίτηση θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα την άδεια εκμίσθωσης, άλλως θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή στην οποία θα δηλώνει ότι μεταβιβάζει την άδεια εκμίσθωσης που κατέχει αναφέροντας και τον αριθμό της άδειας. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού στο όνομά του, την οποία πράξη παραχώρησης χρήσης επί του αιγιαλού έχει υποχρέωση να προσκομίσει άμεσα με την χορήγησή της στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η Λιμενική Αρχή υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού τροποποιεί τη μεταβιβαζόμενη άδεια ως προς τα στοιχεία του νέου δικαιούχου (δηλαδή επανεκδίδει την αυτή άδεια με τα στοιχεία του νέου δικαιούχου). Παραδίδεται δε το σώμα της παλαιάς.

19. Απαγορεύεται να διενεργείται από τον εκμισθωτή η παράλληλη εκμετάλλευση εντός του παραχωρούμενου με την πράξη του αρμόδιου φορέα χώρου επί του αιγιαλού για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενδεικτικά δε αναφέρονται η τοποθέτηση καθισμάτων, ανακλίντρων, μέσων προφύλαξης από τον ήλιο, τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής που δεν αναφέρονται στην άδεια εκμίσθωσης που κατέχει κ.λπ.

 

Άρθρο 24

Γενικές υποχρεώσεις εκμισθωτή

1. Ο εκμισθωτής, εκτός από την τήρηση των οικείων διατάξεων του Κανονισμού αυτού έχει επιπλέον και τις κάτωθι υποχρεώσεις:

α) διαθέτει στο πόστο επί του αιγιαλού ή στο σημείο θαλασσίου χώρου, όπου δραστηριοποιείται μηχανοκίνητο μικρό επαγγελματικό σκάφος χρώματος πορτοκαλί, ικανό να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον δώδεκα (12) κόμβων, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, υγειονομικό και επιδεσμικό υλικό, καθώς επίσης και ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τριάντα (30) μέτρων. Πλέον του μηχανοκίνητου μικρού σκάφους, μπορεί να διαθέτει στο πόστο επί του αιγιαλού ή στο σημείο θαλασσίου χώρου, επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο με προσαρτημένη ναυαγοσωστική σανίδα (RESCUE BOARD). Στις πλευρές του μηχανοκίνητου μικρού σκάφους και του ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδήλατου του προηγούμενου εδαφίου αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα η ένδειξη «ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ» και στην αγγλική γλώσσα η ένδειξη «RESCUE BOAT». Όταν ο εκμισθωτής έχει δεύτερο ταχύπλοο σκάφος δεν απαιτείται να διαθέτει μηχανοκίνητο μικρό επαγγελματικό σκάφος. Στην περίπτωση αυτή επί οποιουδήποτε κάθε φορά σκάφους που χρησιμοποιείται ως σωστικό τοποθετείται σε εμφανές σημείο αυτού, πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με τις προαναφερόμενες ενδείξεις, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα. Απαγορεύεται η εκμίσθωση του μηχανοκίνητου μικρού επαγγελματικού σκάφους ή του ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδηλάτου ή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμεύει ως σωστικό μέσο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην της παροχής σωστικών υπηρεσιών,

β) διαθέτει πτυσσόμενο φορείο,

γ) διαθέτει φορητή συσκευή τεχνητής αναπνοής,

δ) διαθέτει, προς άμεση επίδειξη στα ελεγκτικά όργανα, ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής,

ε) διατηρεί τα μέσα, που εκμισθώνει σε άριστη κατάσταση και μεριμνά για την επιθεώρηση τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

στ) παραμένει ο ίδιος ή μεριμνά για την παραμονή του ορισθέντος από αυτόν υπευθύνου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 23, στην περιοχή δραστηριοποίησης του καθ’όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα θαλάσσια μέσα αναψυχής εκμισθώνονται. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω προσώπων η εκμίσθωση των θαλασσίων μέσων αναψυχής απαγορεύεται,

ζ) έχει τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, προσόντα για το χειρισμό των σωστικών μέσων της παραγράφου Ια,

η) υπενθυμίζει ο ίδιος ή ο/οι ορισθείς ή ορισθέντες από αυτόν υπεύθυνος/οι σε κάθε μισθωτή τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό αυτό, επιδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του θαλασσίου μέσου αναψυχής, που εκμισθώνει και ενημερώνει το χρήστη επί όλων των παραμέτρων, που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του. Πλέον των όσων ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος, στην περίπτωση που παρίσταται ανάγκη συνοδεύει τον μισθωτή με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης, αρνείται την εκμίσθωση σε άτομα που τελούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,