top of page

ΚΥΑ Αριθμ. 16753/2008 - ΦΕΚ 1726/Β/28-8-2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ Β'1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει περί τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κλπ.

Please reload

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 30 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α'198).
2. Το άρθρο 27 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'230).
3. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
4. Τις διατάξεις του ν. 393/1976 «Ίδρυση και Λειτουργία τουριστικών γραφείων» (ΦΕΚ Α'199).
5. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118).
6. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 περί «Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α'57).
7. Το ν. 3270/2004 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού (ΦΕΚ Α'187).
8. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 85).
9. Το π.δ 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 232).
10. Την υπ’ αριθμ.  ΟΙΚ.Α-48191/3257/2000 - ΦΕΚ Β-1026/21-8-2000 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Α48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ Β' 1026) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ως εξής:
1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 4 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η συνολική οδική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα δεκαέξι (16) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή).»
2. Η περίπτωση 3 του άρθρου 4 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι στάσεις ξενάγησης καθορίζονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και όσο χρόνο αυτές διαρκούν το όχημα παραμένει στο σημείο της στάσης και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των περιηγητών και της λοιπής κυκλοφορίας».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου σε ειδική διαδρομή προϋποθέτει απόφαση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του ΕΟΤ με την οποία εγκρίνονται η ειδική διαδρομή, το συνολικό μήκος αυτής, η αφετηρία και οι στάσεις ξενάγησης.»
4. Τα δυο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας περί ί) της βατότητας των οδών κυκλοφορίας του τουριστικού τρένου ίί)του συνολικού μήκους της διαδρομής και ίίί) του καθορισμού του χώρου της αφετηρίας. Ως βατότητα της οδού νοείται η εξασφάλιση της δυνατότητας ασφαλούς κυκλοφορίας των τουριστικών τραίνων από άποψη επιφάνειας κύλισης, είδους, πάχους και αντοχής, γεωμετρικών στοιχείων (όπως ακτίνα καμπυλότητας, κλίση, χώρος ελιγμών) της οδού σε όλο το μήκος της ειδικής διαδρομής.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που παραμένει η ίδια ειδική διαδρομή επανυποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά β, στ, και ζ της παρ.2 του άρθρου 5.»
6. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η έγκριση από την αρμόδια ΠΥΤ του ΕΟΤ και άλλων ειδικών διαδρομών σε τουριστικό τρένο, που έχει ήδη ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία σε ειδική διαδρομή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης αυτής. Γ ια την έγκριση νέας ειδικής διαδρομής για το ίδιο όχημα υποβάλλονται στην οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Στην απόφαση έγκρισης κάθε νέας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Γ ια το ίδιο τουριστικό τρένο δεν επιτρέπεται η έγκριση ειδικής διαδρομής, της οποίας οποιοδήποτε σημείο συμπίπτει με οποιοδήποτε σημείο ήδη εγκριθείσας διαδρομής.
5. Από της ισχύος της απόφασης αυτής, η έγκριση και θέση σε κυκλοφορία τουριστικού τρένου σε ειδική διαδρομή στην οποία έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία τουριστικό τρένοτου ιδίου ή άλλου επιχειρηματίαεπιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.»
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«5. Τα τουριστικά τρένα που έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, δύνανται να επαναταξινομούνται από το ίδιο ή άλλο πρόσωπο, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από το έτος κατασκευής τους, του τελευταίου μη συμπεριλαμβανομένου».
7. Το άρθρο 9 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Στους παραβάτες της απόφασης αυτής, με εξαίρεση τις παραβάσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 8, εκτός των προβλεπομένων κυρώσεων από άλλες διατάξεις επιβάλλονται και οι ακόλουθες ποινές: α) Πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) Ευρώ β) Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή εξακοσίων (600) Ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για δεκαπέντε (15) ημέρες και σε τρίτη και κάθε επόμενη υποτροπή, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
2. Παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 8 επισύρει:
α) Πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) Ευρώ β) Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή τριών χιλιάδων (3000) Ευρώ, σε δεύτερη και κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι
(6) μήνες.
3. α) Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ του ΕΟΤ, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εισπραττομένων προστίμων μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του ΕΟΤ.
β) Η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων, κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής, ενεργείται από την οικεία Αστυνομική Αρχή μετά από έγγραφη παραγγελία της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του ΕΟΤ.
4. Σε περίπτωση παράβασης της τουριστικής νομοθεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2636/1998.»
Β. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αριθμ. Τ/7149/20.7.2002 (ΦΕΚ 931 Β) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Α48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ Β 1026) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2008

bottom of page