N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων
Άρθρο 3: Ειδικές έννοιες και ορισµοί

Άρθρο 3: Ειδικές έννοιες και ορισµοί

Για την εφαρµογή του νόµου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σηµασία :

  • α) "Εργοδότης" ή "κύριος του έργου" είναι το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή κατασκευάζεται το έργο.

  • β) "Φορέας κατασκευής του έργου" είναι η αρµόδια Αρχή ή Υπηρεσία που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου.

  • γ) "Ανάδοχος εργολήπτης" ή "ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί µε σύµβαση η κατασκευή του έργου.

  • δ) "Σύµβαση"είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.

  • ε) "∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" είναι τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου.

  • στ) "Προϊσταµένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" ή Υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής όπου αυτό ορίζεται από το νόµο αυτόν και τα π.δ/τα που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του.

  • ζ) "Τεχνικό Συµβούλιο" είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζει ο νόµος αυτός και τα π.δ/τα που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του.

c/c: Thessaloniki - Greece

e-mail: info@ideagenesis.gr

t: (+30) 2313-0-37-100

v: (+30) 698-37.97.125

s: ESC.guide

f: /IDEAGENESIS