top of page

KYA Αριθμ. 12952/2013 - ΦΕΚ 1488/Β/19-6-2013

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7073/17-5-2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)» (ΦΕΚ Β΄ 1266). Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63).

Please reload

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α' 32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
2.Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (ΦΕΚ Α' 63) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 9 και 14 αυτού.
3.Τα άρθρα 32 και 54 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 187).
4.Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112).
5.Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 118), όπως ισχύει.
6.Τις διατάξεις του ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α' 284) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως ισχύει.
7.Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 102), όπως ισχύει.
8.Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 75).
9.Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45).
10.Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΦΕΚ Β' 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75)».
11.Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (ΦΕΚ Β'1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α' 63).
12.Την υπ’ αρ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2092010 (ΦΕΚ Β' 1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/3112011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B'261) και την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/722013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 401).
13.Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α' 147) για τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
14.Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 187), όπως ισχύει.
15.Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α' 141), όπως ισχύει.
16.Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 141).
17.Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 144).
18.Το άρθρο 90 «Ελεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
19.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αρ. 7073/2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)» (ΦΕΚ Β' 1266), ως εξής:

Άρθρο 1
1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της με αρ. 7073/2011 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ Β' 1266) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τη λειτουργία Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπός του αναγγέλλει τη λειτουργία της Τ.Ε.Ο.Μ. στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή (στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.) ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά E.K.E. μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr), σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος της απόφασης αυτής και υποβάλλει αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα II του Παραρτήματος της απόφασης αυτής.
β) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας της Τ.Ε.Ο.Μ. εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόμενων νόμιμων δικαιολογητικών.
γ) Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας: γα) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη μη συγκέντρωση των νόμιμων προϋποθέσεων ή τη μη συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγορεύει τη λειτουργία της και γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η λειτουργία της Τ.Ε.Ο.Μ..
γβ) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία Τ.Ε.Ο.Μ., σύμφωνα με το Υπόδειγμα II του Παραρτήματος της απόφασης αυτής, η οποία επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.
δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η Τ.Ε.Ο.Μ. λειτουργεί ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α'44), η οποία χορηγείται αυτόματα.
ε) Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία Τ.Ε.Ο.Μ. εγγράφονται στο οικείο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.»
2.Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 2 καταργείται.
3.Η παράγραφος 6 καταργείται.

Άρθρο 2
Στη με αρ. 7073/2011 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ Β' 1266) προστίθεται άρθρο
6,ως ακολούθως:
«Η διαδικασία για την σύννομη λειτουργία Τ.Ε.Ο.Μ., όπως αυτή καθορίζεται με την παρούσα απόφαση μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά E.K.E. μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I του Παραρτήματος».

Άρθρο 3
Τα Ε.Σ.Λ που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις ΤΕΟΜ πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν και η ανανέωση των δικαιολογητικών των οποίων η ισχύς λήγει γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 7073/2011 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η με αρ. 21869/2011 «Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)» (ΦΕΚ Β' 2650).
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα I.

(Ακολουθούν Παραρτήματα υποδείγματα για τα οποία βλέπε οικείο ΦΕΚ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

bottom of page